a2a915
# A schema for storing DNS zones in LDAP
a2a915
#
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.0.0 NAME 'dNSTTL'
a2a915
	DESC 'An integer denoting time to live'
a2a915
	EQUALITY integerMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.0.1 NAME 'dNSClass'
a2a915
	DESC 'The class of a resource record'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.0.2 NAME 'zoneName'
a2a915
	DESC 'The name of a zone, i.e. the name of the highest node in the zone'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.0.3 NAME 'relativeDomainName'
a2a915
	DESC 'The starting labels of a domain name'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.1.12 NAME 'pTRRecord'
a2a915
	DESC 'domain name pointer, RFC 1035'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.1.13 NAME 'hInfoRecord'
a2a915
	DESC 'host information, RFC 1035'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.1.14 NAME 'mInfoRecord'
a2a915
	DESC 'mailbox or mail list information, RFC 1035'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.1.16 NAME 'tXTRecord'
a2a915
	DESC 'text string, RFC 1035'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.1.18 NAME 'aFSDBRecord'
a2a915
	DESC 'for AFS Data Base location, RFC 1183'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.1.24 NAME 'SigRecord'
a2a915
	DESC 'Signature, RFC 2535'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.1.25 NAME 'KeyRecord'
a2a915
	DESC 'Key, RFC 2535'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.1.28 NAME 'aAAARecord'
a2a915
	DESC 'IPv6 address, RFC 1886'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.1.29 NAME 'LocRecord'
a2a915
	DESC 'Location, RFC 1876'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.1.30 NAME 'nXTRecord'
a2a915
	DESC 'non-existant, RFC 2535'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.1.33 NAME 'sRVRecord'
a2a915
	DESC 'service location, RFC 2782'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.1.35 NAME 'nAPTRRecord'
a2a915
	DESC 'Naming Authority Pointer, RFC 2915'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.1.36 NAME 'kXRecord'
a2a915
	DESC 'Key Exchange Delegation, RFC 2230'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.1.37 NAME 'certRecord'
a2a915
	DESC 'certificate, RFC 2538'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.1.38 NAME 'a6Record'
a2a915
	DESC 'A6 Record Type, RFC 2874'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.1.39 NAME 'dNameRecord'
a2a915
	DESC 'Non-Terminal DNS Name Redirection, RFC 2672'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.1.43 NAME 'dSRecord'
a2a915
	DESC 'Delegation Signer, RFC 3658'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.1.46 NAME 'rRSIGRecord'
a2a915
	DESC 'RRSIG, RFC 3755'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.1.47 NAME 'nSECRecord'
a2a915
	DESC 'NSEC, RFC 3755'
a2a915
	EQUALITY caseIgnoreIA5Match
a2a915
	SUBSTR caseIgnoreIA5SubstringsMatch
a2a915
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )
a2a915
a2a915
objectclass ( 1.3.6.1.4.1.2428.20.3 NAME 'dNSZone'
a2a915
    SUP top STRUCTURAL
a2a915
	MUST ( zoneName $ relativeDomainName )
a2a915
    MAY ( DNSTTL $ DNSClass $
a2a915
       ARecord $ MDRecord $ MXRecord $ NSRecord $
a2a915
	   SOARecord $ CNAMERecord $ PTRRecord $ HINFORecord $
a2a915
       MINFORecord $ TXTRecord $ SIGRecord $ KEYRecord $
a2a915
       AAAARecord $ LOCRecord $ NXTRecord $ SRVRecord $
a2a915
       NAPTRRecord $ KXRecord $ CERTRecord $ A6Record $
a2a915
       DNAMERecord ) )