Blame 0003-debugedit-Fix-missing-relocation-of-.debug_types-sec.patch

DistroBaker 6ff1af
From 8cd4d5046d7cb1bc16f01e77a5ff50eca8d9da3d Mon Sep 17 00:00:00 2001
DistroBaker 6ff1af
From: Jan Kratochvil <jan.kratochvil@redhat.com>
DistroBaker 6ff1af
Date: Sat, 1 Aug 2020 10:45:47 +0200
DistroBaker 6ff1af
Subject: [PATCH 3/6] debugedit: Fix missing relocation of .debug_types
DistroBaker 6ff1af
 section.
DistroBaker 6ff1af
DistroBaker 6ff1af
---
DistroBaker 6ff1af
 tools/debugedit.c | 123 ++++++++++++++++++++++++++++++----------------
DistroBaker 6ff1af
 1 file changed, 80 insertions(+), 43 deletions(-)
DistroBaker 6ff1af
DistroBaker 6ff1af
diff --git a/tools/debugedit.c b/tools/debugedit.c
DistroBaker 6ff1af
index cad0cc349..87c1cd622 100644
DistroBaker 6ff1af
--- a/tools/debugedit.c
DistroBaker 6ff1af
+++ b/tools/debugedit.c
DistroBaker 6ff1af
@@ -433,7 +433,8 @@ typedef struct debug_section
DistroBaker 6ff1af
   int sec, relsec;
DistroBaker 6ff1af
   REL *relbuf;
DistroBaker 6ff1af
   REL *relend;
DistroBaker 6ff1af
-  struct debug_section *next; /* Only happens for COMDAT .debug_macro. */
DistroBaker 6ff1af
+  /* Only happens for COMDAT .debug_macro and .debug_types. */
DistroBaker 6ff1af
+  struct debug_section *next;
DistroBaker 6ff1af
  } debug_section;
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
 static debug_section debug_sections[] =
DistroBaker 6ff1af
@@ -1269,7 +1270,9 @@ static int dirty_elf;
DistroBaker 6ff1af
 static void
DistroBaker 6ff1af
 dirty_section (unsigned int sec)
DistroBaker 6ff1af
 {
DistroBaker 6ff1af
- elf_flagdata (debug_sections[sec].elf_data, ELF_C_SET, ELF_F_DIRTY);
DistroBaker 6ff1af
+ for (struct debug_section *secp = &debug_sections[sec]; secp != NULL;
DistroBaker 6ff1af
+    secp = secp->next)
DistroBaker 6ff1af
+  elf_flagdata (secp->elf_data, ELF_C_SET, ELF_F_DIRTY);
DistroBaker 6ff1af
  dirty_elf = 1;
DistroBaker 6ff1af
 }
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
@@ -1469,12 +1472,7 @@ read_dwarf2_line (DSO *dso, uint32_t off, char *comp_dir)
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
  if (get_line_table (dso, off, &table) == false
DistroBaker 6ff1af
    || table == NULL)
DistroBaker 6ff1af
-  {
DistroBaker 6ff1af
-   if (table != NULL)
DistroBaker 6ff1af
-	error (0, 0, ".debug_line offset 0x%x referenced multiple times",
DistroBaker 6ff1af
-	    off);
DistroBaker 6ff1af
-   return false;
DistroBaker 6ff1af
-  }
DistroBaker 6ff1af
+  return false;
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
  /* Skip to the directory table. The rest of the header has already
DistroBaker 6ff1af
   been read and checked by get_line_table. */
DistroBaker 6ff1af
@@ -1965,22 +1963,25 @@ line_rel_cmp (const void *a, const void *b)
DistroBaker 6ff1af
 }
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
 static int
DistroBaker 6ff1af
-edit_info (DSO *dso, int phase)
DistroBaker 6ff1af
+edit_info (DSO *dso, int phase, struct debug_section *sec)
DistroBaker 6ff1af
 {
DistroBaker 6ff1af
  unsigned char *ptr, *endcu, *endsec;
DistroBaker 6ff1af
  uint32_t value;
DistroBaker 6ff1af
  htab_t abbrev;
DistroBaker 6ff1af
  struct abbrev_tag tag, *t;
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
- ptr = debug_sections[DEBUG_INFO].data;
DistroBaker 6ff1af
- setup_relbuf(dso, &debug_sections[DEBUG_INFO], &reltype);
DistroBaker 6ff1af
- endsec = ptr + debug_sections[DEBUG_INFO].size;
DistroBaker 6ff1af
+ ptr = sec->data;
DistroBaker 6ff1af
+ if (ptr == NULL)
DistroBaker 6ff1af
+  return 0;
DistroBaker 6ff1af
+
DistroBaker 6ff1af
+ setup_relbuf(dso, sec, &reltype);
DistroBaker 6ff1af
+ endsec = ptr + sec->size;
DistroBaker 6ff1af
  while (ptr < endsec)
DistroBaker 6ff1af
   {
DistroBaker 6ff1af
-   if (ptr + 11 > endsec)
DistroBaker 6ff1af
+   if (ptr + (sec == &debug_sections[DEBUG_INFO] ? 11 : 23) > endsec)
DistroBaker 6ff1af
 	{
DistroBaker 6ff1af
-	 error (0, 0, "%s: .debug_info CU header too small",
DistroBaker 6ff1af
-		 dso->filename);
DistroBaker 6ff1af
+	 error (0, 0, "%s: %s CU header too small",
DistroBaker 6ff1af
+		 dso->filename, sec->name);
DistroBaker 6ff1af
 	 return 1;
DistroBaker 6ff1af
 	}
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
@@ -1994,7 +1995,7 @@ edit_info (DSO *dso, int phase)
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
    if (endcu > endsec)
DistroBaker 6ff1af
 	{
DistroBaker 6ff1af
-	 error (0, 0, "%s: .debug_info too small", dso->filename);
DistroBaker 6ff1af
+	 error (0, 0, "%s: %s too small", dso->filename, sec->name);
DistroBaker 6ff1af
 	 return 1;
DistroBaker 6ff1af
 	}
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
@@ -2034,6 +2035,9 @@ edit_info (DSO *dso, int phase)
DistroBaker 6ff1af
 	 return 1;
DistroBaker 6ff1af
 	}
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
+   if (sec != &debug_sections[DEBUG_INFO])
DistroBaker 6ff1af
+	ptr += 12; /* Skip type_signature and type_offset. */
DistroBaker 6ff1af
+
DistroBaker 6ff1af
    abbrev = read_abbrev (dso,
DistroBaker 6ff1af
 			  debug_sections[DEBUG_ABBREV].data + value);
DistroBaker 6ff1af
    if (abbrev == NULL)
DistroBaker 6ff1af
@@ -2095,7 +2099,7 @@ edit_dwarf2 (DSO *dso)
DistroBaker 6ff1af
 		 struct debug_section *debug_sec = &debug_sections[j];
DistroBaker 6ff1af
 		 if (debug_sections[j].data)
DistroBaker 6ff1af
 		  {
DistroBaker 6ff1af
-		   if (j != DEBUG_MACRO)
DistroBaker 6ff1af
+		   if (j != DEBUG_MACRO && j != DEBUG_TYPES)
DistroBaker 6ff1af
 			{
DistroBaker 6ff1af
 			 error (0, 0, "%s: Found two copies of %s section",
DistroBaker 6ff1af
 				 dso->filename, name);
DistroBaker 6ff1af
@@ -2103,22 +2107,21 @@ edit_dwarf2 (DSO *dso)
DistroBaker 6ff1af
 			}
DistroBaker 6ff1af
 		   else
DistroBaker 6ff1af
 			{
DistroBaker 6ff1af
-			 /* In relocatable files .debug_macro might
DistroBaker 6ff1af
-			   appear multiple times as COMDAT
DistroBaker 6ff1af
-			   section. */
DistroBaker 6ff1af
+			 /* In relocatable files .debug_macro and .debug_types
DistroBaker 6ff1af
+			   might appear multiple times as COMDAT section. */
DistroBaker 6ff1af
 			 struct debug_section *sec;
DistroBaker 6ff1af
 			 sec = calloc (sizeof (struct debug_section), 1);
DistroBaker 6ff1af
 			 if (sec == NULL)
DistroBaker 6ff1af
 			  error (1, errno,
DistroBaker 6ff1af
-				  "%s: Could not allocate more macro sections",
DistroBaker 6ff1af
-				  dso->filename);
DistroBaker 6ff1af
-			 sec->name = ".debug_macro";
DistroBaker 6ff1af
+				  "%s: Could not allocate more %s sections",
DistroBaker 6ff1af
+				  dso->filename, name);
DistroBaker 6ff1af
+			 sec->name = name;
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
-			 struct debug_section *macro_sec = debug_sec;
DistroBaker 6ff1af
-			 while (macro_sec->next != NULL)
DistroBaker 6ff1af
-			  macro_sec = macro_sec->next;
DistroBaker 6ff1af
+			 struct debug_section *multi_sec = debug_sec;
DistroBaker 6ff1af
+			 while (multi_sec->next != NULL)
DistroBaker 6ff1af
+			  multi_sec = multi_sec->next;
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
-			 macro_sec->next = sec;
DistroBaker 6ff1af
+			 multi_sec->next = sec;
DistroBaker 6ff1af
 			 debug_sec = sec;
DistroBaker 6ff1af
 			}
DistroBaker 6ff1af
 		  }
DistroBaker 6ff1af
@@ -2155,23 +2158,23 @@ edit_dwarf2 (DSO *dso)
DistroBaker 6ff1af
 			 + (dso->shdr[i].sh_type == SHT_RELA),
DistroBaker 6ff1af
 			 debug_sections[j].name) == 0)
DistroBaker 6ff1af
 	 	{
DistroBaker 6ff1af
-		 if (j == DEBUG_MACRO)
DistroBaker 6ff1af
+		 if (j == DEBUG_MACRO || j == DEBUG_TYPES)
DistroBaker 6ff1af
 		  {
DistroBaker 6ff1af
 		   /* Pick the correct one. */
DistroBaker 6ff1af
 		   int rel_target = dso->shdr[i].sh_info;
DistroBaker 6ff1af
-		   struct debug_section *macro_sec = &debug_sections[j];
DistroBaker 6ff1af
-		   while (macro_sec != NULL)
DistroBaker 6ff1af
+		   struct debug_section *multi_sec = &debug_sections[j];
DistroBaker 6ff1af
+		   while (multi_sec != NULL)
DistroBaker 6ff1af
 			{
DistroBaker 6ff1af
-			 if (macro_sec->sec == rel_target)
DistroBaker 6ff1af
+			 if (multi_sec->sec == rel_target)
DistroBaker 6ff1af
 			  {
DistroBaker 6ff1af
-			   macro_sec->relsec = i;
DistroBaker 6ff1af
+			   multi_sec->relsec = i;
DistroBaker 6ff1af
 			   break;
DistroBaker 6ff1af
 			  }
DistroBaker 6ff1af
-			 macro_sec = macro_sec->next;
DistroBaker 6ff1af
+			 multi_sec = multi_sec->next;
DistroBaker 6ff1af
 			}
DistroBaker 6ff1af
-		   if (macro_sec == NULL)
DistroBaker 6ff1af
-			error (0, 1, "No .debug_macro reloc section: %s",
DistroBaker 6ff1af
-			    dso->filename);
DistroBaker 6ff1af
+		   if (multi_sec == NULL)
DistroBaker 6ff1af
+			error (0, 1, "No %s reloc section: %s",
DistroBaker 6ff1af
+			    debug_sections[j].name, dso->filename);
DistroBaker 6ff1af
 		  }
DistroBaker 6ff1af
 		 else
DistroBaker 6ff1af
 		  debug_sections[j].relsec = i;
DistroBaker 6ff1af
@@ -2203,12 +2206,10 @@ edit_dwarf2 (DSO *dso)
DistroBaker 6ff1af
  if (debug_sections[DEBUG_INFO].data == NULL)
DistroBaker 6ff1af
   return 0;
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
- unsigned char *ptr, *endcu, *endsec;
DistroBaker 6ff1af
- uint32_t value;
DistroBaker 6ff1af
- htab_t abbrev;
DistroBaker 6ff1af
- struct abbrev_tag tag, *t;
DistroBaker 6ff1af
+ unsigned char *ptr, *endsec;
DistroBaker 6ff1af
  int phase;
DistroBaker 6ff1af
  bool info_rel_updated = false;
DistroBaker 6ff1af
+ bool types_rel_updated = false;
DistroBaker 6ff1af
  bool macro_rel_updated = false;
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
  for (phase = 0; phase < 2; phase++)
DistroBaker 6ff1af
@@ -2221,13 +2222,26 @@ edit_dwarf2 (DSO *dso)
DistroBaker 6ff1af
 	break;
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
    rel_updated = false;
DistroBaker 6ff1af
-   if (edit_info (dso, phase))
DistroBaker 6ff1af
-    return 1;
DistroBaker 6ff1af
+   if (edit_info (dso, phase, &debug_sections[DEBUG_INFO]))
DistroBaker 6ff1af
+	return 1;
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
    /* Remember whether any .debug_info relocations might need
DistroBaker 6ff1af
 	 to be updated. */
DistroBaker 6ff1af
    info_rel_updated = rel_updated;
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
+   rel_updated = false;
DistroBaker 6ff1af
+   struct debug_section *types_sec = &debug_sections[DEBUG_TYPES];
DistroBaker 6ff1af
+   while (types_sec != NULL)
DistroBaker 6ff1af
+	{
DistroBaker 6ff1af
+	 if (edit_info (dso, phase, types_sec))
DistroBaker 6ff1af
+	  return 1;
DistroBaker 6ff1af
+	 types_sec = types_sec->next;
DistroBaker 6ff1af
+	}
DistroBaker 6ff1af
+
DistroBaker 6ff1af
+   /* Remember whether any .debug_types relocations might need
DistroBaker 6ff1af
+	 to be updated. */
DistroBaker 6ff1af
+   types_rel_updated = rel_updated;
DistroBaker 6ff1af
+
DistroBaker 6ff1af
    /* We might have to recalculate/rewrite the debug_line
DistroBaker 6ff1af
 	 section. We need to do that before going into phase one
DistroBaker 6ff1af
 	 so we have all new offsets. We do this separately from
DistroBaker 6ff1af
@@ -2475,8 +2489,11 @@ edit_dwarf2 (DSO *dso)
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
  /* After phase 1 we might have rewritten the debug_info with
DistroBaker 6ff1af
   new strp, strings and/or linep offsets. */
DistroBaker 6ff1af
- if (need_strp_update || need_string_replacement || need_stmt_update)
DistroBaker 6ff1af
+ if (need_strp_update || need_string_replacement || need_stmt_update) {
DistroBaker 6ff1af
   dirty_section (DEBUG_INFO);
DistroBaker 6ff1af
+  if (debug_sections[DEBUG_TYPES].data != NULL)
DistroBaker 6ff1af
+   dirty_section (DEBUG_TYPES);
DistroBaker 6ff1af
+ }
DistroBaker 6ff1af
  if (need_strp_update || need_stmt_update)
DistroBaker 6ff1af
   dirty_section (DEBUG_MACRO);
DistroBaker 6ff1af
  if (need_stmt_update)
DistroBaker 6ff1af
@@ -2485,6 +2502,15 @@ edit_dwarf2 (DSO *dso)
DistroBaker 6ff1af
  /* Update any relocations addends we might have touched. */
DistroBaker 6ff1af
  if (info_rel_updated)
DistroBaker 6ff1af
   update_rela_data (dso, &debug_sections[DEBUG_INFO]);
DistroBaker 6ff1af
+ if (types_rel_updated)
DistroBaker 6ff1af
+  {
DistroBaker 6ff1af
+   struct debug_section *types_sec = &debug_sections[DEBUG_TYPES];
DistroBaker 6ff1af
+   while (types_sec != NULL)
DistroBaker 6ff1af
+	{
DistroBaker 6ff1af
+	 update_rela_data (dso, types_sec);
DistroBaker 6ff1af
+	 types_sec = types_sec->next;
DistroBaker 6ff1af
+	}
DistroBaker 6ff1af
+  }
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
  if (macro_rel_updated)
DistroBaker 6ff1af
   {
DistroBaker 6ff1af
@@ -3037,6 +3063,17 @@ main (int argc, char *argv[])
DistroBaker 6ff1af
    macro_sec = next;
DistroBaker 6ff1af
   }
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
+ /* In case there were multiple (COMDAT) .debug_types sections,
DistroBaker 6ff1af
+   free them. */
DistroBaker 6ff1af
+ struct debug_section *types_sec = &debug_sections[DEBUG_TYPES];
DistroBaker 6ff1af
+ types_sec = types_sec->next;
DistroBaker 6ff1af
+ while (types_sec != NULL)
DistroBaker 6ff1af
+  {
DistroBaker 6ff1af
+   struct debug_section *next = types_sec->next;
DistroBaker 6ff1af
+   free (types_sec);
DistroBaker 6ff1af
+   types_sec = next;
DistroBaker 6ff1af
+  }
DistroBaker 6ff1af
+
DistroBaker 6ff1af
  poptFreeContext (optCon);
DistroBaker 6ff1af
 
DistroBaker 6ff1af
  return 0;
DistroBaker 6ff1af
-- 
DistroBaker 6ff1af
2.18.4
DistroBaker 6ff1af