ebfa72
# x86
ebfa72
#
ebfa72
# Automatically generated file; DO NOT EDIT.
ebfa72
# Linux/x86_64 3.10.0 Kernel Configuration
ebfa72
#
ebfa72
# CONFIG_64BIT is not set
ebfa72
CONFIG_X86_32=y
ebfa72
CONFIG_X86=y
ebfa72
CONFIG_INSTRUCTION_DECODER=y
ebfa72
CONFIG_OUTPUT_FORMAT="elf32-i386"
ebfa72
CONFIG_ARCH_DEFCONFIG="arch/x86/configs/i386_defconfig"
ebfa72
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
ebfa72
CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_LATENCYTOP_SUPPORT=y
ebfa72
CONFIG_MMU=y
ebfa72
CONFIG_NEED_DMA_MAP_STATE=y
ebfa72
CONFIG_NEED_SG_DMA_LENGTH=y
ebfa72
CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
ebfa72
CONFIG_GENERIC_BUG=y
ebfa72
CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_MAY_HAVE_PC_FDC=y
ebfa72
CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
ebfa72
CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_HAS_CPU_RELAX=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_HAS_CACHE_LINE_SIZE=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_HAS_CPU_AUTOPROBE=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_SETUP_PER_CPU_AREA=y
ebfa72
CONFIG_NEED_PER_CPU_EMBED_FIRST_CHUNK=y
ebfa72
CONFIG_NEED_PER_CPU_PAGE_FIRST_CHUNK=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
ebfa72
# CONFIG_ZONE_DMA32 is not set
ebfa72
# CONFIG_AUDIT_ARCH is not set
ebfa72
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_OPTIMIZED_INLINING=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_DEBUG_PAGEALLOC=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_INTEL_TXT=y
ebfa72
CONFIG_X86_32_SMP=y
ebfa72
CONFIG_X86_HT=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_HWEIGHT_CFLAGS="-fcall-saved-ecx -fcall-saved-edx"
ebfa72
CONFIG_ARCH_CPU_PROBE_RELEASE=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_UPROBES=y
ebfa72
CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"
ebfa72
CONFIG_IRQ_WORK=y
ebfa72
CONFIG_BUILDTIME_EXTABLE_SORT=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# General setup
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
ebfa72
CONFIG_CROSS_COMPILE=""
ebfa72
CONFIG_LOCALVERSION=""
ebfa72
# CONFIG_LOCALVERSION_AUTO is not set
ebfa72
CONFIG_HAVE_KERNEL_GZIP=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_KERNEL_BZIP2=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_KERNEL_LZMA=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_KERNEL_XZ=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_KERNEL_LZO=y
ebfa72
CONFIG_KERNEL_GZIP=y
ebfa72
# CONFIG_KERNEL_BZIP2 is not set
ebfa72
# CONFIG_KERNEL_LZMA is not set
ebfa72
# CONFIG_KERNEL_XZ is not set
ebfa72
# CONFIG_KERNEL_LZO is not set
ebfa72
CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(none)"
ebfa72
CONFIG_SWAP=y
ebfa72
CONFIG_SYSVIPC=y
ebfa72
CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
ebfa72
CONFIG_POSIX_MQUEUE=y
ebfa72
CONFIG_POSIX_MQUEUE_SYSCTL=y
ebfa72
CONFIG_FHANDLE=y
ebfa72
CONFIG_AUDIT=y
ebfa72
CONFIG_AUDITSYSCALL=y
ebfa72
CONFIG_AUDIT_WATCH=y
ebfa72
CONFIG_AUDIT_TREE=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_GENERIC_HARDIRQS=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# IRQ subsystem
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
ebfa72
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
ebfa72
CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW=y
ebfa72
CONFIG_GENERIC_PENDING_IRQ=y
ebfa72
CONFIG_IRQ_DOMAIN=y
ebfa72
# CONFIG_IRQ_DOMAIN_DEBUG is not set
ebfa72
CONFIG_IRQ_FORCED_THREADING=y
ebfa72
CONFIG_SPARSE_IRQ=y
ebfa72
CONFIG_KTIME_SCALAR=y
ebfa72
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
ebfa72
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BUILD=y
ebfa72
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST=y
ebfa72
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_MIN_ADJUST=y
ebfa72
CONFIG_GENERIC_CMOS_UPDATE=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Timers subsystem
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_TICK_ONESHOT=y
ebfa72
CONFIG_NO_HZ_COMMON=y
ebfa72
# CONFIG_HZ_PERIODIC is not set
ebfa72
# CONFIG_NO_HZ_IDLE is not set
ebfa72
CONFIG_NO_HZ_FULL=y
ebfa72
# CONFIG_NO_HZ_FULL_ALL is not set
ebfa72
CONFIG_NO_HZ=y
ebfa72
CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# CPU/Task time and stats accounting
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING=y
ebfa72
CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN=y
ebfa72
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
ebfa72
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3=y
ebfa72
CONFIG_TASKSTATS=y
ebfa72
CONFIG_TASK_DELAY_ACCT=y
ebfa72
CONFIG_TASK_XACCT=y
ebfa72
CONFIG_TASK_IO_ACCOUNTING=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# RCU Subsystem
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_TREE_RCU=y
ebfa72
# CONFIG_PREEMPT_RCU is not set
ebfa72
CONFIG_RCU_STALL_COMMON=y
ebfa72
CONFIG_CONTEXT_TRACKING=y
ebfa72
CONFIG_RCU_USER_QS=y
ebfa72
# CONFIG_CONTEXT_TRACKING_FORCE is not set
ebfa72
CONFIG_RCU_FANOUT=32
ebfa72
CONFIG_RCU_FANOUT_LEAF=16
ebfa72
# CONFIG_RCU_FANOUT_EXACT is not set
ebfa72
# CONFIG_RCU_FAST_NO_HZ is not set
ebfa72
# CONFIG_TREE_RCU_TRACE is not set
ebfa72
CONFIG_RCU_NOCB_CPU=y
ebfa72
CONFIG_RCU_NOCB_CPU_ALL=y
ebfa72
# CONFIG_IKCONFIG is not set
ebfa72
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=19
ebfa72
CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_NUMA_BALANCING=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_WANTS_PROT_NUMA_PROT_NONE=y
ebfa72
CONFIG_CGROUPS=y
ebfa72
# CONFIG_CGROUP_DEBUG is not set
ebfa72
CONFIG_CGROUP_FREEZER=y
ebfa72
CONFIG_CGROUP_DEVICE=y
ebfa72
CONFIG_CPUSETS=y
ebfa72
CONFIG_PROC_PID_CPUSET=y
ebfa72
CONFIG_CGROUP_CPUACCT=y
ebfa72
CONFIG_RESOURCE_COUNTERS=y
ebfa72
CONFIG_MEMCG=y
ebfa72
CONFIG_MEMCG_SWAP=y
ebfa72
CONFIG_MEMCG_SWAP_ENABLED=y
ebfa72
CONFIG_MEMCG_KMEM=y
ebfa72
CONFIG_CGROUP_HUGETLB=y
ebfa72
CONFIG_CGROUP_PERF=y
ebfa72
CONFIG_CGROUP_SCHED=y
ebfa72
CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED=y
ebfa72
CONFIG_CFS_BANDWIDTH=y
ebfa72
CONFIG_RT_GROUP_SCHED=y
ebfa72
CONFIG_BLK_CGROUP=y
ebfa72
# CONFIG_DEBUG_BLK_CGROUP is not set
ebfa72
# CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE is not set
ebfa72
CONFIG_NAMESPACES=y
ebfa72
CONFIG_UTS_NS=y
ebfa72
CONFIG_IPC_NS=y
ebfa72
CONFIG_USER_NS=y
ebfa72
CONFIG_PID_NS=y
ebfa72
CONFIG_NET_NS=y
ebfa72
CONFIG_UIDGID_STRICT_TYPE_CHECKS=y
ebfa72
CONFIG_SCHED_AUTOGROUP=y
ebfa72
CONFIG_MM_OWNER=y
ebfa72
# CONFIG_SYSFS_DEPRECATED is not set
ebfa72
CONFIG_RELAY=y
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
ebfa72
CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""
ebfa72
CONFIG_RD_GZIP=y
ebfa72
CONFIG_RD_BZIP2=y
ebfa72
CONFIG_RD_LZMA=y
ebfa72
CONFIG_RD_XZ=y
ebfa72
CONFIG_RD_LZO=y
ebfa72
# CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set
ebfa72
CONFIG_SYSCTL=y
ebfa72
CONFIG_ANON_INODES=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_UID16=y
ebfa72
CONFIG_SYSCTL_EXCEPTION_TRACE=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_PCSPKR_PLATFORM=y
ebfa72
# CONFIG_EXPERT is not set
ebfa72
CONFIG_UID16=y
ebfa72
# CONFIG_SYSCTL_SYSCALL is not set
ebfa72
CONFIG_KALLSYMS=y
ebfa72
CONFIG_KALLSYMS_ALL=y
ebfa72
CONFIG_PRINTK=y
ebfa72
CONFIG_BUG=y
ebfa72
CONFIG_ELF_CORE=y
ebfa72
CONFIG_PCSPKR_PLATFORM=y
ebfa72
CONFIG_BASE_FULL=y
ebfa72
CONFIG_FUTEX=y
ebfa72
CONFIG_EPOLL=y
ebfa72
CONFIG_SIGNALFD=y
ebfa72
CONFIG_TIMERFD=y
ebfa72
CONFIG_EVENTFD=y
ebfa72
CONFIG_SHMEM=y
ebfa72
CONFIG_AIO=y
ebfa72
CONFIG_PCI_QUIRKS=y
ebfa72
# CONFIG_EMBEDDED is not set
ebfa72
CONFIG_HAVE_PERF_EVENTS=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Kernel Performance Events And Counters
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_PERF_EVENTS=y
ebfa72
# CONFIG_DEBUG_PERF_USE_VMALLOC is not set
ebfa72
CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
ebfa72
CONFIG_SLUB_DEBUG=y
ebfa72
# CONFIG_COMPAT_BRK is not set
ebfa72
# CONFIG_SLAB is not set
ebfa72
CONFIG_SLUB=y
ebfa72
CONFIG_PROFILING=y
ebfa72
CONFIG_TRACEPOINTS=y
ebfa72
CONFIG_OPROFILE=m
ebfa72
CONFIG_OPROFILE_EVENT_MULTIPLEX=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_OPROFILE=y
ebfa72
CONFIG_OPROFILE_NMI_TIMER=y
ebfa72
CONFIG_KPROBES=y
ebfa72
CONFIG_JUMP_LABEL=y
ebfa72
CONFIG_OPTPROBES=y
ebfa72
CONFIG_KPROBES_ON_FTRACE=y
ebfa72
CONFIG_UPROBES=y
ebfa72
# CONFIG_HAVE_64BIT_ALIGNED_ACCESS is not set
ebfa72
CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_USE_BUILTIN_BSWAP=y
ebfa72
CONFIG_KRETPROBES=y
ebfa72
CONFIG_USER_RETURN_NOTIFIER=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_IOREMAP_PROT=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_KPROBES=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_KRETPROBES=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_OPTPROBES=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_KPROBES_ON_FTRACE=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_DMA_ATTRS=y
ebfa72
CONFIG_USE_GENERIC_SMP_HELPERS=y
ebfa72
CONFIG_GENERIC_SMP_IDLE_THREAD=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_REGS_AND_STACK_ACCESS_API=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_DMA_API_DEBUG=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_MIXED_BREAKPOINTS_REGS=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_USER_RETURN_NOTIFIER=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_PERF_EVENTS_NMI=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_PERF_REGS=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_PERF_USER_STACK_DUMP=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_ARCH_JUMP_LABEL=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_HAVE_NMI_SAFE_CMPXCHG=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_ALIGNED_STRUCT_PAGE=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_CMPXCHG_LOCAL=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_CMPXCHG_DOUBLE=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_WANT_IPC_PARSE_VERSION=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_ARCH_SECCOMP_FILTER=y
ebfa72
CONFIG_SECCOMP_FILTER=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_CC_STACKPROTECTOR=y
ebfa72
CONFIG_CC_STACKPROTECTOR=y
ebfa72
# CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_NONE is not set
ebfa72
# CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_REGULAR is not set
ebfa72
CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_STRONG=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_IRQ_TIME_ACCOUNTING=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_ARCH_TRANSPARENT_HUGEPAGE=y
ebfa72
CONFIG_MODULES_USE_ELF_REL=y
ebfa72
CONFIG_CLONE_BACKWARDS=y
ebfa72
CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3=y
ebfa72
CONFIG_OLD_SIGACTION=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# GCOV-based kernel profiling
ebfa72
#
ebfa72
# CONFIG_GCOV_KERNEL is not set
ebfa72
CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT=y
ebfa72
CONFIG_SLABINFO=y
ebfa72
CONFIG_RT_MUTEXES=y
ebfa72
CONFIG_BASE_SMALL=0
ebfa72
CONFIG_SYSTEM_TRUSTED_KEYRING=y
ebfa72
CONFIG_SYSTEM_BLACKLIST_KEYRING=y
ebfa72
CONFIG_MODULES=y
ebfa72
CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD=y
ebfa72
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
ebfa72
# CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD is not set
ebfa72
CONFIG_MODVERSIONS=y
ebfa72
CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL=y
ebfa72
CONFIG_MODULE_SIG=y
ebfa72
# CONFIG_MODULE_SIG_FORCE is not set
ebfa72
CONFIG_MODULE_SIG_ALL=y
ebfa72
CONFIG_MODULE_SIG_UEFI=y
ebfa72
# CONFIG_MODULE_SIG_SHA1 is not set
ebfa72
# CONFIG_MODULE_SIG_SHA224 is not set
ebfa72
CONFIG_MODULE_SIG_SHA256=y
ebfa72
# CONFIG_MODULE_SIG_SHA384 is not set
ebfa72
# CONFIG_MODULE_SIG_SHA512 is not set
ebfa72
CONFIG_MODULE_SIG_HASH="sha256"
ebfa72
CONFIG_STOP_MACHINE=y
ebfa72
CONFIG_BLOCK=y
ebfa72
CONFIG_LBDAF=y
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_BSG=y
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB=y
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY=y
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Partition Types
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_PARTITION_ADVANCED=y
ebfa72
# CONFIG_ACORN_PARTITION is not set
ebfa72
CONFIG_OSF_PARTITION=y
ebfa72
CONFIG_AMIGA_PARTITION=y
ebfa72
# CONFIG_ATARI_PARTITION is not set
ebfa72
CONFIG_MAC_PARTITION=y
ebfa72
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
ebfa72
CONFIG_BSD_DISKLABEL=y
ebfa72
CONFIG_MINIX_SUBPARTITION=y
ebfa72
CONFIG_SOLARIS_X86_PARTITION=y
ebfa72
CONFIG_UNIXWARE_DISKLABEL=y
ebfa72
# CONFIG_LDM_PARTITION is not set
ebfa72
CONFIG_SGI_PARTITION=y
ebfa72
# CONFIG_ULTRIX_PARTITION is not set
ebfa72
CONFIG_SUN_PARTITION=y
ebfa72
CONFIG_KARMA_PARTITION=y
ebfa72
CONFIG_EFI_PARTITION=y
ebfa72
# CONFIG_SYSV68_PARTITION is not set
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# IO Schedulers
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
ebfa72
CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
ebfa72
CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
ebfa72
CONFIG_CFQ_GROUP_IOSCHED=y
ebfa72
CONFIG_DEFAULT_DEADLINE=y
ebfa72
# CONFIG_DEFAULT_CFQ is not set
ebfa72
# CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set
ebfa72
CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="deadline"
ebfa72
CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS=y
ebfa72
CONFIG_PADATA=y
ebfa72
CONFIG_ASN1=y
ebfa72
CONFIG_UNINLINE_SPIN_UNLOCK=y
ebfa72
CONFIG_INLINE_SPIN_UNLOCK_IRQ=y
ebfa72
CONFIG_INLINE_READ_UNLOCK=y
ebfa72
CONFIG_INLINE_READ_UNLOCK_IRQ=y
ebfa72
CONFIG_INLINE_WRITE_UNLOCK=y
ebfa72
CONFIG_INLINE_WRITE_UNLOCK_IRQ=y
ebfa72
CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_OWNER=y
ebfa72
CONFIG_FREEZER=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Processor type and features
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_ZONE_DMA=y
ebfa72
CONFIG_SMP=y
ebfa72
CONFIG_X86_MPPARSE=y
ebfa72
CONFIG_X86_BIGSMP=y
ebfa72
CONFIG_X86_EXTENDED_PLATFORM=y
ebfa72
# CONFIG_X86_GOLDFISH is not set
ebfa72
# CONFIG_X86_WANT_INTEL_MID is not set
ebfa72
# CONFIG_X86_INTEL_LPSS is not set
ebfa72
# CONFIG_X86_RDC321X is not set
ebfa72
# CONFIG_X86_32_NON_STANDARD is not set
ebfa72
CONFIG_X86_SUPPORTS_MEMORY_FAILURE=y
ebfa72
CONFIG_X86_32_IRIS=m
ebfa72
CONFIG_SCHED_OMIT_FRAME_POINTER=y
ebfa72
CONFIG_HYPERVISOR_GUEST=y
ebfa72
CONFIG_PARAVIRT=y
ebfa72
# CONFIG_PARAVIRT_DEBUG is not set
ebfa72
CONFIG_PARAVIRT_SPINLOCKS=y
ebfa72
CONFIG_XEN=y
ebfa72
# CONFIG_XEN_DOM0 is not set
ebfa72
# CONFIG_XEN_PRIVILEGED_GUEST is not set
ebfa72
CONFIG_XEN_PVHVM=y
ebfa72
CONFIG_XEN_MAX_DOMAIN_MEMORY=64
ebfa72
CONFIG_XEN_SAVE_RESTORE=y
ebfa72
# CONFIG_XEN_DEBUG_FS is not set
ebfa72
CONFIG_KVM_GUEST=y
ebfa72
CONFIG_LGUEST_GUEST=y
ebfa72
# CONFIG_KVM_DEBUG_FS is not set
ebfa72
CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING=y
ebfa72
CONFIG_PARAVIRT_CLOCK=y
ebfa72
CONFIG_NO_BOOTMEM=y
ebfa72
# CONFIG_MEMTEST is not set
ebfa72
# CONFIG_M486 is not set
ebfa72
# CONFIG_M586 is not set
ebfa72
# CONFIG_M586TSC is not set
ebfa72
# CONFIG_M586MMX is not set
ebfa72
CONFIG_M686=y
ebfa72
# CONFIG_MPENTIUMII is not set
ebfa72
# CONFIG_MPENTIUMIII is not set
ebfa72
# CONFIG_MPENTIUMM is not set
ebfa72
# CONFIG_MPENTIUM4 is not set
ebfa72
# CONFIG_MK6 is not set
ebfa72
# CONFIG_MK7 is not set
ebfa72
# CONFIG_MK8 is not set
ebfa72
# CONFIG_MCRUSOE is not set
ebfa72
# CONFIG_MEFFICEON is not set
ebfa72
# CONFIG_MWINCHIPC6 is not set
ebfa72
# CONFIG_MWINCHIP3D is not set
ebfa72
# CONFIG_MELAN is not set
ebfa72
# CONFIG_MGEODEGX1 is not set
ebfa72
# CONFIG_MGEODE_LX is not set
ebfa72
# CONFIG_MCYRIXIII is not set
ebfa72
# CONFIG_MVIAC3_2 is not set
ebfa72
# CONFIG_MVIAC7 is not set
ebfa72
# CONFIG_MCORE2 is not set
ebfa72
# CONFIG_MATOM is not set
ebfa72
CONFIG_X86_GENERIC=y
ebfa72
CONFIG_X86_INTERNODE_CACHE_SHIFT=6
ebfa72
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=6
ebfa72
# CONFIG_X86_PPRO_FENCE is not set
ebfa72
CONFIG_X86_INTEL_USERCOPY=y
ebfa72
CONFIG_X86_USE_PPRO_CHECKSUM=y
ebfa72
CONFIG_X86_TSC=y
ebfa72
CONFIG_X86_CMPXCHG64=y
ebfa72
CONFIG_X86_CMOV=y
ebfa72
CONFIG_X86_MINIMUM_CPU_FAMILY=5
ebfa72
CONFIG_X86_DEBUGCTLMSR=y
ebfa72
CONFIG_CPU_SUP_INTEL=y
ebfa72
CONFIG_CPU_SUP_AMD=y
ebfa72
CONFIG_CPU_SUP_CENTAUR=y
ebfa72
CONFIG_CPU_SUP_TRANSMETA_32=y
ebfa72
CONFIG_HPET_TIMER=y
ebfa72
CONFIG_HPET_EMULATE_RTC=y
ebfa72
CONFIG_DMI=y
ebfa72
CONFIG_SWIOTLB=y
ebfa72
CONFIG_IOMMU_HELPER=y
ebfa72
CONFIG_NR_CPUS=32
ebfa72
CONFIG_SCHED_SMT=y
ebfa72
CONFIG_SCHED_MC=y
ebfa72
# CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
ebfa72
CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY=y
ebfa72
# CONFIG_PREEMPT is not set
ebfa72
CONFIG_X86_LOCAL_APIC=y
ebfa72
CONFIG_X86_IO_APIC=y
ebfa72
CONFIG_X86_REROUTE_FOR_BROKEN_BOOT_IRQS=y
ebfa72
CONFIG_X86_MCE=y
ebfa72
CONFIG_X86_MCE_INTEL=y
ebfa72
CONFIG_X86_MCE_AMD=y
ebfa72
# CONFIG_X86_ANCIENT_MCE is not set
ebfa72
CONFIG_X86_MCE_THRESHOLD=y
ebfa72
CONFIG_X86_MCE_INJECT=m
ebfa72
CONFIG_X86_THERMAL_VECTOR=y
ebfa72
CONFIG_VM86=y
ebfa72
CONFIG_TOSHIBA=m
ebfa72
CONFIG_I8K=m
ebfa72
# CONFIG_X86_REBOOTFIXUPS is not set
ebfa72
CONFIG_MICROCODE=y
ebfa72
CONFIG_MICROCODE_INTEL=y
ebfa72
CONFIG_MICROCODE_AMD=y
ebfa72
CONFIG_MICROCODE_OLD_INTERFACE=y
ebfa72
CONFIG_MICROCODE_INTEL_LIB=y
ebfa72
CONFIG_MICROCODE_INTEL_EARLY=y
ebfa72
CONFIG_MICROCODE_AMD_EARLY=y
ebfa72
CONFIG_MICROCODE_EARLY=y
ebfa72
CONFIG_X86_MSR=y
ebfa72
CONFIG_X86_CPUID=y
ebfa72
# CONFIG_NOHIGHMEM is not set
ebfa72
# CONFIG_HIGHMEM4G is not set
ebfa72
CONFIG_HIGHMEM64G=y
ebfa72
CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
ebfa72
CONFIG_HIGHMEM=y
ebfa72
CONFIG_X86_PAE=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_PHYS_ADDR_T_64BIT=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_DMA_ADDR_T_64BIT=y
ebfa72
# CONFIG_NUMA is not set
ebfa72
CONFIG_ARCH_FLATMEM_ENABLE=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_ENABLE=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_MEMORY_PROBE=y
ebfa72
CONFIG_ILLEGAL_POINTER_VALUE=0
ebfa72
CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
ebfa72
CONFIG_FLATMEM_MANUAL=y
ebfa72
# CONFIG_SPARSEMEM_MANUAL is not set
ebfa72
CONFIG_FLATMEM=y
ebfa72
CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y
ebfa72
CONFIG_SPARSEMEM_STATIC=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_MEMBLOCK=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_DISCARD_MEMBLOCK=y
ebfa72
CONFIG_MEMORY_ISOLATION=y
ebfa72
# CONFIG_MOVABLE_NODE is not set
ebfa72
# CONFIG_HAVE_BOOTMEM_INFO_NODE is not set
ebfa72
# CONFIG_MEMORY_HOTPLUG is not set
ebfa72
CONFIG_PAGEFLAGS_EXTENDED=y
ebfa72
CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
ebfa72
CONFIG_ARCH_ENABLE_SPLIT_PMD_PTLOCK=y
ebfa72
CONFIG_BALLOON_COMPACTION=y
ebfa72
CONFIG_COMPACTION=y
ebfa72
CONFIG_MIGRATION=y
ebfa72
CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT=y
ebfa72
CONFIG_ZONE_DMA_FLAG=1
ebfa72
CONFIG_BOUNCE=y
ebfa72
CONFIG_VIRT_TO_BUS=y
ebfa72
CONFIG_MMU_NOTIFIER=y
ebfa72
CONFIG_KSM=y
ebfa72
CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
ebfa72
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_MEMORY_FAILURE=y
ebfa72
CONFIG_MEMORY_FAILURE=y
ebfa72
CONFIG_HWPOISON_INJECT=m
ebfa72
# CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE is not set
ebfa72
CONFIG_CROSS_MEMORY_ATTACH=y
ebfa72
CONFIG_CLEANCACHE=y
ebfa72
CONFIG_FRONTSWAP=y
ebfa72
CONFIG_HIGHPTE=y
ebfa72
CONFIG_ZBUD=y
ebfa72
CONFIG_ZSWAP=y
ebfa72
CONFIG_X86_CHECK_BIOS_CORRUPTION=y
ebfa72
# CONFIG_X86_BOOTPARAM_MEMORY_CORRUPTION_CHECK is not set
ebfa72
CONFIG_X86_RESERVE_LOW=64
ebfa72
# CONFIG_MATH_EMULATION is not set
ebfa72
CONFIG_MTRR=y
ebfa72
CONFIG_MTRR_SANITIZER=y
ebfa72
CONFIG_MTRR_SANITIZER_ENABLE_DEFAULT=1
ebfa72
CONFIG_MTRR_SANITIZER_SPARE_REG_NR_DEFAULT=1
ebfa72
CONFIG_X86_PAT=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_USES_PG_UNCACHED=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_RANDOM=y
ebfa72
CONFIG_X86_SMAP=y
ebfa72
CONFIG_EFI=y
ebfa72
CONFIG_EFI_STUB=y
ebfa72
CONFIG_EFI_SECURE_BOOT_SECURELEVEL=y
ebfa72
CONFIG_SECCOMP=y
ebfa72
# CONFIG_HZ_100 is not set
ebfa72
# CONFIG_HZ_250 is not set
ebfa72
# CONFIG_HZ_300 is not set
ebfa72
CONFIG_HZ_1000=y
ebfa72
CONFIG_HZ=1000
ebfa72
CONFIG_SCHED_HRTICK=y
ebfa72
CONFIG_KEXEC=y
ebfa72
CONFIG_KEXEC_AUTO_RESERVE=y
ebfa72
CONFIG_CRASH_DUMP=y
ebfa72
# CONFIG_KEXEC_JUMP is not set
ebfa72
CONFIG_PHYSICAL_START=0x400000
ebfa72
CONFIG_RELOCATABLE=y
ebfa72
CONFIG_X86_NEED_RELOCS=y
ebfa72
CONFIG_PHYSICAL_ALIGN=0x400000
ebfa72
CONFIG_HOTPLUG_CPU=y
ebfa72
# CONFIG_BOOTPARAM_HOTPLUG_CPU0 is not set
ebfa72
# CONFIG_DEBUG_HOTPLUG_CPU0 is not set
ebfa72
# CONFIG_COMPAT_VDSO is not set
ebfa72
# CONFIG_CMDLINE_BOOL is not set
ebfa72
CONFIG_ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTPLUG=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTREMOVE=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Power management and ACPI options
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_SUSPEND=y
ebfa72
CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y
ebfa72
CONFIG_HIBERNATE_CALLBACKS=y
ebfa72
CONFIG_HIBERNATION=y
ebfa72
CONFIG_PM_STD_PARTITION=""
ebfa72
CONFIG_PM_SLEEP=y
ebfa72
CONFIG_PM_SLEEP_SMP=y
ebfa72
# CONFIG_PM_AUTOSLEEP is not set
ebfa72
# CONFIG_PM_WAKELOCKS is not set
ebfa72
CONFIG_PM_RUNTIME=y
ebfa72
CONFIG_PM=y
ebfa72
# CONFIG_PM_DEBUG is not set
ebfa72
CONFIG_ACPI=y
ebfa72
CONFIG_ACPI_SLEEP=y
ebfa72
CONFIG_ACPI_PROCFS=y
ebfa72
# CONFIG_ACPI_PROCFS_POWER is not set
ebfa72
CONFIG_ACPI_EC_DEBUGFS=m
ebfa72
# CONFIG_ACPI_PROC_EVENT is not set
ebfa72
CONFIG_ACPI_AC=y
ebfa72
CONFIG_ACPI_BATTERY=y
ebfa72
CONFIG_ACPI_BUTTON=y
ebfa72
CONFIG_ACPI_VIDEO=m
ebfa72
CONFIG_ACPI_FAN=y
ebfa72
CONFIG_ACPI_DOCK=y
ebfa72
CONFIG_ACPI_I2C=m
ebfa72
CONFIG_ACPI_PROCESSOR=y
ebfa72
CONFIG_ACPI_IPMI=m
ebfa72
CONFIG_ACPI_HOTPLUG_CPU=y
ebfa72
CONFIG_ACPI_PROCESSOR_AGGREGATOR=m
ebfa72
CONFIG_ACPI_THERMAL=y
ebfa72
# CONFIG_ACPI_CUSTOM_DSDT is not set
ebfa72
CONFIG_ACPI_INITRD_TABLE_OVERRIDE=y
ebfa72
CONFIG_ACPI_BLACKLIST_YEAR=1999
ebfa72
# CONFIG_ACPI_DEBUG is not set
ebfa72
CONFIG_ACPI_PCI_SLOT=y
ebfa72
CONFIG_X86_PM_TIMER=y
ebfa72
CONFIG_ACPI_CONTAINER=y
ebfa72
CONFIG_ACPI_HOTPLUG_MEMORY=y
ebfa72
CONFIG_ACPI_SBS=m
ebfa72
CONFIG_ACPI_HED=y
ebfa72
CONFIG_ACPI_CUSTOM_METHOD=m
ebfa72
CONFIG_ACPI_BGRT=y
ebfa72
CONFIG_ACPI_APEI=y
ebfa72
CONFIG_ACPI_APEI_GHES=y
ebfa72
CONFIG_ACPI_APEI_PCIEAER=y
ebfa72
CONFIG_ACPI_APEI_MEMORY_FAILURE=y
ebfa72
CONFIG_ACPI_APEI_EINJ=m
ebfa72
# CONFIG_ACPI_APEI_ERST_DEBUG is not set
ebfa72
CONFIG_SFI=y
ebfa72
CONFIG_X86_APM_BOOT=y
ebfa72
CONFIG_APM=y
ebfa72
# CONFIG_APM_IGNORE_USER_SUSPEND is not set
ebfa72
# CONFIG_APM_DO_ENABLE is not set
ebfa72
CONFIG_APM_CPU_IDLE=y
ebfa72
# CONFIG_APM_DISPLAY_BLANK is not set
ebfa72
# CONFIG_APM_ALLOW_INTS is not set
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# CPU Frequency scaling
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_CPU_FREQ=y
ebfa72
CONFIG_CPU_FREQ_TABLE=y
ebfa72
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_COMMON=y
ebfa72
CONFIG_CPU_FREQ_STAT=m
ebfa72
CONFIG_CPU_FREQ_STAT_DETAILS=y
ebfa72
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE is not set
ebfa72
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE is not set
ebfa72
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_ONDEMAND=y
ebfa72
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSERVATIVE is not set
ebfa72
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
ebfa72
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=y
ebfa72
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y
ebfa72
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y
ebfa72
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# x86 CPU frequency scaling drivers
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_X86_INTEL_PSTATE=y
ebfa72
CONFIG_X86_PCC_CPUFREQ=m
ebfa72
CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ=m
ebfa72
CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ_CPB=y
ebfa72
# CONFIG_X86_POWERNOW_K6 is not set
ebfa72
CONFIG_X86_POWERNOW_K7=y
ebfa72
CONFIG_X86_POWERNOW_K7_ACPI=y
ebfa72
CONFIG_X86_POWERNOW_K8=m
ebfa72
CONFIG_X86_AMD_FREQ_SENSITIVITY=m
ebfa72
# CONFIG_X86_GX_SUSPMOD is not set
ebfa72
# CONFIG_X86_SPEEDSTEP_CENTRINO is not set
ebfa72
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_ICH=y
ebfa72
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_SMI=y
ebfa72
CONFIG_X86_P4_CLOCKMOD=m
ebfa72
# CONFIG_X86_CPUFREQ_NFORCE2 is not set
ebfa72
CONFIG_X86_LONGRUN=y
ebfa72
# CONFIG_X86_LONGHAUL is not set
ebfa72
# CONFIG_X86_E_POWERSAVER is not set
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# shared options
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_LIB=y
ebfa72
# CONFIG_X86_SPEEDSTEP_RELAXED_CAP_CHECK is not set
ebfa72
CONFIG_CPU_IDLE=y
ebfa72
# CONFIG_CPU_IDLE_MULTIPLE_DRIVERS is not set
ebfa72
# CONFIG_CPU_IDLE_GOV_LADDER is not set
ebfa72
CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU=y
ebfa72
# CONFIG_ARCH_NEEDS_CPU_IDLE_COUPLED is not set
ebfa72
CONFIG_INTEL_IDLE=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Bus options (PCI etc.)
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_PCI=y
ebfa72
# CONFIG_PCI_GOBIOS is not set
ebfa72
# CONFIG_PCI_GOMMCONFIG is not set
ebfa72
# CONFIG_PCI_GODIRECT is not set
ebfa72
CONFIG_PCI_GOANY=y
ebfa72
CONFIG_PCI_BIOS=y
ebfa72
CONFIG_PCI_DIRECT=y
ebfa72
CONFIG_PCI_MMCONFIG=y
ebfa72
CONFIG_PCI_XEN=y
ebfa72
CONFIG_PCI_DOMAINS=y
ebfa72
CONFIG_PCIEPORTBUS=y
ebfa72
CONFIG_HOTPLUG_PCI_PCIE=y
ebfa72
CONFIG_PCIEAER=y
ebfa72
CONFIG_PCIE_ECRC=y
ebfa72
CONFIG_PCIEAER_INJECT=m
ebfa72
CONFIG_PCIEASPM=y
ebfa72
# CONFIG_PCIEASPM_DEBUG is not set
ebfa72
CONFIG_PCIEASPM_DEFAULT=y
ebfa72
# CONFIG_PCIEASPM_POWERSAVE is not set
ebfa72
# CONFIG_PCIEASPM_PERFORMANCE is not set
ebfa72
CONFIG_PCIE_PME=y
ebfa72
CONFIG_PCI_MSI=y
ebfa72
# CONFIG_PCI_DEBUG is not set
ebfa72
# CONFIG_PCI_REALLOC_ENABLE_AUTO is not set
ebfa72
CONFIG_PCI_STUB=y
ebfa72
# CONFIG_XEN_PCIDEV_FRONTEND is not set
ebfa72
CONFIG_HT_IRQ=y
ebfa72
CONFIG_PCI_ATS=y
ebfa72
CONFIG_PCI_IOV=y
ebfa72
CONFIG_PCI_PRI=y
ebfa72
CONFIG_PCI_PASID=y
ebfa72
CONFIG_PCI_IOAPIC=y
ebfa72
CONFIG_PCI_LABEL=y
ebfa72
CONFIG_ISA_DMA_API=y
ebfa72
# CONFIG_ISA is not set
ebfa72
# CONFIG_SCx200 is not set
ebfa72
# CONFIG_ALIX is not set
ebfa72
# CONFIG_NET5501 is not set
ebfa72
# CONFIG_GEOS is not set
ebfa72
CONFIG_AMD_NB=y
ebfa72
CONFIG_PCCARD=y
ebfa72
# CONFIG_PCMCIA is not set
ebfa72
CONFIG_CARDBUS=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# PC-card bridges
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_YENTA=m
ebfa72
CONFIG_YENTA_O2=y
ebfa72
CONFIG_YENTA_RICOH=y
ebfa72
CONFIG_YENTA_TI=y
ebfa72
CONFIG_YENTA_ENE_TUNE=y
ebfa72
CONFIG_YENTA_TOSHIBA=y
ebfa72
CONFIG_HOTPLUG_PCI=y
ebfa72
CONFIG_HOTPLUG_PCI_COMPAQ=m
ebfa72
# CONFIG_HOTPLUG_PCI_COMPAQ_NVRAM is not set
ebfa72
CONFIG_HOTPLUG_PCI_IBM=m
ebfa72
CONFIG_HOTPLUG_PCI_ACPI=y
ebfa72
CONFIG_HOTPLUG_PCI_ACPI_IBM=m
ebfa72
# CONFIG_HOTPLUG_PCI_CPCI is not set
ebfa72
# CONFIG_HOTPLUG_PCI_SHPC is not set
ebfa72
# CONFIG_RAPIDIO is not set
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Executable file formats / Emulations
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_BINFMT_ELF=y
ebfa72
CONFIG_ARCH_BINFMT_ELF_RANDOMIZE_PIE=y
ebfa72
CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS=y
ebfa72
CONFIG_BINFMT_SCRIPT=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_AOUT=y
ebfa72
# CONFIG_BINFMT_AOUT is not set
ebfa72
CONFIG_BINFMT_MISC=m
ebfa72
CONFIG_COREDUMP=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_ATOMIC_IOMAP=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_TEXT_POKE_SMP=y
ebfa72
CONFIG_NET=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Networking options
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_PACKET=y
ebfa72
CONFIG_PACKET_DIAG=m
ebfa72
CONFIG_UNIX=y
ebfa72
CONFIG_UNIX_DIAG=m
ebfa72
CONFIG_XFRM=y
ebfa72
CONFIG_XFRM_ALGO=y
ebfa72
CONFIG_XFRM_USER=y
ebfa72
CONFIG_XFRM_SUB_POLICY=y
ebfa72
CONFIG_XFRM_MIGRATE=y
ebfa72
CONFIG_XFRM_STATISTICS=y
ebfa72
CONFIG_XFRM_IPCOMP=m
ebfa72
CONFIG_NET_KEY=m
ebfa72
CONFIG_NET_KEY_MIGRATE=y
ebfa72
CONFIG_INET=y
ebfa72
CONFIG_IP_MULTICAST=y
ebfa72
CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
ebfa72
CONFIG_IP_FIB_TRIE_STATS=y
ebfa72
CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
ebfa72
CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH=y
ebfa72
CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=y
ebfa72
CONFIG_IP_ROUTE_CLASSID=y
ebfa72
# CONFIG_IP_PNP is not set
ebfa72
CONFIG_NET_IPIP=m
ebfa72
CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX=m
ebfa72
CONFIG_NET_IP_TUNNEL=m
ebfa72
CONFIG_NET_IPGRE=m
ebfa72
CONFIG_NET_IPGRE_BROADCAST=y
ebfa72
CONFIG_IP_MROUTE=y
ebfa72
CONFIG_IP_MROUTE_MULTIPLE_TABLES=y
ebfa72
CONFIG_IP_PIMSM_V1=y
ebfa72
CONFIG_IP_PIMSM_V2=y
ebfa72
CONFIG_SYN_COOKIES=y
ebfa72
CONFIG_NET_IPVTI=m
ebfa72
CONFIG_INET_AH=m
ebfa72
CONFIG_INET_ESP=m
ebfa72
CONFIG_INET_IPCOMP=m
ebfa72
CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL=m
ebfa72
CONFIG_INET_TUNNEL=m
ebfa72
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT=m
ebfa72
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL=m
ebfa72
CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET=m
ebfa72
CONFIG_INET_LRO=y
ebfa72
CONFIG_INET_DIAG=m
ebfa72
CONFIG_INET_TCP_DIAG=m
ebfa72
CONFIG_INET_UDP_DIAG=m
ebfa72
CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED=y
ebfa72
CONFIG_TCP_CONG_BIC=m
ebfa72
CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y
ebfa72
CONFIG_TCP_CONG_WESTWOOD=m
ebfa72
CONFIG_TCP_CONG_HTCP=m
ebfa72
CONFIG_TCP_CONG_HSTCP=m
ebfa72
CONFIG_TCP_CONG_HYBLA=m
ebfa72
CONFIG_TCP_CONG_VEGAS=m
ebfa72
CONFIG_TCP_CONG_SCALABLE=m
ebfa72
CONFIG_TCP_CONG_LP=m
ebfa72
CONFIG_TCP_CONG_VENO=m
ebfa72
CONFIG_TCP_CONG_YEAH=m
ebfa72
CONFIG_TCP_CONG_ILLINOIS=m
ebfa72
CONFIG_DEFAULT_CUBIC=y
ebfa72
# CONFIG_DEFAULT_RENO is not set
ebfa72
CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic"
ebfa72
CONFIG_TCP_MD5SIG=y
ebfa72
CONFIG_IPV6=y
ebfa72
CONFIG_IPV6_ROUTER_PREF=y
ebfa72
CONFIG_IPV6_ROUTE_INFO=y
ebfa72
CONFIG_IPV6_OPTIMISTIC_DAD=y
ebfa72
CONFIG_INET6_AH=m
ebfa72
CONFIG_INET6_ESP=m
ebfa72
CONFIG_INET6_IPCOMP=m
ebfa72
CONFIG_IPV6_MIP6=m
ebfa72
CONFIG_INET6_XFRM_TUNNEL=m
ebfa72
CONFIG_INET6_TUNNEL=m
ebfa72
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TRANSPORT=m
ebfa72
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TUNNEL=m
ebfa72
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=m
ebfa72
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION=m
ebfa72
CONFIG_IPV6_SIT=m
ebfa72
CONFIG_IPV6_SIT_6RD=y
ebfa72
CONFIG_IPV6_NDISC_NODETYPE=y
ebfa72
CONFIG_IPV6_TUNNEL=m
ebfa72
# CONFIG_IPV6_GRE is not set
ebfa72
CONFIG_IPV6_MULTIPLE_TABLES=y
ebfa72
# CONFIG_IPV6_SUBTREES is not set
ebfa72
CONFIG_IPV6_MROUTE=y
ebfa72
CONFIG_IPV6_MROUTE_MULTIPLE_TABLES=y
ebfa72
CONFIG_IPV6_PIMSM_V2=y
ebfa72
CONFIG_NETLABEL=y
ebfa72
CONFIG_NETWORK_SECMARK=y
ebfa72
CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING=y
ebfa72
CONFIG_NETFILTER=y
ebfa72
# CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_NETFILTER=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Core Netfilter Configuration
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_NETLINK=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_ACCT=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG=m
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK=m
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_MARK=y
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_SECMARK=y
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_ZONES=y
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_PROCFS=y
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_EVENTS=y
ebfa72
# CONFIG_NF_CONNTRACK_TIMEOUT is not set
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_TIMESTAMP=y
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_LABELS=y
ebfa72
CONFIG_NF_CT_PROTO_DCCP=m
ebfa72
CONFIG_NF_CT_PROTO_GRE=m
ebfa72
CONFIG_NF_CT_PROTO_SCTP=m
ebfa72
CONFIG_NF_CT_PROTO_UDPLITE=m
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_AMANDA=m
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_FTP=m
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_H323=m
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_IRC=m
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_BROADCAST=m
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_NETBIOS_NS=m
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_SNMP=m
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_PPTP=m
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_SANE=m
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_SIP=m
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_TFTP=m
ebfa72
CONFIG_NF_CT_NETLINK=m
ebfa72
# CONFIG_NF_CT_NETLINK_TIMEOUT is not set
ebfa72
CONFIG_NF_CT_NETLINK_HELPER=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE_CT=y
ebfa72
CONFIG_NF_NAT=m
ebfa72
CONFIG_NF_NAT_NEEDED=y
ebfa72
CONFIG_NF_NAT_PROTO_DCCP=m
ebfa72
CONFIG_NF_NAT_PROTO_UDPLITE=m
ebfa72
CONFIG_NF_NAT_PROTO_SCTP=m
ebfa72
CONFIG_NF_NAT_AMANDA=m
ebfa72
CONFIG_NF_NAT_FTP=m
ebfa72
CONFIG_NF_NAT_IRC=m
ebfa72
CONFIG_NF_NAT_SIP=m
ebfa72
CONFIG_NF_NAT_TFTP=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_SYNPROXY=m
ebfa72
CONFIG_NF_TABLES=m
ebfa72
CONFIG_NF_TABLES_INET=m
ebfa72
CONFIG_NFT_EXTHDR=m
ebfa72
CONFIG_NFT_META=m
ebfa72
CONFIG_NFT_CT=m
ebfa72
CONFIG_NFT_RBTREE=m
ebfa72
CONFIG_NFT_HASH=m
ebfa72
CONFIG_NFT_COUNTER=m
ebfa72
CONFIG_NFT_LOG=m
ebfa72
CONFIG_NFT_LIMIT=m
ebfa72
CONFIG_NFT_NAT=m
ebfa72
CONFIG_NFT_QUEUE=m
ebfa72
# CONFIG_NFT_REJECT is not set
ebfa72
# CONFIG_NFT_REJECT_INET is not set
ebfa72
CONFIG_NFT_COMPAT=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XTABLES=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Xtables combined modules
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MARK=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_CONNMARK=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_SET=m
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Xtables targets
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_AUDIT=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CHECKSUM=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CLASSIFY=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNSECMARK=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CT=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_DSCP=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HL=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HMARK=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIMER=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LED=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LOG=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NETMAP=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NOTRACK=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEEST=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_REDIRECT=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TEE=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TPROXY=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TRACE=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_SECMARK=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPOPTSTRIP=m
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Xtables matches
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRTYPE=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_BPF=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CLUSTER=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_COMMENT=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNBYTES=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNLABEL=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNLIMIT=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CPU=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DEVGROUP=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DSCP=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ECN=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ESP=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HELPER=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HL=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPRANGE=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPVS=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LENGTH=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LIMIT=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MAC=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MARK=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MULTIPORT=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_NFACCT=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OSF=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OWNER=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_POLICY=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PHYSDEV=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PKTTYPE=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RATEEST=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_REALM=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RECENT=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SCTP=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SOCKET=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATE=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATISTIC=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STRING=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TCPMSS=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TIME=m
ebfa72
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_U32=m
ebfa72
CONFIG_IP_SET=m
ebfa72
CONFIG_IP_SET_MAX=256
ebfa72
CONFIG_IP_SET_BITMAP_IP=m
ebfa72
CONFIG_IP_SET_BITMAP_IPMAC=m
ebfa72
CONFIG_IP_SET_BITMAP_PORT=m
ebfa72
CONFIG_IP_SET_HASH_IP=m
ebfa72
CONFIG_IP_SET_HASH_IPPORT=m
ebfa72
CONFIG_IP_SET_HASH_IPPORTIP=m
ebfa72
CONFIG_IP_SET_HASH_IPPORTNET=m
ebfa72
CONFIG_IP_SET_HASH_NET=m
ebfa72
CONFIG_IP_SET_HASH_NETPORT=m
ebfa72
CONFIG_IP_SET_HASH_NETIFACE=m
ebfa72
CONFIG_IP_SET_LIST_SET=m
ebfa72
CONFIG_IP_VS=m
ebfa72
CONFIG_IP_VS_IPV6=y
ebfa72
# CONFIG_IP_VS_DEBUG is not set
ebfa72
CONFIG_IP_VS_TAB_BITS=12
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# IPVS transport protocol load balancing support
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_IP_VS_PROTO_TCP=y
ebfa72
CONFIG_IP_VS_PROTO_UDP=y
ebfa72
CONFIG_IP_VS_PROTO_AH_ESP=y
ebfa72
CONFIG_IP_VS_PROTO_ESP=y
ebfa72
CONFIG_IP_VS_PROTO_AH=y
ebfa72
CONFIG_IP_VS_PROTO_SCTP=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# IPVS scheduler
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_IP_VS_RR=m
ebfa72
CONFIG_IP_VS_WRR=m
ebfa72
CONFIG_IP_VS_LC=m
ebfa72
CONFIG_IP_VS_WLC=m
ebfa72
CONFIG_IP_VS_LBLC=m
ebfa72
CONFIG_IP_VS_LBLCR=m
ebfa72
CONFIG_IP_VS_DH=m
ebfa72
CONFIG_IP_VS_SH=m
ebfa72
CONFIG_IP_VS_SED=m
ebfa72
CONFIG_IP_VS_NQ=m
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# IPVS SH scheduler
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_IP_VS_SH_TAB_BITS=8
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# IPVS application helper
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_IP_VS_FTP=m
ebfa72
CONFIG_IP_VS_NFCT=y
ebfa72
CONFIG_IP_VS_PE_SIP=m
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# IP: Netfilter Configuration
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_NF_DEFRAG_IPV4=m
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV4=m
ebfa72
# CONFIG_NF_CONNTRACK_PROC_COMPAT is not set
ebfa72
CONFIG_NF_TABLES_IPV4=m
ebfa72
CONFIG_NFT_CHAIN_ROUTE_IPV4=m
ebfa72
CONFIG_NFT_CHAIN_NAT_IPV4=m
ebfa72
# CONFIG_NFT_REJECT_IPV4 is not set
ebfa72
# CONFIG_NF_TABLES_ARP is not set
ebfa72
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_MATCH_AH=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_MATCH_RPFILTER=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_FILTER=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_TARGET_SYNPROXY=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG=m
ebfa72
CONFIG_NF_NAT_IPV4=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT=m
ebfa72
CONFIG_NF_NAT_SNMP_BASIC=m
ebfa72
CONFIG_NF_NAT_PROTO_GRE=m
ebfa72
CONFIG_NF_NAT_PPTP=m
ebfa72
CONFIG_NF_NAT_H323=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_MANGLE=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_TARGET_CLUSTERIP=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_TARGET_ECN=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_TARGET_TTL=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_RAW=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_SECURITY=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_ARPTABLES=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_ARPFILTER=m
ebfa72
CONFIG_IP_NF_ARP_MANGLE=m
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# IPv6: Netfilter Configuration
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_NF_DEFRAG_IPV6=m
ebfa72
CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV6=m
ebfa72
CONFIG_NF_TABLES_IPV6=m
ebfa72
CONFIG_NFT_CHAIN_ROUTE_IPV6=m
ebfa72
CONFIG_NFT_CHAIN_NAT_IPV6=m
ebfa72
# CONFIG_NFT_REJECT_IPV6 is not set
ebfa72
CONFIG_IP6_NF_IPTABLES=m
ebfa72
CONFIG_IP6_NF_MATCH_AH=m
ebfa72
CONFIG_IP6_NF_MATCH_EUI64=m
ebfa72
CONFIG_IP6_NF_MATCH_FRAG=m
ebfa72
CONFIG_IP6_NF_MATCH_OPTS=m
ebfa72
CONFIG_IP6_NF_MATCH_HL=m
ebfa72
CONFIG_IP6_NF_MATCH_IPV6HEADER=m
ebfa72
CONFIG_IP6_NF_MATCH_MH=m
ebfa72
CONFIG_IP6_NF_MATCH_RPFILTER=m
ebfa72
CONFIG_IP6_NF_MATCH_RT=m
ebfa72
CONFIG_IP6_NF_TARGET_HL=m
ebfa72
CONFIG_IP6_NF_FILTER=m
ebfa72
CONFIG_IP6_NF_TARGET_REJECT=m
ebfa72
CONFIG_IP6_NF_TARGET_SYNPROXY=m
ebfa72
CONFIG_IP6_NF_MANGLE=m
ebfa72
CONFIG_IP6_NF_RAW=m
ebfa72
CONFIG_IP6_NF_SECURITY=m
ebfa72
CONFIG_NF_NAT_IPV6=m
ebfa72
CONFIG_IP6_NF_TARGET_MASQUERADE=m
ebfa72
# CONFIG_IP6_NF_TARGET_NPT is not set
ebfa72
CONFIG_NF_TABLES_BRIDGE=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_NF_EBTABLES=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_BROUTE=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_T_FILTER=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_T_NAT=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_802_3=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_AMONG=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_ARP=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_IP=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_IP6=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_LIMIT=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_PKTTYPE=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_STP=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_VLAN=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_ARPREPLY=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_DNAT=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK_T=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_REDIRECT=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_SNAT=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_LOG=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_ULOG=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_EBT_NFLOG=m
ebfa72
CONFIG_IP_DCCP=m
ebfa72
CONFIG_INET_DCCP_DIAG=m
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# DCCP CCIDs Configuration
ebfa72
#
ebfa72
# CONFIG_IP_DCCP_CCID2_DEBUG is not set
ebfa72
CONFIG_IP_DCCP_CCID3=y
ebfa72
# CONFIG_IP_DCCP_CCID3_DEBUG is not set
ebfa72
CONFIG_IP_DCCP_TFRC_LIB=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# DCCP Kernel Hacking
ebfa72
#
ebfa72
# CONFIG_IP_DCCP_DEBUG is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_DCCPPROBE is not set
ebfa72
CONFIG_IP_SCTP=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCTPPROBE=m
ebfa72
# CONFIG_SCTP_DBG_MSG is not set
ebfa72
# CONFIG_SCTP_DBG_OBJCNT is not set
ebfa72
# CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOKIE_HMAC_MD5 is not set
ebfa72
CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOKIE_HMAC_SHA1=y
ebfa72
# CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOKIE_HMAC_NONE is not set
ebfa72
CONFIG_SCTP_COOKIE_HMAC_MD5=y
ebfa72
CONFIG_SCTP_COOKIE_HMAC_SHA1=y
ebfa72
# CONFIG_RDS is not set
ebfa72
# CONFIG_TIPC is not set
ebfa72
CONFIG_ATM=m
ebfa72
CONFIG_ATM_CLIP=m
ebfa72
# CONFIG_ATM_CLIP_NO_ICMP is not set
ebfa72
CONFIG_ATM_LANE=m
ebfa72
# CONFIG_ATM_MPOA is not set
ebfa72
CONFIG_ATM_BR2684=m
ebfa72
# CONFIG_ATM_BR2684_IPFILTER is not set
ebfa72
CONFIG_L2TP=m
ebfa72
CONFIG_L2TP_DEBUGFS=m
ebfa72
CONFIG_L2TP_V3=y
ebfa72
CONFIG_L2TP_IP=m
ebfa72
CONFIG_L2TP_ETH=m
ebfa72
CONFIG_STP=m
ebfa72
CONFIG_GARP=m
ebfa72
CONFIG_MRP=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE=m
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_IGMP_SNOOPING=y
ebfa72
CONFIG_BRIDGE_VLAN_FILTERING=y
ebfa72
CONFIG_HAVE_NET_DSA=y
ebfa72
CONFIG_VLAN_8021Q=m
ebfa72
CONFIG_VLAN_8021Q_GVRP=y
ebfa72
CONFIG_VLAN_8021Q_MVRP=y
ebfa72
# CONFIG_DECNET is not set
ebfa72
CONFIG_LLC=m
ebfa72
# CONFIG_LLC2 is not set
ebfa72
# CONFIG_IPX is not set
ebfa72
# CONFIG_ATALK is not set
ebfa72
# CONFIG_X25 is not set
ebfa72
# CONFIG_LAPB is not set
ebfa72
# CONFIG_PHONET is not set
ebfa72
CONFIG_IEEE802154=m
ebfa72
CONFIG_IEEE802154_6LOWPAN=m
ebfa72
CONFIG_MAC802154=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCHED=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Queueing/Scheduling
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_CBQ=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_HTB=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_HFSC=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_ATM=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_PRIO=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_MULTIQ=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_RED=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_SFB=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_SFQ=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_TEQL=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_TBF=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_GRED=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_DSMARK=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_NETEM=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_DRR=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_MQPRIO=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_CHOKE=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_QFQ=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_CODEL=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_FQ_CODEL=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_INGRESS=m
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_PLUG=m
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Classification
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_NET_CLS=y
ebfa72
CONFIG_NET_CLS_BASIC=m
ebfa72
CONFIG_NET_CLS_TCINDEX=m
ebfa72
CONFIG_NET_CLS_ROUTE4=m
ebfa72
CONFIG_NET_CLS_FW=m
ebfa72
CONFIG_NET_CLS_U32=m
ebfa72
CONFIG_CLS_U32_PERF=y
ebfa72
CONFIG_CLS_U32_MARK=y
ebfa72
CONFIG_NET_CLS_RSVP=m
ebfa72
CONFIG_NET_CLS_RSVP6=m
ebfa72
CONFIG_NET_CLS_FLOW=m
ebfa72
CONFIG_NET_CLS_CGROUP=y
ebfa72
CONFIG_NET_EMATCH=y
ebfa72
CONFIG_NET_EMATCH_STACK=32
ebfa72
CONFIG_NET_EMATCH_CMP=m
ebfa72
CONFIG_NET_EMATCH_NBYTE=m
ebfa72
CONFIG_NET_EMATCH_U32=m
ebfa72
CONFIG_NET_EMATCH_META=m
ebfa72
CONFIG_NET_EMATCH_TEXT=m
ebfa72
CONFIG_NET_EMATCH_IPSET=m
ebfa72
CONFIG_NET_CLS_ACT=y
ebfa72
CONFIG_NET_ACT_POLICE=m
ebfa72
CONFIG_NET_ACT_GACT=m
ebfa72
CONFIG_GACT_PROB=y
ebfa72
CONFIG_NET_ACT_MIRRED=m
ebfa72
CONFIG_NET_ACT_IPT=m
ebfa72
CONFIG_NET_ACT_NAT=m
ebfa72
CONFIG_NET_ACT_PEDIT=m
ebfa72
CONFIG_NET_ACT_SIMP=m
ebfa72
CONFIG_NET_ACT_SKBEDIT=m
ebfa72
CONFIG_NET_ACT_CSUM=m
ebfa72
CONFIG_NET_CLS_IND=y
ebfa72
CONFIG_NET_SCH_FIFO=y
ebfa72
CONFIG_DCB=y
ebfa72
CONFIG_DNS_RESOLVER=m
ebfa72
# CONFIG_BATMAN_ADV is not set
ebfa72
CONFIG_OPENVSWITCH=m
ebfa72
CONFIG_OPENVSWITCH_GRE=y
ebfa72
CONFIG_OPENVSWITCH_VXLAN=y
ebfa72
CONFIG_VSOCKETS=m
ebfa72
CONFIG_VMWARE_VMCI_VSOCKETS=m
ebfa72
CONFIG_NETLINK_MMAP=y
ebfa72
CONFIG_NETLINK_DIAG=m
ebfa72
# CONFIG_NET_MPLS_GSO is not set
ebfa72
CONFIG_RPS=y
ebfa72
CONFIG_RFS_ACCEL=y
ebfa72
CONFIG_XPS=y
ebfa72
CONFIG_NETPRIO_CGROUP=m
ebfa72
CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL=y
ebfa72
CONFIG_BQL=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Network testing
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_NET_PKTGEN=m
ebfa72
# CONFIG_NET_TCPPROBE is not set
ebfa72
CONFIG_NET_DROP_MONITOR=y
ebfa72
# CONFIG_HAMRADIO is not set
ebfa72
# CONFIG_CAN is not set
ebfa72
# CONFIG_IRDA is not set
ebfa72
CONFIG_BT=m
ebfa72
CONFIG_BT_RFCOMM=m
ebfa72
CONFIG_BT_RFCOMM_TTY=y
ebfa72
CONFIG_BT_BNEP=m
ebfa72
CONFIG_BT_BNEP_MC_FILTER=y
ebfa72
CONFIG_BT_BNEP_PROTO_FILTER=y
ebfa72
CONFIG_BT_CMTP=m
ebfa72
CONFIG_BT_HIDP=m
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Bluetooth device drivers
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_BT_HCIBTUSB=m
ebfa72
CONFIG_BT_HCIBTSDIO=m
ebfa72
CONFIG_BT_HCIUART=m
ebfa72
CONFIG_BT_HCIUART_H4=y
ebfa72
CONFIG_BAYCOM_EPP=m
ebfa72
CONFIG_BT_HCIUART_BCSP=y
ebfa72
CONFIG_BT_HCIUART_ATH3K=y
ebfa72
CONFIG_BT_HCIUART_LL=y
ebfa72
CONFIG_BT_HCIUART_3WIRE=y
ebfa72
CONFIG_BT_HCIBCM203X=m
ebfa72
CONFIG_BT_HCIBPA10X=m
ebfa72
CONFIG_BT_HCIBFUSB=m
ebfa72
CONFIG_BT_HCIVHCI=m
ebfa72
CONFIG_BT_MRVL=m
ebfa72
CONFIG_BT_MRVL_SDIO=m
ebfa72
CONFIG_BT_ATH3K=m
ebfa72
# CONFIG_AF_RXRPC is not set
ebfa72
CONFIG_FIB_RULES=y
ebfa72
CONFIG_WIRELESS=y
ebfa72
CONFIG_WIRELESS_EXT=y
ebfa72
CONFIG_WEXT_CORE=y
ebfa72
CONFIG_WEXT_PROC=y
ebfa72
CONFIG_WEXT_PRIV=y
ebfa72
CONFIG_CFG80211=m
ebfa72
# CONFIG_NL80211_TESTMODE is not set
ebfa72
# CONFIG_CFG80211_DEVELOPER_WARNINGS is not set
ebfa72
# CONFIG_CFG80211_REG_DEBUG is not set
ebfa72
CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=y
ebfa72
# CONFIG_CFG80211_DEBUGFS is not set
ebfa72
# CONFIG_CFG80211_INTERNAL_REGDB is not set
ebfa72
CONFIG_CFG80211_WEXT=y
ebfa72
CONFIG_LIB80211=m
ebfa72
# CONFIG_LIB80211_DEBUG is not set
ebfa72
CONFIG_MAC80211=m
ebfa72
CONFIG_MAC80211_HAS_RC=y
ebfa72
CONFIG_MAC80211_RC_MINSTREL=y
ebfa72
CONFIG_MAC80211_RC_MINSTREL_HT=y
ebfa72
CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT_MINSTREL=y
ebfa72
CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT="minstrel_ht"
ebfa72
# CONFIG_MAC80211_MESH is not set
ebfa72
CONFIG_MAC80211_LEDS=y
ebfa72
CONFIG_MAC80211_DEBUGFS=y
ebfa72
# CONFIG_MAC80211_MESSAGE_TRACING is not set
ebfa72
# CONFIG_MAC80211_DEBUG_MENU is not set
ebfa72
# CONFIG_WIMAX is not set
ebfa72
CONFIG_RFKILL=m
ebfa72
CONFIG_RFKILL_LEDS=y
ebfa72
CONFIG_RFKILL_INPUT=y
ebfa72
# CONFIG_NET_9P is not set
ebfa72
# CONFIG_CAIF is not set
ebfa72
# CONFIG_CEPH_LIB is not set
ebfa72
# CONFIG_NFC is not set
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Device Drivers
ebfa72
#
ebfa72
ebfa72
# CONFIG_TOSHIBA_FIR is not set
ebfa72
#
ebfa72
# Generic Driver Options
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH=""
ebfa72
CONFIG_DEVTMPFS=y
ebfa72
CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT=y
ebfa72
CONFIG_STANDALONE=y
ebfa72
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
ebfa72
CONFIG_FW_LOADER=y
ebfa72
# CONFIG_FIRMWARE_IN_KERNEL is not set
ebfa72
CONFIG_EXTRA_FIRMWARE=""
ebfa72
# CONFIG_FW_LOADER_USER_HELPER is not set
ebfa72
# CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set
ebfa72
# CONFIG_DEBUG_DEVRES is not set
ebfa72
CONFIG_SYS_HYPERVISOR=y
ebfa72
# CONFIG_GENERIC_CPU_DEVICES is not set
ebfa72
CONFIG_REGMAP=y
ebfa72
CONFIG_REGMAP_I2C=m
ebfa72
CONFIG_DMA_SHARED_BUFFER=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Bus devices
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_CONNECTOR=y
ebfa72
CONFIG_PROC_EVENTS=y
ebfa72
CONFIG_MTD=m
ebfa72
# CONFIG_MTD_TESTS is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_AR7_PARTS is not set
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# User Modules And Translation Layers
ebfa72
#
ebfa72
# CONFIG_MTD_BLKDEVS is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_BLOCK is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_BLOCK_RO is not set
ebfa72
# CONFIG_FTL is not set
ebfa72
# CONFIG_NFTL is not set
ebfa72
# CONFIG_INFTL is not set
ebfa72
# CONFIG_RFD_FTL is not set
ebfa72
# CONFIG_SSFDC is not set
ebfa72
# CONFIG_SM_FTL is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_OOPS is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_SWAP is not set
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# RAM/ROM/Flash chip drivers
ebfa72
#
ebfa72
# CONFIG_MTD_CFI is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_JEDECPROBE is not set
ebfa72
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
ebfa72
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
ebfa72
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
ebfa72
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8 is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16 is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32 is not set
ebfa72
CONFIG_MTD_CFI_I1=y
ebfa72
CONFIG_MTD_CFI_I2=y
ebfa72
# CONFIG_MTD_CFI_I4 is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_CFI_I8 is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_RAM is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_ROM is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_ABSENT is not set
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Mapping drivers for chip access
ebfa72
#
ebfa72
# CONFIG_MTD_COMPLEX_MAPPINGS is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_TS5500 is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_INTEL_VR_NOR is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_PLATRAM is not set
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Self-contained MTD device drivers
ebfa72
#
ebfa72
# CONFIG_MTD_PMC551 is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_SLRAM is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_PHRAM is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_MTDRAM is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_BLOCK2MTD is not set
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Disk-On-Chip Device Drivers
ebfa72
#
ebfa72
# CONFIG_MTD_DOCG3 is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_NAND is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_ONENAND is not set
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# LPDDR flash memory drivers
ebfa72
#
ebfa72
# CONFIG_MTD_LPDDR is not set
ebfa72
CONFIG_MTD_UBI=m
ebfa72
CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD=4096
ebfa72
CONFIG_MTD_UBI_BEB_LIMIT=20
ebfa72
# CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP is not set
ebfa72
# CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI is not set
ebfa72
CONFIG_PARPORT=m
ebfa72
CONFIG_PARPORT_PC=m
ebfa72
CONFIG_PARPORT_SERIAL=m
ebfa72
# CONFIG_PARPORT_PC_FIFO is not set
ebfa72
# CONFIG_PARPORT_PC_SUPERIO is not set
ebfa72
# CONFIG_PARPORT_GSC is not set
ebfa72
# CONFIG_PARPORT_AX88796 is not set
ebfa72
CONFIG_PARPORT_1284=y
ebfa72
CONFIG_PARPORT_NOT_PC=y
ebfa72
CONFIG_PNP=y
ebfa72
# CONFIG_PNP_DEBUG_MESSAGES is not set
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Protocols
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_PNPACPI=y
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV=y
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_NULL_BLK=m
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_FD=m
ebfa72
# CONFIG_PARIDE is not set
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_PCIESSD_MTIP32XX=m
ebfa72
# CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set
ebfa72
# CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
ebfa72
# CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
ebfa72
# CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
ebfa72
# CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT=0
ebfa72
# CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
ebfa72
# CONFIG_BLK_DEV_DRBD is not set
ebfa72
# CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_NVME=m
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_OSD=m
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_SX8=m
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_RAM=m
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=16384
ebfa72
# CONFIG_BLK_DEV_XIP is not set
ebfa72
CONFIG_CDROM_PKTCDVD=m
ebfa72
CONFIG_CDROM_PKTCDVD_BUFFERS=8
ebfa72
# CONFIG_CDROM_PKTCDVD_WCACHE is not set
ebfa72
CONFIG_ATA_OVER_ETH=m
ebfa72
CONFIG_XEN_BLKDEV_FRONTEND=m
ebfa72
CONFIG_VIRTIO_BLK=m
ebfa72
# CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
ebfa72
# CONFIG_BLK_DEV_RBD is not set
ebfa72
# CONFIG_BLK_DEV_RSXX is not set
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Misc devices
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D=m
ebfa72
# CONFIG_AD525X_DPOT is not set
ebfa72
# CONFIG_DUMMY_IRQ is not set
ebfa72
CONFIG_IBM_ASM=m
ebfa72
# CONFIG_PHANTOM is not set
ebfa72
# CONFIG_INTEL_MID_PTI is not set
ebfa72
# CONFIG_SGI_IOC4 is not set
ebfa72
CONFIG_TIFM_CORE=m
ebfa72
CONFIG_TIFM_7XX1=m
ebfa72
# CONFIG_ICS932S401 is not set
ebfa72
# CONFIG_ATMEL_SSC is not set
ebfa72
CONFIG_ENCLOSURE_SERVICES=m
ebfa72
CONFIG_CS5535_MFGPT=m
ebfa72
CONFIG_CS5535_MFGPT_DEFAULT_IRQ=7
ebfa72
CONFIG_CS5535_CLOCK_EVENT_SRC=m
ebfa72
CONFIG_SGI_XP=m
ebfa72
CONFIG_HP_ILO=m
ebfa72
CONFIG_SGI_GRU=m
ebfa72
# CONFIG_SGI_GRU_DEBUG is not set
ebfa72
CONFIG_APDS9802ALS=m
ebfa72
CONFIG_ISL29003=m
ebfa72
CONFIG_ISL29020=m
ebfa72
CONFIG_SENSORS_TSL2550=m
ebfa72
# CONFIG_SENSORS_BH1780 is not set
ebfa72
CONFIG_SENSORS_BH1770=m
ebfa72
CONFIG_SENSORS_APDS990X=m
ebfa72
# CONFIG_HMC6352 is not set
ebfa72
# CONFIG_DS1682 is not set
ebfa72
CONFIG_VMWARE_BALLOON=m
ebfa72
# CONFIG_BMP085_I2C is not set
ebfa72
CONFIG_PCH_PHUB=m
ebfa72
# CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480 is not set
ebfa72
# CONFIG_SRAM is not set
ebfa72
# CONFIG_C2PORT is not set
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# EEPROM support
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_EEPROM_AT24=m
ebfa72
CONFIG_EEPROM_LEGACY=m
ebfa72
CONFIG_EEPROM_MAX6875=m
ebfa72
CONFIG_EEPROM_93CX6=m
ebfa72
CONFIG_CB710_CORE=m
ebfa72
# CONFIG_CB710_DEBUG is not set
ebfa72
CONFIG_CB710_DEBUG_ASSUMPTIONS=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Texas Instruments shared transport line discipline
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C=m
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Altera FPGA firmware download module
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_ALTERA_STAPL=m
ebfa72
CONFIG_INTEL_MEI=m
ebfa72
CONFIG_INTEL_MEI_ME=m
ebfa72
CONFIG_VMWARE_VMCI=m
ebfa72
CONFIG_HAVE_IDE=y
ebfa72
# CONFIG_IDE is not set
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# SCSI device support
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_SCSI_MOD=y
ebfa72
CONFIG_RAID_ATTRS=m
ebfa72
CONFIG_SCSI=y
ebfa72
CONFIG_SCSI_DMA=y
ebfa72
CONFIG_SCSI_TGT=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_NETLINK=y
ebfa72
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_SD=m
ebfa72
CONFIG_CHR_DEV_ST=m
ebfa72
CONFIG_CHR_DEV_OSST=m
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_SR=m
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDOR=y
ebfa72
CONFIG_CHR_DEV_SG=m
ebfa72
CONFIG_CHR_DEV_SCH=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_ENCLOSURE=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_MULTI_LUN=y
ebfa72
CONFIG_SCSI_CONSTANTS=y
ebfa72
CONFIG_SCSI_LOGGING=y
ebfa72
CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# SCSI Transports
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_FC_ATTRS=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_FC_TGT_ATTRS=y
ebfa72
CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_SAS_ATA=y
ebfa72
CONFIG_SCSI_SAS_HOST_SMP=y
ebfa72
CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_SRP_TGT_ATTRS=y
ebfa72
CONFIG_SCSI_LOWLEVEL=y
ebfa72
CONFIG_ISCSI_TCP=m
ebfa72
CONFIG_ISCSI_BOOT_SYSFS=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_CXGB3_ISCSI=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_CXGB4_ISCSI=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_BNX2_ISCSI=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_BNX2X_FCOE=m
ebfa72
CONFIG_BE2ISCSI=m
ebfa72
# CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID is not set
ebfa72
CONFIG_SCSI_HPSA=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_3W_9XXX=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_3W_SAS=m
ebfa72
# CONFIG_SCSI_ACARD is not set
ebfa72
CONFIG_SCSI_AACRAID=m
ebfa72
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX is not set
ebfa72
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD is not set
ebfa72
CONFIG_SCSI_AIC79XX=m
ebfa72
CONFIG_AIC79XX_CMDS_PER_DEVICE=4
ebfa72
CONFIG_AIC79XX_RESET_DELAY_MS=15000
ebfa72
# CONFIG_AIC79XX_DEBUG_ENABLE is not set
ebfa72
CONFIG_AIC79XX_DEBUG_MASK=0
ebfa72
# CONFIG_AIC79XX_REG_PRETTY_PRINT is not set
ebfa72
# CONFIG_SCSI_AIC94XX is not set
ebfa72
CONFIG_SCSI_MVSAS=m
ebfa72
# CONFIG_SCSI_MVSAS_DEBUG is not set
ebfa72
CONFIG_SCSI_MVSAS_TASKLET=y
ebfa72
CONFIG_SCSI_MVUMI=m
ebfa72
# CONFIG_SCSI_DPT_I2O is not set
ebfa72
# CONFIG_SCSI_ADVANSYS is not set
ebfa72
CONFIG_SCSI_ARCMSR=m
ebfa72
# CONFIG_MEGARAID_NEWGEN is not set
ebfa72
# CONFIG_MEGARAID_LEGACY is not set
ebfa72
CONFIG_MEGARAID_SAS=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_MPT2SAS=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_MPT2SAS_MAX_SGE=128
ebfa72
CONFIG_SCSI_MPT2SAS_LOGGING=y
ebfa72
CONFIG_SCSI_MPT3SAS=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_MPT3SAS_MAX_SGE=128
ebfa72
CONFIG_SCSI_MPT3SAS_LOGGING=y
ebfa72
CONFIG_SCSI_UFSHCD=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_UFSHCD_PCI=m
ebfa72
# CONFIG_SCSI_UFSHCD_PLATFORM is not set
ebfa72
CONFIG_SCSI_HPTIOP=m
ebfa72
# CONFIG_SCSI_BUSLOGIC is not set
ebfa72
CONFIG_VMWARE_PVSCSI=m
ebfa72
CONFIG_HYPERV_STORAGE=m
ebfa72
CONFIG_LIBFC=m
ebfa72
CONFIG_LIBFCOE=m
ebfa72
CONFIG_FCOE=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_FLASHPOINT=y
ebfa72
CONFIG_FCOE_FNIC=m
ebfa72
# CONFIG_SCSI_DMX3191D is not set
ebfa72
# CONFIG_SCSI_EATA is not set
ebfa72
# CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN is not set
ebfa72
# CONFIG_SCSI_GDTH is not set
ebfa72
CONFIG_SCSI_ISCI=m
ebfa72
# CONFIG_SCSI_IPS is not set
ebfa72
CONFIG_SCSI_INITIO=m
ebfa72
# CONFIG_SCSI_INIA100 is not set
ebfa72
# CONFIG_SCSI_PPA is not set
ebfa72
# CONFIG_SCSI_IMM is not set
ebfa72
CONFIG_SCSI_STEX=m
ebfa72
# CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2 is not set
ebfa72
# CONFIG_SCSI_IPR is not set
ebfa72
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280 is not set
ebfa72
CONFIG_SCSI_QLA_FC=m
ebfa72
# CONFIG_TCM_QLA2XXX is not set
ebfa72
CONFIG_SCSI_QLA_ISCSI=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_LPFC=m
ebfa72
# CONFIG_SCSI_LPFC_DEBUG_FS is not set
ebfa72
# CONFIG_SCSI_DC395x is not set
ebfa72
# CONFIG_SCSI_DC390T is not set
ebfa72
CONFIG_SCSI_DEBUG=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_PMCRAID=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_PM8001=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_SRP=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_BFA_FC=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_VIRTIO=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_CHELSIO_FCOE=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_DH=y
ebfa72
CONFIG_SCSI_DH_RDAC=y
ebfa72
CONFIG_SCSI_DH_HP_SW=y
ebfa72
CONFIG_SCSI_DH_EMC=y
ebfa72
# CONFIG_SCSI_NSP32 is not set
ebfa72
CONFIG_SCSI_DH_ALUA=y
ebfa72
CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_OSD_ULD=m
ebfa72
CONFIG_SCSI_OSD_DPRINT_SENSE=1
ebfa72
# CONFIG_SCSI_OSD_DEBUG is not set
ebfa72
CONFIG_ATA=m
ebfa72
# CONFIG_ATA_NONSTANDARD is not set
ebfa72
CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR=y
ebfa72
CONFIG_ATA_ACPI=y
ebfa72
# CONFIG_SATA_ZPODD is not set
ebfa72
CONFIG_SATA_PMP=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Controllers with non-SFF native interface
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_SATA_AHCI=m
ebfa72
CONFIG_SATA_AHCI_PLATFORM=m
ebfa72
# CONFIG_SATA_INIC162X is not set
ebfa72
CONFIG_SATA_ACARD_AHCI=m
ebfa72
CONFIG_SATA_SIL24=m
ebfa72
CONFIG_ATA_SFF=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# SFF controllers with custom DMA interface
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_PDC_ADMA=m
ebfa72
CONFIG_SATA_QSTOR=m
ebfa72
CONFIG_SATA_SX4=m
ebfa72
CONFIG_ATA_BMDMA=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# SATA SFF controllers with BMDMA
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_ATA_PIIX=m
ebfa72
# CONFIG_SATA_HIGHBANK is not set
ebfa72
CONFIG_SATA_MV=m
ebfa72
CONFIG_SATA_NV=m
ebfa72
CONFIG_SATA_PROMISE=m
ebfa72
CONFIG_SATA_SIL=m
ebfa72
CONFIG_SATA_SIS=m
ebfa72
CONFIG_SATA_SVW=m
ebfa72
CONFIG_SATA_ULI=m
ebfa72
CONFIG_SATA_VIA=m
ebfa72
CONFIG_SATA_VITESSE=m
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# PATA SFF controllers with BMDMA
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_PATA_ALI=m
ebfa72
CONFIG_PATA_AMD=m
ebfa72
CONFIG_PATA_ARASAN_CF=m
ebfa72
CONFIG_PATA_ARTOP=m
ebfa72
CONFIG_PATA_ATIIXP=m
ebfa72
CONFIG_PATA_ATP867X=m
ebfa72
CONFIG_PATA_CMD64X=m
ebfa72
# CONFIG_PATA_CS5520 is not set
ebfa72
# CONFIG_PATA_CS5530 is not set
ebfa72
CONFIG_PATA_CS5536=m
ebfa72
# CONFIG_PATA_CYPRESS is not set
ebfa72
# CONFIG_PATA_EFAR is not set
ebfa72
CONFIG_PATA_HPT366=m
ebfa72
CONFIG_PATA_HPT37X=m
ebfa72
CONFIG_PATA_HPT3X2N=m
ebfa72
CONFIG_PATA_HPT3X3=m
ebfa72
# CONFIG_PATA_HPT3X3_DMA is not set
ebfa72
CONFIG_PATA_IT8213=m
ebfa72
CONFIG_PATA_IT821X=m
ebfa72
CONFIG_PATA_JMICRON=m
ebfa72
CONFIG_PATA_MARVELL=m
ebfa72
CONFIG_PATA_CS5535=m
ebfa72
CONFIG_PATA_NETCELL=m
ebfa72
CONFIG_PATA_NINJA32=m
ebfa72
# CONFIG_PATA_NS87415 is not set
ebfa72
CONFIG_PATA_OLDPIIX=m
ebfa72
# CONFIG_PATA_OPTIDMA is not set
ebfa72
CONFIG_PATA_PDC2027X=m
ebfa72
CONFIG_PATA_PDC_OLD=m
ebfa72
# CONFIG_PATA_RADISYS is not set
ebfa72
CONFIG_PATA_RDC=m
ebfa72
# CONFIG_PATA_SC1200 is not set
ebfa72
CONFIG_PATA_SCH=m
ebfa72
CONFIG_PATA_SERVERWORKS=m
ebfa72
CONFIG_PATA_SIL680=m
ebfa72
CONFIG_PATA_SIS=m
ebfa72
CONFIG_PATA_TOSHIBA=m
ebfa72
# CONFIG_PATA_TRIFLEX is not set
ebfa72
CONFIG_PATA_VIA=m
ebfa72
# CONFIG_PATA_WINBOND is not set
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# PIO-only SFF controllers
ebfa72
#
ebfa72
# CONFIG_PATA_CMD640_PCI is not set
ebfa72
# CONFIG_PATA_MPIIX is not set
ebfa72
# CONFIG_PATA_NS87410 is not set
ebfa72
# CONFIG_PATA_OPTI is not set
ebfa72
# CONFIG_PATA_RZ1000 is not set
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Generic fallback / legacy drivers
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_PATA_ACPI=m
ebfa72
CONFIG_ATA_GENERIC=m
ebfa72
# CONFIG_PATA_LEGACY is not set
ebfa72
CONFIG_MD=y
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_MD=y
ebfa72
CONFIG_MD_AUTODETECT=y
ebfa72
CONFIG_MD_LINEAR=m
ebfa72
CONFIG_MD_RAID0=m
ebfa72
CONFIG_MD_RAID1=m
ebfa72
CONFIG_MD_RAID10=m
ebfa72
CONFIG_MD_RAID456=m
ebfa72
# CONFIG_MD_MULTIPATH is not set
ebfa72
CONFIG_MD_FAULTY=m
ebfa72
# CONFIG_BCACHE is not set
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_DM_BUILTIN=y
ebfa72
CONFIG_BLK_DEV_DM=m
ebfa72
CONFIG_DM_DEBUG=y
ebfa72
CONFIG_DM_BUFIO=m
ebfa72
CONFIG_DM_BIO_PRISON=m
ebfa72
CONFIG_DM_PERSISTENT_DATA=m
ebfa72
# CONFIG_DM_DEBUG_BLOCK_STACK_TRACING is not set
ebfa72
CONFIG_DM_CRYPT=m
ebfa72
CONFIG_DM_SNAPSHOT=m
ebfa72
CONFIG_DM_THIN_PROVISIONING=m
ebfa72
CONFIG_DM_CACHE=m
ebfa72
CONFIG_DM_CACHE_MQ=m
ebfa72
CONFIG_DM_CACHE_CLEANER=m
ebfa72
CONFIG_DM_ERA=m
ebfa72
CONFIG_DM_MIRROR=m
ebfa72
CONFIG_DM_LOG_USERSPACE=m
ebfa72
CONFIG_DM_RAID=m
ebfa72
CONFIG_DM_ZERO=m
ebfa72
CONFIG_DM_MULTIPATH=m
ebfa72
CONFIG_DM_MULTIPATH_QL=m
ebfa72
CONFIG_DM_MULTIPATH_ST=m
ebfa72
CONFIG_DM_DELAY=m
ebfa72
CONFIG_DM_UEVENT=y
ebfa72
CONFIG_DM_FLAKEY=m
ebfa72
CONFIG_DM_VERITY=m
ebfa72
CONFIG_DM_SWITCH=m
ebfa72
CONFIG_TARGET_CORE=m
ebfa72
CONFIG_TCM_IBLOCK=m
ebfa72
CONFIG_TCM_FILEIO=m
ebfa72
CONFIG_TCM_PSCSI=m
ebfa72
CONFIG_LOOPBACK_TARGET=m
ebfa72
CONFIG_TCM_FC=m
ebfa72
CONFIG_ISCSI_TARGET=m
ebfa72
# CONFIG_SBP_TARGET is not set
ebfa72
CONFIG_FUSION=y
ebfa72
CONFIG_FUSION_SPI=m
ebfa72
# CONFIG_FUSION_FC is not set
ebfa72
CONFIG_FUSION_SAS=m
ebfa72
CONFIG_FUSION_MAX_SGE=128
ebfa72
CONFIG_FUSION_CTL=m
ebfa72
CONFIG_FUSION_LOGGING=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# IEEE 1394 (FireWire) support
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_FIREWIRE=m
ebfa72
CONFIG_FIREWIRE_OHCI=m
ebfa72
CONFIG_FIREWIRE_SBP2=m
ebfa72
CONFIG_FIREWIRE_NET=m
ebfa72
# CONFIG_FIREWIRE_NOSY is not set
ebfa72
# CONFIG_I2O is not set
ebfa72
CONFIG_MACINTOSH_DRIVERS=y
ebfa72
CONFIG_MAC_EMUMOUSEBTN=y
ebfa72
CONFIG_NETDEVICES=y
ebfa72
CONFIG_NET_CORE=y
ebfa72
CONFIG_BONDING=m
ebfa72
CONFIG_DUMMY=m
ebfa72
# CONFIG_EQUALIZER is not set
ebfa72
CONFIG_NET_FC=y
ebfa72
CONFIG_MII=m
ebfa72
CONFIG_IFB=m
ebfa72
CONFIG_NET_TEAM=m
ebfa72
CONFIG_NET_TEAM_MODE_BROADCAST=m
ebfa72
CONFIG_NET_TEAM_MODE_ROUNDROBIN=m
ebfa72
CONFIG_NET_TEAM_MODE_RANDOM=m
ebfa72
CONFIG_NET_TEAM_MODE_ACTIVEBACKUP=m
ebfa72
CONFIG_NET_TEAM_MODE_LOADBALANCE=m
ebfa72
CONFIG_MACVLAN=m
ebfa72
CONFIG_MACVTAP=m
ebfa72
CONFIG_VXLAN=m
ebfa72
CONFIG_NETCONSOLE=m
ebfa72
CONFIG_NETCONSOLE_DYNAMIC=y
ebfa72
CONFIG_NETPOLL=y
ebfa72
CONFIG_NETPOLL_TRAP=y
ebfa72
CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER=y
ebfa72
CONFIG_TUN=m
ebfa72
CONFIG_VETH=m
ebfa72
CONFIG_VIRTIO_NET=m
ebfa72
CONFIG_NLMON=m
ebfa72
# CONFIG_ARCNET is not set
ebfa72
# CONFIG_ATM_DRIVERS is not set
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# CAIF transport drivers
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_VHOST_NET=m
ebfa72
# CONFIG_VHOST_SCSI is not set
ebfa72
CONFIG_VHOST_RING=m
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# Distributed Switch Architecture drivers
ebfa72
#
ebfa72
# CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_DSA_MV88E6060 is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX_NEED_PPU is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_DSA_MV88E6131 is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_DSA_MV88E6123_61_65 is not set
ebfa72
CONFIG_ETHERNET=y
ebfa72
CONFIG_MDIO=m
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_3COM is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_ADAPTEC is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_ALTEON is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_AMD is not set
ebfa72
CONFIG_NET_VENDOR_ATHEROS=y
ebfa72
CONFIG_ATL2=m
ebfa72
CONFIG_ATL1=m
ebfa72
CONFIG_ATL1E=m
ebfa72
CONFIG_ATL1C=m
ebfa72
CONFIG_ALX=m
ebfa72
CONFIG_NET_CADENCE=y
ebfa72
CONFIG_ARM_AT91_ETHER=m
ebfa72
CONFIG_MACB=m
ebfa72
CONFIG_NET_VENDOR_BROADCOM=y
ebfa72
CONFIG_B44=m
ebfa72
CONFIG_B44_PCI_AUTOSELECT=y
ebfa72
CONFIG_B44_PCICORE_AUTOSELECT=y
ebfa72
CONFIG_B44_PCI=y
ebfa72
CONFIG_BNX2=m
ebfa72
CONFIG_CNIC=m
ebfa72
CONFIG_TIGON3=m
ebfa72
CONFIG_BNX2X=m
ebfa72
CONFIG_BNX2X_SRIOV=y
ebfa72
CONFIG_NET_VENDOR_BROCADE=y
ebfa72
CONFIG_BNA=m
ebfa72
CONFIG_NET_CALXEDA_XGMAC=m
ebfa72
CONFIG_NET_VENDOR_CHELSIO=y
ebfa72
# CONFIG_CHELSIO_T1 is not set
ebfa72
CONFIG_CHELSIO_T3=m
ebfa72
CONFIG_CHELSIO_T4=m
ebfa72
CONFIG_CHELSIO_T4VF=m
ebfa72
CONFIG_NET_VENDOR_CISCO=y
ebfa72
CONFIG_ENIC=m
ebfa72
CONFIG_DNET=m
ebfa72
CONFIG_NET_VENDOR_DEC=y
ebfa72
CONFIG_NET_TULIP=y
ebfa72
CONFIG_DE2104X=m
ebfa72
CONFIG_DE2104X_DSL=0
ebfa72
CONFIG_TULIP=m
ebfa72
# CONFIG_TULIP_MWI is not set
ebfa72
CONFIG_TULIP_MMIO=y
ebfa72
# CONFIG_TULIP_NAPI is not set
ebfa72
CONFIG_DE4X5=m
ebfa72
CONFIG_WINBOND_840=m
ebfa72
CONFIG_DM9102=m
ebfa72
CONFIG_ULI526X=m
ebfa72
CONFIG_PCMCIA_XIRCOM=m
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_DLINK is not set
ebfa72
CONFIG_NET_VENDOR_EMULEX=y
ebfa72
CONFIG_BE2NET=m
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_EXAR is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_HP is not set
ebfa72
CONFIG_NET_VENDOR_INTEL=y
ebfa72
# CONFIG_E100 is not set
ebfa72
CONFIG_E1000=m
ebfa72
CONFIG_E1000E=m
ebfa72
CONFIG_IGB=m
ebfa72
CONFIG_IGB_HWMON=y
ebfa72
CONFIG_IGB_DCA=y
ebfa72
CONFIG_IGBVF=m
ebfa72
# CONFIG_IXGB is not set
ebfa72
CONFIG_IXGBE=m
ebfa72
CONFIG_IXGBE_HWMON=y
ebfa72
CONFIG_IXGBE_DCA=y
ebfa72
CONFIG_IXGBE_DCB=y
ebfa72
CONFIG_IXGBEVF=m
ebfa72
CONFIG_I40E=m
ebfa72
# CONFIG_I40E_VXLAN is not set
ebfa72
# CONFIG_I40E_DCB is not set
ebfa72
CONFIG_I40EVF=m
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_I825XX is not set
ebfa72
# CONFIG_IP1000 is not set
ebfa72
CONFIG_JME=m
ebfa72
CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL=y
ebfa72
CONFIG_MVMDIO=m
ebfa72
CONFIG_SKGE=m
ebfa72
# CONFIG_SKGE_DEBUG is not set
ebfa72
CONFIG_SKGE_GENESIS=y
ebfa72
CONFIG_SKY2=m
ebfa72
# CONFIG_SKY2_DEBUG is not set
ebfa72
CONFIG_NET_VENDOR_MELLANOX=y
ebfa72
# CONFIG_MLX4_EN is not set
ebfa72
CONFIG_MLX4_CORE=m
ebfa72
CONFIG_MLX4_DEBUG=y
ebfa72
CONFIG_MLX5_CORE=m
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_MICREL is not set
ebfa72
CONFIG_NET_VENDOR_MYRI=y
ebfa72
CONFIG_MYRI10GE=m
ebfa72
CONFIG_MYRI10GE_DCA=y
ebfa72
# CONFIG_FEALNX is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_NATSEMI is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_NVIDIA is not set
ebfa72
CONFIG_NET_VENDOR_OKI=y
ebfa72
CONFIG_PCH_GBE=m
ebfa72
CONFIG_ETHOC=m
ebfa72
CONFIG_NET_PACKET_ENGINE=y
ebfa72
# CONFIG_HAMACHI is not set
ebfa72
# CONFIG_YELLOWFIN is not set
ebfa72
CONFIG_NET_VENDOR_QLOGIC=y
ebfa72
CONFIG_QLA3XXX=m
ebfa72
CONFIG_QLCNIC=m
ebfa72
CONFIG_QLCNIC_SRIOV=y
ebfa72
CONFIG_QLGE=m
ebfa72
CONFIG_NETXEN_NIC=m
ebfa72
CONFIG_NET_VENDOR_REALTEK=y
ebfa72
# CONFIG_ATP is not set
ebfa72
CONFIG_8139CP=m
ebfa72
CONFIG_8139TOO=m
ebfa72
# CONFIG_8139TOO_PIO is not set
ebfa72
# CONFIG_8139TOO_TUNE_TWISTER is not set
ebfa72
CONFIG_8139TOO_8129=y
ebfa72
# CONFIG_8139_OLD_RX_RESET is not set
ebfa72
CONFIG_R8169=m
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_RDC is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_SEEQ is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_SILAN is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_SIS is not set
ebfa72
# CONFIG_SFC is not set
ebfa72
CONFIG_NET_VENDOR_SMSC=y
ebfa72
CONFIG_EPIC100=m
ebfa72
CONFIG_SMSC9420=m
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_STMICRO is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_SUN is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_TEHUTI is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_TI is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_VIA is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_VENDOR_WIZNET is not set
ebfa72
# CONFIG_FDDI is not set
ebfa72
# CONFIG_HIPPI is not set
ebfa72
# CONFIG_NET_SB1000 is not set
ebfa72
CONFIG_PHYLIB=y
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# MII PHY device drivers
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_AT803X_PHY=m
ebfa72
CONFIG_AMD_PHY=m
ebfa72
CONFIG_MARVELL_PHY=m
ebfa72
CONFIG_DAVICOM_PHY=m
ebfa72
CONFIG_QSEMI_PHY=m
ebfa72
CONFIG_LXT_PHY=m
ebfa72
CONFIG_CICADA_PHY=m
ebfa72
CONFIG_VITESSE_PHY=m
ebfa72
CONFIG_SMSC_PHY=m
ebfa72
CONFIG_BROADCOM_PHY=m
ebfa72
CONFIG_BCM87XX_PHY=m
ebfa72
CONFIG_ICPLUS_PHY=m
ebfa72
CONFIG_REALTEK_PHY=m
ebfa72
CONFIG_NATIONAL_PHY=m
ebfa72
CONFIG_STE10XP=m
ebfa72
CONFIG_LSI_ET1011C_PHY=m
ebfa72
CONFIG_MICREL_PHY=m
ebfa72
CONFIG_FIXED_PHY=y
ebfa72
CONFIG_MDIO_BITBANG=m
ebfa72
# CONFIG_PLIP is not set
ebfa72
CONFIG_PPP=m
ebfa72
CONFIG_PPP_BSDCOMP=m
ebfa72
CONFIG_PPP_DEFLATE=m
ebfa72
CONFIG_PPP_FILTER=y
ebfa72
CONFIG_PPP_MPPE=m
ebfa72
CONFIG_PPP_MULTILINK=y
ebfa72
CONFIG_PPPOATM=m
ebfa72
CONFIG_PPPOE=m
ebfa72
CONFIG_PPTP=m
ebfa72
CONFIG_PPPOL2TP=m
ebfa72
CONFIG_PPP_ASYNC=m
ebfa72
CONFIG_PPP_SYNC_TTY=m
ebfa72
CONFIG_SLIP=m
ebfa72
CONFIG_SLHC=m
ebfa72
CONFIG_SLIP_COMPRESSED=y
ebfa72
CONFIG_SLIP_SMART=y
ebfa72
# CONFIG_SLIP_MODE_SLIP6 is not set
ebfa72
ebfa72
#
ebfa72
# USB Network Adapters
ebfa72
#
ebfa72
CONFIG_USB_CATC=m
ebfa72
CONFIG_USB_KAWETH=m
ebfa72
CONFIG_USB_PEGASUS=m
ebfa72
CONFIG_USB_RTL8150=m
<