6c3baf
# powerpc
6c3baf
#
6c3baf
# Automatically generated file; DO NOT EDIT.
6c3baf
# Linux/powerpc 3.10.0 Kernel Configuration
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_PPC64=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Processor support
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_PPC_BOOK3S_64=y
6c3baf
# CONFIG_PPC_BOOK3E_64 is not set
6c3baf
CONFIG_GENERIC_CPU=y
6c3baf
# CONFIG_CELL_CPU is not set
6c3baf
# CONFIG_POWER4_CPU is not set
6c3baf
# CONFIG_POWER5_CPU is not set
6c3baf
# CONFIG_POWER6_CPU is not set
6c3baf
# CONFIG_POWER7_CPU is not set
6c3baf
# CONFIG_POWER8_CPU is not set
6c3baf
CONFIG_PPC_BOOK3S=y
6c3baf
CONFIG_POWER3=y
6c3baf
CONFIG_POWER4=y
6c3baf
# CONFIG_TUNE_CELL is not set
6c3baf
CONFIG_PPC_FPU=y
6c3baf
CONFIG_ALTIVEC=y
6c3baf
CONFIG_VSX=y
6c3baf
CONFIG_PPC_ICSWX=y
6c3baf
# CONFIG_PPC_ICSWX_PID is not set
6c3baf
# CONFIG_PPC_ICSWX_USE_SIGILL is not set
6c3baf
CONFIG_PPC_STD_MMU=y
6c3baf
CONFIG_PPC_STD_MMU_64=y
6c3baf
CONFIG_PPC_MM_SLICES=y
6c3baf
CONFIG_PPC_HAVE_PMU_SUPPORT=y
6c3baf
CONFIG_PPC_PERF_CTRS=y
6c3baf
CONFIG_SMP=y
6c3baf
CONFIG_NR_CPUS=2048
6c3baf
CONFIG_PPC_DOORBELL=y
6c3baf
CONFIG_CPU_BIG_ENDIAN=y
6c3baf
# CONFIG_CPU_LITTLE_ENDIAN is not set
6c3baf
CONFIG_64BIT=y
6c3baf
CONFIG_WORD_SIZE=64
6c3baf
CONFIG_ARCH_PHYS_ADDR_T_64BIT=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_DMA_ADDR_T_64BIT=y
6c3baf
CONFIG_MMU=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MAX=28
6c3baf
CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MIN=14
6c3baf
CONFIG_ARCH_MMAP_RND_COMPAT_BITS_MAX=13
6c3baf
CONFIG_ARCH_MMAP_RND_COMPAT_BITS_MIN=7
6c3baf
CONFIG_HAVE_SETUP_PER_CPU_AREA=y
6c3baf
CONFIG_NEED_PER_CPU_EMBED_FIRST_CHUNK=y
6c3baf
CONFIG_NR_IRQS=512
6c3baf
CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_LATENCYTOP_SUPPORT=y
6c3baf
CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
6c3baf
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
6c3baf
CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_HAS_ILOG2_U32=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_HAS_ILOG2_U64=y
6c3baf
CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_HAS_DMA_SET_COHERENT_MASK=y
6c3baf
CONFIG_PPC=y
6c3baf
CONFIG_PPC_BARRIER_NOSPEC=y
6c3baf
# CONFIG_GENERIC_CSUM is not set
6c3baf
CONFIG_EARLY_PRINTK=y
6c3baf
CONFIG_PANIC_TIMEOUT=180
6c3baf
CONFIG_COMPAT=y
6c3baf
CONFIG_SYSVIPC_COMPAT=y
6c3baf
CONFIG_SCHED_OMIT_FRAME_POINTER=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_MAY_HAVE_PC_FDC=y
6c3baf
CONFIG_PPC_OF=y
6c3baf
CONFIG_PPC_UDBG_16550=y
6c3baf
# CONFIG_GENERIC_TBSYNC is not set
6c3baf
CONFIG_AUDIT_ARCH=y
6c3baf
CONFIG_GENERIC_BUG=y
6c3baf
CONFIG_EPAPR_BOOT=y
6c3baf
# CONFIG_DEFAULT_UIMAGE is not set
6c3baf
CONFIG_ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
6c3baf
# CONFIG_PPC_DCR_NATIVE is not set
6c3baf
# CONFIG_PPC_DCR_MMIO is not set
6c3baf
# CONFIG_PPC_OF_PLATFORM_PCI is not set
6c3baf
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_DEBUG_PAGEALLOC=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_UPROBES=y
6c3baf
CONFIG_PPC_EMULATE_SSTEP=y
6c3baf
CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"
6c3baf
CONFIG_IRQ_WORK=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# General setup
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
6c3baf
CONFIG_CROSS_COMPILE=""
6c3baf
CONFIG_LOCALVERSION=""
6c3baf
# CONFIG_LOCALVERSION_AUTO is not set
6c3baf
CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(none)"
6c3baf
CONFIG_SWAP=y
6c3baf
CONFIG_SYSVIPC=y
6c3baf
CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
6c3baf
CONFIG_POSIX_MQUEUE=y
6c3baf
CONFIG_POSIX_MQUEUE_SYSCTL=y
6c3baf
CONFIG_FHANDLE=y
6c3baf
CONFIG_AUDIT=y
6c3baf
CONFIG_AUDITSYSCALL=y
6c3baf
CONFIG_AUDIT_WATCH=y
6c3baf
CONFIG_AUDIT_TREE=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_GENERIC_HARDIRQS=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# IRQ subsystem
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
6c3baf
CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW=y
6c3baf
CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW_LEVEL=y
6c3baf
CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y
6c3baf
CONFIG_IRQ_DOMAIN=y
6c3baf
# CONFIG_IRQ_DOMAIN_DEBUG is not set
6c3baf
CONFIG_IRQ_FORCED_THREADING=y
6c3baf
CONFIG_SPARSE_IRQ=y
6c3baf
CONFIG_GENERIC_TIME_VSYSCALL_OLD=y
6c3baf
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
6c3baf
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BUILD=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_HAS_TICK_BROADCAST=y
6c3baf
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST=y
6c3baf
CONFIG_GENERIC_CMOS_UPDATE=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Timers subsystem
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_TICK_ONESHOT=y
6c3baf
CONFIG_NO_HZ_COMMON=y
6c3baf
# CONFIG_HZ_PERIODIC is not set
6c3baf
# CONFIG_NO_HZ_IDLE is not set
6c3baf
CONFIG_NO_HZ_FULL=y
6c3baf
# CONFIG_NO_HZ_FULL_ALL is not set
6c3baf
CONFIG_NO_HZ=y
6c3baf
CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# CPU/Task time and stats accounting
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING=y
6c3baf
CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN=y
6c3baf
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
6c3baf
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3=y
6c3baf
CONFIG_TASKSTATS=y
6c3baf
CONFIG_TASK_DELAY_ACCT=y
6c3baf
CONFIG_TASK_XACCT=y
6c3baf
CONFIG_TASK_IO_ACCOUNTING=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# RCU Subsystem
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_TREE_RCU=y
6c3baf
# CONFIG_PREEMPT_RCU is not set
6c3baf
CONFIG_RCU_STALL_COMMON=y
6c3baf
CONFIG_CONTEXT_TRACKING=y
6c3baf
CONFIG_RCU_USER_QS=y
6c3baf
# CONFIG_CONTEXT_TRACKING_FORCE is not set
6c3baf
CONFIG_RCU_FANOUT=64
6c3baf
CONFIG_RCU_FANOUT_LEAF=16
6c3baf
# CONFIG_RCU_FANOUT_EXACT is not set
6c3baf
# CONFIG_RCU_FAST_NO_HZ is not set
6c3baf
# CONFIG_TREE_RCU_TRACE is not set
6c3baf
CONFIG_RCU_NOCB_CPU=y
6c3baf
CONFIG_RCU_NOCB_CPU_NONE=y
6c3baf
# CONFIG_RCU_NOCB_CPU_ZERO is not set
6c3baf
# CONFIG_RCU_NOCB_CPU_ALL is not set
6c3baf
# CONFIG_BUILD_BIN2C is not set
6c3baf
# CONFIG_IKCONFIG is not set
6c3baf
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=20
6c3baf
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_NUMA_BALANCING=y
6c3baf
CONFIG_NUMA_BALANCING_DEFAULT_ENABLED=y
6c3baf
CONFIG_NUMA_BALANCING=y
6c3baf
CONFIG_CGROUPS=y
6c3baf
# CONFIG_CGROUP_DEBUG is not set
6c3baf
CONFIG_CGROUP_FREEZER=y
6c3baf
CONFIG_CGROUP_PIDS=y
6c3baf
CONFIG_CGROUP_DEVICE=y
6c3baf
CONFIG_CPUSETS=y
6c3baf
CONFIG_PROC_PID_CPUSET=y
6c3baf
CONFIG_CGROUP_CPUACCT=y
6c3baf
CONFIG_PAGE_COUNTER=y
6c3baf
CONFIG_MEMCG=y
6c3baf
CONFIG_MEMCG_SWAP=y
6c3baf
CONFIG_MEMCG_SWAP_ENABLED=y
6c3baf
CONFIG_MEMCG_KMEM=y
6c3baf
CONFIG_CGROUP_HUGETLB=y
6c3baf
CONFIG_CGROUP_PERF=y
6c3baf
CONFIG_CGROUP_SCHED=y
6c3baf
CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED=y
6c3baf
CONFIG_CFS_BANDWIDTH=y
6c3baf
CONFIG_RT_GROUP_SCHED=y
6c3baf
CONFIG_BLK_CGROUP=y
6c3baf
# CONFIG_DEBUG_BLK_CGROUP is not set
6c3baf
# CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE is not set
6c3baf
CONFIG_NAMESPACES=y
6c3baf
CONFIG_UTS_NS=y
6c3baf
CONFIG_IPC_NS=y
6c3baf
CONFIG_USER_NS=y
6c3baf
CONFIG_PID_NS=y
6c3baf
CONFIG_NET_NS=y
6c3baf
CONFIG_UIDGID_STRICT_TYPE_CHECKS=y
6c3baf
CONFIG_SCHED_AUTOGROUP=y
6c3baf
CONFIG_MM_OWNER=y
6c3baf
# CONFIG_SYSFS_DEPRECATED is not set
6c3baf
CONFIG_RELAY=y
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
6c3baf
CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""
6c3baf
CONFIG_RD_GZIP=y
6c3baf
CONFIG_RD_BZIP2=y
6c3baf
CONFIG_RD_LZMA=y
6c3baf
CONFIG_RD_XZ=y
6c3baf
CONFIG_RD_LZO=y
6c3baf
# CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set
6c3baf
CONFIG_SYSCTL=y
6c3baf
CONFIG_ANON_INODES=y
6c3baf
CONFIG_SYSCTL_EXCEPTION_TRACE=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_PCSPKR_PLATFORM=y
6c3baf
CONFIG_BPF=y
6c3baf
# CONFIG_EXPERT is not set
6c3baf
# CONFIG_SYSCTL_SYSCALL is not set
6c3baf
CONFIG_KALLSYMS=y
6c3baf
CONFIG_KALLSYMS_ALL=y
6c3baf
CONFIG_PRINTK=y
6c3baf
CONFIG_BUG=y
6c3baf
CONFIG_ELF_CORE=y
6c3baf
CONFIG_PCSPKR_PLATFORM=y
6c3baf
CONFIG_BASE_FULL=y
6c3baf
CONFIG_FUTEX=y
6c3baf
CONFIG_EPOLL=y
6c3baf
CONFIG_SIGNALFD=y
6c3baf
CONFIG_TIMERFD=y
6c3baf
CONFIG_EVENTFD=y
6c3baf
CONFIG_BPF_SYSCALL=y
6c3baf
CONFIG_BPF_JIT_ALWAYS_ON=y
6c3baf
CONFIG_SHMEM=y
6c3baf
CONFIG_AIO=y
6c3baf
CONFIG_USERFAULTFD=y
6c3baf
CONFIG_PCI_QUIRKS=y
6c3baf
CONFIG_MEMBARRIER=y
6c3baf
# CONFIG_EMBEDDED is not set
6c3baf
CONFIG_HAVE_PERF_EVENTS=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Kernel Performance Events And Counters
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_PERF_EVENTS=y
6c3baf
# CONFIG_DEBUG_PERF_USE_VMALLOC is not set
6c3baf
CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
6c3baf
CONFIG_SLUB_DEBUG=y
6c3baf
# CONFIG_COMPAT_BRK is not set
6c3baf
# CONFIG_SLAB is not set
6c3baf
CONFIG_SLUB=y
6c3baf
CONFIG_PROFILING=y
6c3baf
CONFIG_TRACEPOINTS=y
6c3baf
CONFIG_CRASH_CORE=y
6c3baf
CONFIG_KEXEC_CORE=y
6c3baf
CONFIG_OPROFILE=m
6c3baf
CONFIG_HAVE_OPROFILE=y
6c3baf
CONFIG_KPROBES=y
6c3baf
CONFIG_JUMP_LABEL=y
6c3baf
CONFIG_UPROBES=y
6c3baf
# CONFIG_HAVE_64BIT_ALIGNED_ACCESS is not set
6c3baf
CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_USE_BUILTIN_BSWAP=y
6c3baf
CONFIG_KRETPROBES=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_IOREMAP_PROT=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_KPROBES=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_KRETPROBES=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK=y
6c3baf
CONFIG_USE_GENERIC_SMP_HELPERS=y
6c3baf
CONFIG_GENERIC_SMP_IDLE_THREAD=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_REGS_AND_STACK_ACCESS_API=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_DMA_API_DEBUG=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_PERF_EVENTS_NMI=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_PERF_REGS=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_PERF_USER_STACK_DUMP=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_ARCH_JUMP_LABEL=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_RCU_TABLE_FREE=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_HAVE_NMI_SAFE_CMPXCHG=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_WANT_IPC_PARSE_VERSION=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_WANT_COMPAT_IPC_PARSE_VERSION=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_WANT_OLD_COMPAT_IPC=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_ARCH_SECCOMP_FILTER=y
6c3baf
CONFIG_SECCOMP_FILTER=y
6c3baf
# CONFIG_CC_STACKPROTECTOR is not set
6c3baf
CONFIG_HAVE_CONTEXT_TRACKING=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_VIRT_CPU_ACCOUNTING=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_ARCH_TRANSPARENT_HUGEPAGE=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_MOD_ARCH_SPECIFIC=y
6c3baf
CONFIG_MODULES_USE_ELF_RELA=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_HAS_ELF_RANDOMIZE=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_ARCH_MMAP_RND_BITS=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS=14
6c3baf
CONFIG_HAVE_ARCH_MMAP_RND_COMPAT_BITS=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_MMAP_RND_COMPAT_BITS=7
6c3baf
CONFIG_CLONE_BACKWARDS=y
6c3baf
CONFIG_OLD_SIGSUSPEND=y
6c3baf
CONFIG_COMPAT_OLD_SIGACTION=y
6c3baf
# CONFIG_REFCOUNT_FULL is not set
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# GCOV-based kernel profiling
6c3baf
#
6c3baf
# CONFIG_GCOV_KERNEL is not set
6c3baf
# CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT is not set
6c3baf
CONFIG_SLABINFO=y
6c3baf
CONFIG_RT_MUTEXES=y
6c3baf
CONFIG_BASE_SMALL=0
6c3baf
CONFIG_SYSTEM_TRUSTED_KEYRING=y
6c3baf
# CONFIG_SYSTEM_BLACKLIST_KEYRING is not set
6c3baf
CONFIG_MODULES=y
6c3baf
CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD=y
6c3baf
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
6c3baf
# CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD is not set
6c3baf
CONFIG_MODVERSIONS=y
6c3baf
CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL=y
6c3baf
CONFIG_MODULE_SIG=y
6c3baf
# CONFIG_MODULE_SIG_FORCE is not set
6c3baf
CONFIG_MODULE_SIG_ALL=y
6c3baf
CONFIG_MODULE_SIG_SHA1=y
6c3baf
# CONFIG_MODULE_SIG_SHA224 is not set
6c3baf
# CONFIG_MODULE_SIG_SHA256 is not set
6c3baf
# CONFIG_MODULE_SIG_SHA384 is not set
6c3baf
# CONFIG_MODULE_SIG_SHA512 is not set
6c3baf
CONFIG_MODULE_SIG_HASH="sha1"
6c3baf
CONFIG_STOP_MACHINE=y
6c3baf
CONFIG_BLOCK=y
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_BSG=y
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB=y
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY=y
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING=y
6c3baf
CONFIG_BLK_DEBUG_FS=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Partition Types
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_PARTITION_ADVANCED=y
6c3baf
# CONFIG_ACORN_PARTITION is not set
6c3baf
CONFIG_OSF_PARTITION=y
6c3baf
CONFIG_AMIGA_PARTITION=y
6c3baf
# CONFIG_ATARI_PARTITION is not set
6c3baf
CONFIG_MAC_PARTITION=y
6c3baf
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
6c3baf
CONFIG_BSD_DISKLABEL=y
6c3baf
CONFIG_MINIX_SUBPARTITION=y
6c3baf
CONFIG_SOLARIS_X86_PARTITION=y
6c3baf
CONFIG_UNIXWARE_DISKLABEL=y
6c3baf
# CONFIG_LDM_PARTITION is not set
6c3baf
CONFIG_SGI_PARTITION=y
6c3baf
# CONFIG_ULTRIX_PARTITION is not set
6c3baf
CONFIG_SUN_PARTITION=y
6c3baf
CONFIG_KARMA_PARTITION=y
6c3baf
CONFIG_EFI_PARTITION=y
6c3baf
# CONFIG_SYSV68_PARTITION is not set
6c3baf
CONFIG_BLOCK_COMPAT=y
6c3baf
CONFIG_BLK_MQ_PCI=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# IO Schedulers
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
6c3baf
CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
6c3baf
CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
6c3baf
CONFIG_CFQ_GROUP_IOSCHED=y
6c3baf
CONFIG_DEFAULT_DEADLINE=y
6c3baf
# CONFIG_DEFAULT_CFQ is not set
6c3baf
# CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set
6c3baf
CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="deadline"
6c3baf
CONFIG_MQ_IOSCHED_DEADLINE=y
6c3baf
CONFIG_MQ_IOSCHED_KYBER=y
6c3baf
CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS=y
6c3baf
CONFIG_PADATA=y
6c3baf
CONFIG_ASN1=y
6c3baf
CONFIG_INLINE_SPIN_UNLOCK_IRQ=y
6c3baf
CONFIG_INLINE_READ_UNLOCK=y
6c3baf
CONFIG_INLINE_READ_UNLOCK_IRQ=y
6c3baf
CONFIG_INLINE_WRITE_UNLOCK=y
6c3baf
CONFIG_INLINE_WRITE_UNLOCK_IRQ=y
6c3baf
CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_OWNER=y
6c3baf
CONFIG_RWSEM_SPIN_ON_OWNER=y
6c3baf
CONFIG_LOCK_SPIN_ON_OWNER=y
6c3baf
CONFIG_FREEZER=y
6c3baf
CONFIG_PPC_MSI_BITMAP=y
6c3baf
CONFIG_PPC_XICS=y
6c3baf
CONFIG_PPC_ICP_NATIVE=y
6c3baf
CONFIG_PPC_ICP_HV=y
6c3baf
CONFIG_PPC_ICS_RTAS=y
6c3baf
CONFIG_PPC_SCOM=y
6c3baf
# CONFIG_SCOM_DEBUGFS is not set
6c3baf
# CONFIG_GE_FPGA is not set
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Platform support
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_PPC_POWERNV=y
6c3baf
# CONFIG_OPAL_PRD is not set
6c3baf
CONFIG_PPC_PSERIES=y
6c3baf
CONFIG_PPC_SPLPAR=y
6c3baf
CONFIG_PSERIES_MSI=y
6c3baf
CONFIG_PSERIES_ENERGY=m
6c3baf
CONFIG_SCANLOG=y
6c3baf
CONFIG_IO_EVENT_IRQ=y
6c3baf
CONFIG_LPARCFG=y
6c3baf
CONFIG_PPC_SMLPAR=y
6c3baf
CONFIG_CMM=y
6c3baf
CONFIG_HV_PERF_CTRS=y
6c3baf
CONFIG_DTL=y
6c3baf
# CONFIG_PPC_PMAC is not set
6c3baf
# CONFIG_PPC_MAPLE is not set
6c3baf
# CONFIG_PPC_PASEMI is not set
6c3baf
# CONFIG_PPC_PS3 is not set
6c3baf
# CONFIG_PPC_CELL is not set
6c3baf
# CONFIG_PPC_CELL_NATIVE is not set
6c3baf
# CONFIG_PPC_IBM_CELL_BLADE is not set
6c3baf
# CONFIG_PPC_CELL_QPACE is not set
6c3baf
# CONFIG_PQ2ADS is not set
6c3baf
# CONFIG_PPC_WSP is not set
6c3baf
CONFIG_KVM_GUEST=y
6c3baf
CONFIG_EPAPR_PARAVIRT=y
6c3baf
CONFIG_PPC_NATIVE=y
6c3baf
CONFIG_PPC_OF_BOOT_TRAMPOLINE=y
6c3baf
# CONFIG_UDBG_RTAS_CONSOLE is not set
6c3baf
CONFIG_PPC_SMP_MUXED_IPI=y
6c3baf
# CONFIG_IPIC is not set
6c3baf
CONFIG_MPIC=y
6c3baf
# CONFIG_PPC_EPAPR_HV_PIC is not set
6c3baf
# CONFIG_MPIC_WEIRD is not set
6c3baf
# CONFIG_MPIC_MSGR is not set
6c3baf
CONFIG_PPC_I8259=y
6c3baf
# CONFIG_U3_DART is not set
6c3baf
CONFIG_PPC_RTAS=y
6c3baf
CONFIG_RTAS_ERROR_LOGGING=y
6c3baf
CONFIG_PPC_RTAS_DAEMON=y
6c3baf
CONFIG_RTAS_PROC=y
6c3baf
CONFIG_RTAS_FLASH=y
6c3baf
# CONFIG_MMIO_NVRAM is not set
6c3baf
# CONFIG_MPIC_U3_HT_IRQS is not set
6c3baf
CONFIG_IBMVIO=y
6c3baf
CONFIG_IBMEBUS=y
6c3baf
CONFIG_EEH=y
6c3baf
# CONFIG_PPC_MPC106 is not set
6c3baf
# CONFIG_PPC_970_NAP is not set
6c3baf
CONFIG_PPC_P7_NAP=y
6c3baf
CONFIG_PPC_INDIRECT_PIO=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# CPU Frequency scaling
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_CPU_FREQ=y
6c3baf
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_COMMON=y
6c3baf
CONFIG_CPU_FREQ_STAT=m
6c3baf
CONFIG_CPU_FREQ_STAT_DETAILS=y
6c3baf
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE is not set
6c3baf
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE is not set
6c3baf
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_ONDEMAND=y
6c3baf
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSERVATIVE is not set
6c3baf
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
6c3baf
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=y
6c3baf
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y
6c3baf
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y
6c3baf
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# PowerPC CPU frequency scaling drivers
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_POWERNV_CPUFREQ=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# CPUIdle driver
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_CPU_IDLE=y
6c3baf
# CONFIG_CPU_IDLE_MULTIPLE_DRIVERS is not set
6c3baf
# CONFIG_CPU_IDLE_GOV_LADDER is not set
6c3baf
CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# POWERPC CPU Idle Drivers
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_PSERIES_CPUIDLE=y
6c3baf
CONFIG_POWERNV_CPUIDLE=y
6c3baf
# CONFIG_ARCH_NEEDS_CPU_IDLE_COUPLED is not set
6c3baf
# CONFIG_FSL_ULI1575 is not set
6c3baf
CONFIG_SIMPLE_GPIO=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Kernel options
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_HZ_100=y
6c3baf
# CONFIG_HZ_250 is not set
6c3baf
# CONFIG_HZ_300 is not set
6c3baf
# CONFIG_HZ_1000 is not set
6c3baf
CONFIG_HZ=100
6c3baf
CONFIG_SCHED_HRTICK=y
6c3baf
# CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
6c3baf
CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY=y
6c3baf
# CONFIG_PREEMPT is not set
6c3baf
CONFIG_BINFMT_ELF=y
6c3baf
CONFIG_COMPAT_BINFMT_ELF=y
6c3baf
CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS=y
6c3baf
CONFIG_BINFMT_SCRIPT=y
6c3baf
# CONFIG_HAVE_AOUT is not set
6c3baf
CONFIG_BINFMT_MISC=m
6c3baf
CONFIG_COREDUMP=y
6c3baf
CONFIG_HUGETLB_PAGE_SIZE_VARIABLE=y
6c3baf
CONFIG_PPC_TRANSACTIONAL_MEM=y
6c3baf
CONFIG_IOMMU_HELPER=y
6c3baf
CONFIG_SWIOTLB=y
6c3baf
CONFIG_HOTPLUG_CPU=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_CPU_PROBE_RELEASE=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTPLUG=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_HAS_WALK_MEMORY=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTREMOVE=y
6c3baf
CONFIG_PPC64_SUPPORTS_MEMORY_FAILURE=y
6c3baf
CONFIG_KEXEC=y
6c3baf
CONFIG_KEXEC_AUTO_RESERVE=y
6c3baf
CONFIG_CRASH_DUMP=y
6c3baf
CONFIG_FA_DUMP=y
6c3baf
CONFIG_IRQ_ALL_CPUS=y
6c3baf
CONFIG_NUMA=y
6c3baf
CONFIG_NODES_SHIFT=8
6c3baf
CONFIG_USE_PERCPU_NUMA_NODE_ID=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_MEMORYLESS_NODES=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_ENABLE=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT=y
6c3baf
CONFIG_SYS_SUPPORTS_HUGETLBFS=y
6c3baf
CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
6c3baf
CONFIG_SPARSEMEM_MANUAL=y
6c3baf
CONFIG_SPARSEMEM=y
6c3baf
CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_MEMORY_PRESENT=y
6c3baf
CONFIG_SPARSEMEM_EXTREME=y
6c3baf
CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP_ENABLE=y
6c3baf
CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_MEMBLOCK=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP=y
6c3baf
CONFIG_MEMORY_ISOLATION=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_BOOTMEM_INFO_NODE=y
6c3baf
CONFIG_MEMORY_HOTPLUG=y
6c3baf
CONFIG_MEMORY_HOTPLUG_SPARSE=y
6c3baf
CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE=y
6c3baf
CONFIG_PAGEFLAGS_EXTENDED=y
6c3baf
CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
6c3baf
CONFIG_MEMORY_BALLOON=y
6c3baf
CONFIG_BALLOON_COMPACTION=y
6c3baf
CONFIG_COMPACTION=y
6c3baf
CONFIG_MIGRATION=y
6c3baf
CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT=y
6c3baf
CONFIG_ZONE_DMA_FLAG=1
6c3baf
CONFIG_BOUNCE=y
6c3baf
CONFIG_MMU_NOTIFIER=y
6c3baf
CONFIG_KSM=y
6c3baf
CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
6c3baf
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_MEMORY_FAILURE=y
6c3baf
CONFIG_MEMORY_FAILURE=y
6c3baf
CONFIG_HWPOISON_INJECT=m
6c3baf
CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE=y
6c3baf
# CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE_ALWAYS is not set
6c3baf
CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE_MADVISE=y
6c3baf
CONFIG_CROSS_MEMORY_ATTACH=y
6c3baf
CONFIG_CLEANCACHE=y
6c3baf
CONFIG_FRONTSWAP=y
6c3baf
CONFIG_CMA=y
6c3baf
# CONFIG_CMA_DEBUG is not set
6c3baf
CONFIG_ZSWAP=y
6c3baf
CONFIG_ZPOOL=y
6c3baf
CONFIG_ZBUD=y
6c3baf
CONFIG_ZSMALLOC=y
6c3baf
# CONFIG_PGTABLE_MAPPING is not set
6c3baf
CONFIG_IDLE_PAGE_TRACKING=y
6c3baf
CONFIG_ARCH_USES_HIGH_VMA_FLAGS=y
cbef13
# CONFIG_PERCPU_STATS is not set
6c3baf
CONFIG_ARCH_MEMORY_PROBE=y
6c3baf
CONFIG_NODES_SPAN_OTHER_NODES=y
6c3baf
CONFIG_PPC_HAS_HASH_64K=y
6c3baf
# CONFIG_PPC_4K_PAGES is not set
6c3baf
CONFIG_PPC_64K_PAGES=y
6c3baf
CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=9
6c3baf
CONFIG_PPC_SUBPAGE_PROT=y
6c3baf
CONFIG_PPC_COPRO_BASE=y
6c3baf
CONFIG_SCHED_SMT=y
6c3baf
CONFIG_PPC_DENORMALISATION=y
6c3baf
# CONFIG_CMDLINE_BOOL is not set
6c3baf
CONFIG_EXTRA_TARGETS=""
6c3baf
CONFIG_SUSPEND=y
6c3baf
CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y
6c3baf
# CONFIG_HIBERNATION is not set
6c3baf
CONFIG_PM_SLEEP=y
6c3baf
CONFIG_PM_SLEEP_SMP=y
6c3baf
# CONFIG_PM_AUTOSLEEP is not set
6c3baf
# CONFIG_PM_WAKELOCKS is not set
6c3baf
CONFIG_PM_RUNTIME=y
6c3baf
CONFIG_PM=y
6c3baf
CONFIG_PM_DEBUG=y
6c3baf
CONFIG_PM_ADVANCED_DEBUG=y
6c3baf
# CONFIG_PM_TEST_SUSPEND is not set
6c3baf
CONFIG_PM_SLEEP_DEBUG=y
6c3baf
# CONFIG_WQ_POWER_EFFICIENT_DEFAULT is not set
6c3baf
CONFIG_SECCOMP=y
6c3baf
CONFIG_ISA_DMA_API=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Bus options
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_ZONE_DMA=y
6c3baf
CONFIG_NEED_DMA_MAP_STATE=y
6c3baf
CONFIG_NEED_SG_DMA_LENGTH=y
6c3baf
CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
6c3baf
# CONFIG_PPC_INDIRECT_PCI is not set
6c3baf
CONFIG_PCI=y
6c3baf
CONFIG_PCI_DOMAINS=y
6c3baf
CONFIG_PCI_SYSCALL=y
6c3baf
CONFIG_PCIEPORTBUS=y
6c3baf
# CONFIG_HOTPLUG_PCI_PCIE is not set
6c3baf
CONFIG_PCIEAER=y
6c3baf
CONFIG_PCIE_ECRC=y
6c3baf
CONFIG_PCIEAER_INJECT=m
6c3baf
CONFIG_PCIEASPM=y
6c3baf
# CONFIG_PCIEASPM_DEBUG is not set
6c3baf
CONFIG_PCIEASPM_DEFAULT=y
6c3baf
# CONFIG_PCIEASPM_POWERSAVE is not set
6c3baf
# CONFIG_PCIEASPM_PERFORMANCE is not set
6c3baf
CONFIG_PCIE_PME=y
6c3baf
# CONFIG_PCIE_DPC is not set
6c3baf
CONFIG_PCI_BUS_ADDR_T_64BIT=y
6c3baf
CONFIG_PCI_MSI=y
6c3baf
# CONFIG_PCI_DEBUG is not set
6c3baf
# CONFIG_PCI_REALLOC_ENABLE_AUTO is not set
6c3baf
CONFIG_PCI_STUB=y
6c3baf
CONFIG_PCI_ATS=y
6c3baf
CONFIG_PCI_IOV=y
6c3baf
CONFIG_PCI_PRI=y
6c3baf
CONFIG_PCI_PASID=y
6c3baf
CONFIG_HOTPLUG_PCI=y
6c3baf
# CONFIG_HOTPLUG_PCI_CPCI is not set
6c3baf
CONFIG_HOTPLUG_PCI_SHPC=y
6c3baf
CONFIG_HOTPLUG_PCI_RPA=m
6c3baf
CONFIG_HOTPLUG_PCI_RPA_DLPAR=m
6c3baf
CONFIG_PCCARD=y
6c3baf
# CONFIG_PCMCIA is not set
6c3baf
CONFIG_CARDBUS=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# PC-card bridges
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_YENTA=m
6c3baf
CONFIG_YENTA_O2=y
6c3baf
CONFIG_YENTA_RICOH=y
6c3baf
CONFIG_YENTA_TI=y
6c3baf
CONFIG_YENTA_ENE_TUNE=y
6c3baf
CONFIG_YENTA_TOSHIBA=y
6c3baf
# CONFIG_HAS_RAPIDIO is not set
6c3baf
# CONFIG_RAPIDIO is not set
6c3baf
CONFIG_NONSTATIC_KERNEL=y
6c3baf
CONFIG_RELOCATABLE=y
6c3baf
CONFIG_PAGE_OFFSET=0xc000000000000000
6c3baf
CONFIG_KERNEL_START=0xc000000000000000
6c3baf
CONFIG_PHYSICAL_START=0x00000000
6c3baf
CONFIG_ARCH_RANDOM=y
6c3baf
CONFIG_NET=y
6c3baf
CONFIG_COMPAT_NETLINK_MESSAGES=y
6c3baf
CONFIG_NET_INGRESS=y
6c3baf
CONFIG_NET_EGRESS=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Networking options
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_PACKET=y
6c3baf
CONFIG_PACKET_DIAG=m
6c3baf
CONFIG_UNIX=y
6c3baf
CONFIG_UNIX_DIAG=m
6c3baf
CONFIG_XFRM=y
6c3baf
CONFIG_XFRM_ALGO=y
6c3baf
CONFIG_XFRM_USER=y
6c3baf
CONFIG_XFRM_SUB_POLICY=y
6c3baf
CONFIG_XFRM_MIGRATE=y
6c3baf
CONFIG_XFRM_STATISTICS=y
6c3baf
CONFIG_XFRM_IPCOMP=m
6c3baf
CONFIG_NET_KEY=m
6c3baf
CONFIG_NET_KEY_MIGRATE=y
6c3baf
CONFIG_INET=y
6c3baf
CONFIG_IP_MULTICAST=y
6c3baf
CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
6c3baf
CONFIG_IP_FIB_TRIE_STATS=y
6c3baf
CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
6c3baf
CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH=y
6c3baf
CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=y
6c3baf
CONFIG_IP_ROUTE_CLASSID=y
6c3baf
# CONFIG_IP_PNP is not set
6c3baf
CONFIG_NET_IPIP=m
6c3baf
CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX=m
6c3baf
CONFIG_NET_IP_TUNNEL=m
6c3baf
CONFIG_NET_IPGRE=m
6c3baf
CONFIG_NET_IPGRE_BROADCAST=y
6c3baf
CONFIG_IP_MROUTE=y
6c3baf
CONFIG_IP_MROUTE_MULTIPLE_TABLES=y
6c3baf
CONFIG_IP_PIMSM_V1=y
6c3baf
CONFIG_IP_PIMSM_V2=y
6c3baf
CONFIG_SYN_COOKIES=y
6c3baf
CONFIG_NET_IPVTI=m
6c3baf
CONFIG_NET_UDP_TUNNEL=m
6c3baf
# CONFIG_NET_FOU is not set
6c3baf
# CONFIG_NET_FOU_IP_TUNNELS is not set
6c3baf
CONFIG_INET_AH=m
6c3baf
CONFIG_INET_ESP=m
6c3baf
CONFIG_INET_IPCOMP=m
6c3baf
CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL=m
6c3baf
CONFIG_INET_TUNNEL=m
6c3baf
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT=m
6c3baf
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL=m
6c3baf
CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET=m
6c3baf
CONFIG_INET_LRO=y
6c3baf
CONFIG_INET_DIAG=m
6c3baf
CONFIG_INET_TCP_DIAG=m
6c3baf
CONFIG_INET_UDP_DIAG=m
6c3baf
CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED=y
6c3baf
CONFIG_TCP_CONG_BIC=m
6c3baf
CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y
6c3baf
CONFIG_TCP_CONG_WESTWOOD=m
6c3baf
CONFIG_TCP_CONG_HTCP=m
6c3baf
CONFIG_TCP_CONG_HSTCP=m
6c3baf
CONFIG_TCP_CONG_HYBLA=m
6c3baf
CONFIG_TCP_CONG_VEGAS=m
6c3baf
CONFIG_TCP_CONG_SCALABLE=m
6c3baf
CONFIG_TCP_CONG_LP=m
6c3baf
CONFIG_TCP_CONG_VENO=m
6c3baf
CONFIG_TCP_CONG_YEAH=m
6c3baf
CONFIG_TCP_CONG_ILLINOIS=m
6c3baf
CONFIG_TCP_CONG_DCTCP=m
6c3baf
CONFIG_DEFAULT_CUBIC=y
6c3baf
# CONFIG_DEFAULT_RENO is not set
6c3baf
CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic"
6c3baf
CONFIG_TCP_MD5SIG=y
6c3baf
CONFIG_IPV6=y
6c3baf
CONFIG_IPV6_ROUTER_PREF=y
6c3baf
CONFIG_IPV6_ROUTE_INFO=y
6c3baf
CONFIG_IPV6_OPTIMISTIC_DAD=y
6c3baf
CONFIG_INET6_AH=m
6c3baf
CONFIG_INET6_ESP=m
6c3baf
CONFIG_INET6_IPCOMP=m
6c3baf
CONFIG_IPV6_MIP6=m
6c3baf
CONFIG_INET6_XFRM_TUNNEL=m
6c3baf
CONFIG_INET6_TUNNEL=m
6c3baf
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TRANSPORT=m
6c3baf
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TUNNEL=m
6c3baf
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=m
6c3baf
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION=m
6c3baf
CONFIG_IPV6_VTI=m
6c3baf
CONFIG_IPV6_SIT=m
6c3baf
CONFIG_IPV6_SIT_6RD=y
6c3baf
CONFIG_IPV6_NDISC_NODETYPE=y
6c3baf
CONFIG_IPV6_TUNNEL=m
6c3baf
CONFIG_IPV6_GRE=m
6c3baf
CONFIG_IPV6_MULTIPLE_TABLES=y
6c3baf
# CONFIG_IPV6_SUBTREES is not set
6c3baf
CONFIG_IPV6_MROUTE=y
6c3baf
CONFIG_IPV6_MROUTE_MULTIPLE_TABLES=y
6c3baf
CONFIG_IPV6_PIMSM_V2=y
6c3baf
CONFIG_NETLABEL=y
6c3baf
CONFIG_NETWORK_SECMARK=y
6c3baf
CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING=y
6c3baf
CONFIG_NETFILTER=y
6c3baf
# CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_NETFILTER=m
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Core Netfilter Configuration
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_NETLINK=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_ACCT=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG=m
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK=m
6c3baf
CONFIG_NF_LOG_COMMON=m
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_MARK=y
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_SECMARK=y
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_ZONES=y
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_PROCFS=y
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_EVENTS=y
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_TIMEOUT=y
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_TIMESTAMP=y
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_LABELS=y
6c3baf
CONFIG_NF_CT_PROTO_DCCP=y
6c3baf
CONFIG_NF_CT_PROTO_GRE=m
6c3baf
CONFIG_NF_CT_PROTO_SCTP=y
6c3baf
CONFIG_NF_CT_PROTO_UDPLITE=y
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_AMANDA=m
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_FTP=m
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_H323=m
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_IRC=m
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_BROADCAST=m
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_NETBIOS_NS=m
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_SNMP=m
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_PPTP=m
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_SANE=m
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_SIP=m
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_TFTP=m
6c3baf
CONFIG_NF_CT_NETLINK=m
6c3baf
CONFIG_NF_CT_NETLINK_TIMEOUT=m
6c3baf
CONFIG_NF_CT_NETLINK_HELPER=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE_CT=y
6c3baf
CONFIG_NF_NAT=m
6c3baf
CONFIG_NF_NAT_NEEDED=y
6c3baf
CONFIG_NF_NAT_PROTO_DCCP=y
6c3baf
CONFIG_NF_NAT_PROTO_UDPLITE=y
6c3baf
CONFIG_NF_NAT_PROTO_SCTP=y
6c3baf
CONFIG_NF_NAT_AMANDA=m
6c3baf
CONFIG_NF_NAT_FTP=m
6c3baf
CONFIG_NF_NAT_IRC=m
6c3baf
CONFIG_NF_NAT_SIP=m
6c3baf
CONFIG_NF_NAT_TFTP=m
6c3baf
CONFIG_NF_NAT_REDIRECT=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_SYNPROXY=m
6c3baf
CONFIG_NF_TABLES=m
6c3baf
CONFIG_NF_TABLES_INET=m
6c3baf
CONFIG_NFT_EXTHDR=m
6c3baf
CONFIG_NFT_META=m
6c3baf
CONFIG_NFT_CT=m
6c3baf
CONFIG_NFT_RBTREE=m
6c3baf
CONFIG_NFT_HASH=m
6c3baf
CONFIG_NFT_COUNTER=m
6c3baf
CONFIG_NFT_LOG=m
6c3baf
CONFIG_NFT_LIMIT=m
6c3baf
CONFIG_NFT_MASQ=m
6c3baf
CONFIG_NFT_REDIR=m
6c3baf
CONFIG_NFT_NAT=m
6c3baf
CONFIG_NFT_QUEUE=m
6c3baf
CONFIG_NFT_REJECT=m
6c3baf
CONFIG_NFT_REJECT_INET=m
6c3baf
CONFIG_NFT_COMPAT=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XTABLES=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Xtables combined modules
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MARK=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_CONNMARK=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_SET=m
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Xtables targets
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_AUDIT=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CHECKSUM=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CLASSIFY=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNSECMARK=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CT=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_DSCP=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HL=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HMARK=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIMER=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LED=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LOG=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_NAT=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NETMAP=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NOTRACK=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEEST=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_REDIRECT=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TEE=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TPROXY=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TRACE=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_SECMARK=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPOPTSTRIP=m
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Xtables matches
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRTYPE=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_BPF=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CGROUP=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CLUSTER=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_COMMENT=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNBYTES=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNLABEL=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNLIMIT=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CPU=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DEVGROUP=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DSCP=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ECN=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ESP=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HELPER=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HL=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPRANGE=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPVS=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LENGTH=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LIMIT=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MAC=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MARK=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MULTIPORT=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_NFACCT=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OSF=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OWNER=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_POLICY=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PHYSDEV=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PKTTYPE=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RATEEST=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_REALM=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RECENT=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SCTP=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SOCKET=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATE=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATISTIC=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STRING=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TCPMSS=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TIME=m
6c3baf
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_U32=m
6c3baf
CONFIG_IP_SET=m
6c3baf
CONFIG_IP_SET_MAX=256
6c3baf
CONFIG_IP_SET_BITMAP_IP=m
6c3baf
CONFIG_IP_SET_BITMAP_IPMAC=m
6c3baf
CONFIG_IP_SET_BITMAP_PORT=m
6c3baf
CONFIG_IP_SET_HASH_IP=m
6c3baf
CONFIG_IP_SET_HASH_IPMARK=m
6c3baf
CONFIG_IP_SET_HASH_IPPORT=m
6c3baf
CONFIG_IP_SET_HASH_IPPORTIP=m
6c3baf
CONFIG_IP_SET_HASH_IPPORTNET=m
6c3baf
CONFIG_IP_SET_HASH_IPMAC=m
6c3baf
CONFIG_IP_SET_HASH_MAC=m
6c3baf
CONFIG_IP_SET_HASH_NETPORTNET=m
6c3baf
CONFIG_IP_SET_HASH_NET=m
6c3baf
CONFIG_IP_SET_HASH_NETNET=m
6c3baf
CONFIG_IP_SET_HASH_NETPORT=m
6c3baf
CONFIG_IP_SET_HASH_NETIFACE=m
6c3baf
CONFIG_IP_SET_LIST_SET=m
6c3baf
CONFIG_IP_VS=m
6c3baf
CONFIG_IP_VS_IPV6=y
6c3baf
# CONFIG_IP_VS_DEBUG is not set
6c3baf
CONFIG_IP_VS_TAB_BITS=12
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# IPVS transport protocol load balancing support
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_IP_VS_PROTO_TCP=y
6c3baf
CONFIG_IP_VS_PROTO_UDP=y
6c3baf
CONFIG_IP_VS_PROTO_AH_ESP=y
6c3baf
CONFIG_IP_VS_PROTO_ESP=y
6c3baf
CONFIG_IP_VS_PROTO_AH=y
6c3baf
CONFIG_IP_VS_PROTO_SCTP=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# IPVS scheduler
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_IP_VS_RR=m
6c3baf
CONFIG_IP_VS_WRR=m
6c3baf
CONFIG_IP_VS_LC=m
6c3baf
CONFIG_IP_VS_WLC=m
6c3baf
CONFIG_IP_VS_LBLC=m
6c3baf
CONFIG_IP_VS_LBLCR=m
6c3baf
CONFIG_IP_VS_DH=m
6c3baf
CONFIG_IP_VS_SH=m
6c3baf
CONFIG_IP_VS_SED=m
6c3baf
CONFIG_IP_VS_NQ=m
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# IPVS SH scheduler
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_IP_VS_SH_TAB_BITS=8
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# IPVS application helper
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_IP_VS_FTP=m
6c3baf
CONFIG_IP_VS_NFCT=y
6c3baf
CONFIG_IP_VS_PE_SIP=m
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# IP: Netfilter Configuration
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_NF_DEFRAG_IPV4=m
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV4=m
6c3baf
# CONFIG_NF_CONNTRACK_PROC_COMPAT is not set
6c3baf
CONFIG_NF_TABLES_IPV4=m
6c3baf
CONFIG_NFT_CHAIN_ROUTE_IPV4=m
6c3baf
CONFIG_NFT_REJECT_IPV4=m
6c3baf
CONFIG_NFT_DUP_IPV4=m
6c3baf
CONFIG_NF_TABLES_ARP=m
6c3baf
CONFIG_NF_DUP_IPV4=m
6c3baf
CONFIG_NF_LOG_IPV4=m
6c3baf
CONFIG_NF_REJECT_IPV4=m
6c3baf
CONFIG_NF_NAT_IPV4=m
6c3baf
CONFIG_NFT_CHAIN_NAT_IPV4=m
6c3baf
CONFIG_NF_NAT_MASQUERADE_IPV4=m
6c3baf
CONFIG_NFT_MASQ_IPV4=m
6c3baf
CONFIG_NFT_REDIR_IPV4=m
6c3baf
CONFIG_NF_NAT_SNMP_BASIC=m
6c3baf
CONFIG_NF_NAT_PROTO_GRE=m
6c3baf
CONFIG_NF_NAT_PPTP=m
6c3baf
CONFIG_NF_NAT_H323=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_MATCH_AH=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_MATCH_RPFILTER=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_FILTER=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_TARGET_SYNPROXY=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_NAT=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_MANGLE=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_TARGET_CLUSTERIP=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_TARGET_ECN=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_TARGET_TTL=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_RAW=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_SECURITY=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_ARPTABLES=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_ARPFILTER=m
6c3baf
CONFIG_IP_NF_ARP_MANGLE=m
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# IPv6: Netfilter Configuration
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_NF_DEFRAG_IPV6=m
6c3baf
CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV6=m
6c3baf
CONFIG_NF_TABLES_IPV6=m
6c3baf
CONFIG_NFT_CHAIN_ROUTE_IPV6=m
6c3baf
CONFIG_NFT_REJECT_IPV6=m
6c3baf
CONFIG_NFT_DUP_IPV6=m
6c3baf
CONFIG_NF_DUP_IPV6=m
6c3baf
CONFIG_NF_REJECT_IPV6=m
6c3baf
CONFIG_NF_LOG_IPV6=m
6c3baf
CONFIG_NF_NAT_IPV6=m
6c3baf
CONFIG_NFT_CHAIN_NAT_IPV6=m
6c3baf
CONFIG_NF_NAT_MASQUERADE_IPV6=m
6c3baf
CONFIG_NFT_MASQ_IPV6=m
6c3baf
CONFIG_NFT_REDIR_IPV6=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_IPTABLES=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_MATCH_AH=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_MATCH_EUI64=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_MATCH_FRAG=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_MATCH_OPTS=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_MATCH_HL=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_MATCH_IPV6HEADER=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_MATCH_MH=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_MATCH_RPFILTER=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_MATCH_RT=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_TARGET_HL=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_FILTER=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_TARGET_REJECT=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_TARGET_SYNPROXY=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_MANGLE=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_RAW=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_SECURITY=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_NAT=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_TARGET_MASQUERADE=m
6c3baf
CONFIG_IP6_NF_TARGET_NPT=m
6c3baf
CONFIG_NF_TABLES_BRIDGE=m
6c3baf
CONFIG_NFT_BRIDGE_META=m
6c3baf
CONFIG_NFT_BRIDGE_REJECT=m
6c3baf
CONFIG_NF_LOG_BRIDGE=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_NF_EBTABLES=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_BROUTE=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_T_FILTER=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_T_NAT=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_802_3=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_AMONG=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_ARP=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_IP=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_IP6=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_LIMIT=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_PKTTYPE=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_STP=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_VLAN=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_ARPREPLY=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_DNAT=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK_T=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_REDIRECT=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_SNAT=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_LOG=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_ULOG=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_EBT_NFLOG=m
6c3baf
CONFIG_IP_DCCP=m
6c3baf
CONFIG_INET_DCCP_DIAG=m
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# DCCP CCIDs Configuration
6c3baf
#
6c3baf
# CONFIG_IP_DCCP_CCID2_DEBUG is not set
6c3baf
CONFIG_IP_DCCP_CCID3=y
6c3baf
# CONFIG_IP_DCCP_CCID3_DEBUG is not set
6c3baf
CONFIG_IP_DCCP_TFRC_LIB=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# DCCP Kernel Hacking
6c3baf
#
6c3baf
# CONFIG_IP_DCCP_DEBUG is not set
6c3baf
# CONFIG_NET_DCCPPROBE is not set
6c3baf
CONFIG_IP_SCTP=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCTPPROBE=m
6c3baf
# CONFIG_SCTP_DBG_OBJCNT is not set
6c3baf
# CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOKIE_HMAC_MD5 is not set
6c3baf
CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOKIE_HMAC_SHA1=y
6c3baf
# CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOKIE_HMAC_NONE is not set
6c3baf
CONFIG_SCTP_COOKIE_HMAC_MD5=y
6c3baf
CONFIG_SCTP_COOKIE_HMAC_SHA1=y
6c3baf
CONFIG_INET_SCTP_DIAG=m
6c3baf
# CONFIG_RDS is not set
6c3baf
# CONFIG_TIPC is not set
6c3baf
CONFIG_ATM=m
6c3baf
CONFIG_ATM_CLIP=m
6c3baf
# CONFIG_ATM_CLIP_NO_ICMP is not set
6c3baf
CONFIG_ATM_LANE=m
6c3baf
# CONFIG_ATM_MPOA is not set
6c3baf
CONFIG_ATM_BR2684=m
6c3baf
# CONFIG_ATM_BR2684_IPFILTER is not set
6c3baf
CONFIG_L2TP=m
6c3baf
CONFIG_L2TP_DEBUGFS=m
6c3baf
CONFIG_L2TP_V3=y
6c3baf
CONFIG_L2TP_IP=m
6c3baf
CONFIG_L2TP_ETH=m
6c3baf
CONFIG_STP=m
6c3baf
CONFIG_GARP=m
6c3baf
CONFIG_MRP=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE=m
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_IGMP_SNOOPING=y
6c3baf
CONFIG_BRIDGE_VLAN_FILTERING=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_NET_DSA=y
6c3baf
CONFIG_VLAN_8021Q=m
6c3baf
CONFIG_VLAN_8021Q_GVRP=y
6c3baf
CONFIG_VLAN_8021Q_MVRP=y
6c3baf
# CONFIG_DECNET is not set
6c3baf
CONFIG_LLC=m
6c3baf
# CONFIG_LLC2 is not set
6c3baf
# CONFIG_IPX is not set
6c3baf
# CONFIG_ATALK is not set
6c3baf
# CONFIG_X25 is not set
6c3baf
# CONFIG_LAPB is not set
6c3baf
# CONFIG_PHONET is not set
6c3baf
CONFIG_6LOWPAN=m
6c3baf
# CONFIG_6LOWPAN_DEBUGFS is not set
6c3baf
CONFIG_6LOWPAN_NHC=m
6c3baf
CONFIG_6LOWPAN_NHC_DEST=m
6c3baf
CONFIG_6LOWPAN_NHC_FRAGMENT=m
6c3baf
CONFIG_6LOWPAN_NHC_HOP=m
6c3baf
CONFIG_6LOWPAN_NHC_IPV6=m
6c3baf
CONFIG_6LOWPAN_NHC_MOBILITY=m
6c3baf
CONFIG_6LOWPAN_NHC_ROUTING=m
6c3baf
CONFIG_6LOWPAN_NHC_UDP=m
6c3baf
# CONFIG_6LOWPAN_GHC_EXT_HDR_HOP is not set
6c3baf
# CONFIG_6LOWPAN_GHC_UDP is not set
6c3baf
# CONFIG_6LOWPAN_GHC_ICMPV6 is not set
6c3baf
# CONFIG_6LOWPAN_GHC_EXT_HDR_DEST is not set
6c3baf
# CONFIG_6LOWPAN_GHC_EXT_HDR_FRAG is not set
6c3baf
# CONFIG_6LOWPAN_GHC_EXT_HDR_ROUTE is not set
6c3baf
CONFIG_IEEE802154=m
6c3baf
# CONFIG_IEEE802154_NL802154_EXPERIMENTAL is not set
6c3baf
CONFIG_IEEE802154_SOCKET=m
6c3baf
CONFIG_IEEE802154_6LOWPAN=m
6c3baf
CONFIG_MAC802154=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCHED=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Queueing/Scheduling
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_CBQ=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_HTB=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_HFSC=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_ATM=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_PRIO=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_MULTIQ=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_RED=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_SFB=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_SFQ=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_TEQL=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_TBF=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_CBS=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_GRED=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_DSMARK=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_NETEM=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_DRR=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_MQPRIO=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_CHOKE=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_QFQ=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_CODEL=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_FQ_CODEL=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_FQ=m
6c3baf
# CONFIG_NET_SCH_HHF is not set
6c3baf
# CONFIG_NET_SCH_PIE is not set
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_INGRESS=m
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_PLUG=m
6c3baf
# CONFIG_NET_SCH_DEFAULT is not set
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Classification
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_NET_CLS=y
6c3baf
CONFIG_NET_CLS_BASIC=m
6c3baf
CONFIG_NET_CLS_TCINDEX=m
6c3baf
CONFIG_NET_CLS_ROUTE4=m
6c3baf
CONFIG_NET_CLS_FW=m
6c3baf
CONFIG_NET_CLS_U32=m
6c3baf
CONFIG_CLS_U32_PERF=y
6c3baf
CONFIG_CLS_U32_MARK=y
6c3baf
CONFIG_NET_CLS_RSVP=m
6c3baf
CONFIG_NET_CLS_RSVP6=m
6c3baf
CONFIG_NET_CLS_FLOW=m
6c3baf
CONFIG_NET_CLS_CGROUP=y
6c3baf
CONFIG_NET_CLS_BPF=m
6c3baf
CONFIG_NET_CLS_FLOWER=m
6c3baf
CONFIG_NET_CLS_MATCHALL=m
6c3baf
CONFIG_NET_EMATCH=y
6c3baf
CONFIG_NET_EMATCH_STACK=32
6c3baf
CONFIG_NET_EMATCH_CMP=m
6c3baf
CONFIG_NET_EMATCH_NBYTE=m
6c3baf
CONFIG_NET_EMATCH_U32=m
6c3baf
CONFIG_NET_EMATCH_META=m
6c3baf
CONFIG_NET_EMATCH_TEXT=m
6c3baf
# CONFIG_NET_EMATCH_CANID is not set
6c3baf
CONFIG_NET_EMATCH_IPSET=m
6c3baf
CONFIG_NET_CLS_ACT=y
6c3baf
CONFIG_NET_ACT_POLICE=m
6c3baf
CONFIG_NET_ACT_GACT=m
6c3baf
CONFIG_GACT_PROB=y
6c3baf
CONFIG_NET_ACT_MIRRED=m
6c3baf
CONFIG_NET_ACT_SAMPLE=m
6c3baf
CONFIG_NET_ACT_IPT=m
6c3baf
CONFIG_NET_ACT_NAT=m
6c3baf
CONFIG_NET_ACT_PEDIT=m
6c3baf
CONFIG_NET_ACT_SIMP=m
6c3baf
CONFIG_NET_ACT_SKBEDIT=m
6c3baf
CONFIG_NET_ACT_CSUM=m
6c3baf
CONFIG_NET_ACT_VLAN=m
6c3baf
CONFIG_NET_ACT_TUNNEL_KEY=m
6c3baf
CONFIG_NET_ACT_CONNMARK=m
6c3baf
CONFIG_NET_ACT_SKBMOD=m
6c3baf
# CONFIG_NET_ACT_IFE is not set
6c3baf
CONFIG_NET_CLS_IND=y
6c3baf
CONFIG_NET_SCH_FIFO=y
6c3baf
CONFIG_DCB=y
6c3baf
CONFIG_DNS_RESOLVER=m
6c3baf
# CONFIG_BATMAN_ADV is not set
6c3baf
CONFIG_OPENVSWITCH=m
6c3baf
CONFIG_OPENVSWITCH_GRE=m
6c3baf
CONFIG_OPENVSWITCH_VXLAN=m
6c3baf
CONFIG_OPENVSWITCH_GENEVE=m
6c3baf
CONFIG_VSOCKETS=m
6c3baf
CONFIG_VSOCKETS_DIAG=m
6c3baf
CONFIG_VIRTIO_VSOCKETS=m
6c3baf
CONFIG_VIRTIO_VSOCKETS_COMMON=m
6c3baf
CONFIG_NETLINK_DIAG=m
6c3baf
CONFIG_MPLS=y
6c3baf
CONFIG_NET_MPLS_GSO=y
6c3baf
CONFIG_NET_SWITCHDEV=y
6c3baf
CONFIG_RPS=y
6c3baf
CONFIG_RFS_ACCEL=y
6c3baf
CONFIG_XPS=y
6c3baf
CONFIG_NETPRIO_CGROUP=y
6c3baf
CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL=y
6c3baf
CONFIG_BQL=y
6c3baf
CONFIG_BPF_JIT=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Network testing
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_NET_PKTGEN=m
6c3baf
# CONFIG_NET_TCPPROBE is not set
6c3baf
CONFIG_NET_DROP_MONITOR=y
6c3baf
# CONFIG_HAMRADIO is not set
6c3baf
CONFIG_CAN=m
6c3baf
CONFIG_CAN_RAW=m
6c3baf
CONFIG_CAN_BCM=m
6c3baf
CONFIG_CAN_GW=m
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# CAN Device Drivers
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_CAN_VCAN=m
6c3baf
CONFIG_CAN_SLCAN=m
6c3baf
CONFIG_CAN_DEV=m
6c3baf
CONFIG_CAN_CALC_BITTIMING=y
6c3baf
CONFIG_CAN_LEDS=y
6c3baf
# CONFIG_PCH_CAN is not set
6c3baf
# CONFIG_CAN_GRCAN is not set
6c3baf
# CONFIG_CAN_MSCAN is not set
6c3baf
CONFIG_CAN_SJA1000=m
6c3baf
# CONFIG_CAN_SJA1000_ISA is not set
6c3baf
CONFIG_CAN_SJA1000_PLATFORM=m
6c3baf
CONFIG_CAN_SJA1000_OF_PLATFORM=m
6c3baf
CONFIG_CAN_EMS_PCI=m
6c3baf
CONFIG_CAN_PEAK_PCI=m
6c3baf
CONFIG_CAN_PEAK_PCIEC=y
6c3baf
CONFIG_CAN_KVASER_PCI=m
6c3baf
CONFIG_CAN_PLX_PCI=m
6c3baf
CONFIG_CAN_C_CAN=m
6c3baf
CONFIG_CAN_C_CAN_PLATFORM=m
6c3baf
CONFIG_CAN_C_CAN_PCI=m
6c3baf
CONFIG_CAN_CC770=m
6c3baf
# CONFIG_CAN_CC770_ISA is not set
6c3baf
CONFIG_CAN_CC770_PLATFORM=m
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# CAN USB interfaces
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_CAN_EMS_USB=m
6c3baf
CONFIG_CAN_ESD_USB2=m
6c3baf
CONFIG_CAN_KVASER_USB=m
6c3baf
CONFIG_CAN_PEAK_USB=m
6c3baf
CONFIG_CAN_8DEV_USB=m
6c3baf
CONFIG_CAN_SOFTING=m
6c3baf
# CONFIG_CAN_DEBUG_DEVICES is not set
6c3baf
# CONFIG_IRDA is not set
6c3baf
CONFIG_BT=m
6c3baf
CONFIG_BT_BREDR=y
6c3baf
CONFIG_BT_RFCOMM=m
6c3baf
CONFIG_BT_RFCOMM_TTY=y
6c3baf
CONFIG_BT_BNEP=m
6c3baf
CONFIG_BT_BNEP_MC_FILTER=y
6c3baf
CONFIG_BT_BNEP_PROTO_FILTER=y
6c3baf
CONFIG_BT_CMTP=m
6c3baf
CONFIG_BT_HIDP=m
6c3baf
CONFIG_BT_HS=y
6c3baf
CONFIG_BT_LE=y
6c3baf
# CONFIG_BT_6LOWPAN is not set
6c3baf
# CONFIG_BT_LEDS is not set
6c3baf
# CONFIG_BT_SELFTEST is not set
6c3baf
CONFIG_BT_DEBUGFS=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Bluetooth device drivers
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_BT_INTEL=m
6c3baf
CONFIG_BT_BCM=m
6c3baf
CONFIG_BT_RTL=m
6c3baf
CONFIG_BT_HCIBTUSB=m
6c3baf
CONFIG_BT_HCIBTUSB_BCM=y
6c3baf
CONFIG_BT_HCIBTUSB_RTL=y
6c3baf
CONFIG_BT_HCIBTSDIO=m
6c3baf
CONFIG_BT_HCIUART=m
6c3baf
CONFIG_BT_HCIUART_H4=y
6c3baf
CONFIG_BT_HCIUART_BCSP=y
6c3baf
CONFIG_BT_HCIUART_ATH3K=y
6c3baf
CONFIG_BT_HCIUART_LL=y
6c3baf
CONFIG_BT_HCIUART_3WIRE=y
6c3baf
# CONFIG_BT_HCIUART_INTEL is not set
6c3baf
# CONFIG_BT_HCIUART_BCM is not set
6c3baf
# CONFIG_BT_HCIUART_QCA is not set
6c3baf
# CONFIG_BT_HCIUART_AG6XX is not set
6c3baf
# CONFIG_BT_HCIUART_MRVL is not set
6c3baf
CONFIG_BT_HCIBCM203X=m
6c3baf
CONFIG_BT_HCIBPA10X=m
6c3baf
CONFIG_BT_HCIBFUSB=m
6c3baf
CONFIG_BT_HCIVHCI=m
6c3baf
CONFIG_BT_MRVL=m
6c3baf
CONFIG_BT_MRVL_SDIO=m
6c3baf
CONFIG_BT_ATH3K=m
6c3baf
# CONFIG_AF_RXRPC is not set
6c3baf
CONFIG_FIB_RULES=y
6c3baf
CONFIG_WIRELESS=y
6c3baf
CONFIG_WIRELESS_EXT=y
6c3baf
CONFIG_WEXT_CORE=y
6c3baf
CONFIG_WEXT_PROC=y
6c3baf
CONFIG_WEXT_PRIV=y
6c3baf
CONFIG_CFG80211=m
6c3baf
# CONFIG_NL80211_TESTMODE is not set
6c3baf
# CONFIG_CFG80211_DEVELOPER_WARNINGS is not set
6c3baf
# CONFIG_CFG80211_REQUIRE_SIGNED_REGDB is not set
6c3baf
CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=y
6c3baf
# CONFIG_CFG80211_DEBUGFS is not set
6c3baf
CONFIG_CFG80211_CRDA_SUPPORT=y
6c3baf
CONFIG_CFG80211_WEXT=y
6c3baf
CONFIG_LIB80211=m
6c3baf
# CONFIG_LIB80211_DEBUG is not set
6c3baf
CONFIG_MAC80211=m
6c3baf
CONFIG_MAC80211_HAS_RC=y
6c3baf
CONFIG_MAC80211_RC_MINSTREL=y
6c3baf
CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT_MINSTREL=y
6c3baf
CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT="minstrel_ht"
6c3baf
# CONFIG_MAC80211_MESH is not set
6c3baf
CONFIG_MAC80211_LEDS=y
6c3baf
CONFIG_MAC80211_DEBUGFS=y
6c3baf
# CONFIG_MAC80211_MESSAGE_TRACING is not set
6c3baf
# CONFIG_MAC80211_DEBUG_MENU is not set
6c3baf
CONFIG_MAC80211_STA_HASH_MAX_SIZE=0
6c3baf
# CONFIG_WIMAX is not set
6c3baf
CONFIG_RFKILL=m
6c3baf
CONFIG_RFKILL_LEDS=y
6c3baf
CONFIG_RFKILL_INPUT=y
6c3baf
# CONFIG_NET_9P is not set
6c3baf
# CONFIG_CAIF is not set
6c3baf
CONFIG_CEPH_LIB=m
6c3baf
# CONFIG_CEPH_LIB_PRETTYDEBUG is not set
6c3baf
CONFIG_CEPH_LIB_USE_DNS_RESOLVER=y
6c3baf
# CONFIG_NFC is not set
6c3baf
CONFIG_PSAMPLE=m
6c3baf
# CONFIG_NET_IFE is not set
6c3baf
CONFIG_LWTUNNEL=y
6c3baf
CONFIG_DST_CACHE=y
6c3baf
CONFIG_NET_DEVLINK=m
6c3baf
CONFIG_MAY_USE_DEVLINK=m
6c3baf
CONFIG_PAGE_POOL=y
6c3baf
CONFIG_FAILOVER=m
6c3baf
CONFIG_HAVE_CBPF_JIT=y
6c3baf
CONFIG_HAVE_EBPF_JIT=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Device Drivers
6c3baf
#
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Generic Driver Options
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH=""
6c3baf
CONFIG_DEVTMPFS=y
6c3baf
CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT=y
6c3baf
CONFIG_STANDALONE=y
6c3baf
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
6c3baf
CONFIG_FW_LOADER=y
6c3baf
# CONFIG_FIRMWARE_IN_KERNEL is not set
6c3baf
CONFIG_EXTRA_FIRMWARE=""
6c3baf
# CONFIG_FW_LOADER_USER_HELPER is not set
6c3baf
CONFIG_WANT_DEV_COREDUMP=y
6c3baf
CONFIG_DEV_COREDUMP=y
6c3baf
# CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set
6c3baf
# CONFIG_DEBUG_DEVRES is not set
6c3baf
# CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set
6c3baf
# CONFIG_GENERIC_CPU_DEVICES is not set
6c3baf
CONFIG_GENERIC_CPU_VULNERABILITIES=y
6c3baf
CONFIG_REGMAP=y
6c3baf
CONFIG_REGMAP_I2C=m
6c3baf
CONFIG_DMA_SHARED_BUFFER=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Bus devices
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_CONNECTOR=y
6c3baf
CONFIG_PROC_EVENTS=y
6c3baf
CONFIG_MTD=m
6c3baf
# CONFIG_MTD_TESTS is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS is not set
6c3baf
CONFIG_MTD_OF_PARTS=m
6c3baf
# CONFIG_MTD_AR7_PARTS is not set
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# User Modules And Translation Layers
6c3baf
#
6c3baf
# CONFIG_MTD_BLKDEVS is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_BLOCK is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_BLOCK_RO is not set
6c3baf
# CONFIG_FTL is not set
6c3baf
# CONFIG_NFTL is not set
6c3baf
# CONFIG_INFTL is not set
6c3baf
# CONFIG_RFD_FTL is not set
6c3baf
# CONFIG_SSFDC is not set
6c3baf
# CONFIG_SM_FTL is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_OOPS is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_SWAP is not set
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# RAM/ROM/Flash chip drivers
6c3baf
#
6c3baf
# CONFIG_MTD_CFI is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_JEDECPROBE is not set
6c3baf
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
6c3baf
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
6c3baf
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
6c3baf
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8 is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16 is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32 is not set
6c3baf
CONFIG_MTD_CFI_I1=y
6c3baf
CONFIG_MTD_CFI_I2=y
6c3baf
# CONFIG_MTD_CFI_I4 is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_CFI_I8 is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_RAM is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_ROM is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_ABSENT is not set
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Mapping drivers for chip access
6c3baf
#
6c3baf
# CONFIG_MTD_COMPLEX_MAPPINGS is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_INTEL_VR_NOR is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_PLATRAM is not set
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Self-contained MTD device drivers
6c3baf
#
6c3baf
# CONFIG_MTD_PMC551 is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_SLRAM is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_PHRAM is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_MTDRAM is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_BLOCK2MTD is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_POWERNV_FLASH is not set
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Disk-On-Chip Device Drivers
6c3baf
#
6c3baf
# CONFIG_MTD_DOCG3 is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_NAND is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_ONENAND is not set
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# LPDDR flash memory drivers
6c3baf
#
6c3baf
# CONFIG_MTD_LPDDR is not set
6c3baf
CONFIG_MTD_UBI=m
6c3baf
CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD=4096
6c3baf
CONFIG_MTD_UBI_BEB_LIMIT=20
6c3baf
# CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP is not set
6c3baf
# CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI is not set
6c3baf
CONFIG_DTC=y
6c3baf
CONFIG_OF=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Device Tree and Open Firmware support
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_PROC_DEVICETREE=y
6c3baf
# CONFIG_OF_SELFTEST is not set
6c3baf
CONFIG_OF_FLATTREE=y
6c3baf
CONFIG_OF_EARLY_FLATTREE=y
6c3baf
CONFIG_OF_DYNAMIC=y
6c3baf
CONFIG_OF_ADDRESS=y
6c3baf
CONFIG_OF_IRQ=y
6c3baf
CONFIG_OF_DEVICE=y
6c3baf
CONFIG_OF_NET=y
6c3baf
CONFIG_OF_MDIO=y
6c3baf
CONFIG_OF_PCI=y
6c3baf
CONFIG_OF_PCI_IRQ=y
6c3baf
CONFIG_OF_MTD=y
6c3baf
CONFIG_PARPORT=m
6c3baf
CONFIG_PARPORT_PC=m
6c3baf
CONFIG_PARPORT_SERIAL=m
6c3baf
# CONFIG_PARPORT_PC_FIFO is not set
6c3baf
# CONFIG_PARPORT_PC_SUPERIO is not set
6c3baf
# CONFIG_PARPORT_GSC is not set
6c3baf
# CONFIG_PARPORT_AX88796 is not set
6c3baf
CONFIG_PARPORT_1284=y
6c3baf
CONFIG_PARPORT_NOT_PC=y
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV=y
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_NULL_BLK=m
6c3baf
# CONFIG_BLK_DEV_FD is not set
6c3baf
# CONFIG_PARIDE is not set
6c3baf
# CONFIG_BLK_DEV_PCIESSD_MTIP32XX is not set
6c3baf
CONFIG_ZRAM=m
6c3baf
# CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
6c3baf
# CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
6c3baf
# CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
6c3baf
# CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT=0
6c3baf
# CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
6c3baf
# CONFIG_BLK_DEV_DRBD is not set
6c3baf
# CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_OSD=m
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_SX8=m
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_RAM=m
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=16384
6c3baf
CONFIG_CDROM_PKTCDVD=m
6c3baf
CONFIG_CDROM_PKTCDVD_BUFFERS=8
6c3baf
# CONFIG_CDROM_PKTCDVD_WCACHE is not set
6c3baf
CONFIG_ATA_OVER_ETH=m
6c3baf
CONFIG_VIRTIO_BLK=m
6c3baf
# CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_RBD=m
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_RSXX=m
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# NVME Support
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_NVME_CORE=m
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_NVME=m
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_NVME_SCSI=y
6c3baf
CONFIG_NVME_FABRICS=m
6c3baf
CONFIG_NVME_RDMA=m
6c3baf
CONFIG_NVME_FC=m
6c3baf
CONFIG_NVME_TARGET=m
6c3baf
CONFIG_NVME_TARGET_LOOP=m
6c3baf
CONFIG_NVME_TARGET_RDMA=m
6c3baf
CONFIG_NVME_TARGET_FC=m
6c3baf
CONFIG_NVME_TARGET_FCLOOP=m
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Misc devices
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D=m
6c3baf
# CONFIG_AD525X_DPOT is not set
6c3baf
# CONFIG_DUMMY_IRQ is not set
6c3baf
# CONFIG_PHANTOM is not set
6c3baf
# CONFIG_INTEL_MID_PTI is not set
6c3baf
# CONFIG_SGI_IOC4 is not set
6c3baf
CONFIG_TIFM_CORE=m
6c3baf
CONFIG_TIFM_7XX1=m
6c3baf
# CONFIG_ICS932S401 is not set
6c3baf
# CONFIG_ATMEL_SSC is not set
6c3baf
CONFIG_ENCLOSURE_SERVICES=m
6c3baf
# CONFIG_HP_ILO is not set
6c3baf
CONFIG_APDS9802ALS=m
6c3baf
CONFIG_ISL29003=m
6c3baf
CONFIG_ISL29020=m
6c3baf
CONFIG_SENSORS_TSL2550=m
6c3baf
# CONFIG_SENSORS_BH1780 is not set
6c3baf
CONFIG_SENSORS_BH1770=m
6c3baf
CONFIG_SENSORS_APDS990X=m
6c3baf
# CONFIG_HMC6352 is not set
6c3baf
# CONFIG_DS1682 is not set
6c3baf
# CONFIG_BMP085_I2C is not set
6c3baf
# CONFIG_PCH_PHUB is not set
6c3baf
# CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480 is not set
6c3baf
# CONFIG_SRAM is not set
6c3baf
# CONFIG_C2PORT is not set
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# EEPROM support
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_EEPROM_AT24=m
6c3baf
CONFIG_EEPROM_LEGACY=m
6c3baf
CONFIG_EEPROM_MAX6875=m
6c3baf
CONFIG_EEPROM_93CX6=m
6c3baf
CONFIG_CB710_CORE=m
6c3baf
# CONFIG_CB710_DEBUG is not set
6c3baf
CONFIG_CB710_DEBUG_ASSUMPTIONS=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Texas Instruments shared transport line discipline
6c3baf
#
6c3baf
# CONFIG_TI_ST is not set
6c3baf
CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C=m
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Altera FPGA firmware download module
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_ALTERA_STAPL=m
6c3baf
CONFIG_GENWQE=m
6c3baf
CONFIG_GENWQE_PLATFORM_ERROR_RECOVERY=1
6c3baf
CONFIG_CXL_BASE=y
6c3baf
CONFIG_CXL_KERNEL_API=y
6c3baf
CONFIG_CXL_EEH=y
6c3baf
CONFIG_CXL=m
6c3baf
CONFIG_HAVE_IDE=y
6c3baf
# CONFIG_IDE is not set
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# SCSI device support
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_SCSI_MOD=y
6c3baf
CONFIG_RAID_ATTRS=m
6c3baf
CONFIG_SCSI=y
6c3baf
CONFIG_SCSI_DMA=y
6c3baf
CONFIG_SCSI_TGT=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_NETLINK=y
6c3baf
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_SD=m
6c3baf
CONFIG_CHR_DEV_ST=m
6c3baf
CONFIG_CHR_DEV_OSST=m
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_SR=m
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDOR=y
6c3baf
CONFIG_CHR_DEV_SG=m
6c3baf
CONFIG_CHR_DEV_SCH=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_ENCLOSURE=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_MULTI_LUN=y
6c3baf
CONFIG_SCSI_CONSTANTS=y
6c3baf
CONFIG_SCSI_LOGGING=y
6c3baf
CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# SCSI Transports
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_FC_ATTRS=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_FC_TGT_ATTRS=y
6c3baf
CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_SAS_ATA=y
6c3baf
CONFIG_SCSI_SAS_HOST_SMP=y
6c3baf
CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_SRP_TGT_ATTRS=y
6c3baf
CONFIG_SCSI_LOWLEVEL=y
6c3baf
CONFIG_ISCSI_TCP=m
6c3baf
CONFIG_ISCSI_BOOT_SYSFS=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_CXGB3_ISCSI=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_CXGB4_ISCSI=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_BNX2_ISCSI=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_BNX2X_FCOE=m
6c3baf
CONFIG_BE2ISCSI=m
6c3baf
CONFIG_CXLFLASH=m
6c3baf
# CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID is not set
6c3baf
CONFIG_SCSI_HPSA=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_3W_9XXX=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_3W_SAS=m
6c3baf
# CONFIG_SCSI_ACARD is not set
6c3baf
CONFIG_SCSI_AACRAID=m
6c3baf
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX is not set
6c3baf
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD is not set
6c3baf
CONFIG_SCSI_AIC79XX=m
6c3baf
CONFIG_AIC79XX_CMDS_PER_DEVICE=4
6c3baf
CONFIG_AIC79XX_RESET_DELAY_MS=15000
6c3baf
# CONFIG_AIC79XX_DEBUG_ENABLE is not set
6c3baf
CONFIG_AIC79XX_DEBUG_MASK=0
6c3baf
# CONFIG_AIC79XX_REG_PRETTY_PRINT is not set
6c3baf
# CONFIG_SCSI_AIC94XX is not set
6c3baf
CONFIG_SCSI_MVSAS=m
6c3baf
# CONFIG_SCSI_MVSAS_DEBUG is not set
6c3baf
CONFIG_SCSI_MVSAS_TASKLET=y
6c3baf
CONFIG_SCSI_MVUMI=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_ARCMSR=m
6c3baf
# CONFIG_MEGARAID_NEWGEN is not set
6c3baf
# CONFIG_MEGARAID_LEGACY is not set
6c3baf
CONFIG_MEGARAID_SAS=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_MPT2SAS=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_MPT3SAS=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_MPT2SAS_MAX_SGE=128
6c3baf
CONFIG_SCSI_MPT3SAS_MAX_SGE=128
6c3baf
CONFIG_SCSI_SMARTPQI=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_UFSHCD=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_UFSHCD_PCI=m
6c3baf
# CONFIG_SCSI_UFSHCD_PLATFORM is not set
6c3baf
CONFIG_SCSI_HPTIOP=m
6c3baf
CONFIG_LIBFC=m
6c3baf
CONFIG_LIBFCOE=m
6c3baf
CONFIG_FCOE=m
6c3baf
# CONFIG_SCSI_DMX3191D is not set
6c3baf
# CONFIG_SCSI_EATA is not set
6c3baf
# CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN is not set
6c3baf
# CONFIG_SCSI_GDTH is not set
6c3baf
# CONFIG_SCSI_IPS is not set
6c3baf
CONFIG_SCSI_IBMVSCSI=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_IBMVSCSIS=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_IBMVFC=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_IBMVFC_TRACE=y
6c3baf
CONFIG_SCSI_INITIO=m
6c3baf
# CONFIG_SCSI_INIA100 is not set
6c3baf
# CONFIG_SCSI_PPA is not set
6c3baf
# CONFIG_SCSI_IMM is not set
6c3baf
CONFIG_SCSI_STEX=m
6c3baf
# CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2 is not set
6c3baf
CONFIG_SCSI_IPR=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_IPR_TRACE=y
6c3baf
CONFIG_SCSI_IPR_DUMP=y
6c3baf
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280 is not set
6c3baf
CONFIG_SCSI_QLA_FC=m
6c3baf
CONFIG_TCM_QLA2XXX=m
6c3baf
# CONFIG_TCM_QLA2XXX_DEBUG is not set
6c3baf
CONFIG_SCSI_QLA_ISCSI=m
6c3baf
CONFIG_QEDI=m
6c3baf
CONFIG_QEDF=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_LPFC=m
6c3baf
# CONFIG_SCSI_LPFC_DEBUG_FS is not set
6c3baf
# CONFIG_SCSI_DC395x is not set
6c3baf
# CONFIG_SCSI_DC390T is not set
6c3baf
CONFIG_SCSI_DEBUG=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_PMCRAID=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_PM8001=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_SRP=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_BFA_FC=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_VIRTIO=m
6c3baf
# CONFIG_SCSI_CHELSIO_FCOE is not set
6c3baf
CONFIG_SCSI_DH=y
6c3baf
CONFIG_SCSI_DH_RDAC=y
6c3baf
CONFIG_SCSI_DH_HP_SW=y
6c3baf
CONFIG_SCSI_DH_EMC=y
6c3baf
CONFIG_SCSI_DH_ALUA=y
6c3baf
CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_OSD_ULD=m
6c3baf
CONFIG_SCSI_OSD_DPRINT_SENSE=1
6c3baf
# CONFIG_SCSI_OSD_DEBUG is not set
6c3baf
CONFIG_ATA=m
6c3baf
# CONFIG_ATA_NONSTANDARD is not set
6c3baf
CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR=y
6c3baf
CONFIG_SATA_PMP=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Controllers with non-SFF native interface
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_SATA_AHCI=m
6c3baf
CONFIG_SATA_AHCI_PLATFORM=m
6c3baf
# CONFIG_SATA_INIC162X is not set
6c3baf
CONFIG_SATA_ACARD_AHCI=m
6c3baf
CONFIG_SATA_SIL24=m
6c3baf
CONFIG_ATA_SFF=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# SFF controllers with custom DMA interface
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_PDC_ADMA=m
6c3baf
CONFIG_SATA_QSTOR=m
6c3baf
CONFIG_SATA_SX4=m
6c3baf
CONFIG_ATA_BMDMA=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# SATA SFF controllers with BMDMA
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_ATA_PIIX=m
6c3baf
# CONFIG_SATA_HIGHBANK is not set
6c3baf
CONFIG_SATA_MV=m
6c3baf
CONFIG_SATA_NV=m
6c3baf
CONFIG_SATA_PROMISE=m
6c3baf
CONFIG_SATA_SIL=m
6c3baf
CONFIG_SATA_SIS=m
6c3baf
CONFIG_SATA_SVW=m
6c3baf
CONFIG_SATA_ULI=m
6c3baf
CONFIG_SATA_VIA=m
6c3baf
CONFIG_SATA_VITESSE=m
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# PATA SFF controllers with BMDMA
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_PATA_ALI=m
6c3baf
CONFIG_PATA_AMD=m
6c3baf
CONFIG_PATA_ARASAN_CF=m
6c3baf
CONFIG_PATA_ARTOP=m
6c3baf
CONFIG_PATA_ATIIXP=m
6c3baf
CONFIG_PATA_ATP867X=m
6c3baf
CONFIG_PATA_CMD64X=m
6c3baf
# CONFIG_PATA_CS5520 is not set
6c3baf
# CONFIG_PATA_CS5530 is not set
6c3baf
CONFIG_PATA_CS5536=m
6c3baf
# CONFIG_PATA_CYPRESS is not set
6c3baf
# CONFIG_PATA_EFAR is not set
6c3baf
CONFIG_PATA_HPT366=m
6c3baf
CONFIG_PATA_HPT37X=m
6c3baf
CONFIG_PATA_HPT3X2N=m
6c3baf
CONFIG_PATA_HPT3X3=m
6c3baf
# CONFIG_PATA_HPT3X3_DMA is not set
6c3baf
CONFIG_PATA_IT8213=m
6c3baf
CONFIG_PATA_IT821X=m
6c3baf
CONFIG_PATA_JMICRON=m
6c3baf
CONFIG_PATA_MARVELL=m
6c3baf
CONFIG_PATA_NETCELL=m
6c3baf
CONFIG_PATA_NINJA32=m
6c3baf
# CONFIG_PATA_NS87415 is not set
6c3baf
CONFIG_PATA_OLDPIIX=m
6c3baf
# CONFIG_PATA_OPTIDMA is not set
6c3baf
CONFIG_PATA_PDC2027X=m
6c3baf
CONFIG_PATA_PDC_OLD=m
6c3baf
# CONFIG_PATA_RADISYS is not set
6c3baf
CONFIG_PATA_RDC=m
6c3baf
# CONFIG_PATA_SC1200 is not set
6c3baf
CONFIG_PATA_SCH=m
6c3baf
CONFIG_PATA_SERVERWORKS=m
6c3baf
CONFIG_PATA_SIL680=m
6c3baf
CONFIG_PATA_SIS=m
6c3baf
CONFIG_PATA_TOSHIBA=m
6c3baf
# CONFIG_PATA_TRIFLEX is not set
6c3baf
CONFIG_PATA_VIA=m
6c3baf
# CONFIG_PATA_WINBOND is not set
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# PIO-only SFF controllers
6c3baf
#
6c3baf
# CONFIG_PATA_CMD640_PCI is not set
6c3baf
# CONFIG_PATA_MPIIX is not set
6c3baf
# CONFIG_PATA_NS87410 is not set
6c3baf
# CONFIG_PATA_OPTI is not set
6c3baf
CONFIG_PATA_PLATFORM=m
6c3baf
CONFIG_PATA_OF_PLATFORM=m
6c3baf
# CONFIG_PATA_RZ1000 is not set
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Generic fallback / legacy drivers
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_ATA_GENERIC=m
6c3baf
# CONFIG_PATA_LEGACY is not set
6c3baf
CONFIG_MD=y
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_MD=y
6c3baf
CONFIG_MD_AUTODETECT=y
6c3baf
CONFIG_MD_LINEAR=m
6c3baf
CONFIG_MD_RAID0=m
6c3baf
CONFIG_MD_RAID1=m
6c3baf
CONFIG_MD_RAID10=m
6c3baf
CONFIG_MD_RAID456=m
6c3baf
# CONFIG_MD_MULTIPATH is not set
6c3baf
CONFIG_MD_FAULTY=m
6c3baf
# CONFIG_BCACHE is not set
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_DM_BUILTIN=y
6c3baf
CONFIG_BLK_DEV_DM=m
6c3baf
# CONFIG_DM_MQ_DEFAULT is not set
6c3baf
CONFIG_DM_DEBUG=y
6c3baf
CONFIG_DM_BUFIO=m
6c3baf
# CONFIG_DM_DEBUG_BLOCK_MANAGER_LOCKING is not set
6c3baf
CONFIG_DM_BIO_PRISON=m
6c3baf
CONFIG_DM_PERSISTENT_DATA=m
6c3baf
CONFIG_DM_CRYPT=m
6c3baf
CONFIG_DM_SNAPSHOT=m
6c3baf
CONFIG_DM_THIN_PROVISIONING=m
6c3baf
CONFIG_DM_CACHE=m
6c3baf
CONFIG_DM_CACHE_SMQ=m
6c3baf
CONFIG_DM_ERA=m
6c3baf
CONFIG_DM_MIRROR=m
6c3baf
CONFIG_DM_LOG_USERSPACE=m
6c3baf
CONFIG_DM_RAID=m
6c3baf
CONFIG_DM_ZERO=m
6c3baf
CONFIG_DM_MULTIPATH=m
6c3baf
CONFIG_DM_MULTIPATH_QL=m
6c3baf
CONFIG_DM_MULTIPATH_ST=m
6c3baf
CONFIG_DM_DELAY=m
6c3baf
CONFIG_DM_UEVENT=y
6c3baf
CONFIG_DM_FLAKEY=m
6c3baf
CONFIG_DM_VERITY=m
6c3baf
CONFIG_DM_SWITCH=m
6c3baf
CONFIG_DM_LOG_WRITES=m
6c3baf
CONFIG_TARGET_CORE=m
6c3baf
CONFIG_TCM_IBLOCK=m
6c3baf
CONFIG_TCM_FILEIO=m
6c3baf
CONFIG_TCM_PSCSI=m
6c3baf
CONFIG_TCM_USER2=m
6c3baf
CONFIG_LOOPBACK_TARGET=m
6c3baf
CONFIG_TCM_FC=m
6c3baf
CONFIG_ISCSI_TARGET=m
6c3baf
CONFIG_ISCSI_TARGET_CXGB4=m
6c3baf
# CONFIG_SBP_TARGET is not set
6c3baf
CONFIG_FUSION=y
6c3baf
CONFIG_FUSION_SPI=m
6c3baf
# CONFIG_FUSION_FC is not set
6c3baf
CONFIG_FUSION_SAS=m
6c3baf
CONFIG_FUSION_MAX_SGE=128
6c3baf
CONFIG_FUSION_CTL=m
6c3baf
CONFIG_FUSION_LOGGING=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# IEEE 1394 (FireWire) support
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_FIREWIRE=m
6c3baf
CONFIG_FIREWIRE_OHCI=m
6c3baf
CONFIG_FIREWIRE_SBP2=m
6c3baf
CONFIG_FIREWIRE_NET=m
6c3baf
# CONFIG_FIREWIRE_NOSY is not set
6c3baf
# CONFIG_I2O is not set
6c3baf
CONFIG_MACINTOSH_DRIVERS=y
6c3baf
CONFIG_MAC_EMUMOUSEBTN=y
6c3baf
# CONFIG_WINDFARM is not set
6c3baf
CONFIG_NETDEVICES=y
6c3baf
CONFIG_NET_CORE=y
6c3baf
CONFIG_BONDING=m
6c3baf
CONFIG_DUMMY=m
6c3baf
# CONFIG_EQUALIZER is not set
6c3baf
CONFIG_NET_FC=y
6c3baf
CONFIG_MII=m
6c3baf
CONFIG_IFB=m
6c3baf
CONFIG_NET_TEAM=m
6c3baf
CONFIG_NET_TEAM_MODE_BROADCAST=m
6c3baf
CONFIG_NET_TEAM_MODE_ROUNDROBIN=m
6c3baf
CONFIG_NET_TEAM_MODE_RANDOM=m
6c3baf
CONFIG_NET_TEAM_MODE_ACTIVEBACKUP=m
6c3baf
CONFIG_NET_TEAM_MODE_LOADBALANCE=m
6c3baf
CONFIG_MACVLAN=m
6c3baf
CONFIG_MACVTAP=m
6c3baf
CONFIG_VXLAN=m
6c3baf
CONFIG_GENEVE=m
6c3baf
CONFIG_MACSEC=m
6c3baf
CONFIG_NETCONSOLE=m
6c3baf
CONFIG_NETCONSOLE_DYNAMIC=y
6c3baf
CONFIG_NETPOLL=y
6c3baf
CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER=y
6c3baf
CONFIG_TUN=m
6c3baf
CONFIG_TUN_VNET_CROSS_LE=y
6c3baf
CONFIG_VETH=m
6c3baf
CONFIG_VIRTIO_NET=m
6c3baf
CONFIG_NLMON=m
6c3baf
CONFIG_VSOCKMON=m
6c3baf
# CONFIG_ARCNET is not set
6c3baf
# CONFIG_ATM_DRIVERS is not set
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# CAIF transport drivers
6c3baf
#
6c3baf
CONFIG_VHOST_NET=m
6c3baf
# CONFIG_VHOST_SCSI is not set
6c3baf
CONFIG_VHOST_VSOCK=m
6c3baf
CONFIG_VHOST_RING=m
6c3baf
CONFIG_VHOST=m
6c3baf
CONFIG_VHOST_CROSS_ENDIAN_LEGACY=y
6c3baf
6c3baf
#
6c3baf
# Distributed Switch Architecture drivers
6c3baf
#
6c3baf
# CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX is not set
6c3baf
# CONFIG_NET_DSA_MV88E6060 is not set
6c3baf
# CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX_NEED_PPU is not set
6c3baf
# CONFIG_NET_DSA_MV88E6131 is not set
6c3baf
# CONFIG_NET_DSA_MV88E6123_61_65 is not set
6c3baf
CONFIG_ETHERNET=y
6c3baf
CONFIG_MDIO=m
6c3baf
# CONFIG_NET_VENDOR_3COM is not set
6c3baf
# CONFIG_NET_VENDOR_ADAPTEC is not set
6c3baf
# CONFIG_NET_VENDOR_ALTEON is not set
6c3baf
CONFIG_NET_VENDOR_AMAZON=y
6c3baf
CONFIG_NET_VENDOR_AMD=y
6c3baf
CONFIG_AMD8111_ETH=m
6c3baf
CONFIG_PCNET32=m
6c3baf
# CONFIG_AMD_XGBE_HAVE_ECC is not set
6c3baf
CONFIG_NET_VENDOR_AQUANTIA=y
6c3baf
CONFIG_NET_VENDOR_ATHEROS=y
6c3baf
CONFIG_ATL2=m
6c3baf
CONFIG_ATL1=m
6c3baf
CONFIG_ATL1E=m
6c3baf
CONFIG_ATL1C=m
6c3baf
CONFIG_ALX=m
6c3baf
CONFIG_NET_CADENCE=y
6c3baf
CONFIG_ARM_AT91_ETHER=m
6c3baf
CONFIG_MACB=m
6c3baf
CONFIG_NET_VENDOR_BROADCOM=y
6c3baf
CONFIG_B44=m
6c3baf
CONFIG_B44_PCI_AUTOSELECT=y
6c3baf
CONFIG_B44_PCICORE_AUTOSELECT=y
6c3baf
CONFIG_B44_PCI=y
6c3baf
CONFIG_BNX2=m
6c3baf
CONFIG_CNIC=m
6c3baf
CONFIG_TIGON3=m
6c3baf
CONFIG_TIGON3_HWMON=y
6c3baf
CONFIG_BNX2X=m
6c3baf
CONFIG_BNX2X_SRIOV=y
6c3baf
CONFIG_BNXT=m
6c3baf
CONFIG_BNXT_SRIOV=y
6c3baf
CONFIG_BNXT_FLOWER_OFFLOAD=y
6c3baf
CONFIG_BNXT_DCB=y
6c3baf
CONFIG_BNXT_HWMON=y
6c3baf
CONFIG_NET_VENDOR_BROCADE=y
6c3baf
CONFIG_BNA=m
6c3baf
CONFIG_NET_CALXEDA_XGMAC=m
6c3baf
CONFIG_NET_VENDOR_CAVIUM=y
6c3baf
CONFIG_LIQUIDIO=m
6c3baf
CONFIG_LIQUIDIO_VF=m
6c3baf
CONFIG_NET_VENDOR_CHELSIO=y
6c3baf
# CONFIG_CHELSIO_T1 is not set
6c3baf
CONFIG_CHELSIO_T3=m
6c3baf
CONFIG_CHELSIO_T4=m
6c3baf
# CONFIG_CHELSIO_T4_DCB is not set
6c3baf
CONFIG_CHELSIO_T4VF=m
6c3baf
CONFIG_CHELSIO_LIB=m
6c3baf
CONFIG_NET_VENDOR_CISCO=y
6c3baf
CONFIG_ENIC=m
6c3baf
CONFIG_DNET=m
6c3baf
CONFIG_NET_VENDOR_DEC=y
6c3baf
CONFIG_NET_TULIP=y
6c3baf
CONFIG_DE2104X=m
6c3baf
CONFIG_DE2104X_DSL=0
6c3baf
CONFIG_TULIP=m
6c3baf
# CONFIG_TULIP_MWI is not set
6c3baf
CONFIG_TULIP_MMIO=y
6c3baf
# CONFIG_TULIP_NAPI is not set
6c3baf
CONFIG_DE4X5=m
6c3baf
CONFIG_WINBOND_840=m
6c3baf
CONFIG_DM9102=m
6c3baf
CONFIG_ULI526X=m
6c3baf
CONFIG_PCMCIA_XIRCOM=m
6c3baf
# CONFIG_NET_VENDOR_DLINK is not set
6c3baf
CONFIG_NET_VENDOR_EMULEX=y
6c3baf
CONFIG_BE2NET=m
6c3baf
CONFIG_BE2NET_HWMON=y
6c3baf
# CONFIG_NET_VENDOR_EXAR is not set
6c3baf
CONFIG_NET_VENDOR_GOOGLE=y