714dda
#!/bin/bash
714dda
#set -x
714dda
set -e
714dda
usage()
714dda
{
714dda
cat << EOF
714dda
usage: $0 options
714dda
714dda
This script downloads calendar langpacks for Thunderbird.
714dda
714dda
OPTIONS:
714dda
  -h   Show this message
714dda
  -v   Version string (7.0.1)
714dda
  -b   Build number (1, 2, 3)
714dda
  -r   Reuse downloaded files (when you don't want to redownload)
714dda
EOF
714dda
}
714dda
714dda
VER=
714dda
BUILDNUM=
714dda
LANG_DATE=`date "+%Y%m%d"`
714dda
while getopts “hv:b:r” OPTION
714dda
do
714dda
   case $OPTION in
714dda
     h)
714dda
       usage
714dda
       exit 1
714dda
       ;;
714dda
     v)
714dda
       VER=$OPTARG
714dda
       ;;
714dda
     b)
714dda
       BUILDNUM=$OPTARG
714dda
       ;;
714dda
     ?)
714dda
       usage
714dda
       exit
714dda
       ;;
714dda
   esac
714dda
done
714dda
714dda
if [ -z "$VER" -o -z "$BUILDNUM" ]
714dda
then
714dda
   echo "Missing version or build number."
714dda
   usage
714dda
   exit 1
714dda
fi
714dda
714dda
WHITE='\033[1;33m'
714dda
NC='\033[0m' # No Color
714dda
714dda
LOCALES=`curl -f https://archive.mozilla.org/pub/thunderbird/candidates/$VER-candidates/build$BUILDNUM/linux-i686/ | grep "a href"|sed -e "s|.*/\([^/]*\)/\".*|\1|"|tail -n+2 |grep -v xpi`
714dda
#echo $LOCALES
714dda
rm -rf lightning-langpacks
714dda
mkdir -p lightning-langpacks
714dda
cd lightning-langpacks
714dda
LOCALE_COUNT=`echo $LOCALES| tr ' ' '\n' | wc -l`
714dda
LOCALE_NUM=0
714dda
for lang in $LOCALES; do
714dda
 LOCALE_NUM=$((LOCALE_NUM+1))
714dda
 echo -e "${WHITE}Processing calendar locale: $lang ($LOCALE_NUM/$LOCALE_COUNT)${NC}"
714dda
 mkdir -p extracted_lightning
714dda
 mkdir -p calendar-locales
714dda
 #echo Downloading TB binary for locale: $lang
714dda
 wget --quiet https://archive.mozilla.org/pub/thunderbird/candidates/$VER-candidates/build$BUILDNUM/linux-i686/$lang/thunderbird-$VER.tar.bz2
714dda
714dda
 cd extracted_lightning
714dda
 tar -xf ../thunderbird-$VER.tar.bz2 thunderbird/distribution/extensions/\{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103\}.xpi
714dda
 set +e
714dda
 unzip -qq thunderbird/distribution/extensions/\{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103\}.xpi
714dda
 set -e
714dda
 LIGHTNING_VERSION=`cat app.ini |grep "^Version="|sed -e 's/Version=//'`
714dda
 BUILD_ID=`cat app.ini |grep "^BuildID="|sed -e 's/BuildID=//'`
714dda
 MAX_VERSION=`cat app.ini |grep MaxVersion|sed -e s/MaxVersion=//`
714dda
 MIN_VERSION=`cat app.ini |grep MinVersion|sed -e s/MinVersion=//`
714dda
 rm -rf thunderbird
714dda
 mkdir -p ../calendar-locales/chrome
714dda
 cp -r chrome/calendar-$lang ../calendar-locales/chrome
714dda
 cp -r chrome/lightning-$lang ../calendar-locales/chrome
714dda
 cd -
714dda
714dda
 cd calendar-locales
714dda
 # create manifest
714dda
 cat > manifest.json <
714dda
{
714dda
 "languages": {
714dda
  "$lang": {
714dda
   "chrome_resources": {
714dda
    "calendar": "chrome/calendar-$lang/locale/$lang/calendar/",
714dda
    "lightning": "chrome/lightning-$lang/locale/$lang/lightning/"
714dda
   },
714dda
   "version": "$LIGHTNING_VERSION"
714dda
  }
714dda
 },
714dda
 "applications": {
714dda
  "gecko": {
714dda
   "strict_min_version": "$MIN_VERSION",
714dda
   "id": "langpack-cal-$lang@lightning.mozilla.org",
714dda
   "strict_max_version": "$MAX_VERSION"
714dda
  }
714dda
 },
714dda
 "langpack_id": "$lang",
714dda
 "version": "7.$LIGHTNING_VERSION.$BUILD_ID",
714dda
 "name": "$lang Language Pack Calendar",
714dda
 "manifest_version": 2,
714dda
 "sources": {
714dda
  "browser": {
714dda
   "base_path": "browser/"
714dda
  }
714dda
 },
714dda
 "author": "Mozilla.cz (contributors: Pavel Cvrček, Pavel Franc, Michal Stanke, Michal Vašíček)",
714dda
 "description": "Language pack for Thunderbird for $lang, this was repacked by Fedora/RHEL package maintainer from original binaries."
714dda
}
714dda
714dda
EOL
714dda
 zip --quiet -r ../langpack-cal-$lang@lightning.mozilla.org.xpi *
714dda
 cd -
714dda
 rm -rf calendar-locales
714dda
 rm -rf extracted_lightning
714dda
714dda
 rm -f thunderbird-$VER.tar.bz2
714dda
done
714dda
echo "Creating lightning-langpacks-$VER.tar.xz..."
714dda
tar cJf ../lightning-langpacks-$VER.tar.xz *.xpi
714dda
cd ..
714dda
rm -rf lightning-langpacks