517f18
commit 8f4b3c3cab8922a2022b9e47c71f1ecf906077ef
517f18
Author: Demi Marie Obenour <athena@invisiblethingslab.com>
517f18
Date:  Mon Feb 8 16:05:01 2021 -0500
517f18
517f18
  hdrblobInit() needs bounds checks too
517f18
  
517f18
  Users can pass untrusted data to hdrblobInit() and it must be robust
517f18
  against this.
517f18
517f18
diff --git a/lib/header.c b/lib/header.c
517f18
index ea39e679f..ebba9c2b0 100644
517f18
--- a/lib/header.c
517f18
+++ b/lib/header.c
517f18
@@ -11,6 +11,7 @@
517f18
 #include "system.h"
517f18
 #include <netdb.h>
517f18
 #include <errno.h>
517f18
+#include <inttypes.h>
517f18
 #include <rpm/rpmtypes.h>
517f18
 #include <rpm/rpmstring.h>
517f18
 #include "lib/header_internal.h"
517f18
@@ -1912,6 +1913,25 @@ hdrblob hdrblobFree(hdrblob blob)
517f18
   return NULL;
517f18
 }
517f18
 
517f18
+static rpmRC hdrblobVerifyLengths(rpmTagVal regionTag, uint32_t il, uint32_t dl,
517f18
+				 char **emsg) {
517f18
+  uint32_t il_max = HEADER_TAGS_MAX;
517f18
+  uint32_t dl_max = HEADER_DATA_MAX;
517f18
+  if (regionTag == RPMTAG_HEADERSIGNATURES) {
517f18
+	il_max = 32;
517f18
+	dl_max = 64 * 1024 * 1024;
517f18
+  }
517f18
+  if (hdrchkRange(il_max, il)) {
517f18
+	rasprintf(emsg, _("hdr tags: BAD, no. of tags(%" PRIu32 ") out of range"), il);
517f18
+	return RPMRC_FAIL;
517f18
+  }
517f18
+  if (hdrchkRange(dl_max, dl)) {
517f18
+	rasprintf(emsg, _("hdr data: BAD, no. of bytes(%" PRIu32 ") out of range"), dl);
517f18
+	return RPMRC_FAIL;
517f18
+  }
517f18
+  return RPMRC_OK;
517f18
+}
517f18
+
517f18
 rpmRC hdrblobRead(FD_t fd, int magic, int exact_size, rpmTagVal regionTag, hdrblob blob, char **emsg)
517f18
 {
517f18
   int32_t block[4];
517f18
@@ -1924,13 +1944,6 @@ rpmRC hdrblobRead(FD_t fd, int magic, int exact_size, rpmTagVal regionTag, hdrbl
517f18
   size_t nb;
517f18
   rpmRC rc = RPMRC_FAIL;		/* assume failure */
517f18
   int xx;
517f18
-  int32_t il_max = HEADER_TAGS_MAX;
517f18
-  int32_t dl_max = HEADER_DATA_MAX;
517f18
-
517f18
-  if (regionTag == RPMTAG_HEADERSIGNATURES) {
517f18
-	il_max = 32;
517f18
-	dl_max = 64 * 1024 * 1024;
517f18
-  }
517f18
 
517f18
   memset(block, 0, sizeof(block));
517f18
   if ((xx = Freadall(fd, bs, blen)) != blen) {
517f18
@@ -1943,15 +1956,9 @@ rpmRC hdrblobRead(FD_t fd, int magic, int exact_size, rpmTagVal regionTag, hdrbl
517f18
 	goto exit;
517f18
   }
517f18
   il = ntohl(block[2]);
517f18
-  if (hdrchkRange(il_max, il)) {
517f18
-	rasprintf(emsg, _("hdr tags: BAD, no. of tags(%d) out of range"), il);
517f18
-	goto exit;
517f18
-  }
517f18
   dl = ntohl(block[3]);
517f18
-  if (hdrchkRange(dl_max, dl)) {
517f18
-	rasprintf(emsg, _("hdr data: BAD, no. of bytes(%d) out of range"), dl);
517f18
+  if (hdrblobVerifyLengths(regionTag, il, dl, emsg))
517f18
 	goto exit;
517f18
-  }
517f18
 
517f18
   nb = (il * sizeof(struct entryInfo_s)) + dl;
517f18
   uc = sizeof(il) + sizeof(dl) + nb;
517f18
@@ -1995,11 +2002,18 @@ rpmRC hdrblobInit(const void *uh, size_t uc,
517f18
 		struct hdrblob_s *blob, char **emsg)
517f18
 {
517f18
   rpmRC rc = RPMRC_FAIL;
517f18
-
517f18
   memset(blob, 0, sizeof(*blob));
517f18
+  if (uc && uc < 8) {
517f18
+	rasprintf(emsg, _("hdr length: BAD"));
517f18
+	goto exit;
517f18
+  }
517f18
+
517f18
   blob->ei = (int32_t *) uh; /* discards const */
517f18
-  blob->il = ntohl(blob->ei[0]);
517f18
-  blob->dl = ntohl(blob->ei[1]);
517f18
+  blob->il = ntohl((uint32_t)(blob->ei[0]));
517f18
+  blob->dl = ntohl((uint32_t)(blob->ei[1]));
517f18
+  if (hdrblobVerifyLengths(regionTag, blob->il, blob->dl, emsg) != RPMRC_OK)
517f18
+	goto exit;
517f18
+
517f18
   blob->pe = (entryInfo) &(blob->ei[2]);
517f18
   blob->pvlen = sizeof(blob->il) + sizeof(blob->dl) +
517f18
 		 (blob->il * sizeof(*blob->pe)) + blob->dl;