Repository to hold the comps.xml files used for CentOS releases and tool to generate those files
root
2018-12-01 ce0f18ad5cd9b7577977b4edea4dbe5249ef5e34
commit | author | age
7cb5cb 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
ec74a9 2 <!DOCTYPE comps PUBLIC "-//CentOS//DTD Comps info//EN" "comps.dtd">
FA 3 <comps>
4   <group>
7cb5cb 5     <id>additional-devel</id>
FA 6     <name>Additional Development</name>
7     <name xml:lang="as">অতিৰিক্ত উন্নয়ন</name>
8     <name xml:lang="bn">অতিরিক্ত ডিভেলপমেন্ট</name>
9     <name xml:lang="bn_IN">অতিরিক্ত ডিভেলপমেন্ট</name>
10     <name xml:lang="cs">Doplňky pro vývoj</name>
b72ab3 11     <name xml:lang="cs_CZ">Doplňky pro vývoj</name>
7cb5cb 12     <name xml:lang="de">Zusätzliche Entwicklung</name>
b72ab3 13     <name xml:lang="de_CH">Zusätzliche Entwicklung</name>
7cb5cb 14     <name xml:lang="es">Desarrollo adicional</name>
b72ab3 15     <name xml:lang="es_ES">Desarrollo adicional</name>
7cb5cb 16     <name xml:lang="fr">Développement supplémentaire</name>
FA 17     <name xml:lang="gu">વધારાનાં વિકાસ</name>
18     <name xml:lang="hi">अतिरिक्त विकास</name>
19     <name xml:lang="ia">Disveloppamento additional</name>
20     <name xml:lang="it">Sviluppo aggiuntivo</name>
b72ab3 21     <name xml:lang="it_IT">Sviluppo aggiuntivo</name>
7cb5cb 22     <name xml:lang="ja">その他の開発</name>
b72ab3 23     <name xml:lang="ja_JP">その他の開発</name>
7cb5cb 24     <name xml:lang="kn">ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಕಸನೆ</name>
FA 25     <name xml:lang="ko">추가 개발</name>
26     <name xml:lang="ml">അധികമായ ഡവലപ്പ്മെന്റ്</name>
27     <name xml:lang="mr">अगाऊ डेव्हलपमेंट</name>
28     <name xml:lang="or">ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ଭର ବିକାଶ</name>
29     <name xml:lang="pa">ਵਧੀਕ ਵਿਕਾਸ</name>
30     <name xml:lang="pl">Dodatkowe programowanie</name>
31     <name xml:lang="ru">Дополнительные средства разработки</name>
b72ab3 32     <name xml:lang="ru_RU">Дополнительные средства разработки</name>
7cb5cb 33     <name xml:lang="sv">Ytterligare utveckling</name>
FA 34     <name xml:lang="ta">கூடுதல் உருவாக்கம்</name>
b72ab3 35     <name xml:lang="ta_IN">கூடுதல் உருவாக்கம்</name>
7cb5cb 36     <name xml:lang="te">అదనపు అభివృద్ది</name>
FA 37     <name xml:lang="uk">Додаткові інструменти розробки</name>
b72ab3 38     <name xml:lang="uk_UA">Додаткові інструменти розробки</name>
FA 39     <name xml:lang="zh">額外開發</name>
7cb5cb 40     <name xml:lang="zh_CN">附加开发</name>
FA 41     <name xml:lang="zh_TW">額外開發</name>
42     <description>Additional development headers and libraries for building open-source applications.</description>
43     <description xml:lang="cs">Doplňkové knihovny a hlavičkové soubory pro sestavování aplikací.</description>
b72ab3 44     <description xml:lang="cs_CZ">Doplňkové knihovny a hlavičkové soubory pro sestavování aplikací.</description>
7cb5cb 45     <description xml:lang="de">Zusätzliche Entwicklungs-Header und -Bibliotheken zur Entwicklung von Open-Source-Applikationen.</description>
b72ab3 46     <description xml:lang="de_CH">Zusätzliche Entwicklungs-Header und -Bibliotheken zur Entwicklung von Open-Source-Applikationen.</description>
7cb5cb 47     <description xml:lang="es">Encabezados adicionales y bibliotecas para compilar aplicaciones de código abierto.</description>
b72ab3 48     <description xml:lang="es_ES">Encabezados adicionales y bibliotecas para compilar aplicaciones de código abierto.</description>
7cb5cb 49     <description xml:lang="fr">En-têtes et bibliothèques de développement supplémentaires pour créer des applications open source.</description>
FA 50     <description xml:lang="gu">ઓપન-સોર્સ કાર્યક્રમો બાંધવા માટેની વધારાની વિકાસ હેડરો અને લાઇબ્રેરીઓ.</description>
51     <description xml:lang="hi">मुक्त स्रोत अनुप्रयोगों के विकास के लिए अतिरिक्त विकास शीर्षिका और लाइब्रेरी.</description>
52     <description xml:lang="it">Librerie e intestazioni per uno sviluppo aggiuntivo per la compilazione di applicazioni open-source.</description>
b72ab3 53     <description xml:lang="it_IT">Librerie e intestazioni per uno sviluppo aggiuntivo per la compilazione di applicazioni open-source.</description>
FA 54     <description xml:lang="ja">オープンソースアプリケーション構築用のその他開発ヘッダーとライブラリーです。</description>
55     <description xml:lang="ja_JP">オープンソースアプリケーション構築用のその他開発ヘッダーとライブラリーです。</description>
7cb5cb 56     <description xml:lang="kn">ಮುಕ್ತ-ತಂತ್ರಾಂಶ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಕಸನಾ ಹೆಡರುಗಳು ಹಾಗು ಲೈಬ್ರರಿಗಳು.</description>
FA 57     <description xml:lang="ko">오픈 소스 애플리케이션 구축을 위한 기타 개발 헤더 및 라이브러리입니다.</description>
58     <description xml:lang="ml">ഓപ്പണ്‍-സോഴ്സ് പ്രയോഗങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള അധികമായ വികസന ഹെഡറുകളും ലൈബ്രറികളും.</description>
59     <description xml:lang="mr">ओपन-सोअर्स ॲप्लिकेशन्सच्या बांधणीकरिता अगाऊ डेव्हलपमेंट हेडर्स.</description>
60     <description xml:lang="or">ଅତିରିକ୍ତ ବିକାଶ ଶୀର୍ଷକ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ।</description>
61     <description xml:lang="pa">ਓਪਨ-ਸਰੋਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਧੀਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈਡਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ।</description>
62     <description xml:lang="pl">Dodatkowe nagłówki i biblioteki do rozwijania aplikacji open source.</description>
63     <description xml:lang="ru">Дополнительные библиотеки и файлы заголовков для разработки приложений с открытым кодом.</description>
b72ab3 64     <description xml:lang="ru_RU">Дополнительные библиотеки и файлы заголовков для разработки приложений с открытым кодом.</description>
7cb5cb 65     <description xml:lang="ta">திற மூல பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக கூடுதல் உருவாக்க தலைப்புகள் மற்றும் தரவகங்கள்.</description>
b72ab3 66     <description xml:lang="ta_IN">திற மூல பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக கூடுதல் உருவாக்க தலைப்புகள் மற்றும் தரவகங்கள்.</description>
7cb5cb 67     <description xml:lang="te">ఓపెన్-సోర్స్ అనువర్తనాలను నిర్మించుటకు అదనపు అభివృద్ది పీఠికలు మరియు లైబ్రరీలు.</description>
FA 68     <description xml:lang="uk">Додаткові пакунки з заголовками та бібліотеками для розробки програмного забезпечення з відкритим кодом.</description>
b72ab3 69     <description xml:lang="uk_UA">Додаткові пакунки з заголовками та бібліотеками для розробки програмного забезпечення з відкритим кодом.</description>
FA 70     <description xml:lang="zh">用來建置開放式原始碼應用程式的應用程式開發表頭與函式庫。</description>
7cb5cb 71     <description xml:lang="zh_CN">用于构建开源应用程序的附加开发标头及程序可。</description>
FA 72     <description xml:lang="zh_TW">用來建置開放式原始碼應用程式的應用程式開發表頭與函式庫。</description>
73     <default>false</default>
74     <uservisible>false</uservisible>
75     <packagelist>
76       <packagereq type="mandatory">alsa-lib-devel</packagereq>
77       <packagereq type="mandatory">audit-libs-devel</packagereq>
78       <packagereq type="mandatory">binutils-devel</packagereq>
79       <packagereq type="mandatory">boost-devel</packagereq>
80       <packagereq type="mandatory">bzip2-devel</packagereq>
81       <packagereq type="mandatory">c-ares-devel</packagereq>
82       <packagereq type="mandatory">cups-devel</packagereq>
83       <packagereq type="mandatory">cyrus-sasl-devel</packagereq>
84       <packagereq type="mandatory">dbus-glib-devel</packagereq>
85       <packagereq type="mandatory">e2fsprogs-devel</packagereq>
86       <packagereq type="mandatory">elfutils-devel</packagereq>
87       <packagereq type="mandatory">elfutils-libelf-devel</packagereq>
88       <packagereq type="mandatory">evolution-data-server-devel</packagereq>
89       <packagereq type="mandatory">expat-devel</packagereq>
90       <packagereq type="mandatory">freeglut-devel</packagereq>
91       <packagereq type="mandatory">fuse-devel</packagereq>
92       <packagereq type="mandatory">gmp-devel</packagereq>
93       <packagereq type="mandatory">gnome-desktop3-devel</packagereq>
94       <packagereq type="mandatory">gnutls-devel</packagereq>
7eb817 95       <packagereq type="mandatory">graphite2-devel</packagereq>
7cb5cb 96       <packagereq type="mandatory">gstreamer1-devel</packagereq>
FA 97       <packagereq type="mandatory">gstreamer1-plugins-base-devel</packagereq>
98       <packagereq type="mandatory">gvfs-devel</packagereq>
99       <packagereq type="mandatory">hmaccalc</packagereq>
100       <packagereq type="mandatory">httpd-devel</packagereq>
101       <packagereq type="mandatory">hunspell-devel</packagereq>
102       <packagereq type="mandatory">iptables-devel</packagereq>
103       <packagereq type="mandatory">java-1.6.0-openjdk-devel</packagereq>
104       <packagereq type="mandatory">java-1.7.0-openjdk-devel</packagereq>
105       <packagereq type="mandatory">java-1.8.0-openjdk-devel</packagereq>
106       <packagereq type="mandatory">junit</packagereq>
107       <packagereq type="mandatory">kde-workspace-devel</packagereq>
108       <packagereq type="mandatory">kdegraphics-devel</packagereq>
109       <packagereq type="mandatory">kdelibs-devel</packagereq>
110       <packagereq type="mandatory">kdenetwork-devel</packagereq>
111       <packagereq type="mandatory">kdepim-devel</packagereq>
112       <packagereq type="mandatory">kdepimlibs-devel</packagereq>
113       <packagereq type="mandatory">kdesdk-devel</packagereq>
114       <packagereq type="mandatory">libacl-devel</packagereq>
115       <packagereq type="mandatory">libaio-devel</packagereq>
116       <packagereq type="mandatory">libatomic-static</packagereq>
117       <packagereq type="mandatory">libattr-devel</packagereq>
118       <packagereq type="mandatory">libblkid-devel</packagereq>
119       <packagereq type="mandatory">libcanberra-devel</packagereq>
120       <packagereq type="mandatory">libcap-devel</packagereq>
121       <packagereq type="mandatory">libcap-ng-devel</packagereq>
122       <packagereq type="mandatory">libcurl-devel</packagereq>
123       <packagereq type="mandatory">libdrm-devel</packagereq>
124       <packagereq type="mandatory">libgcrypt-devel</packagereq>
125       <packagereq type="mandatory">libgnome-keyring-devel</packagereq>
126       <packagereq type="mandatory">libgudev1-devel</packagereq>
127       <packagereq type="mandatory">libhugetlbfs-devel</packagereq>
128       <packagereq type="mandatory">libitm-devel</packagereq>
129       <packagereq type="mandatory">libnl-devel</packagereq>
130       <packagereq type="mandatory">libnotify-devel</packagereq>
131       <packagereq type="mandatory">libpfm-devel</packagereq>
132       <packagereq type="mandatory">librsvg2-devel</packagereq>
133       <packagereq type="mandatory">libselinux-devel</packagereq>
134       <packagereq type="mandatory">libsoup-devel</packagereq>
135       <packagereq type="mandatory">libtiff-devel</packagereq>
136       <packagereq type="mandatory">libusbx-devel</packagereq>
137       <packagereq type="mandatory">libuuid-devel</packagereq>
b72ab3 138       <packagereq type="mandatory">libva-devel</packagereq>
7cb5cb 139       <packagereq type="mandatory">libXau-devel</packagereq>
FA 140       <packagereq type="mandatory">libXaw-devel</packagereq>
141       <packagereq type="mandatory">libXinerama-devel</packagereq>
142       <packagereq type="mandatory">libXmu-devel</packagereq>
143       <packagereq type="mandatory">libXpm-devel</packagereq>
144       <packagereq type="mandatory">libXrandr-devel</packagereq>
145       <packagereq type="mandatory">libxslt-devel</packagereq>
146       <packagereq type="mandatory">mariadb-devel</packagereq>
147       <packagereq type="mandatory">motif-devel</packagereq>
148       <packagereq type="mandatory">mpfr-devel</packagereq>
149       <packagereq type="mandatory">net-snmp-devel</packagereq>
150       <packagereq type="mandatory">numactl-devel</packagereq>
151       <packagereq type="mandatory">openlmi-providers-devel</packagereq>
152       <packagereq type="mandatory">papi-devel</packagereq>
153       <packagereq type="mandatory">pcre-devel</packagereq>
154       <packagereq type="mandatory">perl-App-cpanminus</packagereq>
155       <packagereq type="mandatory">perl-devel</packagereq>
156       <packagereq type="mandatory">perl-ExtUtils-MakeMaker</packagereq>
157       <packagereq type="mandatory">perl-homedir</packagereq>
158       <packagereq type="mandatory">perl-Test-Pod</packagereq>
159       <packagereq type="mandatory">perl-Test-Pod-Coverage</packagereq>
160       <packagereq type="mandatory">polkit-devel</packagereq>
161       <packagereq type="mandatory">popt-devel</packagereq>
162       <packagereq type="mandatory">postgresql-devel</packagereq>
b72ab3 163       <packagereq type="mandatory">protobuf-c</packagereq>
7cb5cb 164       <packagereq type="mandatory">pulseaudio-libs-devel</packagereq>
FA 165       <packagereq type="mandatory">pygobject3-devel</packagereq>
166       <packagereq type="mandatory">PyQt4-devel</packagereq>
167       <packagereq type="mandatory">python-devel</packagereq>
7eb817 168       <packagereq type="mandatory">python-futures</packagereq>
7cb5cb 169       <packagereq type="mandatory">python-setuptools</packagereq>
FA 170       <packagereq type="mandatory">qt-mysql</packagereq>
171       <packagereq type="mandatory">qt-odbc</packagereq>
172       <packagereq type="mandatory">qt-postgresql</packagereq>
173       <packagereq type="mandatory">qt3-MySQL</packagereq>
174       <packagereq type="mandatory">qt3-ODBC</packagereq>
175       <packagereq type="mandatory">qt3-PostgreSQL</packagereq>
00f9b6 176       <packagereq type="mandatory">rdma-core-devel</packagereq>
7cb5cb 177       <packagereq type="mandatory">readline-devel</packagereq>
FA 178       <packagereq type="mandatory">sane-backends-devel</packagereq>
179       <packagereq type="mandatory">SDL-devel</packagereq>
180       <packagereq type="mandatory">sqlite-devel</packagereq>
181       <packagereq type="mandatory">startup-notification-devel</packagereq>
182       <packagereq type="mandatory">systemd-devel</packagereq>
183       <packagereq type="mandatory">tbb-devel</packagereq>
184       <packagereq type="mandatory">tcl-devel</packagereq>
185       <packagereq type="mandatory">tcp_wrappers-devel</packagereq>
186       <packagereq type="mandatory">tk-devel</packagereq>
187       <packagereq type="mandatory">unique3-devel</packagereq>
188       <packagereq type="mandatory">unixODBC-devel</packagereq>
189       <packagereq type="mandatory">xorg-x11-proto-devel</packagereq>
190       <packagereq type="mandatory">xz-devel</packagereq>
00f9b6 191       <packagereq type="optional">flatpak</packagereq>
b72ab3 192       <packagereq type="optional">lz4</packagereq>
00f9b6 193       <packagereq type="optional">subversion-gnome</packagereq>
7cb5cb 194     </packagelist>
FA 195   </group>
196   <group>
197     <id>anaconda-tools</id>
198     <name>Anaconda Tools</name>
199     <name xml:lang="as">Anaconda সঁজুলিসমূহ</name>
200     <name xml:lang="cs">Nástroje instalátoru Anaconda</name>
b72ab3 201     <name xml:lang="cs_CZ">Nástroje instalátoru Anaconda</name>
7cb5cb 202     <name xml:lang="de">Anaconda-Werkzeuge</name>
b72ab3 203     <name xml:lang="de_CH">Anaconda-Werkzeuge</name>
7cb5cb 204     <name xml:lang="es">Herramientas de Anaconda</name>
b72ab3 205     <name xml:lang="es_ES">Herramientas de Anaconda</name>
7cb5cb 206     <name xml:lang="fr">Outils Anaconda</name>
FA 207     <name xml:lang="gu">એનાકોન્ડા સાધનો</name>
208     <name xml:lang="hi">एनाकोंडा औज़ार</name>
209     <name xml:lang="it">Strumenti di Anaconda</name>
b72ab3 210     <name xml:lang="it_IT">Strumenti di Anaconda</name>
7cb5cb 211     <name xml:lang="ja">Anaconda ツール</name>
b72ab3 212     <name xml:lang="ja_JP">Anaconda ツール</name>
7cb5cb 213     <name xml:lang="kn">Anaconda ಉಪಕರಣಗಳು</name>
FA 214     <name xml:lang="ko">Anaconda 도구</name>
215     <name xml:lang="ml">അനക്കോണ്ട പ്രയോഗങ്ങള്‍</name>
216     <name xml:lang="mr">ॲनाकाँडा साधने</name>
217     <name xml:lang="or">Anaconda ସାଧନଗୁଡ଼ିକ</name>
218     <name xml:lang="pa">ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਸੰਦ</name>
219     <name xml:lang="pl">Narzędzia dla instalatora Anaconda</name>
220     <name xml:lang="ru">Инструменты Anaconda.</name>
b72ab3 221     <name xml:lang="ru_RU">Инструменты Anaconda.</name>
7cb5cb 222     <name xml:lang="ta">Anaconda கருவிகள்</name>
b72ab3 223     <name xml:lang="ta_IN">Anaconda கருவிகள்</name>
7cb5cb 224     <name xml:lang="te">అనకొండ సాధనాలు</name>
FA 225     <name xml:lang="uk">Інструменти Anaconda</name>
b72ab3 226     <name xml:lang="uk_UA">Інструменти Anaconda</name>
FA 227     <name xml:lang="zh">Anaconda 工具</name>
7cb5cb 228     <name xml:lang="zh_CN">Anaconda 工具</name>
FA 229     <name xml:lang="zh_TW">Anaconda 工具</name>
230     <description/>
231     <default>false</default>
232     <uservisible>false</uservisible>
233     <packagelist>
ec74a9 234       <packagereq type="mandatory">btrfs-progs</packagereq>
FA 235       <packagereq type="mandatory">chkconfig</packagereq>
236       <packagereq type="mandatory">chrony</packagereq>
237       <packagereq type="mandatory">cryptsetup</packagereq>
238       <packagereq type="mandatory">device-mapper-multipath</packagereq>
239       <packagereq type="mandatory">dmraid</packagereq>
240       <packagereq type="mandatory">dosfstools</packagereq>
241       <packagereq type="mandatory">dracut-network</packagereq>
242       <packagereq type="mandatory">e2fsprogs</packagereq>
243       <packagereq type="mandatory">efibootmgr</packagereq>
244       <packagereq type="mandatory">fcoe-utils</packagereq>
245       <packagereq type="mandatory">firewalld</packagereq>
246       <packagereq type="mandatory">gfs2-utils</packagereq>
247       <packagereq type="mandatory">iscsi-initiator-utils</packagereq>
248       <packagereq type="mandatory">lvm2</packagereq>
b72ab3 249       <packagereq type="mandatory">lvm2-python-boom</packagereq>
ec74a9 250       <packagereq type="mandatory">mdadm</packagereq>
FA 251       <packagereq type="mandatory">system-config-firewall-base</packagereq>
252       <packagereq type="mandatory">tboot</packagereq>
253       <packagereq type="mandatory">tmux</packagereq>
254       <packagereq type="mandatory">xfsprogs</packagereq>
00f9b6 255       <packagereq type="default">grub2</packagereq>
FA 256       <packagereq type="default">shim-x64</packagereq>
257       <packagereq type="optional">dbxtool</packagereq>
258       <packagereq type="optional">grub2-efi-ia32</packagereq>
259       <packagereq type="optional">grub2-efi-ia32-modules</packagereq>
260       <packagereq type="optional">grub2-efi-x64</packagereq>
261       <packagereq type="optional">grub2-efi-x64-modules</packagereq>
262       <packagereq type="optional">grub2-pc</packagereq>
ec74a9 263       <packagereq type="optional">oscap-anaconda-addon</packagereq>
00f9b6 264       <packagereq type="optional">shim-ia32</packagereq>
FA 265       <packagereq type="optional">shim-unsigned-ia32</packagereq>
266       <packagereq type="optional">shim-unsigned-x64</packagereq>
7cb5cb 267     </packagelist>
ec74a9 268   </group>
FA 269   <group>
7cb5cb 270     <id>backup-client</id>
FA 271     <name>Backup Client</name>
272     <name xml:lang="as">বেক-আপ ক্লাএন্ট</name>
273     <name xml:lang="bn">ব্যাক-আপ ক্লায়েন্ট</name>
274     <name xml:lang="bn_IN">ব্যাক-আপ ক্লায়েন্ট</name>
275     <name xml:lang="cs">Zálohovací klient</name>
b72ab3 276     <name xml:lang="cs_CZ">Zálohovací klient</name>
7cb5cb 277     <name xml:lang="de">Backup-Client</name>
b72ab3 278     <name xml:lang="de_CH">Backup-Client</name>
7cb5cb 279     <name xml:lang="es">Cliente de respaldo</name>
b72ab3 280     <name xml:lang="es_ES">Cliente de respaldo</name>
7cb5cb 281     <name xml:lang="eu">Babeskopia-bezeroa</name>
b72ab3 282     <name xml:lang="eu_ES">Babeskopia-bezeroa</name>
7cb5cb 283     <name xml:lang="fr">Client de sauvegarde</name>
FA 284     <name xml:lang="gu">બેકઅપ ક્લાયન્ટ</name>
285     <name xml:lang="hi">बैकअप क्लाइंट</name>
286     <name xml:lang="ia">Cliente de retrocopiage</name>
287     <name xml:lang="it">Client di backup</name>
b72ab3 288     <name xml:lang="it_IT">Client di backup</name>
7cb5cb 289     <name xml:lang="ja">バックアップクライアント</name>
b72ab3 290     <name xml:lang="ja_JP">バックアップクライアント</name>
7cb5cb 291     <name xml:lang="kn">ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಕ್ಲೈಂಟ್</name>
FA 292     <name xml:lang="ko">백업 클라이언트</name>
293     <name xml:lang="ml">ബാക്കപ്പ് ക്ലയന്റ്</name>
294     <name xml:lang="mr">बॅकअप क्लाएंट</name>
295     <name xml:lang="or">ନକଲ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ</name>
296     <name xml:lang="pa">ਬੈਕਅੱਪ ਕਲਾਂਈਟ</name>
297     <name xml:lang="pl">Klient kopii zapasowych</name>
298     <name xml:lang="ru">Резервный клиент</name>
b72ab3 299     <name xml:lang="ru_RU">Резервный клиент</name>
7cb5cb 300     <name xml:lang="sv">Säkerhetskopieringsklient</name>
FA 301     <name xml:lang="ta">பின்சேமிப்பு வாடிக்கையாளர்</name>
b72ab3 302     <name xml:lang="ta_IN">பின்சேமிப்பு வாடிக்கையாளர்</name>
7cb5cb 303     <name xml:lang="te">బ్యాకప్ క్లైంట్</name>
FA 304     <name xml:lang="uk">Клієнт резервного копіювання</name>
b72ab3 305     <name xml:lang="uk_UA">Клієнт резервного копіювання</name>
FA 306     <name xml:lang="zh">備份客戶端</name>
7cb5cb 307     <name xml:lang="zh_CN">备份客户端</name>
FA 308     <name xml:lang="zh_TW">備份客戶端</name>
309     <description>Client tools for connecting to a backup server and doing backups.</description>
310     <description xml:lang="as">বেক-আপ চাৰ্ভাৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰি বেক-আপ কৰাৰ বাবে ক্লাএন্ট সঁজুলিসমূহ।</description>
311     <description xml:lang="bn">ব্যাক-আপ সার্ভারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে ব্যাক-আপ করার জন্য ব্যবহারযোগ্য ক্লায়েন্ট প্রান্তের সরঞ্জাম।</description>
312     <description xml:lang="bn_IN">ব্যাক-আপ সার্ভারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে ব্যাক-আপ করার জন্য ব্যবহারযোগ্য ক্লায়েন্ট প্রান্তের সরঞ্জাম।</description>
313     <description xml:lang="cs">Klientské nástroje pro přístup na zálohovací servery a provádění záloh.</description>
b72ab3 314     <description xml:lang="cs_CZ">Klientské nástroje pro přístup na zálohovací servery a provádění záloh.</description>
7cb5cb 315     <description xml:lang="de">Client-Tools zur Verbindung mit einem Backup-Server und zur Durchführung von Backups.</description>
b72ab3 316     <description xml:lang="de_CH">Client-Tools zur Verbindung mit einem Backup-Server und zur Durchführung von Backups.</description>
7cb5cb 317     <description xml:lang="es">Herramientas de cliente para conectarse a un servidor de respaldo y hacer copias de seguridad.</description>
b72ab3 318     <description xml:lang="es_ES">Herramientas de cliente para conectarse a un servidor de respaldo y hacer copias de seguridad.</description>
7cb5cb 319     <description xml:lang="fr">Outils client pour connecter à un serveur de sauvegarde et faire des copies de sauvegarde.</description>
FA 320     <description xml:lang="gu">બેકઅપ સર્વર સાથે જોડાવવા માટે ક્લાયન્ટ સાધન અને બેકઅપ લઇ રહ્યા છે.</description>
321     <description xml:lang="hi">किसी बैकअप सर्वर से कनेक्ट करने और बैकअप लेने के लिए क्लाइंट.</description>
322     <description xml:lang="ia">Utensiles pro connecter al servitor de retrocopias e exequer salvamento de datos.</description>
323     <description xml:lang="it">Tool del client per il collegamento ad un server di backup ed esecuzione di backup.</description>
b72ab3 324     <description xml:lang="it_IT">Tool del client per il collegamento ad un server di backup ed esecuzione di backup.</description>
FA 325     <description xml:lang="ja">バックアップサーバーに接続しバックアップを実行するためのクライアントツールです。</description>
326     <description xml:lang="ja_JP">バックアップサーバーに接続しバックアップを実行するためのクライアントツールです。</description>
7cb5cb 327     <description xml:lang="kn">ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಪೂರೈಕೆಗಣಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧಿಸಲು ಹಾಗು ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಉಪಕರಣಗಳು.</description>
FA 328     <description xml:lang="ko">백업 서버에 접속하고 백업을 수행하기 위한 클라이언트 도구</description>
329     <description xml:lang="ml">ബാക്കപ്പ് സര്‍വറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു് ബാക്കപ്പുകള്‍ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ക്ലയന്റ് ഉപകരണങ്ങള്‍.</description>
330     <description xml:lang="mr">बॅकअप सर्व्हरशी जोडणी करण्यासाठी व बॅकअप्स् करीता क्लाएंट साधने.</description>
331     <description xml:lang="or">ନକଲ ସଂରକ୍ଷଣ ସର୍ଭର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ନକଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ।</description>
332     <description xml:lang="pa">ਬੈਕਅੱਪ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲਾਂਈਟ ਟੂਲ।</description>
333     <description xml:lang="pl">Narzędzia klienckie do łączenia się z serwerem kopii zapasowych i wykonywanie kopii zapasowych.</description>
334     <description xml:lang="ru">Инструменты клиента для подключения к резервному серверу и создания резервных копий.</description>
b72ab3 335     <description xml:lang="ru_RU">Инструменты клиента для подключения к резервному серверу и создания резервных копий.</description>
7cb5cb 336     <description xml:lang="sv">Klientverktyg för att ansluta till en säkerhetskopieringsserver och göra säkerhetskopior.</description>
FA 337     <description xml:lang="ta">ஒரு பின்சேமிப்பு சேவையகம் மற்றும் பின்சேமிப்புகளை செய்தலை இணைப்பற்கான வாடிக்கையாளர் கருவிகள்.</description>
b72ab3 338     <description xml:lang="ta_IN">ஒரு பின்சேமிப்பு சேவையகம் மற்றும் பின்சேமிப்புகளை செய்தலை இணைப்பற்கான வாடிக்கையாளர் கருவிகள்.</description>
7cb5cb 339     <description xml:lang="te">బ్యాకప్ సర్వర్‌కు అనుసంధానమగుటకు మరియు బ్యాకప్స్ తీయుటకు క్లైంట్ సాధనములు.</description>
FA 340     <description xml:lang="uk">Клієнтські програми для встановлення з’єднання з сервером резервного копіювання та створення резервних копій.</description>
b72ab3 341     <description xml:lang="uk_UA">Клієнтські програми для встановлення з’єднання з сервером резервного копіювання та створення резервних копій.</description>
FA 342     <description xml:lang="zh">用來連至備份伺服器並進行備份的客戶端工具。</description>
7cb5cb 343     <description xml:lang="zh_CN">用来连接到备份服务器并进行备份的客户端工具。</description>
FA 344     <description xml:lang="zh_TW">用來連至備份伺服器並進行備份的客戶端工具。</description>
345     <default>false</default>
346     <uservisible>false</uservisible>
347     <packagelist>
348       <packagereq type="mandatory">amanda-client</packagereq>
ec74a9 349       <packagereq type="optional">bacula-client</packagereq>
788e32 350       <packagereq type="optional">rear</packagereq>
7cb5cb 351     </packagelist>
ec74a9 352   </group>
FA 353   <group>
7cb5cb 354     <id>backup-server</id>
FA 355     <name>Backup Server</name>
356     <name xml:lang="as">বেক-আপ চাৰ্ভাৰ</name>
357     <name xml:lang="bn">ব্যাক-আপ সার্ভার</name>
358     <name xml:lang="bn_IN">ব্যাক-আপ সার্ভার</name>
359     <name xml:lang="cs">Zálohovací server</name>
b72ab3 360     <name xml:lang="cs_CZ">Zálohovací server</name>
7cb5cb 361     <name xml:lang="de">Backup-Server</name>
b72ab3 362     <name xml:lang="de_CH">Backup-Server</name>
7cb5cb 363     <name xml:lang="es">Servidor de respaldo</name>
b72ab3 364     <name xml:lang="es_ES">Servidor de respaldo</name>
7cb5cb 365     <name xml:lang="eu">Babeskopia-zerbitzaria</name>
b72ab3 366     <name xml:lang="eu_ES">Babeskopia-zerbitzaria</name>
7cb5cb 367     <name xml:lang="fr">Serveur de sauvegarde</name>
FA 368     <name xml:lang="gu">બેકઅપ સર્વર</name>
369     <name xml:lang="hi">बैकअप सर्वर</name>
370     <name xml:lang="ia">Servitor de retrocopias</name>
371     <name xml:lang="it">Server di backup</name>
b72ab3 372     <name xml:lang="it_IT">Server di backup</name>
7cb5cb 373     <name xml:lang="ja">バックアップサーバー</name>
b72ab3 374     <name xml:lang="ja_JP">バックアップサーバー</name>
7cb5cb 375     <name xml:lang="kn">ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಪೂರೈಕೆಗಣಕ</name>
FA 376     <name xml:lang="ko">백업 서버</name>
377     <name xml:lang="ml">ബാക്കപ്പ് സര്‍വര്‍</name>
378     <name xml:lang="mr">बॅकअप सर्व्हर</name>
379     <name xml:lang="or">ନକଲ ସଂରକ୍ଷଣ ସର୍ଭର</name>
380     <name xml:lang="pa">ਬੈਕਅੱਪ ਸਰਵਰ</name>
381     <name xml:lang="pl">Serwer kopii zapasowych</name>
382     <name xml:lang="ru">Резервный сервер</name>
b72ab3 383     <name xml:lang="ru_RU">Резервный сервер</name>
7cb5cb 384     <name xml:lang="sv">Säkerhetskopieringsserver</name>
FA 385     <name xml:lang="ta">பின்சேமிப்பு சேவையகம்</name>
b72ab3 386     <name xml:lang="ta_IN">பின்சேமிப்பு சேவையகம்</name>
7cb5cb 387     <name xml:lang="te">బ్యాకప్ సర్వర్</name>
FA 388     <name xml:lang="uk">Сервер резервування</name>
b72ab3 389     <name xml:lang="uk_UA">Сервер резервування</name>
FA 390     <name xml:lang="zh">備份伺服器</name>
7cb5cb 391     <name xml:lang="zh_CN">备份服务器</name>
FA 392     <name xml:lang="zh_TW">備份伺服器</name>
393     <description>Software to centralize your infrastructure's backups.</description>
394     <description xml:lang="as">আন্তঃগাথনীত বেক-আপ কেন্দ্ৰস্থিত কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰযোগ্য চফ্টৱেৰ।</description>
395     <description xml:lang="bn">পরিকাঠামোর মধ্যে ব্যাক-আপ কেন্দ্রস্থিত করার জন্য ব্যবহারযোগ্য সফ্টওয়্যার।</description>
396     <description xml:lang="bn_IN">পরিকাঠামোর মধ্যে ব্যাক-আপ কেন্দ্রস্থিত করার জন্য ব্যবহারযোগ্য সফ্টওয়্যার।</description>
397     <description xml:lang="cs">Software centralizující zálohy vaší infrastruktury.</description>
b72ab3 398     <description xml:lang="cs_CZ">Software centralizující zálohy vaší infrastruktury.</description>
7cb5cb 399     <description xml:lang="de">Software zur Zentralisierung Ihrer Infrastruktur-Datensicherungen.</description>
b72ab3 400     <description xml:lang="de_CH">Software zur Zentralisierung Ihrer Infrastruktur-Datensicherungen.</description>
7cb5cb 401     <description xml:lang="es">Software para centralizar sus respaldos de infraestructura.</description>
b72ab3 402     <description xml:lang="es_ES">Software para centralizar sus respaldos de infraestructura.</description>
7cb5cb 403     <description xml:lang="fr">Logiciel pour la centralisation des copies de sauvegarde de votre infrastructure.</description>
FA 404     <description xml:lang="gu">તમારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનાં બેકઅપને કેન્દ્રિત કરવા માટે સોફ્ટવેર.</description>
405     <description xml:lang="hi">आपके बुनियादी ढाँचा के बैकअप के केंद्रीकरण के लिए सॉफ्टवेयर.</description>
406     <description xml:lang="ia">Software pro centralisar le infrastructura de retrocopiage.</description>
407     <description xml:lang="it">Software per la centralizzazione dei backup della tua infrastruttura.</description>
b72ab3 408     <description xml:lang="it_IT">Software per la centralizzazione dei backup della tua infrastruttura.</description>
7cb5cb 409     <description xml:lang="ja">インフラストラクチャのバックアップを集中化するソフトウェアです。</description>
b72ab3 410     <description xml:lang="ja_JP">インフラストラクチャのバックアップを集中化するソフトウェアです。</description>
7cb5cb 411     <description xml:lang="kn">ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿಸುವ ತಂತ್ರಾಂಶ.</description>
FA 412     <description xml:lang="ko">인프라스트럭쳐 백업을 중앙 집중화 하기 위한 소프트웨어.</description>
413     <description xml:lang="ml">നിങ്ങളുടെ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനുള്ള ബാക്കപ്പ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍.</description>
414     <description xml:lang="mr">इंफ्रास्ट्रक्चरचे बॅकअप सेंट्रलाइज करण्यासाठी सॉफ्टवेअर.</description>
415     <description xml:lang="or">ଆପଣଙ୍କର ଅବସଂରଚନାର ନକଲ ସଂରକ୍ଷଣକୁ କ୍ରେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର।</description>
416     <description xml:lang="pa">ਤੁਹਾਡੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ।</description>
417     <description xml:lang="pl">Oprogramowanie do centralizacji kopii zapasowych infrastruktury.</description>
418     <description xml:lang="ru">Программы для централизованного создания резервных копий.</description>
b72ab3 419     <description xml:lang="ru_RU">Программы для централизованного создания резервных копий.</description>
7cb5cb 420     <description xml:lang="sv">Program för att centralisera din infrastrukturs säkerhetskopior.</description>
FA 421     <description xml:lang="ta">உங்கள் தனிப்பட்ட பின்சேமிப்புகளை சீராக்குவதற்கான மென்பொருள்.</description>
b72ab3 422     <description xml:lang="ta_IN">உங்கள் தனிப்பட்ட பின்சேமிப்புகளை சீராக்குவதற்கான மென்பொருள்.</description>
7cb5cb 423     <description xml:lang="te">మీ అవస్థాపన(ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్) యొక్క బ్యాకప్సును కేంద్రీకరించుటకు సాఫ్టువేరు.</description>
FA 424     <description xml:lang="uk">Програми для централізованого керування вашою інфраструктурою резервних копій.</description>
b72ab3 425     <description xml:lang="uk_UA">Програми для централізованого керування вашою інфраструктурою резервних копій.</description>
FA 426     <description xml:lang="zh">用來中央化您架構備份的軟體。</description>
7cb5cb 427     <description xml:lang="zh_CN">集中管理基础设施备份的软件。</description>
FA 428     <description xml:lang="zh_TW">用來中央化您架構備份的軟體。</description>
429     <default>false</default>
430     <uservisible>false</uservisible>
431     <packagelist>
432       <packagereq type="mandatory">amanda-server</packagereq>
433       <packagereq type="mandatory">mt-st</packagereq>
434       <packagereq type="mandatory">mtx</packagereq>
435     </packagelist>
436   </group>
437   <group>
438     <id>base</id>
439     <name>Base</name>
440     <name xml:lang="af">Basis</name>
b72ab3 441     <name xml:lang="af_ZA">Basis</name>
7cb5cb 442     <name xml:lang="am">መሠረት</name>
FA 443     <name xml:lang="ar">أساسيّة</name>
444     <name xml:lang="as">ভিত্তি</name>
445     <name xml:lang="bal">اساس</name>
446     <name xml:lang="be">Падмурак</name>
447     <name xml:lang="bg">Основа</name>
448     <name xml:lang="bn">ভিত্তি (Base)</name>
449     <name xml:lang="bn_IN">ভিত্তি (Base)</name>
450     <name xml:lang="bs">Osnova</name>
451     <name xml:lang="ca">Bàsic</name>
452     <name xml:lang="cs">Základ</name>
b72ab3 453     <name xml:lang="cs_CZ">Základ</name>
7cb5cb 454     <name xml:lang="cy">Sail</name>
FA 455     <name xml:lang="da">Base</name>
456     <name xml:lang="de">Basis</name>
b72ab3 457     <name xml:lang="de_CH">Basis</name>
7cb5cb 458     <name xml:lang="el">Βάση</name>
FA 459     <name xml:lang="en_GB">Base</name>
460     <name xml:lang="es">Base</name>
b72ab3 461     <name xml:lang="es_ES">Base</name>
7cb5cb 462     <name xml:lang="et">Baas</name>
FA 463     <name xml:lang="fa">پایه</name>
b72ab3 464     <name xml:lang="fa_IR">پایه</name>
7cb5cb 465     <name xml:lang="fi">Peruspaketit</name>
FA 466     <name xml:lang="fr">Base</name>
467     <name xml:lang="gu">આધાર</name>
468     <name xml:lang="he">בסיס</name>
469     <name xml:lang="hi">आधार</name>
470     <name xml:lang="hr">Osnova</name>
b72ab3 471     <name xml:lang="hr_HR">Osnova</name>
7cb5cb 472     <name xml:lang="hu">Alap</name>
FA 473     <name xml:lang="hy">բազա</name>
474     <name xml:lang="ia">Base</name>
475     <name xml:lang="id">Dasar</name>
476     <name xml:lang="is">Grunnur</name>
477     <name xml:lang="it">Base</name>
b72ab3 478     <name xml:lang="it_IT">Base</name>
7cb5cb 479     <name xml:lang="ja">ベース</name>
b72ab3 480     <name xml:lang="ja_JP">ベース</name>
7cb5cb 481     <name xml:lang="ka">ძირითადი</name>
FA 482     <name xml:lang="kn">ಮೂಲ</name>
483     <name xml:lang="ko">기본</name>
484     <name xml:lang="lv">Pamatsistēma</name>
485     <name xml:lang="mai">आधार</name>
486     <name xml:lang="mk">Основни</name>
487     <name xml:lang="ml">ബെയ്സ്</name>
488     <name xml:lang="mr">आधार</name>
489     <name xml:lang="ms">Asas</name>
b72ab3 490     <name xml:lang="ms_MY">Asas</name>
7cb5cb 491     <name xml:lang="nb">Grunnpakker</name>
FA 492     <name xml:lang="ne">आधार</name>
493     <name xml:lang="nl">Basis</name>
494     <name xml:lang="no">Grunnpakker</name>
495     <name xml:lang="nso">Motheo</name>
496     <name xml:lang="or">ଆଧାର</name>
497     <name xml:lang="pa">ਮੂਲ</name>
498     <name xml:lang="pl">Część podstawowa</name>
499     <name xml:lang="pt">Base</name>
500     <name xml:lang="pt_BR">Base</name>
501     <name xml:lang="ro">Bază</name>
502     <name xml:lang="ru">Основные</name>
b72ab3 503     <name xml:lang="ru_RU">Основные</name>
7cb5cb 504     <name xml:lang="si">පාදම</name>
FA 505     <name xml:lang="sk">Základ</name>
506     <name xml:lang="sl">Osnovno</name>
507     <name xml:lang="sq">Bazë</name>
508     <name xml:lang="sr">Основа</name>
509     <name xml:lang="sr@latin">Osnova</name>
510     <name xml:lang="sr@Latn">Osnova</name>
511     <name xml:lang="sv">Bas</name>
512     <name xml:lang="ta">அடிப்படை</name>
b72ab3 513     <name xml:lang="ta_IN">அடிப்படை</name>
7cb5cb 514     <name xml:lang="te">ఆధారం</name>
FA 515     <name xml:lang="tg">Асосҳо</name>
516     <name xml:lang="th">พื้นฐาน</name>
517     <name xml:lang="tr">Temel</name>
518     <name xml:lang="uk">Основа</name>
b72ab3 519     <name xml:lang="uk_UA">Основа</name>
7cb5cb 520     <name xml:lang="ur">مرکز</name>
FA 521     <name xml:lang="vi">Cở sở</name>
b72ab3 522     <name xml:lang="zh">基礎</name>
7cb5cb 523     <name xml:lang="zh_CN">基本</name>
FA 524     <name xml:lang="zh_TW">基礎</name>
525     <name xml:lang="zu">Isiqu</name>
526     <description>The basic installation of CentOS Linux.</description>
527     <description xml:lang="as">CentOS Linux ৰ মৌলিক ইনস্টল।</description>
528     <description xml:lang="bn">CentOS Linux-র মৌলিক ইনস্টলেশন।</description>
529     <description xml:lang="bn_IN">CentOS Linux-র মৌলিক ইনস্টলেশন।</description>
530     <description xml:lang="cs">Základní instalace systému CentOS Linux.</description>
b72ab3 531     <description xml:lang="cs_CZ">Základní instalace systému CentOS Linux.</description>
7cb5cb 532     <description xml:lang="de">Die Basis-Installation von CentOS Linux.</description>
b72ab3 533     <description xml:lang="de_CH">Die Basis-Installation von CentOS Linux.</description>
7cb5cb 534     <description xml:lang="es">Instalación básica de CentOS Linux.</description>
b72ab3 535     <description xml:lang="es_ES">Instalación básica de CentOS Linux.</description>
7cb5cb 536     <description xml:lang="fr">Installation de base de CentOS Linux.</description>
FA 537     <description xml:lang="gu">CentOS Linux નું આધાર સ્થાપન.</description>
538     <description xml:lang="hi">CentOS Linux का मौलिक संस्थापन.</description>
539     <description xml:lang="it">Installazione di base di CentOS Linux.</description>
b72ab3 540     <description xml:lang="it_IT">Installazione di base di CentOS Linux.</description>
7cb5cb 541     <description xml:lang="ja">CentOS Linux の基本インストール</description>
b72ab3 542     <description xml:lang="ja_JP">CentOS Linux の基本インストール</description>
7cb5cb 543     <description xml:lang="kn">CentOS Linuxನ ಮೂಲಭೂತ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ.</description>
FA 544     <description xml:lang="ko">CentOS Linux 기본 설치.</description>
545     <description xml:lang="ml">CentOS Linux-ന്റെ അടിസ്ഥാന ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍.</description>
546     <description xml:lang="mr">CentOS Linux चे मुळ प्रतिष्ठापन.</description>
547     <description xml:lang="or">CentOS Linux ର ମୌଳିକ ସ୍ଥାପନା।</description>
548     <description xml:lang="pa">CentOS Linux ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ।</description>
549     <description xml:lang="pl">Podstawowa instalacja systemu CentOS Linux.</description>
550     <description xml:lang="ru">Стандартная установка CentOS Linux.</description>
b72ab3 551     <description xml:lang="ru_RU">Стандартная установка CentOS Linux.</description>
7cb5cb 552     <description xml:lang="sv">Grundinstallationen av CentOS Linux.</description>
FA 553     <description xml:lang="ta">CentOS Linuxன் அடிப்படை நிறுவல்.</description>
b72ab3 554     <description xml:lang="ta_IN">CentOS Linuxன் அடிப்படை நிறுவல்.</description>
7cb5cb 555     <description xml:lang="te">CentOS Linux యొక్క ప్రాధమిక సంస్థాపన.</description>
FA 556     <description xml:lang="uk">Стандартне встановлення CentOS Linux.</description>
b72ab3 557     <description xml:lang="uk_UA">Стандартне встановлення CentOS Linux.</description>
FA 558     <description xml:lang="zh">CentOS Linux 的基本安裝。</description>
7cb5cb 559     <description xml:lang="zh_CN">红帽企业版 Linux 基本安装。</description>
FA 560     <description xml:lang="zh_TW">CentOS Linux 的基本安裝。</description>
561     <default>false</default>
562     <uservisible>false</uservisible>
563     <packagelist>
564       <packagereq type="mandatory">acl</packagereq>
565       <packagereq type="mandatory">at</packagereq>
566       <packagereq type="mandatory">attr</packagereq>
567       <packagereq type="mandatory">bc</packagereq>
568       <packagereq type="mandatory">bind-utils</packagereq>
569       <packagereq type="mandatory">centos-indexhtml</packagereq>
570       <packagereq type="mandatory">cpio</packagereq>
571       <packagereq type="mandatory">crda</packagereq>
572       <packagereq type="mandatory">crontabs</packagereq>
573       <packagereq type="mandatory">cyrus-sasl-plain</packagereq>
574       <packagereq type="mandatory">dbus</packagereq>
575       <packagereq type="mandatory">ed</packagereq>
576       <packagereq type="mandatory">file</packagereq>
577       <packagereq type="mandatory">logrotate</packagereq>
578       <packagereq type="mandatory">lsof</packagereq>
579       <packagereq type="mandatory">man-db</packagereq>
580       <packagereq type="mandatory">net-tools</packagereq>
581       <packagereq type="mandatory">ntsysv</packagereq>
582       <packagereq type="mandatory">pciutils</packagereq>
583       <packagereq type="mandatory">psacct</packagereq>
584       <packagereq type="mandatory">quota</packagereq>
585       <packagereq type="mandatory">setserial</packagereq>
586       <packagereq type="mandatory">traceroute</packagereq>
587       <packagereq type="mandatory">usb_modeswitch</packagereq>
588       <packagereq type="conditional" requires="ruby">rubygem-abrt</packagereq>
ec74a9 589       <packagereq type="default">abrt-addon-ccpp</packagereq>
FA 590       <packagereq type="default">abrt-addon-python</packagereq>
591       <packagereq type="default">abrt-cli</packagereq>
592       <packagereq type="default">abrt-console-notification</packagereq>
593       <packagereq type="default">bash-completion</packagereq>
594       <packagereq type="default">blktrace</packagereq>
7eb817 595       <packagereq type="default">bpftool</packagereq>
ec74a9 596       <packagereq type="default">bridge-utils</packagereq>
FA 597       <packagereq type="default">bzip2</packagereq>
598       <packagereq type="default">chrony</packagereq>
599       <packagereq type="default">cryptsetup</packagereq>
600       <packagereq type="default">dmraid</packagereq>
601       <packagereq type="default">dosfstools</packagereq>
602       <packagereq type="default">ethtool</packagereq>
603       <packagereq type="default">fprintd-pam</packagereq>
604       <packagereq type="default">gnupg2</packagereq>
605       <packagereq type="default">hunspell</packagereq>
7cb5cb 606       <packagereq type="default">hunspell-en</packagereq>
b72ab3 607       <packagereq type="default">kmod-kvdo</packagereq>
ec74a9 608       <packagereq type="default">kpatch</packagereq>
FA 609       <packagereq type="default">ledmon</packagereq>
610       <packagereq type="default">libaio</packagereq>
611       <packagereq type="default">libreport-plugin-mailx</packagereq>
612       <packagereq type="default">libstoragemgmt</packagereq>
613       <packagereq type="default">lvm2</packagereq>
614       <packagereq type="default">man-pages</packagereq>
7cb5cb 615       <packagereq type="default">man-pages-overrides</packagereq>
ec74a9 616       <packagereq type="default">mdadm</packagereq>
FA 617       <packagereq type="default">mlocate</packagereq>
618       <packagereq type="default">mtr</packagereq>
619       <packagereq type="default">nano</packagereq>
620       <packagereq type="default">ntpdate</packagereq>
621       <packagereq type="default">pinfo</packagereq>
622       <packagereq type="default">plymouth</packagereq>
623       <packagereq type="default">pm-utils</packagereq>
624       <packagereq type="default">rdate</packagereq>
625       <packagereq type="default">rfkill</packagereq>
626       <packagereq type="default">rng-tools</packagereq>
627       <packagereq type="default">rsync</packagereq>
628       <packagereq type="default">scl-utils</packagereq>
629       <packagereq type="default">setuptool</packagereq>
630       <packagereq type="default">smartmontools</packagereq>
631       <packagereq type="default">sos</packagereq>
632       <packagereq type="default">sssd-client</packagereq>
633       <packagereq type="default">strace</packagereq>
634       <packagereq type="default">sysstat</packagereq>
635       <packagereq type="default">systemtap-runtime</packagereq>
636       <packagereq type="default">tcpdump</packagereq>
637       <packagereq type="default">tcsh</packagereq>
638       <packagereq type="default">teamd</packagereq>
639       <packagereq type="default">time</packagereq>
640       <packagereq type="default">unzip</packagereq>
641       <packagereq type="default">usbutils</packagereq>
b72ab3 642       <packagereq type="default">vdo</packagereq>
ec74a9 643       <packagereq type="default">vim-enhanced</packagereq>
FA 644       <packagereq type="default">virt-what</packagereq>
645       <packagereq type="default">wget</packagereq>
646       <packagereq type="default">which</packagereq>
647       <packagereq type="default">words</packagereq>
648       <packagereq type="default">xfsdump</packagereq>
649       <packagereq type="default">xz</packagereq>
650       <packagereq type="default">yum-langpacks</packagereq>
651       <packagereq type="default">yum-utils</packagereq>
652       <packagereq type="default">zip</packagereq>
653       <packagereq type="optional">acpid</packagereq>
654       <packagereq type="optional">audispd-plugins</packagereq>
7cb5cb 655       <packagereq type="optional">augeas</packagereq>
7eb817 656       <packagereq type="optional">bcc</packagereq>
ec74a9 657       <packagereq type="optional">brltty</packagereq>
7cb5cb 658       <packagereq type="optional">ceph-common</packagereq>
ec74a9 659       <packagereq type="optional">cryptsetup-reencrypt</packagereq>
7eb817 660       <packagereq type="optional">daxio</packagereq>
ec74a9 661       <packagereq type="optional">device-mapper-persistent-data</packagereq>
FA 662       <packagereq type="optional">dos2unix</packagereq>
663       <packagereq type="optional">dumpet</packagereq>
00f9b6 664       <packagereq type="optional">fwupd</packagereq>
FA 665       <packagereq type="optional">fwupdate</packagereq>
ec74a9 666       <packagereq type="optional">genisoimage</packagereq>
FA 667       <packagereq type="optional">gpm</packagereq>
668       <packagereq type="optional">i2c-tools</packagereq>
b72ab3 669       <packagereq type="optional">ima-evm-utils</packagereq>
FA 670       <packagereq type="optional">insights-client</packagereq>
ec74a9 671       <packagereq type="optional">kabi-yum-plugins</packagereq>
FA 672       <packagereq type="optional">libatomic</packagereq>
673       <packagereq type="optional">libcgroup</packagereq>
674       <packagereq type="optional">libcgroup-tools</packagereq>
675       <packagereq type="optional">libitm</packagereq>
7eb817 676       <packagereq type="optional">libstoragemgmt-arcconf-plugin</packagereq>
FA 677       <packagereq type="optional">libstoragemgmt-hpsa-plugin</packagereq>
678       <packagereq type="optional">libstoragemgmt-local-plugin</packagereq>
679       <packagereq type="optional">libstoragemgmt-megaraid-plugin</packagereq>
ec74a9 680       <packagereq type="optional">libstoragemgmt-netapp-plugin</packagereq>
7eb817 681       <packagereq type="optional">libstoragemgmt-nfs-plugin</packagereq>
FA 682       <packagereq type="optional">libstoragemgmt-nfs-plugin-clibs</packagereq>
ec74a9 683       <packagereq type="optional">libstoragemgmt-nstor-plugin</packagereq>
FA 684       <packagereq type="optional">libstoragemgmt-smis-plugin</packagereq>
685       <packagereq type="optional">libstoragemgmt-targetd-plugin</packagereq>
686       <packagereq type="optional">libstoragemgmt-udev</packagereq>
687       <packagereq type="optional">linuxptp</packagereq>
688       <packagereq type="optional">logwatch</packagereq>
689       <packagereq type="optional">mkbootdisk</packagereq>
690       <packagereq type="optional">mtools</packagereq>
691       <packagereq type="optional">ncurses-term</packagereq>
692       <packagereq type="optional">ntp</packagereq>
7eb817 693       <packagereq type="optional">nvme-cli</packagereq>
00f9b6 694       <packagereq type="optional">nvmetcli</packagereq>
ec74a9 695       <packagereq type="optional">oddjob</packagereq>
FA 696       <packagereq type="optional">pax</packagereq>
7eb817 697       <packagereq type="optional">perl-gettext</packagereq>
ec74a9 698       <packagereq type="optional">prelink</packagereq>
FA 699       <packagereq type="optional">PyPAM</packagereq>
7eb817 700       <packagereq type="optional">python-subprocess32</packagereq>
ec74a9 701       <packagereq type="optional">python-volume_key</packagereq>
FA 702       <packagereq type="optional">redhat-lsb-core</packagereq>
703       <packagereq type="optional">redhat-upgrade-dracut</packagereq>
704       <packagereq type="optional">redhat-upgrade-tool</packagereq>
705       <packagereq type="optional">rsyslog-gnutls</packagereq>
706       <packagereq type="optional">rsyslog-gssapi</packagereq>
7eb817 707       <packagereq type="optional">rsyslog-kafka</packagereq>
ec74a9 708       <packagereq type="optional">rsyslog-relp</packagereq>
FA 709       <packagereq type="optional">sgpio</packagereq>
7eb817 710       <packagereq type="optional">sos-collector</packagereq>
ec74a9 711       <packagereq type="optional">sox</packagereq>
FA 712       <packagereq type="optional">squashfs-tools</packagereq>
713       <packagereq type="optional">star</packagereq>
714       <packagereq type="optional">tmpwatch</packagereq>
715       <packagereq type="optional">udftools</packagereq>
00f9b6 716       <packagereq type="optional">usbguard</packagereq>
ec74a9 717       <packagereq type="optional">uuidd</packagereq>
FA 718       <packagereq type="optional">volume_key</packagereq>
719       <packagereq type="optional">wodim</packagereq>
720       <packagereq type="optional">x86info</packagereq>
721       <packagereq type="optional">yum-plugin-aliases</packagereq>
722       <packagereq type="optional">yum-plugin-changelog</packagereq>
723       <packagereq type="optional">yum-plugin-tmprepo</packagereq>
724       <packagereq type="optional">yum-plugin-verify</packagereq>
725       <packagereq type="optional">yum-plugin-versionlock</packagereq>
726       <packagereq type="optional">zsh</packagereq>
7cb5cb 727     </packagelist>
ec74a9 728   </group>
FA 729   <group>
b72ab3 730     <id>client-product</id>
FA 731     <name>CentOS Linux Client product core</name>
732     <description>Packages mandatory for the client product.</description>
733     <default>true</default>
734     <uservisible>false</uservisible>
735     <packagelist/>
736   </group>
737   <group>
7cb5cb 738     <id>compat-libraries</id>
FA 739     <name>Compatibility Libraries</name>
740     <name xml:lang="as">সংগতি লাইব্ৰেৰীসমূহ</name>
741     <name xml:lang="cs">Knihovny zpětné kompatibility</name>
b72ab3 742     <name xml:lang="cs_CZ">Knihovny zpětné kompatibility</name>
7cb5cb 743     <name xml:lang="de">Kompatibilitätsbibliotheken</name>
b72ab3 744     <name xml:lang="de_CH">Kompatibilitätsbibliotheken</name>
7cb5cb 745     <name xml:lang="es">Bibliotecas compatibles</name>
b72ab3 746     <name xml:lang="es_ES">Bibliotecas compatibles</name>
7cb5cb 747     <name xml:lang="fr">Bibliothèques de compatibilité</name>
FA 748     <name xml:lang="gu">સુસંગતતા લાઇબ્રેરીઓ</name>
749     <name xml:lang="hi">सुसंगतता लाइब्रेरी</name>
750     <name xml:lang="it">Libreria di compatibilità</name>
b72ab3 751     <name xml:lang="it_IT">Libreria di compatibilità</name>
FA 752     <name xml:lang="ja">互換性ライブラリー</name>
753     <name xml:lang="ja_JP">互換性ライブラリー</name>
7cb5cb 754     <name xml:lang="kn">ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಲೈಬ್ರರಿಗಳು</name>
FA 755     <name xml:lang="ko">호환성 라이브러리</name>
756     <name xml:lang="ml">പൊരുത്തപ്പെടലിനുള്ള ലൈബ്രറികള്‍</name>
757     <name xml:lang="mr">सहत्वता लाइब्ररिज</name>
758     <name xml:lang="or">ସୁସଂଗତତା ଲାଇବ୍ରେରୀଗୁଡ଼ିକ</name>
759     <name xml:lang="pa">ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ</name>
760     <name xml:lang="pl">Biblioteki zgodności</name>
761     <name xml:lang="ru">Библиотеки совместимости</name>
b72ab3 762     <name xml:lang="ru_RU">Библиотеки совместимости</name>
7cb5cb 763     <name xml:lang="ta">இணக்கத்தன்மை தரவகங்கள்</name>
b72ab3 764     <name xml:lang="ta_IN">இணக்கத்தன்மை தரவகங்கள்</name>
7cb5cb 765     <name xml:lang="te">సారూప్యతా లైబ్రరీలు</name>
FA 766     <name xml:lang="uk">Бібліотеки для забезпечення сумісності</name>
b72ab3 767     <name xml:lang="uk_UA">Бібліотеки для забезпечення сумісності</name>
FA 768     <name xml:lang="zh">相容性函式庫</name>
7cb5cb 769     <name xml:lang="zh_CN">兼容性程序库</name>
FA 770     <name xml:lang="zh_TW">相容性函式庫</name>
771     <description>Compatibility libraries for applications built on previous versions of CentOS Linux.</description>
772     <description xml:lang="as">CentOS Linux ৰ পূৰ্ববৰ্তী সংস্কৰণত নিৰ্মিত এপ্লিকেচনৰ সৈতে সংগতিৰ বাবে লাইব্ৰেৰী।</description>
773     <description xml:lang="bn">CentOS Linux-র পূর্ববর্তী সংস্করণের মধ্যে নির্মিত অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সুসংগতির জন্য লাইব্রেরি।</description>
774     <description xml:lang="bn_IN">CentOS Linux-র পূর্ববর্তী সংস্করণের মধ্যে নির্মিত অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সুসংগতির জন্য লাইব্রেরি।</description>
775     <description xml:lang="cs">Balíčky s knihovnami pro podporu kompatibility s předchozími verzemi systému CentOS Linux.</description>
b72ab3 776     <description xml:lang="cs_CZ">Balíčky s knihovnami pro podporu kompatibility s předchozími verzemi systému CentOS Linux.</description>
7cb5cb 777     <description xml:lang="de">Kompatibilitätsbibliotheken für Applikationen, die auf früheren Versionen von CentOS Linux erstellt wurden.</description>
b72ab3 778     <description xml:lang="de_CH">Kompatibilitätsbibliotheken für Applikationen, die auf früheren Versionen von CentOS Linux erstellt wurden.</description>
7cb5cb 779     <description xml:lang="es">Bibliotecas de compatibilidad para aplicaciones creadas en versiones anteriores de CentOS Linux.</description>
b72ab3 780     <description xml:lang="es_ES">Bibliotecas de compatibilidad para aplicaciones creadas en versiones anteriores de CentOS Linux.</description>
7cb5cb 781     <description xml:lang="fr">Biblitohèques de compatibilité pour application construites sur des versions précédentes de CentOS Linux.</description>
FA 782     <description xml:lang="gu">CentOS Linux ની પહેલાંની આવૃત્તિઓ પર બિસ્ટ કાર્યક્રમો માટે સુસંગત લાઇબ્રેરીઓ.</description>
783     <description xml:lang="hi">CentOS Linux के पहले संस्करण पर निर्मित अनुप्रयोग के लिए सुसंगतता लाइब्रेरी.</description>
784     <description xml:lang="it">Librerie di compatibilità per le applicazioni compilate su versioni precedenti di CentOS Linux.</description>
b72ab3 785     <description xml:lang="it_IT">Librerie di compatibilità per le applicazioni compilate su versioni precedenti di CentOS Linux.</description>
FA 786     <description xml:lang="ja">旧バージョンの CentOS Linux で構築されたアプリケーションに対する互換性ライブラリー</description>
787     <description xml:lang="ja_JP">旧バージョンの CentOS Linux で構築されたアプリケーションに対する互換性ライブラリー</description>
7cb5cb 788     <description xml:lang="kn">ಹಿಂದಿನ CentOS Linuxನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅನ್ವಯಗಳಿಗಾಗಿನ ಸಹರ್ತನೀಯ ಲೈಬ್ರರಿಗಳು.</description>
FA 789     <description xml:lang="ko">예전 버전의 CentOS Linux에서 빌드된 프로그램을 위한 호환성 라이브러리</description>
790     <description xml:lang="ml">CentOS Linux-ന്റെ മുമ്പുള്ള പതിപ്പുകളില്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങള്‍ക്കു് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ലൈബ്രറികള്‍.</description>
791     <description xml:lang="mr">CentOS Linux च्या मागील आवृत्तींवर बिल्ट केलेल्या ऍप्लिकेशन्स् करीता सहत्वता लाइब्ररीज्.</description>
792     <description xml:lang="or">CentOS Linux ର ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସୁସଙ୍ଗତତା ଲାଇବ୍ରେରୀ।</description>
793     <description xml:lang="pa">CentOS Linux ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਜਨ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ।</description>
794     <description xml:lang="pl">Biblioteki zgodności dla aplikacji zbudowanych w poprzednich wersjach systemu CentOS Linux.</description>
795     <description xml:lang="ru">Библиотеки совместимости для приложений, созданных в предыдущих версиях CentOS Linux.</description>
b72ab3 796     <description xml:lang="ru_RU">Библиотеки совместимости для приложений, созданных в предыдущих версиях CentOS Linux.</description>
7cb5cb 797     <description xml:lang="sv">Kompatibilitetsbibliotek för program byggda på tidigare versioner av CentOS Linux</description>
FA 798     <description xml:lang="ta">CentOS Linuxன் முந்தைய பதிப்புகளில் பயன்பாடுகளை கட்டுவதற்கான ஒத்தியல்பு நூலகங்கள்.</description>
b72ab3 799     <description xml:lang="ta_IN">CentOS Linuxன் முந்தைய பதிப்புகளில் பயன்பாடுகளை கட்டுவதற்கான ஒத்தியல்பு நூலகங்கள்.</description>
7cb5cb 800     <description xml:lang="te">CentOS Linux యొక్క గత వర్షన్లపై నిర్మితమైన అనువర్తనముల కొరకు కంపాటిబిలిటి లైబ్రరీలు.</description>
FA 801     <description xml:lang="uk">Бібліотеки сумісності для програм, створених у попередніх версіях CentOS Linux.</description>
b72ab3 802     <description xml:lang="uk_UA">Бібліотеки сумісності для програм, створених у попередніх версіях CentOS Linux.</description>
FA 803     <description xml:lang="zh">建置於先前版本的 CentOS Linux 上的應用程式的相容性函式庫。</description>
7cb5cb 804     <description xml:lang="zh_CN">用于在红帽企业版 Linux 的之前版本中构建的应用程序的兼容程序库。</description>
FA 805     <description xml:lang="zh_TW">建置於先前版本的 CentOS Linux 上的應用程式的相容性函式庫。</description>
806     <default>false</default>
807     <uservisible>true</uservisible>
808     <packagelist>
809       <packagereq type="mandatory">compat-db47</packagereq>
7eb817 810       <packagereq type="mandatory">compat-exiv2-023</packagereq>
ec74a9 811       <packagereq type="mandatory">compat-glibc</packagereq>
FA 812       <packagereq type="mandatory">compat-libcap1</packagereq>
813       <packagereq type="mandatory">compat-libf2c-34</packagereq>
814       <packagereq type="mandatory">compat-libgfortran-41</packagereq>
815       <packagereq type="mandatory">compat-libtiff3</packagereq>
816       <packagereq type="mandatory">compat-openldap</packagereq>
817       <packagereq type="mandatory">libpng12</packagereq>
818       <packagereq type="mandatory">openssl098e</packagereq>
7cb5cb 819     </packagelist>
ec74a9 820   </group>
FA 821   <group>
b72ab3 822     <id>computenode-product</id>
FA 823     <name>CentOS Linux ComputeNode product core</name>
824     <description>Packages mandatory for the computenode product.</description>
825     <default>true</default>
826     <uservisible>false</uservisible>
827     <packagelist/>
828   </group>
829   <group>
7cb5cb 830     <id>conflicts-client</id>
FA 831     <name>Conflicts (Client)</name>
832     <name xml:lang="as">দন্দসমূহ (ক্লাএন্ট)</name>
833     <name xml:lang="bn">Conflicts (Client)</name>
834     <name xml:lang="bn_IN">Conflicts (Client)</name>
835     <name xml:lang="cs">Konflikty (klient)</name>
b72ab3 836     <name xml:lang="cs_CZ">Konflikty (klient)</name>
7cb5cb 837     <name xml:lang="de">Konflikte (Client)</name>
b72ab3 838     <name xml:lang="de_CH">Konflikte (Client)</name>
7cb5cb 839     <name xml:lang="es">Conflictos (Cliente)</name>
b72ab3 840     <name xml:lang="es_ES">Conflictos (Cliente)</name>
7cb5cb 841     <name xml:lang="eu">Gatazkak (bezeroa)</name>
b72ab3 842     <name xml:lang="eu_ES">Gatazkak (bezeroa)</name>
7cb5cb 843     <name xml:lang="fr">Conflits (Client)</name>
FA 844     <name xml:lang="gu">અથડામણો (ક્લાઇન્ટ)</name>
845     <name xml:lang="hi">परस्पर विरोध (क्लाइंट)</name>
846     <name xml:lang="it">Conflitti (Client)</name>
b72ab3 847     <name xml:lang="it_IT">Conflitti (Client)</name>
7cb5cb 848     <name xml:lang="ja">競合 (Client)</name>
b72ab3 849     <name xml:lang="ja_JP">競合 (Client)</name>
7cb5cb 850     <name xml:lang="kn">ಅಸಮಂಜಸತೆ (ಕ್ಲೈಂಟ್‌)</name>
FA 851     <name xml:lang="ko">충돌(클라이언트)</name>
852     <name xml:lang="ml">പൊരുത്തക്കേടുകള്‍ (ക്ലയന്റ്)</name>
853     <name xml:lang="mr">मतभेद (क्लाएंट)</name>
854     <name xml:lang="or">ଦ୍ୱନ୍ଦ (କ୍ଲାଏଣ୍ଟ)</name>
855     <name xml:lang="pa">ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (ਕਲਾਂਈਟ)</name>
856     <name xml:lang="pl">Konflikty (klient)</name>
857     <name xml:lang="ru">Конфликты (Client)</name>
b72ab3 858     <name xml:lang="ru_RU">Конфликты (Client)</name>
7cb5cb 859     <name xml:lang="ta">முரண்பாடுகள் (கிளையன்)</name>
b72ab3 860     <name xml:lang="ta_IN">முரண்பாடுகள் (கிளையன்)</name>
7cb5cb 861     <name xml:lang="te">విభేదాలు (క్లైంట్)</name>
FA 862     <name xml:lang="uk">Суперечності (Клієнт)</name>
b72ab3 863     <name xml:lang="uk_UA">Суперечності (Клієнт)</name>
FA 864     <name xml:lang="zh">衝突(客戶端)</name>
7cb5cb 865     <name xml:lang="zh_CN">冲突(客户端)</name>
FA 866     <name xml:lang="zh_TW">衝突(客戶端)</name>
867     <description>This group includes packages conflicting with @everything installation on the Client variant.</description>
868     <description xml:lang="as">এই দলে ক্লাএন্ট অপৰত থকা @everything ইনস্টলৰ লগত দন্দ কৰা পেকেইজসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে।</description>
869     <description xml:lang="bn">Client-র জন্য @everything ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী প্যাকেজগুলি এই সংকলনের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে।</description>
870     <description xml:lang="bn_IN">Client-র জন্য @everything ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী প্যাকেজগুলি এই সংকলনের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে।</description>
871     <description xml:lang="cs">Skupina balíčků, které kolidují při instalaci všech balíčků ve variantě Klient.</description>
b72ab3 872     <description xml:lang="cs_CZ">Skupina balíčků, které kolidují při instalaci všech balíčků ve variantě Klient.</description>
7cb5cb 873     <description xml:lang="de">Diese Paketgruppe umfasst Pakete, die mit der @everything-Installation bei der Client-Variante in Konflikt stehen.</description>
b72ab3 874     <description xml:lang="de_CH">Diese Paketgruppe umfasst Pakete, die mit der @everything-Installation bei der Client-Variante in Konflikt stehen.</description>
7cb5cb 875     <description xml:lang="es">Este grupo incluye paquetes en conflicto con instalación @everything en la variante Client.</description>
b72ab3 876     <description xml:lang="es_ES">Este grupo incluye paquetes en conflicto con instalación @everything en la variante Client.</description>
7cb5cb 877     <description xml:lang="fr">Ce groupe comprend des paquetages en conflit avec l'installation @everything sur la variante Client.</description>
FA 878     <description xml:lang="gu">આ જૂથ ક્લાઇન્ટ વિવિધતા પર @બધા જ સ્થાપન સાથે અથડામણ થતા પેકેજોને સમાવે છે.</description>
879     <description xml:lang="hi">यह समूह संस्थापन से जुड़े हर चीज से विरोध में क्लाइंट चर के साथ संकुल समाहित करता है.</description>
880     <description xml:lang="it">Questo gruppo contiene pacchetti in conflitto con l'installazione @everything sulla variante del client.</description>
b72ab3 881     <description xml:lang="it_IT">Questo gruppo contiene pacchetti in conflitto con l'installazione @everything sulla variante del client.</description>
FA 882     <description xml:lang="ja">このグループには、クライアントの機種にある @everything インストールと競合するパッケージが含まれています。</description>
883     <description xml:lang="ja_JP">このグループには、クライアントの機種にある @everything インストールと競合するパッケージが含まれています。</description>
7cb5cb 884     <description xml:lang="kn">ಈ ಸಮೂಹವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ @everything ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಮಂಜಸತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</description>
FA 885     <description xml:lang="ko">이 그룹에는 클라이언트 유형의 @everything 설치와 충돌하는 패키지가 포함되어 있습니다.</description>
886     <description xml:lang="ml">ക്ലയന്റ് വേരിയന്റില്‍ @everything ഇന്‍സ്റ്റലേഷനില്‍ തകരാറുണ്ടാക്കുന്ന പാക്കേജുകള്‍ ഈ ഗ്രൂപ്പില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.</description>
887     <description xml:lang="mr">या गटामध्ये क्लाएंट वेरिएंटवरील @everything प्रतिष्ठापनसह मतभेद निर्माण करणारे संकुले समाविष्टीत आहे.</description>
888     <description xml:lang="or">ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ଯାକେଜଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଭିନ୍ନତା ସହିତ @everything ସ୍ଥାପନ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ।</description>
889     <description xml:lang="pa">ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਹਨ ਜੋ ਕਲਾਂਈਟ ਵੇਰੀਏਂਟਾ ਉੱਪਰ @everything ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਹਨ।</description>
890     <description xml:lang="pl">Ta grupa zawiera pakiety będące w konflikcie z instalacją typu @everything dla wariantu klienta.</description>
891     <description xml:lang="ru">Эта группа содержит пакеты, создающие конфликт при установке @everything в CentOS Linux Client.</description>
b72ab3 892     <description xml:lang="ru_RU">Эта группа содержит пакеты, создающие конфликт при установке @everything в CentOS Linux Client.</description>
7cb5cb 893     <description xml:lang="ta">இந்தக் குழுவானது கிளையன் மாறுபாட்டின் தொகுப்புகளின் முரண்பாடு @everything நிறுவலையும் சேர்க்கிறது.</description>
b72ab3 894     <description xml:lang="ta_IN">இந்தக் குழுவானது கிளையன் மாறுபாட்டின் தொகுப்புகளின் முரண்பாடு @everything நிறுவலையும் சேர்க்கிறது.</description>
7cb5cb 895     <description xml:lang="te">ఈ సమూహం క్లైంట్ వేరియంట్‌పై @everything సంస్థాపనతో విభేదిస్తున్న ప్యాకేజీలను కలిగివుంటుంది.</description>
FA 896     <description xml:lang="uk">Ця група містить пакунки, що створюють конфлікт при встановленні @everything на CentOS Linux Client.</description>
b72ab3 897     <description xml:lang="uk_UA">Ця група містить пакунки, що створюють конфлікт при встановленні @everything на CentOS Linux Client.</description>
FA 898     <description xml:lang="zh">此群組包含了與客戶端上 @everything 安裝含有衝突的套件。</description>
7cb5cb 899     <description xml:lang="zh_CN">这个组群包含与 @everything 客户端变体安装冲突的软件包。</description>
FA 900     <description xml:lang="zh_TW">此群組包含了與客戶端上 @everything 安裝含有衝突的套件。</description>
901     <default>false</default>
902     <uservisible>false</uservisible>
903     <packagelist/>
ec74a9 904   </group>
FA 905   <group>
7cb5cb 906     <id>conflicts-computenode</id>
FA 907     <name>Conflicts (ComputeNode)</name>
908     <name xml:lang="as">দন্দসমূহ (ComputeNode)</name>
909     <name xml:lang="bn">Conflicts (ComputeNode)</name>
910     <name xml:lang="bn_IN">Conflicts (ComputeNode)</name>
911     <name xml:lang="cs">Konflikty (ComputeNode)</name>
b72ab3 912     <name xml:lang="cs_CZ">Konflikty (ComputeNode)</name>
7cb5cb 913     <name xml:lang="de">Konflikte (Rechenknoten)</name>
b72ab3 914     <name xml:lang="de_CH">Konflikte (Rechenknoten)</name>
7cb5cb 915     <name xml:lang="es">Conflictos (ComputeNode)</name>
b72ab3 916     <name xml:lang="es_ES">Conflictos (ComputeNode)</name>
7cb5cb 917     <name xml:lang="fr">Conflits (ComputeNode)</name>
FA 918     <name xml:lang="gu">અથડામણો (ComputeNode)</name>
919     <name xml:lang="hi">परस्पर विरोध (ComputeNode)</name>
920     <name xml:lang="it">Conflitti (ComputeNode)</name>
b72ab3 921     <name xml:lang="it_IT">Conflitti (ComputeNode)</name>
7cb5cb 922     <name xml:lang="ja">競合 (ComputeNode)</name>
b72ab3 923     <name xml:lang="ja_JP">競合 (ComputeNode)</name>
7cb5cb 924     <name xml:lang="kn">ಅಸಮಂಜಸತೆ (ಕಂಪ್ಯೂಟ್‌ನೋಡ್)</name>
FA 925     <name xml:lang="ko">충돌(ComputeNode)</name>
926     <name xml:lang="ml">പൊരുത്തക്കേടുകള്‍ (കമ്പ്യൂട്ട്നോഡ്)</name>
927     <name xml:lang="mr">मतभेद (कम्प्युटनोड)</name>
928     <name xml:lang="or">ଦ୍ୱନ୍ଦ (ComputeNode)</name>
929     <name xml:lang="pa">ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (ਕੰਪਿਊਟਨੋਡ)</name>
930     <name xml:lang="pl">Konflikty (węzeł obliczeniowy)</name>
931     <name xml:lang="ru">Конфликты (ComputeNode)</name>
b72ab3 932     <name xml:lang="ru_RU">Конфликты (ComputeNode)</name>
7cb5cb 933     <name xml:lang="ta">முரண்பாடுகள் (ComputeNode)</name>
b72ab3 934     <name xml:lang="ta_IN">முரண்பாடுகள் (ComputeNode)</name>
7cb5cb 935     <name xml:lang="te">విభేదాలు (కంప్యూట్‌నోడ్)</name>
FA 936     <name xml:lang="uk">Суперечності (Обчислювальний вузол)</name>
b72ab3 937     <name xml:lang="uk_UA">Суперечності (Обчислювальний вузол)</name>
FA 938     <name xml:lang="zh">衝突(ComputeNode)</name>
7cb5cb 939     <name xml:lang="zh_CN">冲突(计算节点)</name>
FA 940     <name xml:lang="zh_TW">衝突(ComputeNode)</name>
941     <description>This group includes packages conflicting with @everything installation on the ComputeNode variant.</description>
942     <description xml:lang="as">এই দলে ComputeNode অপৰত থকা @everything ইনস্টলৰ লগত দন্দ কৰা পেকেইজসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে।</description>
943     <description xml:lang="bn">ComputeNode-র জন্য @everything ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী প্যাকেজগুলি এই সংকলনের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে।</description>
944     <description xml:lang="bn_IN">ComputeNode-র জন্য @everything ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী প্যাকেজগুলি এই সংকলনের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে।</description>
945     <description xml:lang="cs">Skupina balíčků, které kolidují při instalaci všech balíčků ve variantě ComputeNode.</description>
b72ab3 946     <description xml:lang="cs_CZ">Skupina balíčků, které kolidují při instalaci všech balíčků ve variantě ComputeNode.</description>
7cb5cb 947     <description xml:lang="de">Diese Paketgruppe umfasst Pakete, die mit der @everything-Installation bei der Rechenknoten-Variante in Konflikt stehen.</description>
b72ab3 948     <description xml:lang="de_CH">Diese Paketgruppe umfasst Pakete, die mit der @everything-Installation bei der Rechenknoten-Variante in Konflikt stehen.</description>
7cb5cb 949     <description xml:lang="es">Este grupo incluye paquetes en conflicto con instalación @everything en la variante de ComputeNode.</description>
b72ab3 950     <description xml:lang="es_ES">Este grupo incluye paquetes en conflicto con instalación @everything en la variante de ComputeNode.</description>
7cb5cb 951     <description xml:lang="fr">Ce groupe comprend des paquetages en conflit avec l'installation @everything sur la variante ComputeNode.</description>
FA 952     <description xml:lang="gu">આ જૂથ ComputeNode વિવિધતા પર @બધા જ સ્થાપન સાથે અથડામણ થતા પેકેજોને સમાવે છે.</description>
953     <description xml:lang="hi">यह समूह संस्थापन से जुड़े हर चीज से विरोध में ComputeNode चर के साथ संकुल समाहित करता है.</description>
954     <description xml:lang="it">Questo gruppo contiene pacchetti in conflitto con l'installazione @everything sulla variante ComputeNode.</description>
b72ab3 955     <description xml:lang="it_IT">Questo gruppo contiene pacchetti in conflitto con l'installazione @everything sulla variante ComputeNode.</description>
FA 956     <description xml:lang="ja">このグループには、ComputeNode の機種にある @everything インストールと競合するパッケージが 含まれています。</description>
957     <description xml:lang="ja_JP">このグループには、ComputeNode の機種にある @everything インストールと競合するパッケージが 含まれています。</description>
7cb5cb 958     <description xml:lang="kn">ಈ ಸಮೂಹವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್‌ನೋಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ @everything ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಮಂಜಸತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</description>
FA 959     <description xml:lang="ko">이 그룹에는 ComputeNode유형의 @everything 설치와 충돌하는 패키지가 포함되어 있습니다.</description>
960     <description xml:lang="ml">കമ്പ്യൂട്ട്നോഡ് വേരിയന്റില്‍ @everything ഇന്‍സ്റ്റലേഷനില്‍ തകരാറുണ്ടാക്കുന്ന പാക്കേജുകള്‍ ഈ ഗ്രൂപ്പില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.</description>
961     <description xml:lang="mr">या गटामध्ये कम्प्युटनोड वेरिएंटवरील @everything प्रतिष्ठापनसह मतभेद निर्माण करणारे संकुले समाविष्टीत आहे.</description>
962     <description xml:lang="or">ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ଯାକେଜଗୁଡ଼ିକ ComputeNode ଭିନ୍ନତା ସହିତ @everything ସ୍ଥାପନ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ।</description>
963     <description xml:lang="pa">ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਨੋਡ ਵੇਰੀਏਂਟਾਂ ਉੱਪਰ @everything ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਹਨ।</description>
964     <description xml:lang="pl">Ta grupa zawiera pakiety będące w konflikcie z instalacją typu @everything dla wariantu węzła obliczeniowego.</description>
965     <description xml:lang="ru">Эта группа содержит пакеты, создающие конфликт при установке @everything в ComputeNode.</description>
b72ab3 966     <description xml:lang="ru_RU">Эта группа содержит пакеты, создающие конфликт при установке @everything в ComputeNode.</description>
7cb5cb 967     <description xml:lang="ta">இந்தக் குழுவானது ComputeNode மாறுபாட்டின் தொகுப்புகளின் முரண்பாடு @everything நிறுவலையும் சேர்க்கிறது.</description>
b72ab3 968     <description xml:lang="ta_IN">இந்தக் குழுவானது ComputeNode மாறுபாட்டின் தொகுப்புகளின் முரண்பாடு @everything நிறுவலையும் சேர்க்கிறது.</description>
7cb5cb 969     <description xml:lang="te">ఈ సమూహం కంప్యూట్‌నోడ్ వేరియంట్ పై @everything సంస్థాపనతో విభేదిస్తున్న ప్యాకేజీలను కలిగివుంటుంది.</description>
FA 970     <description xml:lang="uk">Ця група містить пакунки, що створюють конфлікт при встановленні @everything на обчислювальний вузол.</description>
b72ab3 971     <description xml:lang="uk_UA">Ця група містить пакунки, що створюють конфлікт при встановленні @everything на обчислювальний вузол.</description>
FA 972     <description xml:lang="zh">此群組包含了與 ComputeNode 上 @everything 安裝含有衝突的套件。</description>
7cb5cb 973     <description xml:lang="zh_CN">这个组群包含与 @everything 计算节点变体安装冲突的软件包。</description>
FA 974     <description xml:lang="zh_TW">此群組包含了與 ComputeNode 上 @everything 安裝含有衝突的套件。</description>
975     <default>false</default>
976     <uservisible>false</uservisible>
977     <packagelist/>
978   </group>
979   <group>
980     <id>conflicts-server</id>
981     <name>Conflicts (Server)</name>
982     <name xml:lang="as">দন্দসমূহ (চাৰ্ভাৰ)</name>
983     <name xml:lang="bn">Conflicts (Server)</name>
984     <name xml:lang="bn_IN">Conflicts (Server)</name>
985     <name xml:lang="cs">Konflikty (server)</name>
b72ab3 986     <name xml:lang="cs_CZ">Konflikty (server)</name>
7cb5cb 987     <name xml:lang="de">Konflikte (Server)</name>
b72ab3 988     <name xml:lang="de_CH">Konflikte (Server)</name>
7cb5cb 989     <name xml:lang="es">Conflictos (Servidor)</name>
b72ab3 990     <name xml:lang="es_ES">Conflictos (Servidor)</name>
7cb5cb 991     <name xml:lang="eu">Gatazkak (zerbitzaria)</name>
b72ab3 992     <name xml:lang="eu_ES">Gatazkak (zerbitzaria)</name>
7cb5cb 993     <name xml:lang="fr">Conflits (Serveur)</name>
FA 994     <name xml:lang="gu">અથડામણો (સર્વર)</name>
995     <name xml:lang="hi">परस्पर विरोध (सर्वर)</name>
996     <name xml:lang="it">Conflitti (Server)</name>
b72ab3 997     <name xml:lang="it_IT">Conflitti (Server)</name>
7cb5cb 998     <name xml:lang="ja">競合 (Server)</name>
b72ab3 999     <name xml:lang="ja_JP">競合 (Server)</name>
7cb5cb 1000     <name xml:lang="kn">ಅಸಮಂಜಸತೆ (ಪೂರೈಕೆಗಣಕ)</name>
FA 1001     <name xml:lang="ko">충돌(서버)</name>
1002     <name xml:lang="ml">പൊരുത്തക്കേടുകള്‍ (സര്‍വര്‍)</name>
1003     <name xml:lang="mr">मतभेद (सर्व्हर)</name>
1004     <name xml:lang="or">ଦ୍ୱନ୍ଦ (ସର୍ଭର)</name>
1005     <name xml:lang="pa">ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (ਸਰਵਰ)</name>
1006     <name xml:lang="pl">Konflikty (serwer)</name>
1007     <name xml:lang="ru">Конфликты (Server)</name>
b72ab3 1008     <name xml:lang="ru_RU">Конфликты (Server)</name>
7cb5cb 1009     <name xml:lang="ta">முரண்பாடுகள் (Server)</name>
b72ab3 1010     <name xml:lang="ta_IN">முரண்பாடுகள் (Server)</name>
7cb5cb 1011     <name xml:lang="te">విభేదాలు (సర్వర్)</name>
FA 1012     <name xml:lang="uk">Суперечності (Сервер)</name>
b72ab3 1013     <name xml:lang="uk_UA">Суперечності (Сервер)</name>
FA 1014     <name xml:lang="zh">衝突(伺服器)</name>
7cb5cb 1015     <name xml:lang="zh_CN">冲突(服务器)</name>
FA 1016     <name xml:lang="zh_TW">衝突(伺服器)</name>
1017     <description>This group includes packages conflicting with @everything installation on the Server variant.</description>
1018     <description xml:lang="as">এই দলে চাৰ্ভাৰ অপৰত থকা @everything ইনস্টলৰ লগত দন্দ কৰা পেকেইজসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে।</description>
1019     <description xml:lang="bn">Server-র জন্য @everything ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী প্যাকেজগুলি এই সংকলনের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে।</description>
1020     <description xml:lang="bn_IN">Server-র জন্য @everything ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী প্যাকেজগুলি এই সংকলনের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে।</description>
1021     <description xml:lang="cs">Skupina balíčků, které kolidují při instalaci všech balíčků ve variantě Server.</description>
b72ab3 1022     <description xml:lang="cs_CZ">Skupina balíčků, které kolidují při instalaci všech balíčků ve variantě Server.</description>
7cb5cb 1023     <description xml:lang="de">Diese Paketgruppe umfasst Pakete, die mit der @everything-Installation bei der Server-Variante in Konflikt stehen.</description>
b72ab3 1024     <description xml:lang="de_CH">Diese Paketgruppe umfasst Pakete, die mit der @everything-Installation bei der Server-Variante in Konflikt stehen.</description>
7cb5cb 1025     <description xml:lang="es">Este grupo incluye paquetes en conflicto con la instalación @everything en la variante Server.</description>
b72ab3 1026     <description xml:lang="es_ES">Este grupo incluye paquetes en conflicto con la instalación @everything en la variante Server.</description>
7cb5cb 1027     <description xml:lang="fr">Ce groupe comprend des paquetages en conflit avec l'installation @everything sur la variante Serveur.</description>
FA 1028     <description xml:lang="gu">આ જૂથ સર્વર વિવિધતા પર @બધા જ સ્થાપન સાથે અથડામણ થતા પેકેજોને સમાવે છે.</description>
1029     <description xml:lang="hi">यह समूह संस्थापन से जुड़े हर चीज से विरोध में सर्वर चर के साथ संकुल समाहित करता है.</description>
1030     <description xml:lang="it">Questo gruppo contiene pacchetti in conflitto con l'installazione @everything sulla variante del server.</description>
b72ab3 1031     <description xml:lang="it_IT">Questo gruppo contiene pacchetti in conflitto con l'installazione @everything sulla variante del server.</description>
FA 1032     <description xml:lang="ja">このグループには、サーバーの機種にある @everything インストールと競合するパッケージが 含まれています。</description>
1033     <description xml:lang="ja_JP">このグループには、サーバーの機種にある @everything インストールと競合するパッケージが 含まれています。</description>
7cb5cb 1034     <description xml:lang="kn">ಈ ಸಮೂಹವು ಪೂರೈಕೆಗಣಕ ವೇರಿಯಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ @everything ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಮಂಜಸತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</description>
FA 1035     <description xml:lang="ko">이 그룹에는 서버 유형의 @everything 설치와 충돌하는 패키지가 포함되어 있습니다.</description>
1036     <description xml:lang="ml">സര്‍വര്‍ വേരിയന്റില്‍ @everything ഇന്‍സ്റ്റലേഷനില്‍ തകരാറുണ്ടാക്കുന്ന പാക്കേജുകള്‍ ഈ ഗ്രൂപ്പില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.</description>
1037     <description xml:lang="mr">या गटामध्ये सर्व्हर वेरिएंटवरील @everything प्रतिष्ठापनसह मतभेद निर्माण करणारे संकुले समाविष्टीत आहे.</description>
1038     <description xml:lang="or">ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ଯାକେଜଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଭର ଭିନ୍ନତା ସହିତ @everything ସ୍ଥାପନ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ।</description>
1039     <description xml:lang="pa">ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਹਨ ਜੋ ਸਰਵਰ ਵੇਰੀਏਂਟਾਂ ਉੱਪਰ @everything ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਹਨ।</description>
1040     <description xml:lang="pl">Ta grupa zawiera pakiety będące w konflikcie z instalacją typu @everything dla wariantu serwerowego.</description>
1041     <description xml:lang="ru">Эта группа содержит пакеты, создающие конфликт при установке @everything в CentOS Linux Server.</description>
b72ab3 1042     <description xml:lang="ru_RU">Эта группа содержит пакеты, создающие конфликт при установке @everything в CentOS Linux Server.</description>
7cb5cb 1043     <description xml:lang="ta">இந்தக் குழுவானது சேவையக மாறுபாட்டின் தொகுப்புகளின் முரண்பாடு @everything நிறுவலையும் சேர்க்கிறது.</description>
b72ab3 1044     <description xml:lang="ta_IN">இந்தக் குழுவானது சேவையக மாறுபாட்டின் தொகுப்புகளின் முரண்பாடு @everything நிறுவலையும் சேர்க்கிறது.</description>
7cb5cb 1045     <description xml:lang="te">ఈ సమూహం సర్వర్ వేరియంట్ పై @everything సంస్థాపనతో విభేదిస్తున్న ప్యాకేజీలను కలిగివుంటుంది.</description>
FA 1046     <description xml:lang="uk">Ця група містить пакунки, що створюють конфлікт при встановленні @everything на CentOS Linux Server.</description>
b72ab3 1047     <description xml:lang="uk_UA">Ця група містить пакунки, що створюють конфлікт при встановленні @everything на CentOS Linux Server.</description>
FA 1048     <description xml:lang="zh">此群組包含了與伺服器上 @everything 安裝含有衝突的套件。</description>
7cb5cb 1049     <description xml:lang="zh_CN">这个组群包含与 @everything 服务器变体安装冲突的软件包。</description>
FA 1050     <description xml:lang="zh_TW">此群組包含了與伺服器上 @everything 安裝含有衝突的套件。</description>
1051     <default>false</default>
1052     <uservisible>false</uservisible>
1053     <packagelist>
1054       <packagereq type="mandatory">libcmpiCppImpl0</packagereq>
1055     </packagelist>
1056   </group>
1057   <group>
1058     <id>conflicts-workstation</id>
1059     <name>Conflicts (Workstation)</name>
1060     <name xml:lang="as">দন্দসমূহ (ৱাৰ্কস্টেশন)</name>
1061     <name xml:lang="bn">Conflicts (Workstation)</name>
1062     <name xml:lang="bn_IN">Conflicts (Workstation)</name>
1063     <name xml:lang="cs">Konflikty (pracovní stanice)</name>
b72ab3 1064     <name xml:lang="cs_CZ">Konflikty (pracovní stanice)</name>
7cb5cb 1065     <name xml:lang="de">Konflikte (Workstation)</name>
b72ab3 1066     <name xml:lang="de_CH">Konflikte (Workstation)</name>
7cb5cb 1067     <name xml:lang="es">Conflictos (Workstation)</name>
b72ab3 1068     <name xml:lang="es_ES">Conflictos (Workstation)</name>
7cb5cb 1069     <name xml:lang="fr">Conflits (station de travail)</name>
FA 1070     <name xml:lang="gu">અથડામણો (વર્કસ્ટેશન)</name>
1071     <name xml:lang="hi">परस्पर विरोध (वर्कस्टेशन)</name>
1072     <name xml:lang="it">Conflitti (Workstation)</name>
b72ab3 1073     <name xml:lang="it_IT">Conflitti (Workstation)</name>
7cb5cb 1074     <name xml:lang="ja">競合 (Workstation)</name>
b72ab3 1075     <name xml:lang="ja_JP">競合 (Workstation)</name>
7cb5cb 1076     <name xml:lang="kn">ಅಸಮಂಜಸತೆ (ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ)</name>
FA 1077     <name xml:lang="ko">충돌(워크스테이션)</name>
1078     <name xml:lang="ml">പൊരുത്തക്കേടുകള്‍ (വര്‍ക്ക്സ്റ്റേഷന്‍)</name>
1079     <name xml:lang="mr">मतभेद (वर्कस्टेशन)</name>
1080     <name xml:lang="or">ଦ୍ୱନ୍ଦ (କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର)</name>
1081     <name xml:lang="pa">ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ)</name>
1082     <name xml:lang="pl">Konflikty (stacja robocza)</name>
1083     <name xml:lang="ru">Конфликты (Workstation)</name>
b72ab3 1084     <name xml:lang="ru_RU">Конфликты (Workstation)</name>
7cb5cb 1085     <name xml:lang="ta">முரண்பாடுகள் (பணிக்கணினி)</name>
b72ab3 1086     <name xml:lang="ta_IN">முரண்பாடுகள் (பணிக்கணினி)</name>
7cb5cb 1087     <name xml:lang="te">విభేదాలు (వర్కుస్టేషన్)</name>
FA 1088     <name xml:lang="uk">Суперечності (Робоча станція)</name>
b72ab3 1089     <name xml:lang="uk_UA">Суперечності (Робоча станція)</name>
FA 1090     <name xml:lang="zh">衝突(工作站)</name>
7cb5cb 1091     <name xml:lang="zh_CN">冲突(工作站)</name>
FA 1092     <name xml:lang="zh_TW">衝突(工作站)</name>
1093     <description>This group includes packages conflicting with @everything installation on the Workstation variant.</description>
1094     <description xml:lang="as">এই দলে ৱাৰ্কস্টেশন অপৰত থকা @everything ইনস্টলৰ লগত দন্দ কৰা পেকেইজসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে।</description>
1095     <description xml:lang="bn">Workstation-র জন্য @everything ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী প্যাকেজগুলি এই সংকলনের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে।</description>
1096     <description xml:lang="bn_IN">Workstation-র জন্য @everything ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী প্যাকেজগুলি এই সংকলনের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে।</description>
1097     <description xml:lang="cs">Skupina balíčků, které kolidují při instalaci všech balíčků ve variantě Pracovní stanice.</description>
b72ab3 1098     <description xml:lang="cs_CZ">Skupina balíčků, které kolidují při instalaci všech balíčků ve variantě Pracovní stanice.</description>
7cb5cb 1099     <description xml:lang="de">Diese Paketgruppe umfasst Pakete, die mit der @everything-Installation bei der Workstation-Variante in Konflikt stehen.</description>
b72ab3 1100     <description xml:lang="de_CH">Diese Paketgruppe umfasst Pakete, die mit der @everything-Installation bei der Workstation-Variante in Konflikt stehen.</description>
7cb5cb 1101     <description xml:lang="es">Este grupo incluye paquetes en conflicto con instalación @everything en la variante Workstation.</description>
b72ab3 1102     <description xml:lang="es_ES">Este grupo incluye paquetes en conflicto con instalación @everything en la variante Workstation.</description>
7cb5cb 1103     <description xml:lang="fr">Ce groupe comprend des paquetages en conflit avec l'installation @everything sur la variante Station de travail.</description>
FA 1104     <description xml:lang="gu">આ જૂથ વર્કસ્ટેશન વિવિધતા પર @બધા જ સ્થાપન સાથે અથડામણ થતા પેકેજોને સમાવે છે.</description>
1105     <description xml:lang="hi">यह समूह संस्थापन से जुड़े हर चीज से विरोध में वर्कस्टेशन चर के साथ संकुल समाहित करता है.</description>
1106     <description xml:lang="it">Questo gruppo contiene pacchetti in conflitto con l'installazione @everything sulla variante Workstation.</description>
b72ab3 1107     <description xml:lang="it_IT">Questo gruppo contiene pacchetti in conflitto con l'installazione @everything sulla variante Workstation.</description>
FA 1108     <description xml:lang="ja">このグループには、ワークステーションの機種にある @everything インストールと競合するパッケージが 含まれています。</description>
1109     <description xml:lang="ja_JP">このグループには、ワークステーションの機種にある @everything インストールと競合するパッケージが 含まれています。</description>
7cb5cb 1110     <description xml:lang="kn">ಈ ಸಮೂಹವು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ವೇರಿಯಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ @everything ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಮಂಜಸತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</description>
FA 1111     <description xml:lang="ko">이 그룹에는 워크스테이션 유형의 @everything 설치와 충돌하는 패키지가 포함되어 있습니다.</description>
1112     <description xml:lang="ml">വര്‍ക്ക്സ്റ്റേഷന്‍ ന്റ് വേരിയന്റില്‍ @everything ഇന്‍സ്റ്റലേഷനില്‍ തകരാറുണ്ടാക്കുന്ന പാക്കേജുകള്‍ ഈ ഗ്രൂപ്പില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.</description>
1113     <description xml:lang="mr">या गटामध्ये वर्कस्टेशन वेरिएंटवरील @everything प्रतिष्ठापनसह मतभेद निर्माण करणारे संकुले समाविष्टीत आहे.</description>
1114     <description xml:lang="or">ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ଯାକେଜଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଭିନ୍ନତା ସହିତ @everything ସ୍ଥାପନ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ।</description>
1115     <description xml:lang="pa">ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਹਨ ਜੋ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਂਟਾ ਉੱਪਰ @everything ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਹਨ।</description>
1116     <description xml:lang="pl">Ta grupa zawiera pakiety będące w konflikcie z instalacją typu @everything dla wariantu dla stacji roboczej.</description>
1117     <description xml:lang="ru">Эта группа содержит пакеты, создающие конфликт при установке @everything в CentOS Linux Workstation.</description>
b72ab3 1118     <description xml:lang="ru_RU">Эта группа содержит пакеты, создающие конфликт при установке @everything в CentOS Linux Workstation.</description>
7cb5cb 1119     <description xml:lang="ta">இந்தக் குழுவானது பணிக்கணினி மாறுபாட்டின் தொகுப்புகளின் முரண்பாடு @everything நிறுவலையும் சேர்க்கிறது.</description>
b72ab3 1120     <description xml:lang="ta_IN">இந்தக் குழுவானது பணிக்கணினி மாறுபாட்டின் தொகுப்புகளின் முரண்பாடு @everything நிறுவலையும் சேர்க்கிறது.</description>
7cb5cb 1121     <description xml:lang="te">ఈ సమూహం వర్కుస్టేషన్ వేరియంట్ @everything సంస్థాపనతో విభేదిస్తున్న ప్యాకేజీలను కలిగివుంటుంది.</description>
FA 1122     <description xml:lang="uk">Ця група містить пакунки, що створюють конфлікт при встановленні @everything на робочу станцію.</description>
b72ab3 1123     <description xml:lang="uk_UA">Ця група містить пакунки, що створюють конфлікт при встановленні @everything на робочу станцію.</description>
FA 1124     <description xml:lang="zh">此群組包含了與工作站上 @everything 安裝含有衝突的套件。</description>
7cb5cb 1125     <description xml:lang="zh_CN">这个组群包含与 @everything 工作站变体安装冲突的软件包。</description>
FA 1126     <description xml:lang="zh_TW">此群組包含了與工作站上 @everything 安裝含有衝突的套件。</description>
1127     <default>false</default>
1128     <uservisible>false</uservisible>
1129     <packagelist>
1130       <packagereq type="mandatory">libcmpiCppImpl0</packagereq>
1131     </packagelist>
1132   </group>
1133   <group>
1134     <id>console-internet</id>
1135     <name>Console Internet Tools</name>
1136     <name xml:lang="as">কনচৌল ইন্টাৰনেট সঁজুলি</name>
1137     <name xml:lang="cs">Konzolové nástroje pro přístup k internetu</name>
b72ab3 1138     <name xml:lang="cs_CZ">Konzolové nástroje pro přístup k internetu</name>
7cb5cb 1139     <name xml:lang="de">Internet-Tools für die Konsole</name>
b72ab3 1140     <name xml:lang="de_CH">Internet-Tools für die Konsole</name>
7cb5cb 1141     <name xml:lang="es">Herramientas para consola de Internet.</name>
b72ab3 1142     <name xml:lang="es_ES">Herramientas para consola de Internet.</name>
7cb5cb 1143     <name xml:lang="fr">Outils internet de la console</name>
FA 1144     <name xml:lang="gu">કન્સોલ ઇન્ટરનેટ સાધનો</name>
1145     <name xml:lang="hi">कंसोल इंटरनेट औज़ार</name>
1146     <name xml:lang="it">Strumenti internet della console</name>
b72ab3 1147     <name xml:lang="it_IT">Strumenti internet della console</name>
7cb5cb 1148     <name xml:lang="ja">コンソールインターネットツール</name>
b72ab3 1149     <name xml:lang="ja_JP">コンソールインターネットツール</name>
7cb5cb 1150     <name xml:lang="kn">ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಂತರಜಾಲ ಉಪಕರಣಗಳು</name>
FA 1151     <name xml:lang="ko">콘솔 인터넷 도구</name>
1152     <name xml:lang="ml">കണ്‍സോളിനുള്ള ഇന്റര്‍നെറ്റ് പ്രയോഗങ്ങള്‍</name>
1153     <name xml:lang="mr">कंसोल इंटरनेट साधने</name>
1154     <name xml:lang="or">କୋନସୋଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ</name>
1155     <name xml:lang="pa">ਕੰਸੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਦ</name>
1156     <name xml:lang="pl">Narzędzia dostępu do Internetu w konsoli</name>
1157     <name xml:lang="ru">Консольные средства Интернета</name>
b72ab3 1158     <name xml:lang="ru_RU">Консольные средства Интернета</name>
7cb5cb 1159     <name xml:lang="ta">பணியக இணைய கருவிகள்</name>
b72ab3 1160     <name xml:lang="ta_IN">பணியக இணைய கருவிகள்</name>
7cb5cb 1161     <name xml:lang="te">కన్సోల్ ఇంటర్నెట్ సాధనాలు</name>
FA 1162     <name xml:lang="uk">Консольні інтернет-програми</name>
b72ab3 1163     <name xml:lang="uk_UA">Консольні інтернет-програми</name>
FA 1164     <name xml:lang="zh">主控台網際網路工具</name>
7cb5cb 1165     <name xml:lang="zh_CN">控制台互联网工具</name>
FA 1166     <name xml:lang="zh_TW">主控台網際網路工具</name>
1167     <description>Console internet access tools, often used by administrators.</description>
1168     <description xml:lang="as">কনচৌলৰ মাধ্যমে ইন্টাৰনেট ব্যৱহাৰৰ সঁজুলিসমূহ, সাধাৰণত প্ৰশাসকৰ দ্বাৰা ব্যৱহৃত।</description>
1169     <description xml:lang="bn">কনসোলের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারের সামগ্রী, সাধারণত অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের দ্বারা ব্যবহৃত।</description>
1170     <description xml:lang="bn_IN">কনসোলের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারের সামগ্রী, সাধারণত অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের দ্বারা ব্যবহৃত।</description>
1171     <description xml:lang="cs">Konzolové nástroje pro přístup k internetu; často využívané správci systému.</description>
b72ab3 1172     <description xml:lang="cs_CZ">Konzolové nástroje pro přístup k internetu; často využívané správci systému.</description>
7cb5cb 1173     <description xml:lang="de">Oft von Administratoren verwendete Tools für den Zugriff auf das Internet via Konsole.</description>
b72ab3 1174     <description xml:lang="de_CH">Oft von Administratoren verwendete Tools für den Zugriff auf das Internet via Konsole.</description>
7cb5cb 1175     <description xml:lang="es">Herramientas de consola para acceso a Internet, utilizados por administradores.</description>
b72ab3 1176     <description xml:lang="es_ES">Herramientas de consola para acceso a Internet, utilizados por administradores.</description>
7cb5cb 1177     <description xml:lang="fr">Outils d'accès internet console, souvent utilisés par des administrateurs.</description>
FA 1178     <description xml:lang="gu">કન્સોલ ઇન્ટરનેટ પ્રવેશ સાધનો, વારંવાર વહીવટકર્તાઓ દ્દારા વપરાયેલ છે.</description>
1179     <description xml:lang="hi">कंसोल इंटरनेट पहुँच औज़ार, प्रायः प्रशासक के द्वारा प्रयुक्त.</description>
1180     <description xml:lang="ia">Utensiles de accesso a rete per le consola, sovente usate per administratores.</description>
1181     <description xml:lang="it">Tool di accesso ad internet della console spesso usati dagli amministratori.</description>
b72ab3 1182     <description xml:lang="it_IT">Tool di accesso ad internet della console spesso usati dagli amministratori.</description>
FA 1183     <description xml:lang="ja">管理者が頻繁に使用するコンソールインターネットアクセスツール</description>
1184     <description xml:lang="ja_JP">管理者が頻繁に使用するコンソールインターネットアクセスツール</description>
7cb5cb 1185     <description xml:lang="kn">ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಂತರಜಾಲ ಉಪಕರಣಗಳು.</description>
FA 1186     <description xml:lang="ko">관리자가 자주 사용하곤 하는, 콘솔 인터넷 억세스 도구들.</description>
1187     <description xml:lang="ml">കണ്‍സോള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് പ്രയോഗങ്ങള്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവ.</description>
1188     <description xml:lang="mr">कंसोल इंटरनेट प्रवेश साधने, सहसा प्रशासकांद्वारे वापरले जाते.</description>
1189     <description xml:lang="or">କୋନସୋଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଅଭିଗମ୍ୟତା ସାଧନଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ।</description>
1190     <description xml:lang="pa">ਕੰਸੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਟੂਲ. ਜੋ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।</description>
1191     <description xml:lang="pl">Narzędzia dostępu do Internetu w konsoli, często używane przez administratorów</description>
1192     <description xml:lang="ru">Консольные средства доступа к Интернету, обычно используемые администраторами.</description>
b72ab3 1193     <description xml:lang="ru_RU">Консольные средства доступа к Интернету, обычно используемые администраторами.</description>
7cb5cb 1194     <description xml:lang="sv">Verktyg för åtkomst av internet från konseolen, ofta använda av administratörer.</description>
FA 1195     <description xml:lang="ta">பணியக இணையத்தள அணுகல் கருவிகள், நிர்வாகிகளால் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்றன.</description>
b72ab3 1196     <description xml:lang="ta_IN">பணியக இணையத்தள அணுகல் கருவிகள், நிர்வாகிகளால் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்றன.</description>
7cb5cb 1197     <description xml:lang="te">కన్సోల్ యింటర్నెట్ యాక్సెస్ సాధనములు, తరచుగా నిర్వహణాధికారుల చేత వుపయోగించబడును.</description>
FA 1198     <description xml:lang="uk">Програми для доступу до інтернету з консолі, часто використовуються адміністраторами.</description>
b72ab3 1199     <description xml:lang="uk_UA">Програми для доступу до інтернету з консолі, часто використовуються адміністраторами.</description>
FA 1200     <description xml:lang="zh">主控台網際網路存取工具,一般由系統管理員所使用。</description>
7cb5cb 1201     <description xml:lang="zh_CN">控制台互联网访问工具,通常由管理员使用。</description>
FA 1202     <description xml:lang="zh_TW">主控台網際網路存取工具,一般由系統管理員所使用。</description>
1203     <default>false</default>
1204     <uservisible>true</uservisible>
1205     <packagelist>
1206       <packagereq type="optional">elinks</packagereq>
ec74a9 1207       <packagereq type="optional">fetchmail</packagereq>
FA 1208       <packagereq type="optional">ftp</packagereq>
1209       <packagereq type="optional">irssi</packagereq>
1210       <packagereq type="optional">lftp</packagereq>
1211       <packagereq type="optional">mutt</packagereq>
b72ab3 1212       <packagereq type="optional">procmail</packagereq>
ec74a9 1213       <packagereq type="optional">whois</packagereq>
7cb5cb 1214     </packagelist>
ec74a9 1215   </group>
FA 1216   <group>
7cb5cb 1217     <id>core</id>
FA 1218     <name>Core</name>
1219     <name xml:lang="af">Kern</name>
b72ab3 1220     <name xml:lang="af_ZA">Kern</name>
7cb5cb 1221     <name xml:lang="am">ማዕከላዊ ቦታ</name>
FA 1222     <name xml:lang="ar">اللبّ</name>
1223     <name xml:lang="as">ভিত্তি</name>
1224     <name xml:lang="bal">هستگ</name>
1225     <name xml:lang="be">Падмурак</name>
1226     <name xml:lang="bg">Основа</name>
1227     <name xml:lang="bn">কোর</name>
1228     <name xml:lang="bn_IN">কোর</name>
1229     <name xml:lang="bs">Jezgra</name>
1230     <name xml:lang="ca">Nucli</name>
1231     <name xml:lang="cs">Úplný základ</name>
b72ab3 1232     <name xml:lang="cs_CZ">Úplný základ</name>
7cb5cb 1233     <name xml:lang="cy">Craidd</name>
FA 1234     <name xml:lang="da">Grundlæggende</name>
1235     <name xml:lang="de">Kern</name>
b72ab3 1236     <name xml:lang="de_CH">Kern</name>
7cb5cb 1237     <name xml:lang="el">Πυρήνας</name>
FA 1238     <name xml:lang="en_GB">Core</name>
1239     <name xml:lang="es">Núcleo</name>
b72ab3 1240     <name xml:lang="es_ES">Núcleo</name>
7cb5cb 1241     <name xml:lang="et">Tuum</name>
FA 1242     <name xml:lang="fa">اصل</name>
b72ab3 1243     <name xml:lang="fa_IR">اصل</name>
7cb5cb 1244     <name xml:lang="fi">Keskeiset</name>
FA 1245     <name xml:lang="fr">Core</name>
1246     <name xml:lang="gl">Núcleo</name>
1247     <name xml:lang="gu">મૂળ</name>
1248     <name xml:lang="he">ליבה</name>
1249     <name xml:lang="hi">कोर</name>
1250     <name xml:lang="hr">Jezgra</name>
b72ab3 1251     <name xml:lang="hr_HR">Jezgra</name>
7cb5cb 1252     <name xml:lang="hu">Mag</name>
FA 1253     <name xml:lang="hy">Հիմք</name>
1254     <name xml:lang="ia">Nucleo</name>
1255     <name xml:lang="id">Inti</name>
1256     <name xml:lang="ilo">Bugas</name>
1257     <name xml:lang="is">Lágmarkskerfi</name>
1258     <name xml:lang="it">Principale</name>
b72ab3 1259     <name xml:lang="it_IT">Principale</name>
7cb5cb 1260     <name xml:lang="ja">コア</name>
b72ab3 1261     <name xml:lang="ja_JP">コア</name>
7cb5cb 1262     <name xml:lang="ka">ბირთვი</name>
FA 1263     <name xml:lang="kn">ಅಂತಸ್ಸಾರ</name>
1264     <name xml:lang="ko">핵심</name>
1265     <name xml:lang="lv">Pamatsistēma</name>
1266     <name xml:lang="mai">कोर</name>
1267     <name xml:lang="mk">Основни</name>
1268     <name xml:lang="ml">കോറ്‍</name>
1269     <name xml:lang="mr">कोर</name>
1270     <name xml:lang="ms">Teras</name>
b72ab3 1271     <name xml:lang="ms_MY">Teras</name>
7cb5cb 1272     <name xml:lang="nb">Kjerne</name>
FA 1273     <name xml:lang="ne">कोर</name>
1274     <name xml:lang="nl">Kern</name>
1275     <name xml:lang="no">Kjerne</name>
1276     <name xml:lang="nso">Bogare</name>
1277     <name xml:lang="or">ପ୍ରମୂଖ</name>
1278     <name xml:lang="pa">ਮੂਲ</name>
1279     <name xml:lang="pl">Rdzeń</name>
1280     <name xml:lang="pt">Núcleo</name>
1281     <name xml:lang="pt_BR">Núcleo</name>
1282     <name xml:lang="ro">Nucleu</name>
1283     <name xml:lang="ru">Основа</name>
b72ab3 1284     <name xml:lang="ru_RU">Основа</name>
7cb5cb 1285     <name xml:lang="si">න්‍යෂ්ඨිය</name>
FA 1286     <name xml:lang="sk">Jadro</name>
1287     <name xml:lang="sl">Jedro</name>
1288     <name xml:lang="sq">Bërthama</name>
1289     <name xml:lang="sr">Срж</name>
1290     <name xml:lang="sr@latin">Srž</name>
1291     <name xml:lang="sr@Latn">Srž</name>
1292     <name xml:lang="sv">Grund</name>
1293     <name xml:lang="ta">கோர்</name>
b72ab3 1294     <name xml:lang="ta_IN">கோர்</name>
7cb5cb 1295     <name xml:lang="te">అంతర్భాగం</name>
FA 1296     <name xml:lang="tg">Система</name>
1297     <name xml:lang="th">แกนหลัก</name>
1298     <name xml:lang="tr">Çekirdek</name>
1299     <name xml:lang="uk">Основа</name>
b72ab3 1300     <name xml:lang="uk_UA">Основа</name>
7cb5cb 1301     <name xml:lang="ur">مرکز</name>
FA 1302     <name xml:lang="vi">Lõi</name>
b72ab3 1303     <name xml:lang="zh">核心</name>
7cb5cb 1304     <name xml:lang="zh_CN">核心</name>
FA 1305     <name xml:lang="zh_TW">核心</name>
1306     <name xml:lang="zu">Okuyikhona</name>
1307     <description>Smallest possible installation.</description>
1308     <description xml:lang="as">ন্যূনতম ইনস্টল।</description>
1309     <description xml:lang="bn">ন্যূনতম ইনস্টলেশন।</description>
1310     <description xml:lang="bn_IN">ন্যূনতম ইনস্টলেশন।</description>
1311     <description xml:lang="cs">Nejmenší možná instalace.</description>
b72ab3 1312     <description xml:lang="cs_CZ">Nejmenší možná instalace.</description>
7cb5cb 1313     <description xml:lang="de">Kleinstmögliche Installation.</description>
b72ab3 1314     <description xml:lang="de_CH">Kleinstmögliche Installation.</description>
7cb5cb 1315     <description xml:lang="es">La instalación más pequeña posible.</description>
b72ab3 1316     <description xml:lang="es_ES">La instalación más pequeña posible.</description>
7cb5cb 1317     <description xml:lang="fr">Plus petite installation possible.</description>
FA 1318     <description xml:lang="gu">નાનામાં નાના શક્ય સ્થાપન.</description>
1319     <description xml:lang="hi">लघुतम संभावित संस्थापन.</description>
1320     <description xml:lang="ia">Le minime possibile installation.</description>
1321     <description xml:lang="it">Minima installazione possibile.</description>
b72ab3 1322     <description xml:lang="it_IT">Minima installazione possibile.</description>
7cb5cb 1323     <description xml:lang="ja">最小限のインストール</description>
b72ab3 1324     <description xml:lang="ja_JP">最小限のインストール</description>
7cb5cb 1325     <description xml:lang="kn">ಅತ್ಯಲ್ಪಸಾಧ್ಯ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ.</description>
FA 1326     <description xml:lang="ko">가능한 최소 설치</description>
1327     <description xml:lang="ml">സാധ്യമായ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍.</description>
1328     <description xml:lang="mr">शक्यतया सर्वात लहान प्रतिष्ठापन.</description>
1329     <description xml:lang="or">କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସମ୍ଭାବ୍ଯ ସ୍ଥାପନା।</description>
1330     <description xml:lang="pa">ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ।</description>
1331     <description xml:lang="pl">Najmniejsza możliwa instalacja.</description>
1332     <description xml:lang="ru">Минимально возможная установка</description>
b72ab3 1333     <description xml:lang="ru_RU">Минимально возможная установка</description>
7cb5cb 1334     <description xml:lang="sv">Minsta möjliga installation</description>
FA 1335     <description xml:lang="ta">மிகச் சிறிய செயல்படுத்தக்கூடிய நிறுவல்.</description>
b72ab3 1336     <description xml:lang="ta_IN">மிகச் சிறிய செயல்படுத்தக்கூடிய நிறுவல்.</description>
7cb5cb 1337     <description xml:lang="te">సాధ్యమగు అతిచిన్న సంస్థాపన.</description>
FA 1338     <description xml:lang="uk">Мінімально можливе встановлення.</description>
b72ab3 1339     <description xml:lang="uk_UA">Мінімально можливе встановлення.</description>
FA 1340     <description xml:lang="zh">最小型安裝。</description>
7cb5cb 1341     <description xml:lang="zh_CN">最小可能安装。</description>
FA 1342     <description xml:lang="zh_TW">最小型安裝。</description>
1343     <default>false</default>
1344     <uservisible>false</uservisible>
1345     <packagelist>
ec74a9 1346       <packagereq type="mandatory">audit</packagereq>
FA 1347       <packagereq type="mandatory">basesystem</packagereq>
1348       <packagereq type="mandatory">bash</packagereq>
1349       <packagereq type="mandatory">btrfs-progs</packagereq>
1350       <packagereq type="mandatory">coreutils</packagereq>
1351       <packagereq type="mandatory">cronie</packagereq>
1352       <packagereq type="mandatory">curl</packagereq>
1353       <packagereq type="mandatory">dhclient</packagereq>
1354       <packagereq type="mandatory">e2fsprogs</packagereq>
1355       <packagereq type="mandatory">filesystem</packagereq>
7cb5cb 1356       <packagereq type="mandatory">firewalld</packagereq>
ec74a9 1357       <packagereq type="mandatory">glibc</packagereq>
FA 1358       <packagereq type="mandatory">hostname</packagereq>
1359       <packagereq type="mandatory">initscripts</packagereq>
1360       <packagereq type="mandatory">iproute</packagereq>
1361       <packagereq type="mandatory">iprutils</packagereq>
1362       <packagereq type="mandatory">iptables</packagereq>
1363       <packagereq type="mandatory">iputils</packagereq>
1364       <packagereq type="mandatory">irqbalance</packagereq>
1365       <packagereq type="mandatory">kbd</packagereq>
1366       <packagereq type="mandatory">kexec-tools</packagereq>
1367       <packagereq type="mandatory">less</packagereq>
1368       <packagereq type="mandatory">man-db</packagereq>
1369       <packagereq type="mandatory">ncurses</packagereq>
1370       <packagereq type="mandatory">openssh-clients</packagereq>
1371       <packagereq type="mandatory">openssh-server</packagereq>
1372       <packagereq type="mandatory">parted</packagereq>
1373       <packagereq type="mandatory">passwd</packagereq>
1374       <packagereq type="mandatory">plymouth</packagereq>
1375       <packagereq type="mandatory">policycoreutils</packagereq>
1376       <packagereq type="mandatory">procps-ng</packagereq>
1377       <packagereq type="mandatory">rootfiles</packagereq>
1378       <packagereq type="mandatory">rpm</packagereq>
1379       <packagereq type="mandatory">rsyslog</packagereq>
1380       <packagereq type="mandatory">selinux-policy-targeted</packagereq>
1381       <packagereq type="mandatory">setup</packagereq>
1382       <packagereq type="mandatory">shadow-utils</packagereq>
1383       <packagereq type="mandatory">sudo</packagereq>
1384       <packagereq type="mandatory">systemd</packagereq>
1385       <packagereq type="mandatory">tar</packagereq>
1386       <packagereq type="mandatory">tuned</packagereq>
1387       <packagereq type="mandatory">util-linux</packagereq>
1388       <packagereq type="mandatory">vim-minimal</packagereq>
1389       <packagereq type="mandatory">xfsprogs</packagereq>
1390       <packagereq type="mandatory">yum</packagereq>
7cb5cb 1391       <packagereq type="default">aic94xx-firmware</packagereq>
FA 1392       <packagereq type="default">alsa-firmware</packagereq>
00f9b6 1393       <packagereq type="default">biosdevname</packagereq>
7cb5cb 1394       <packagereq type="default">dracut-config-rescue</packagereq>
FA 1395       <packagereq type="default">ivtv-firmware</packagereq>
1396       <packagereq type="default">iwl100-firmware</packagereq>
1397       <packagereq type="default">iwl1000-firmware</packagereq>
1398       <packagereq type="default">iwl105-firmware</packagereq>
1399       <packagereq type="default">iwl135-firmware</packagereq>
1400       <packagereq type="default">iwl2000-firmware</packagereq>
1401       <packagereq type="default">iwl2030-firmware</packagereq>
1402       <packagereq type="default">iwl3160-firmware</packagereq>
1403       <packagereq type="default">iwl3945-firmware</packagereq>
1404       <packagereq type="default">iwl4965-firmware</packagereq>
1405       <packagereq type="default">iwl5000-firmware</packagereq>
1406       <packagereq type="default">iwl5150-firmware</packagereq>
1407       <packagereq type="default">iwl6000-firmware</packagereq>
1408       <packagereq type="default">iwl6000g2a-firmware</packagereq>
1409       <packagereq type="default">iwl6000g2b-firmware</packagereq>
1410       <packagereq type="default">iwl6050-firmware</packagereq>
1411       <packagereq type="default">iwl7260-firmware</packagereq>
788e32 1412       <packagereq type="default">iwl7265-firmware</packagereq>
7cb5cb 1413       <packagereq type="default">kernel-tools</packagereq>
FA 1414       <packagereq type="default">libsysfs</packagereq>
1415       <packagereq type="default">linux-firmware</packagereq>
b72ab3 1416       <packagereq type="default">lshw</packagereq>
7cb5cb 1417       <packagereq type="default">microcode_ctl</packagereq>
FA 1418       <packagereq type="default">NetworkManager</packagereq>
1419       <packagereq type="default">NetworkManager-team</packagereq>
1420       <packagereq type="default">NetworkManager-tui</packagereq>
1421       <packagereq type="default">postfix</packagereq>
b72ab3 1422       <packagereq type="default">sg3_utils</packagereq>
FA 1423       <packagereq type="default">sg3_utils-libs</packagereq>
ec74a9 1424       <packagereq type="optional">dracut-config-generic</packagereq>
FA 1425       <packagereq type="optional">dracut-fips</packagereq>
7cb5cb 1426       <packagereq type="optional">dracut-fips-aesni</packagereq>
ec74a9 1427       <packagereq type="optional">dracut-network</packagereq>
00f9b6 1428       <packagereq type="optional">initial-setup</packagereq>
ec74a9 1429       <packagereq type="optional">openssh-keycat</packagereq>
00f9b6 1430       <packagereq type="optional">rdma-core</packagereq>
ec74a9 1431       <packagereq type="optional">selinux-policy-mls</packagereq>
FA 1432       <packagereq type="optional">tboot</packagereq>
7cb5cb 1433     </packagelist>
ec74a9 1434   </group>
FA 1435   <group>
7cb5cb 1436     <id>debugging</id>
FA 1437     <name>Debugging Tools</name>
1438     <name xml:lang="as">ডিবাগ কৰা সঁজুলিসমূহ</name>
1439     <name xml:lang="bn">ডিবাগ করতে ব্যবহৃত সরঞ্জাম</name>
1440     <name xml:lang="bn_IN">ডিবাগ করতে ব্যবহৃত সরঞ্জাম</name>
1441     <name xml:lang="cs">Nástroje pro ladění</name>
b72ab3 1442     <name xml:lang="cs_CZ">Nástroje pro ladění</name>
7cb5cb 1443     <name xml:lang="de">Debugging-Tools</name>
b72ab3 1444     <name xml:lang="de_CH">Debugging-Tools</name>
7cb5cb 1445     <name xml:lang="es">Herramientas de depuración</name>
b72ab3 1446     <name xml:lang="es_ES">Herramientas de depuración</name>
7cb5cb 1447     <name xml:lang="fr">Outils de débogage</name>
FA 1448     <name xml:lang="gu">ડિબગીંગ સાધનો</name>
1449     <name xml:lang="hi">डिबगिंग औज़ार</name>
1450     <name xml:lang="ia">Instrumentos de depuration</name>
1451     <name xml:lang="it">Tool per il debug</name>
b72ab3 1452     <name xml:lang="it_IT">Tool per il debug</name>
7cb5cb 1453     <name xml:lang="ja">デバッグツール</name>
b72ab3 1454     <name xml:lang="ja_JP">デバッグツール</name>
7cb5cb 1455     <name xml:lang="kn">ದೋಷನಿವಾರಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು</name>
FA 1456     <name xml:lang="ko">디버깅 도구</name>
1457     <name xml:lang="ml">ഡീബഗ്ഗിങ് ഉപകരണങ്ങള്‍</name>
1458     <name xml:lang="mr">डिबगींग साधने</name>
1459     <name xml:lang="or">ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ</name>
1460     <name xml:lang="pa">ਡੀਬੱਗਿੰਗ ਸੰਦ</name>
1461     <name xml:lang="pl">Narzędzia debugowania</name>
1462     <name xml:lang="ru">Средства отладки</name>
b72ab3 1463     <name xml:lang="ru_RU">Средства отладки</name>
7cb5cb 1464     <name xml:lang="sv">Felsökningsverktyg</name>
FA 1465     <name xml:lang="ta">பிழைதிருத்த கருவிகள்</name>
b72ab3 1466     <name xml:lang="ta_IN">பிழைதிருத்த கருவிகள்</name>
7cb5cb 1467     <name xml:lang="te">డీబగ్గింగ్ సాధనములు</name>
FA 1468     <name xml:lang="uk">Інструменти для зневаджування</name>
b72ab3 1469     <name xml:lang="uk_UA">Інструменти для зневаджування</name>
FA 1470     <name xml:lang="zh">除錯工具</name>
7cb5cb 1471     <name xml:lang="zh_CN">调试工具</name>
FA 1472     <name xml:lang="zh_TW">除錯工具</name>
1473     <description>Tools for debugging misbehaving applications and diagnosing performance problems.</description>
1474     <description xml:lang="as">বিশৃঙ্খল এপ্লিকেচন ডিবাগ কৰাৰ বাবে আৰু কাৰ্য্যক্ষমতাৰ সমস্যাৰ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰাৰ বাবে বিভিন্ন সঁজুলিসমূহ।</description>
1475     <description xml:lang="bn">বিশৃঙ্খল অ্যাপ্লিকেশন ডিবাগ করার জন্য ও কর্মক্ষমতার সমস্যার কারণনির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম।</description>
1476     <description xml:lang="bn_IN">বিশৃঙ্খল অ্যাপ্লিকেশন ডিবাগ করার জন্য ও কর্মক্ষমতার সমস্যার কারণনির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম।</description>
1477     <description xml:lang="cs">Nástroje pro ladění nesprávně běžících aplikací a diagnostiku potíží s výkonem.</description>
b72ab3 1478     <description xml:lang="cs_CZ">Nástroje pro ladění nesprávně běžících aplikací a diagnostiku potíží s výkonem.</description>
7cb5cb 1479     <description xml:lang="de">Tools für das Debuggen von fehlerhaften Anwendungen und zur Diagnose von Performanzproblemen.</description>
b72ab3 1480     <description xml:lang="de_CH">Tools für das Debuggen von fehlerhaften Anwendungen und zur Diagnose von Performanzproblemen.</description>
7cb5cb 1481     <description xml:lang="es">Herramientas para depuración de aplicaciones que se comportan mal y diagnosis de problemas de rendimiento.</description>
b72ab3 1482     <description xml:lang="es_ES">Herramientas para depuración de aplicaciones que se comportan mal y diagnosis de problemas de rendimiento.</description>
7cb5cb 1483     <description xml:lang="fr">Outils pour déboguer les applications ayant un mauvais comportement et diagnostiquer les problèmes de performance.</description>
FA 1484     <description xml:lang="gu">ખરાબ વર્ણતૂકવાળા કાર્યક્રમોનું ડિબગીંગ અને પ્રભાવની સમસ્યાઓનું નિદાન કરવા માટેનાં સાધનો.</description>
1485     <description xml:lang="hi">बुरे अनुप्रयोगों और प्रदर्शन समस्या के निदान के लिए औजार.</description>
1486     <description xml:lang="ia">Utensiles pro depurar applicationes que non es functionante correctemente, e pro diagnosticar problemas in le rendimento.</description>
1487     <description xml:lang="it">Tool per il debug di applicazioni errate e per la diagnosi dei problemi sulle prestazioni.</description>
b72ab3 1488     <description xml:lang="it_IT">Tool per il debug di applicazioni errate e per la diagnosi dei problemi sulle prestazioni.</description>
7cb5cb 1489     <description xml:lang="ja">正しく動作しないアプリケーションをデバッグし、パフォーマンスの問題を分析するツールです。</description>
b72ab3 1490     <description xml:lang="ja_JP">正しく動作しないアプリケーションをデバッグし、パフォーマンスの問題を分析するツールです。</description>
7cb5cb 1491     <description xml:lang="kn">ತಪ್ಪಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಅನ್ವಯಗಳ ದೋಷನಿವಾರಣೆ ಹಾಗು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು.</description>
FA 1492     <description xml:lang="ko">잘 못 동작하는 어플리케이션의 디버깅과 성능 문제 진단을 위한 도구.</description>
1493     <description xml:lang="ml">തകരാറുള്ള പ്രയോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തന പിശകുകളും ഡീബഗ്ഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രയോഗങ്ങള്‍.</description>
1494     <description xml:lang="mr">अयोग्य ऍप्लिकेशन्सच्या डिबगींग व क्षमता विश्लेषण संबंधीत अडचणींकरीता साधने.</description>
1495     <description xml:lang="or">ଖରାପ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରୟୋଗର ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସମସ୍ୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ।</description>
1496     <description xml:lang="pa">ਗਲਤ ਵਰਤਾਓ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਡੀਬੱਗਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਟੂਲ।</description>
1497     <description xml:lang="pl">Narzędzia do debugowania błędnie zachowujących się aplikacji i diagnozowania problemów z wydajnością.</description>
1498     <description xml:lang="ru">Средства отладки приложений и проблем производительности.</description>
b72ab3 1499     <description xml:lang="ru_RU">Средства отладки приложений и проблем производительности.</description>
7cb5cb 1500     <description xml:lang="sv">Verktyg för felsökning av program som beter sig felaktigt, och diagnostik av prestandaproblem.</description>
FA 1501     <description xml:lang="ta">மோசமான பயன்பாடுகளின் பிழைதிருத்த மற்றும் செயற்படுத்தல் சிக்கல்களுக்கான கருவிகள்.</description>
b72ab3 1502     <description xml:lang="ta_IN">மோசமான பயன்பாடுகளின் பிழைதிருத்த மற்றும் செயற்படுத்தல் சிக்கல்களுக்கான கருவிகள்.</description>
7cb5cb 1503     <description xml:lang="te">సరిగాప్రవర్తించని అనువర్తనముల మరియు పనితనపు సమస్యల విశ్లేషణా డీబగ్గింగ్ కొరకు సాధనములు.</description>
FA 1504     <description xml:lang="uk">Програми для діагностики помилкової поведінки програми та проблем з швидкодією.</description>
b72ab3 1505     <description xml:lang="uk_UA">Програми для діагностики помилкової поведінки програми та проблем з швидкодією.</description>
FA 1506     <description xml:lang="zh">用來為執行不正常的應用程式除錯並為效能問題進行診斷的工具。</description>
7cb5cb 1507     <description xml:lang="zh_CN">调试行为异常程序以及诊断性能问题的工具。</description>
FA 1508     <description xml:lang="zh_TW">用來為執行不正常的應用程式除錯並為效能問題進行診斷的工具。</description>
1509     <default>false</default>
1510     <uservisible>false</uservisible>
1511     <packagelist>
1512       <packagereq type="mandatory">gdb</packagereq>
1513       <packagereq type="mandatory">kexec-tools</packagereq>
1514       <packagereq type="mandatory">latrace</packagereq>
1515       <packagereq type="mandatory">libreport-cli</packagereq>
1516       <packagereq type="mandatory">strace</packagereq>
1517       <packagereq type="mandatory">systemtap-runtime</packagereq>
1518       <packagereq type="default">abrt-addon-ccpp</packagereq>
ec74a9 1519       <packagereq type="default">abrt-addon-python</packagereq>
FA 1520       <packagereq type="default">abrt-cli</packagereq>
1521       <packagereq type="default">crash</packagereq>
7cb5cb 1522       <packagereq type="default">crash-gcore-command</packagereq>
2aafaa 1523       <packagereq type="default">crash-ptdump-command</packagereq>
ec74a9 1524       <packagereq type="default">crash-trace-command</packagereq>
FA 1525       <packagereq type="default">elfutils</packagereq>
1526       <packagereq type="default">kernel-tools</packagereq>
1527       <packagereq type="default">libreport-plugin-mailx</packagereq>
1528       <packagereq type="default">ltrace</packagereq>
1529       <packagereq type="default">memstomp</packagereq>
1530       <packagereq type="default">ps_mem</packagereq>
1531       <packagereq type="default">trace-cmd</packagereq>
1532       <packagereq type="default">valgrind</packagereq>
1533       <packagereq type="optional">abrt-java-connector</packagereq>
1534       <packagereq type="optional">gdb-gdbserver</packagereq>
1535       <packagereq type="optional">glibc-utils</packagereq>
1536       <packagereq type="optional">memtest86+</packagereq>
1537       <packagereq type="optional">systemtap-client</packagereq>
1538       <packagereq type="optional">systemtap-initscript</packagereq>
7cb5cb 1539     </packagelist>
ec74a9 1540   </group>
FA 1541   <group>
7cb5cb 1542     <id>desktop-debugging</id>
FA 1543     <name>Desktop Debugging and Performance Tools</name>
1544     <name xml:lang="as">ডেস্কটপ ডিবাগ আৰু কাৰ্য্যক্ষমতাৰ সম্বন্ধীয় সঁজুলিসমূহ</name>
1545     <name xml:lang="bn">ডেস্কটপ ডিবাগ ও কর্মক্ষমতার সম্বন্ধীয় সামগ্রী</name>
1546     <name xml:lang="bn_IN">ডেস্কটপ ডিবাগ ও কর্মক্ষমতার সম্বন্ধীয় সামগ্রী</name>
1547     <name xml:lang="cs">Nástroje pro ladění pracovního prostředí a sledování výkonu</name>
b72ab3 1548     <name xml:lang="cs_CZ">Nástroje pro ladění pracovního prostředí a sledování výkonu</name>
7cb5cb 1549     <name xml:lang="de">Debugging- und Performance-Tools für den Desktop</name>
b72ab3 1550     <name xml:lang="de_CH">Debugging- und Performance-Tools für den Desktop</name>
7cb5cb 1551     <name xml:lang="es">Depuración de escritorio y herramientas de rendimiento</name>
b72ab3 1552     <name xml:lang="es_ES">Depuración de escritorio y herramientas de rendimiento</name>
7cb5cb 1553     <name xml:lang="fr">Outils de débogage et performance du bureau</name>
FA 1554     <name xml:lang="gu">ડેસ્કટોપ ડિબગીંગ અને પ્રભાવ સાધનો</name>
1555     <name xml:lang="hi">डेस्कटॉप डिबगिंग और प्रदर्शन औज़ार</name>
1556     <name xml:lang="ia">Instrumentos de scriptorio pro depuration e rendimento</name>
1557     <name xml:lang="it">Tool per le prestazioni e di debug del desktop</name>
b72ab3 1558     <name xml:lang="it_IT">Tool per le prestazioni e di debug del desktop</name>
7cb5cb 1559     <name xml:lang="ja">デスクトップのデバッグとパフォーマンスツール</name>
b72ab3 1560     <name xml:lang="ja_JP">デスクトップのデバッグとパフォーマンスツール</name>
7cb5cb 1561     <name xml:lang="kn">ಗಣಕತೆರೆ ದೋಷನಿವಾರಣೆ ಹಾಗು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು</name>
FA 1562     <name xml:lang="ko">데스크탑 디버깅과 성능 도구</name>
1563     <name xml:lang="ml">ഡസ്ക്ടോപ്പ് ഡീബഗ്ഗിങും പ്രവര്‍ത്തനത്തിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍</name>
1564     <name xml:lang="mr">डेस्कटॉप डिबगींग व क्षमता साधने</name>
1565     <name xml:lang="or">ଡେସ୍କଟପ ତ୍ରୁଟିନିବାରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସାଧନଗୁଡ଼ିକ</name>
1566     <name xml:lang="pa">ਡੈਸਕਟਾਪ ਡੀਬੱਗਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੰਦ</name>
1567     <name xml:lang="pl">Narzędzia debugowania i obliczania wydajności środowisk graficznych</name>
1568     <name xml:lang="ru">Средства отладки и поддержки производительности рабочего стола.</name>
b72ab3 1569     <name xml:lang="ru_RU">Средства отладки и поддержки производительности рабочего стола.</name>
7cb5cb 1570     <name xml:lang="sv">Skrivbordsfelsöknings- och prestandaverktyg</name>
FA 1571     <name xml:lang="ta">பணிமேடை பிழைதிருத்தி மற்றும் செயற்படுத்தல் கருவிகள்</name>
b72ab3 1572     <name xml:lang="ta_IN">பணிமேடை பிழைதிருத்தி மற்றும் செயற்படுத்தல் கருவிகள்</name>
7cb5cb 1573     <name xml:lang="te">డెస్కుటాప్ డీబగ్గింగ్ మరియు పనితనం సాధనములు</name>
FA 1574     <name xml:lang="uk">Програми для діагностики та перевірки швидкодії робочої станції</name>
b72ab3 1575     <name xml:lang="uk_UA">Програми для діагностики та перевірки швидкодії робочої станції</name>
FA 1576     <name xml:lang="zh">桌面環境除錯與效能工具</name>
7cb5cb 1577     <name xml:lang="zh_CN">桌面调试和运行工具</name>
FA 1578     <name xml:lang="zh_TW">桌面環境除錯與效能工具</name>
1579     <description>GUI tools for debugging applications and performance.</description>
1580     <description xml:lang="as">এপ্লিকেচন ডিবাগ কৰিবলৈ আৰু কাৰ্য্যক্ষমতা সম্বন্ধীয় GUI সঁজুলিসমূহ।</description>
1581     <description xml:lang="bn">অ্যাপ্লিকেশন ডিবাগ করতে ও কর্মক্ষমতা সম্বন্ধীয় GUI সরঞ্জাম।</description>
1582     <description xml:lang="bn_IN">অ্যাপ্লিকেশন ডিবাগ করতে ও কর্মক্ষমতা সম্বন্ধীয় GUI সরঞ্জাম।</description>
1583     <description xml:lang="cs">Grafické nástroje pro ladění aplikací a výkonu.</description>
b72ab3 1584     <description xml:lang="cs_CZ">Grafické nástroje pro ladění aplikací a výkonu.</description>
7cb5cb 1585     <description xml:lang="de">GUI-Tools für das Debuggen von Applikationen und deren Performanz.</description>
b72ab3 1586     <description xml:lang="de_CH">GUI-Tools für das Debuggen von Applikationen und deren Performanz.</description>
7cb5cb 1587     <description xml:lang="es">Herramientas GUI para aplicaciones de depuración y rendimiento.</description>
b72ab3 1588     <description xml:lang="es_ES">Herramientas GUI para aplicaciones de depuración y rendimiento.</description>
7cb5cb 1589     <description xml:lang="fr">Outils de GUI pour le débogage et la performance d'applications.</description>
FA 1590     <description xml:lang="gu">ડિબગીંગ કાર્યક્રમો અને પ્રભાવ માટે GUI સાધનો.</description>
1591     <description xml:lang="hi">अनुप्रयोग डबगिंग और प्रदर्शन के लिए GUI औजार.</description>
1592     <description xml:lang="ia">Utensiles graphic pro depuration e rendimento de applicationes.</description>
1593     <description xml:lang="it">Tool della GUI per prestazioni ed il debug delle applicazioni.</description>
b72ab3 1594     <description xml:lang="it_IT">Tool della GUI per prestazioni ed il debug delle applicazioni.</description>
7cb5cb 1595     <description xml:lang="ja">アプリケーションやパフォーマンスのデバッグを行うための GUI ツール</description>
b72ab3 1596     <description xml:lang="ja_JP">アプリケーションやパフォーマンスのデバッグを行うための GUI ツール</description>
7cb5cb 1597     <description xml:lang="kn">ದೋಷನಿವಾರಣೆ ಹಾಗು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿನ GUI ಉಪಕರಣಗಳು.</description>
FA 1598     <description xml:lang="ko">프로그램 디버깅과 성능 향상을 위한 GUI 도구</description>
1599     <description xml:lang="ml">പ്രയോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനവും ഡീബഗ്ഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള GUI പ്രയോഗങ്ങള്‍.</description>
1600     <description xml:lang="mr">ऍप्लिकेशन्स् व क्षमता डिबग करण्यासाठी GUI साधने.</description>
1601     <description xml:lang="or">ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ GUI ସାଧନଗୁଡ଼ିକ।</description>
1602     <description xml:lang="pa">ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਡੀਬੱਗਿੰਗ ਲਈ GUI ਸੰਦ।</description>
1603     <description xml:lang="pl">Narzędzia graficzne do debugowania aplikacji i mierzenia wydajności.</description>
1604     <description xml:lang="ru">Графические инструменты отладки приложений и контроля производительности.</description>
b72ab3 1605     <description xml:lang="ru_RU">Графические инструменты отладки приложений и контроля производительности.</description>
7cb5cb 1606     <description xml:lang="sv">Grafiska verktyg för felsökning av program och prestanda.</description>
FA 1607     <description xml:lang="ta">பிழைதிருத்த பயன்பாடுகள் மற்றும் செயற்படுதலுக்கான GUI கருவிகள்.</description>
b72ab3 1608     <description xml:lang="ta_IN">பிழைதிருத்த பயன்பாடுகள் மற்றும் செயற்படுதலுக்கான GUI கருவிகள்.</description>
7cb5cb 1609     <description xml:lang="te">అనువర్తనముల మరియు పనితనం డీబగ్గింగ్‌కు GUI సాధనములు.</description>
FA 1610     <description xml:lang="uk">Графічні інструмент для діагностики програм та визначення джерел проблем зі швидкодією.</description>
b72ab3 1611     <description xml:lang="uk_UA">Графічні інструмент для діагностики програм та визначення джерел проблем зі швидкодією.</description>
FA 1612     <description xml:lang="zh">用來為應用程式和效能進行除錯的 GUI 工具。</description>
7cb5cb 1613     <description xml:lang="zh_CN">调试应用程序和性能的 GUI 工具。</description>
FA 1614     <description xml:lang="zh_TW">用來為應用程式和效能進行除錯的 GUI 工具。</description>
1615     <default>false</default>
1616     <uservisible>false</uservisible>
1617     <packagelist>
1618       <packagereq type="default">abrt-desktop</packagereq>
1619       <packagereq type="default">crash</packagereq>
ec74a9 1620       <packagereq type="default">libreport-gtk</packagereq>
FA 1621       <packagereq type="optional">abrt-gui</packagereq>
1622       <packagereq type="optional">bltk</packagereq>
1623       <packagereq type="optional">oprofile-gui</packagereq>
1624       <packagereq type="optional">pcp-gui</packagereq>
1625       <packagereq type="optional">tuna</packagereq>
1626       <packagereq type="optional">xrestop</packagereq>
7cb5cb 1627     </packagelist>
ec74a9 1628   </group>
FA 1629   <group>
7cb5cb 1630     <id>development</id>
FA 1631     <name>Development Tools</name>
1632     <name xml:lang="af">Ontwikkelingsnutsgoed</name>
b72ab3 1633     <name xml:lang="af_ZA">Ontwikkelingsnutsgoed</name>
7cb5cb 1634     <name xml:lang="am">ማሳደጊያ መሣሪያዎች</name>
FA 1635     <name xml:lang="ar">أدوات التطوير</name>
1636     <name xml:lang="as">উন্নয়ন সঁজুলিসমূহ</name>
1637     <name xml:lang="bal">وسایل پیشروگ</name>
1638     <name xml:lang="be">Сродкі распрацоўкі праграм</name>
1639     <name xml:lang="bg">Инструменти за разработка</name>
1640     <name xml:lang="bn">সফ্টওয়্যার নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় টুল</name>
1641     <name xml:lang="bn_IN">সফ্টওয়্যার নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় টুল</name>
1642     <name xml:lang="bs">Razvojni alati</name>
1643     <name xml:lang="ca">Eines de desenvolupament</name>
1644     <name xml:lang="cs">Vývojářské nástroje</name>
b72ab3 1645     <name xml:lang="cs_CZ">Vývojářské nástroje</name>
7cb5cb 1646     <name xml:lang="cy">Arfau Datblygu</name>
FA 1647     <name xml:lang="da">Udviklingsværktøjer</name>
1648     <name xml:lang="de">Entwicklungswekzeuge</name>
b72ab3 1649     <name xml:lang="de_CH">Entwicklungswekzeuge</name>
7cb5cb 1650     <name xml:lang="el">Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού</name>
FA 1651     <name xml:lang="en_GB">Development Tools</name>
1652     <name xml:lang="es">Herramientas de desarrollo</name>
b72ab3 1653     <name xml:lang="es_ES">Herramientas de desarrollo</name>
7cb5cb 1654     <name xml:lang="et">Arendusvahendid</name>
FA 1655     <name xml:lang="fa">ابزارهای برنامه‌سازی</name>
b72ab3 1656     <name xml:lang="fa_IR">ابزارهای برنامه‌سازی</name>
7cb5cb 1657     <name xml:lang="fi">Ohjelmistokehitystyökalut</name>
FA 1658     <name xml:lang="fr">Outils de développement</name>
1659     <name xml:lang="gl">Ferramentas de desenvolvemento</name>
1660     <name xml:lang="gu">વિકાસના સાધનો</name>
1661     <name xml:lang="he">כלי פיתוח</name>
1662     <name xml:lang="hi">विकासात्मक उपकरण</name>
1663     <name xml:lang="hr">Razvojni alati</name>
b72ab3 1664     <name xml:lang="hr_HR">Razvojni alati</name>
7cb5cb 1665     <name xml:lang="hu">Fejlesztőeszközök</name>
FA 1666     <name xml:lang="hy">Ծրագրավորման գործիքներ</name>
1667     <name xml:lang="ia">Instrumentos de disveloppamento</name>
1668     <name xml:lang="id">Peralatan Pengembangan</name>
1669     <name xml:lang="ilo">Ramramit a Pambukel</name>
1670     <name xml:lang="is">Þróunartól</name>
1671     <name xml:lang="it">Strumenti di sviluppo</name>
b72ab3 1672     <name xml:lang="it_IT">Strumenti di sviluppo</name>
7cb5cb 1673     <name xml:lang="ja">開発ツール</name>
b72ab3 1674     <name xml:lang="ja_JP">開発ツール</name>
7cb5cb 1675     <name xml:lang="ka">პროგრამირების ინსტრუმენტები</name>
FA 1676     <name xml:lang="kn">ವಿಕಸನ ಉಪಕರಣಗಳು</name>
1677     <name xml:lang="ko">개발용 도구</name>
1678     <name xml:lang="lv">Programmēšanas rīki</name>
1679     <name xml:lang="mai">विकासात्मक अओजार</name>
1680     <name xml:lang="mk">Алатки за развој</name>
1681     <name xml:lang="ml">ഡെവലപ്പ്മെന്‍റ് ഉപകരണങ്ങള്‍</name>
1682     <name xml:lang="mr">विकास उपकरणे</name>
1683     <name xml:lang="ms">Alatan Pembangunan</name>
b72ab3 1684     <name xml:lang="ms_MY">Alatan Pembangunan</name>
7cb5cb 1685     <name xml:lang="nb">Utviklingsverktøy</name>
FA 1686     <name xml:lang="ne">विकास उपकरण</name>
1687     <name xml:lang="nl">Ontwikkelingshulpmiddelen</name>
1688     <name xml:lang="no">Utviklingsverktøy</name>
1689     <name xml:lang="nso">Didirišwa tša Tšwetšopele</name>
1690     <name xml:lang="or">ବିକାଶ ଉପକରଣ</name>
1691     <name xml:lang="pa">ਵਿਕਾਸ ਸੰਦ</name>
1692     <name xml:lang="pl">Narzędzia programistyczne</name>
1693     <name xml:lang="pt">Ferramentas de Desenvolvimento</name>
1694     <name xml:lang="pt_BR">Ferramentas de Desenvolvimento</name>
1695     <name xml:lang="ro">Unelte pentru dezvoltare</name>
1696     <name xml:lang="ru">Средства разработки</name>
b72ab3 1697     <name xml:lang="ru_RU">Средства разработки</name>
7cb5cb 1698     <name xml:lang="si">ප්‍රවර්ධන මෙවලම්</name>
FA 1699     <name xml:lang="sk">Vývojárske nástroje</name>
1700     <name xml:lang="sl">Razvojna orodja</name>
1701     <name xml:lang="sq">Mjete Zhvillimi</name>
1702     <name xml:lang="sr">Развојне алатке</name>
1703     <name xml:lang="sr@latin">Razvojne alatke</name>
1704     <name xml:lang="sr@Latn">Razvojne alatke</name>
1705     <name xml:lang="sv">Utvecklingsverktyg</name>
1706     <name xml:lang="ta">உருவாக்கம் கருவிகள்</name>
b72ab3 1707     <name xml:lang="ta_IN">உருவாக்கம் கருவிகள்</name>
7cb5cb 1708     <name xml:lang="te">అబివృద్ధిచేయు సాధనములు</name>
FA 1709     <name xml:lang="tg">Асбобҳои барноманависӣ</name>
1710     <name xml:lang="th">เครื่องมือสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์</name>
1711     <name xml:lang="tr">Geliştirme Araçları</name>
1712     <name xml:lang="uk">Засоби розробки</name>
b72ab3 1713     <name xml:lang="uk_UA">Засоби розробки</name>
7cb5cb 1714     <name xml:lang="ur">تعمیر کے الات</name>
FA 1715     <name xml:lang="vi">Công cụ phát triển</name>
b72ab3 1716     <name xml:lang="zh">開發工具</name>
7cb5cb 1717     <name xml:lang="zh_CN">开发工具</name>
FA 1718     <name xml:lang="zh_TW">開發工具</name>
1719     <name xml:lang="zu">Amathuluzi Okuthuthukisa</name>
1720     <description>A basic development environment.</description>
1721     <description xml:lang="as">উন্নয়নৰ বাবে মৌলিক পৰিৱেশ।</description>
1722     <description xml:lang="bn">ডিভেলমেন্টের জন্য মৌলিক পরিবেশ।</description>
1723     <description xml:lang="bn_IN">ডিভেলমেন্টের জন্য মৌলিক পরিবেশ।</description>
1724     <description xml:lang="cs">Základní vývojové prostředí.</description>
b72ab3 1725     <description xml:lang="cs_CZ">Základní vývojové prostředí.</description>
7cb5cb 1726     <description xml:lang="de">Eine grundlegende Entwicklungsumgebung.</description>
b72ab3 1727     <description xml:lang="de_CH">Eine grundlegende Entwicklungsumgebung.</description>
7cb5cb 1728     <description xml:lang="es">Un entorno de desarrollo básico.</description>
b72ab3 1729     <description xml:lang="es_ES">Un entorno de desarrollo básico.</description>
7cb5cb 1730     <description xml:lang="eu">Oinarrizko garapen ingurune bat</description>
b72ab3 1731     <description xml:lang="eu_ES">Oinarrizko garapen ingurune bat</description>
7cb5cb 1732     <description xml:lang="fr">Un environnement de développement de base.</description>
FA 1733     <description xml:lang="gu">આધાર વિકાસ પર્યાવરણ.</description>
1734     <description xml:lang="hi">मौलिक विकास वातावरण.</description>
1735     <description xml:lang="ia">Un ambiente de disveloppamento basic.</description>
1736     <description xml:lang="it">Un ambiente di sviluppo di base.</description>
b72ab3 1737     <description xml:lang="it_IT">Un ambiente di sviluppo di base.</description>
7cb5cb 1738     <description xml:lang="ja">基本的な開発環境</description>
b72ab3 1739     <description xml:lang="ja_JP">基本的な開発環境</description>
7cb5cb 1740     <description xml:lang="kn">ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ವಿಕಸನಾ ಪರಿಸರ.</description>
FA 1741     <description xml:lang="ko">기본 개발 환경.</description>
1742     <description xml:lang="ml">ഒരു അടിസ്ഥാന ഡെവലപ്പ്മെന്റ് എന്‍വയോണ്മെന്റ്.</description>
1743     <description xml:lang="mr">मुळ डेव्हलपमेंट एन्वार्यनमेंट.</description>
1744     <description xml:lang="or">ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ବିକାଶ ପରିବେଶ।</description>
1745     <description xml:lang="pa">ਇੱਕ ਮੁਢਲਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣ।</description>
1746     <description xml:lang="pl">Podstawowe środowisko programistyczne.</description>
1747     <description xml:lang="ru">Стандартная среда разработки.</description>
b72ab3 1748     <description xml:lang="ru_RU">Стандартная среда разработки.</description>
7cb5cb 1749     <description xml:lang="sv">En grundläggande utvecklingsmiljö.</description>
FA 1750     <description xml:lang="ta">ஒரு அடிப்படை வளர்ச்சி சூழல்.</description>
b72ab3 1751     <description xml:lang="ta_IN">ஒரு அடிப்படை வளர்ச்சி சூழல்.</description>
7cb5cb 1752     <description xml:lang="te">ఒక ప్రాధమిక అభివృద్ది వాతావరణం.</description>
FA 1753     <description xml:lang="uk">Базове середовище розробки.</description>
b72ab3 1754     <description xml:lang="uk_UA">Базове середовище розробки.</description>
FA 1755     <description xml:lang="zh">基本開發環境。</description>
7cb5cb 1756     <description xml:lang="zh_CN">基本开发环境。</description>
FA 1757     <description xml:lang="zh_TW">基本開發環境。</description>
1758     <default>false</default>
1759     <uservisible>true</uservisible>
1760     <packagelist>
1761       <packagereq type="mandatory">autoconf</packagereq>
1762       <packagereq type="mandatory">automake</packagereq>
1763       <packagereq type="mandatory">binutils</packagereq>
1764       <packagereq type="mandatory">bison</packagereq>
1765       <packagereq type="mandatory">flex</packagereq>
1766       <packagereq type="mandatory">gcc</packagereq>
1767       <packagereq type="mandatory">gcc-c++</packagereq>
1768       <packagereq type="mandatory">gettext</packagereq>
1769       <packagereq type="mandatory">libtool</packagereq>
1770       <packagereq type="mandatory">make</packagereq>
1771       <packagereq type="mandatory">patch</packagereq>
1772       <packagereq type="mandatory">pkgconfig</packagereq>
1773       <packagereq type="mandatory">redhat-rpm-config</packagereq>
1774       <packagereq type="mandatory">rpm-build</packagereq>
1775       <packagereq type="mandatory">rpm-sign</packagereq>
1776       <packagereq type="default">byacc</packagereq>
1777       <packagereq type="default">cscope</packagereq>
1778       <packagereq type="default">ctags</packagereq>
1779       <packagereq type="default">diffstat</packagereq>
1780       <packagereq type="default">doxygen</packagereq>
1781       <packagereq type="default">elfutils</packagereq>
1782       <packagereq type="default">gcc-gfortran</packagereq>
1783       <packagereq type="default">git</packagereq>
1784       <packagereq type="default">indent</packagereq>
1785       <packagereq type="default">intltool</packagereq>
1786       <packagereq type="default">patchutils</packagereq>
1787       <packagereq type="default">rcs</packagereq>
1788       <packagereq type="default">subversion</packagereq>
1789       <packagereq type="default">swig</packagereq>
1790       <packagereq type="default">systemtap</packagereq>
1791       <packagereq type="optional">ant</packagereq>
1792       <packagereq type="optional">babel</packagereq>
1793       <packagereq type="optional">bzr</packagereq>
1794       <packagereq type="optional">chrpath</packagereq>
1795       <packagereq type="optional">cmake</packagereq>
1796       <packagereq type="optional">compat-gcc-44</packagereq>
1797       <packagereq type="optional">compat-gcc-44-c++</packagereq>
1798       <packagereq type="optional">cvs</packagereq>
1799       <packagereq type="optional">dejagnu</packagereq>
1800       <packagereq type="optional">ElectricFence</packagereq>
1801       <packagereq type="optional">expect</packagereq>
1802       <packagereq type="optional">gcc-gnat</packagereq>
1803       <packagereq type="optional">gcc-objc</packagereq>
1804       <packagereq type="optional">gcc-objc++</packagereq>
1805       <packagereq type="optional">imake</packagereq>
1806       <packagereq type="optional">javapackages-tools</packagereq>
1807       <packagereq type="optional">ksc</packagereq>
1808       <packagereq type="optional">libstdc++-docs</packagereq>
1809       <packagereq type="optional">mercurial</packagereq>
1810       <packagereq type="optional">mod_dav_svn</packagereq>
1811       <packagereq type="optional">nasm</packagereq>
1812       <packagereq type="optional">perltidy</packagereq>
1813       <packagereq type="optional">python-docs</packagereq>
1814       <packagereq type="optional">rpmdevtools</packagereq>
1815       <packagereq type="optional">rpmlint</packagereq>
1816       <packagereq type="optional">systemtap-sdt-devel</packagereq>
1817       <packagereq type="optional">systemtap-server</packagereq>
1818     </packagelist>
1819   </group>
1820   <group>
1821     <id>dial-up</id>
1822     <name>Dial-up Networking Support</name>
1823     <name xml:lang="ar">دعم شبكات الاتصال الهاتفي</name>
1824     <name xml:lang="as">ডায়েল-আপ কৰা নেটৱাৰ্কিং সমৰ্থন</name>
1825     <name xml:lang="bal">حمایت شبکه ای دیال آپ</name>
1826     <name xml:lang="bg">Поддръжка на Dailup мрежи</name>
1827     <name xml:lang="bn">ডায়াল-আপ নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা</name>
1828     <name xml:lang="bn_IN">ডায়াল-আপ নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা</name>
1829     <name xml:lang="bs">Podrška za telefoniranje</name>
1830     <name xml:lang="ca">Suport per a la connexió a la xarxa</name>
1831     <name xml:lang="cs">Telefonické připojení</name>
b72ab3 1832     <name xml:lang="cs_CZ">Telefonické připojení</name>
7cb5cb 1833     <name xml:lang="da">Understøttelse for opkaldt netopkobling</name>
FA 1834     <name xml:lang="de">Unterstützung für DFÜ-Netzwerke</name>
b72ab3 1835     <name xml:lang="de_CH">Unterstützung für DFÜ-Netzwerke</name>
7cb5cb 1836     <name xml:lang="el">Υποστήριξη δικτύωσης μέσω τηλεφώνου</name>
FA 1837     <name xml:lang="es">Soporte de Red por Módem</name>
b72ab3 1838     <name xml:lang="es_ES">Soporte de Red por Módem</name>
7cb5cb 1839     <name xml:lang="et">Sissehelistamisega võrgutamise tugi</name>
FA 1840     <name xml:lang="fi">Tuki puhelinverkkoyhteyksille</name>
1841     <name xml:lang="fr">Prise en charge de l'accès à distance au réseau</name>
1842     <name xml:lang="gu">ડાયલ-અપ નેટવર્કીંગ આધાર</name>
1843     <name xml:lang="he">תמיכה בחיוג לרשת</name>
1844     <name xml:lang="hi">ड़ायलअप संजालन समर्थन</name>
1845     <name xml:lang="hr">Podrška za telefoniranje</name>
b72ab3 1846     <name xml:lang="hr_HR">Podrška za telefoniranje</name>
7cb5cb 1847     <name xml:lang="hu">Telefonos hálózat támogatása</name>
FA 1848     <name xml:lang="hy">Հեռախոսային միացման հնարավորություն</name>
1849     <name xml:lang="ia">Supporto de connexion a rete per modem</name>
1850     <name xml:lang="id">Dukungan Dialup Networking</name>
1851     <name xml:lang="is">Upphringinetsstuðningur</name>
1852     <name xml:lang="it">Supporto Networking dialup</name>
b72ab3 1853     <name xml:lang="it_IT">Supporto Networking dialup</name>
7cb5cb 1854     <name xml:lang="ja">ダイヤルアップネットワークサポート</name>
b72ab3 1855     <name xml:lang="ja_JP">ダイヤルアップネットワークサポート</name>
7cb5cb 1856     <name xml:lang="kn">ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಜಾಲವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲ</name>
FA 1857     <name xml:lang="ko">전화연결 네트워킹 지원</name>
1858     <name xml:lang="lv">Iezvanpiekļuve datortīkliem</name>
1859     <name xml:lang="mai">ड़ायलअप संजालन समर्थन</name>
1860     <name xml:lang="ml">ഡൈല്‍-അപ്പ് നെറ്റ്‍വര്‍ക്കിങ് പിന്തുണ</name>
1861     <name xml:lang="mr">डायल-अप संजालन समर्थन</name>
1862     <name xml:lang="ms">Sokongan Rangkaian Dail-up</name>
b72ab3 1863     <name xml:lang="ms_MY">Sokongan Rangkaian Dail-up</name>
7cb5cb 1864     <name xml:lang="nb">Støtte for oppringt nettverk</name>
FA 1865     <name xml:lang="ne">डायल-अप नेटवर्किङ समर्थन</name>
1866     <name xml:lang="nl">Inbelnetwerk ondersteuning</name>
1867     <name xml:lang="or">ଡାଏଲ-ଅପ ନେଟୱାର୍କିଙ୍ଗ ସହାୟତା</name>
1868     <name xml:lang="pa">ਡਾਇਲ-ਅੱਪ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਹਿਯੋਗ</name>
1869     <name xml:lang="pl">Obsługa sieci dial-up</name>
1870     <name xml:lang="pt">Suporte a Redes Telefónicas</name>
b72ab3 1871     <name xml:lang="pt_BR">Suporte a Redes Telefónicas</name>
7cb5cb 1872     <name xml:lang="ro">Suport pentru acces la reţea prin telefon</name>
FA 1873     <name xml:lang="ru">Удалённый доступ к сети</name>
b72ab3 1874     <name xml:lang="ru_RU">Удалённый доступ к сети</name>
7cb5cb 1875     <name xml:lang="si">ඩයල්අප් ජාල පහසුකම</name>
FA 1876     <name xml:lang="sk">Podpora telefonického pripojenia</name>
1877     <name xml:lang="sl">Podpora za klicne povezave</name>
1878     <name xml:lang="sq">Mbulim Punimi në Rrjet Dial-up</name>
1879     <name xml:lang="sr">Подршка за телефонско умрежавање</name>
1880     <name xml:lang="sr@latin">Podrška za telefonsko umrežavanje</name>
1881     <name xml:lang="sr@Latn">Podrška za telefonsko umrežavanje</name>
1882     <name xml:lang="sv">Stöd för uppringt nätverk</name>
1883     <name xml:lang="ta">டயல்-அப் பிணைய ஆதரவு</name>
b72ab3 1884     <name xml:lang="ta_IN">டயல்-அப் பிணைய ஆதரவு</name>
7cb5cb 1885     <name xml:lang="te">డయిల్-అప్ నెట్ వర్కు మద్దతు</name>
FA 1886     <name xml:lang="tg">Рақамзании Интернет Dial-up</name>
1887     <name xml:lang="tr">Çevirmeli Ağ Desteği</name>
1888     <name xml:lang="uk">Комутований доступ до мережі</name>
b72ab3 1889     <name xml:lang="uk_UA">Комутований доступ до мережі</name>
FA 1890     <name xml:lang="zh">撥號網路支援</name>
7cb5cb 1891     <name xml:lang="zh_CN">拨号网络支持</name>
FA 1892     <name xml:lang="zh_TW">撥號網路支援</name>
1893     <description>Tools for connecting via WWAN, PPP or ISDN.</description>
1894     <description xml:lang="as">WWAN, PPP বা ISDN ৰে সংযোগ কৰিবলে সঁজুলিসমূহ।</description>
1895     <description xml:lang="cs">Nástroje pro připojení pomocí protokolů WWAN, PPP nebo ISDN.</description>
b72ab3 1896     <description xml:lang="cs_CZ">Nástroje pro připojení pomocí protokolů WWAN, PPP nebo ISDN.</description>
7cb5cb 1897     <description xml:lang="de">Werkzeuge zur Verbindung über WWAN, PPP oder ISDN.</description>
b72ab3 1898     <description xml:lang="de_CH">Werkzeuge zur Verbindung über WWAN, PPP oder ISDN.</description>
7cb5cb 1899     <description xml:lang="es">Herramientas para conexión vía WWAN, PPP o ISDN.</description>
b72ab3 1900     <description xml:lang="es_ES">Herramientas para conexión vía WWAN, PPP o ISDN.</description>
7cb5cb 1901     <description xml:lang="fr">Outils de connexion via WWAN, PPP ou ISDN.</description>
FA 1902     <description xml:lang="gu">WWAN, PPP અથવા ISDN મારફતે જોડાવા માટેના સાધનો.</description>
1903     <description xml:lang="hi">WWAN, PPP या ISDN के द्वारा कनेक्टिंग के लिए औज़ार.</description>
1904     <description xml:lang="it">Strumenti per il collegamento tramite WWAN, PPP o ISDN.</description>
b72ab3 1905     <description xml:lang="it_IT">Strumenti per il collegamento tramite WWAN, PPP o ISDN.</description>
FA 1906     <description xml:lang="ja">WWAN、PPP、または ISDN 経由の接続に使用するツールです。</description>
1907     <description xml:lang="ja_JP">WWAN、PPP、または ISDN 経由の接続に使用するツールです。</description>
7cb5cb 1908     <description xml:lang="kn">WWAN, PPP ಅಥವ ISDN ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಉಪಕರಣಗಳು.</description>
FA 1909     <description xml:lang="ko">WWAN, PPP나 ISDN을 통한 연결을 위한 도구.</description>
1910     <description xml:lang="ml">ഡബ്ല്യൂഡബ്ല്യൂഎഎന്‍, പിപിപി അല്ലെങ്കില്‍ ഐഎസ്ഡിഎന്‍ മുഖേന കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രയോഗങ്ങള്‍</description>
1911     <description xml:lang="mr">WWAN, PPP किंवा ISDN मार्फत जोडणीकरिता साधने.</description>
1912     <description xml:lang="or">WWAN, PPP କିମ୍ବା ISDN ମାଧ୍ଯମରେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ।</description>
1913     <description xml:lang="pa">WWAN, PPP ਜਾਂ ISDN ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੰਦ।</description>
1914     <description xml:lang="pl">Narzędzia do łączenia się przez WWAN, PPP lub ISDN.</description>
1915     <description xml:lang="ru">Средства подключения через WWAN, PPP, ISDN.</description>
b72ab3 1916     <description xml:lang="ru_RU">Средства подключения через WWAN, PPP, ISDN.</description>
7cb5cb 1917     <description xml:lang="ta">WWAN, PPP அல்லது ISDN வழியாக இணைப்பதற்கான கருவிகள்.</description>
b72ab3 1918     <description xml:lang="ta_IN">WWAN, PPP அல்லது ISDN வழியாக இணைப்பதற்கான கருவிகள்.</description>
7cb5cb 1919     <description xml:lang="te">WWAN, PPP లేదా ISDN ద్వారా అనుసంధానమగుటకు సాధనాలు.</description>
FA 1920     <description xml:lang="uk">Програми для встановлення з’єднання за допомогою WWAN, PPP або ISDN.</description>
b72ab3 1921     <description xml:lang="uk_UA">Програми для встановлення з’єднання за допомогою WWAN, PPP або ISDN.</description>
FA 1922     <description xml:lang="zh">用來透過 WWAN、PPP 或是 ISDN 連線的工具</description>
7cb5cb 1923     <description xml:lang="zh_CN">通过 WWAN、PPP 或者 ISDN 连接的工具。</description>
FA 1924     <description xml:lang="zh_TW">用來透過 WWAN、PPP 或是 ISDN 連線的工具</description>
1925     <default>false</default>
1926     <uservisible>false</uservisible>
1927     <packagelist>
1928       <packagereq type="mandatory">lrzsz</packagereq>
ec74a9 1929       <packagereq type="mandatory">ModemManager</packagereq>
7cb5cb 1930       <packagereq type="mandatory">NetworkManager-adsl</packagereq>
00f9b6 1931       <packagereq type="mandatory">NetworkManager-ppp</packagereq>
ec74a9 1932       <packagereq type="mandatory">ppp</packagereq>
FA 1933       <packagereq type="mandatory">usb_modeswitch-data</packagereq>
1934       <packagereq type="mandatory">wvdial</packagereq>
1935       <packagereq type="optional">efax</packagereq>
1936       <packagereq type="optional">isdn4k-utils</packagereq>
1937       <packagereq type="optional">minicom</packagereq>
1938       <packagereq type="optional">pptp</packagereq>
1939       <packagereq type="optional">rp-pppoe</packagereq>
7cb5cb 1940     </packagelist>
ec74a9 1941   </group>
FA 1942   <group>
7cb5cb 1943     <id>directory-client</id>
FA 1944     <name>Directory Client</name>
1945     <name xml:lang="as">ডাইৰেকটৰি ক্লাএন্ট</name>
1946     <name xml:lang="bn">ডিরেক্টরি ক্লায়েন্ট</name>
1947     <name xml:lang="bn_IN">ডিরেক্টরি ক্লায়েন্ট</name>
1948     <name xml:lang="cs">klient LDAP</name>
b72ab3 1949     <name xml:lang="cs_CZ">klient LDAP</name>
7cb5cb 1950     <name xml:lang="de">Verzeichnis-Client</name>
b72ab3 1951     <name xml:lang="de_CH">Verzeichnis-Client</name>
7cb5cb 1952     <name xml:lang="es">Cliente de directorio</name>
b72ab3 1953     <name xml:lang="es_ES">Cliente de directorio</name>
7cb5cb 1954     <name xml:lang="eu">Direktorio-bezeroa</name>
b72ab3 1955     <name xml:lang="eu_ES">Direktorio-bezeroa</name>
7cb5cb 1956     <name xml:lang="fr">Client LDAP</name>
FA 1957     <name xml:lang="gu">ડિરેક્ટરી ક્લાયન્ટ</name>
1958     <name xml:lang="hi">निर्देशिका क्लाइंट</name>
1959     <name xml:lang="ia">Cliente de directorio</name>
1960     <name xml:lang="it">Directory Client</name>
b72ab3 1961     <name xml:lang="it_IT">Directory Client</name>
FA 1962     <name xml:lang="ja">ディレクトリー接続クライアント</name>
1963     <name xml:lang="ja_JP">ディレクトリー接続クライアント</name>
7cb5cb 1964     <name xml:lang="kn">ಡಿರೆಕ್ಟರಿ ಕ್ಲೈಂಟ್</name>
FA 1965     <name xml:lang="ko">디렉터리 클라이언트</name>
1966     <name xml:lang="ml">ഡയറക്ടറി ക്ലയന്റ്</name>
1967     <name xml:lang="mr">डिरेक्ट्री क्लाएंट</name>
1968     <name xml:lang="or">ଡିରେକ୍ଟୋରୀ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ</name>
1969     <name xml:lang="pa">ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਕਲਾਈਂਟ</name>
1970     <name xml:lang="pl">Klient katalogu</name>
1971     <name xml:lang="ru">Клиент каталогов</name>
b72ab3 1972     <name xml:lang="ru_RU">Клиент каталогов</name>
7cb5cb 1973     <name xml:lang="sv">Katalogklient</name>
FA 1974     <name xml:lang="ta">அடைவு வாடிக்கையாளர்</name>
b72ab3 1975     <name xml:lang="ta_IN">அடைவு வாடிக்கையாளர்</name>
7cb5cb 1976     <name xml:lang="te">డైరెక్టరీ క్లైంట్</name>
FA 1977     <name xml:lang="uk">Клієнт служби каталогів</name>
b72ab3 1978     <name xml:lang="uk_UA">Клієнт служби каталогів</name>
FA 1979     <name xml:lang="zh">目錄客戶端</name>
7cb5cb 1980     <name xml:lang="zh_CN">目录客户端</name>
FA 1981     <name xml:lang="zh_TW">目錄客戶端</name>
1982     <description>Clients for integration into a network managed by a directory service.</description>
1983     <description xml:lang="as">নেটৱাৰ্ক দ্বাৰা পৰিচালিত ডাইৰেকটৰি সেৱাৰ সৈতে অনুকলনৰ বাবে ব্যৱহাৰযোগ্য ক্লাএন্ট।</description>
1984     <description xml:lang="bn">নেটওয়ার্ক দ্বারা পরিচালিত ডিরেক্টরি পরিসেবার সাথে একত্রিকরণের জন্য ব্যবহারযোগ্য ক্লায়েন্ট।</description>
1985     <description xml:lang="bn_IN">নেটওয়ার্ক দ্বারা পরিচালিত ডিরেক্টরি পরিসেবার সাথে একত্রিকরণের জন্য ব্যবহারযোগ্য ক্লায়েন্ট।</description>
1986     <description xml:lang="cs">Klienti pro integraci do sítí spravovaných adresářovou službou.</description>
b72ab3 1987     <description xml:lang="cs_CZ">Klienti pro integraci do sítí spravovaných adresářovou službou.</description>
7cb5cb 1988     <description xml:lang="de">Clients zur Integration in ein via Directory Service verwaltetes Netzwerk.</description>
b72ab3 1989     <description xml:lang="de_CH">Clients zur Integration in ein via Directory Service verwaltetes Netzwerk.</description>
7cb5cb 1990     <description xml:lang="es">Clientes para integración en una red administrada por un servicio de directorio.</description>
b72ab3 1991     <description xml:lang="es_ES">Clientes para integración en una red administrada por un servicio de directorio.</description>
7cb5cb 1992     <description xml:lang="fr">Clients pour intégration dans un réseau géré par un service répertoire.</description>
FA 1993     <description xml:lang="gu">ડિરેક્ટરી સેવા દ્દારા સંચાલિત થયેલ નેટવર્કમાં એકત્રીકરણ માટે ક્લાયન્ટો.</description>
1994     <description xml:lang="hi">निर्देशिका सेवा के द्वारा प्रबंधित संजाल में एकीकरण के लिए क्लाइंट.</description>
1995     <description xml:lang="ia">Clientes pro integrar a un rete administrate per un servicio de directorio.</description>
1996     <description xml:lang="it">Client per l'integrazione in una rete gestita da un servizio della directory.</description>
b72ab3 1997     <description xml:lang="it_IT">Client per l'integrazione in una rete gestita da un servizio della directory.</description>
FA 1998     <description xml:lang="ja">ディレクトリーサービスによって管理されるネットワークに統合するための接続クライアントです。</description>
1999     <description xml:lang="ja_JP">ディレクトリーサービスによって管理されるネットワークに統合するための接続クライアントです。</description>
7cb5cb 2000     <description xml:lang="kn">ಡಿರೆಕ್ಟರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಲಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು.</description>
FA 2001     <description xml:lang="ko">디렉터리 서비스에 의해 관리되는 네트워크에 통합하기 위한 클라이언트</description>
2002     <description xml:lang="ml">ഒരു ഡയറക്ടറി സര്‍വീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലേക്ക് ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള ക്ലയന്റുകള്‍.</description>
2003     <description xml:lang="mr">डिरेक्ट्री सर्व्हिस द्वारे व्यवस्थापीत नेटवर्कमध्ये एकत्रीत करण्यासाठी क्लाएंट्स्.</description>
2004     <description xml:lang="or">ଡିରେକ୍ଟୋରୀ ସର୍ଭିସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନେଟୱର୍କ ଭିତରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ।</description>
2005     <description xml:lang="pa">ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਲਾਂਈਟ।</description>
2006     <description xml:lang="pl">Klienci do integrowania z siecią zarządzaną przez usługę katalogu.</description>
2007     <description xml:lang="ru">Клиенты для интеграции с сетью под управлением службы каталогов.</description>
b72ab3 2008     <description xml:lang="ru_RU">Клиенты для интеграции с сетью под управлением службы каталогов.</description>
7cb5cb 2009     <description xml:lang="sv">Klienter för integrering i ett nätverk som hanteras med en katalogtjänst.</description>
FA 2010     <description xml:lang="ta">ஒரு அடைவு சேவையால் பராமரிக்கப்பட்ட ஒரு பிணையத்தின் ஒருமைபாட்டிற்கான வாடிக்கையாளர்கள்</description>
b72ab3 2011     <description xml:lang="ta_IN">ஒரு அடைவு சேவையால் பராமரிக்கப்பட்ட ஒரு பிணையத்தின் ஒருமைபாட்டிற்கான வாடிக்கையாளர்கள்</description>
7cb5cb 2012     <description xml:lang="te">డైరెక్టరీ సేవ ద్వారా నిర్వహించబడుచున్న నెట్వర్కులోనికి విలీనం చెందుటకు క్లైంట్లు.</description>
FA 2013     <description xml:lang="uk">Клієнтські програми для інтеграції до мережі, якою керує служба каталогів.</description>
b72ab3 2014     <description xml:lang="uk_UA">Клієнтські програми для інтеграції до мережі, якою керує служба каталогів.</description>
FA 2015     <description xml:lang="zh">用來整合入一個由目錄服務所管理的網路的客戶端。</description>
7cb5cb 2016     <description xml:lang="zh_CN">用于整合到使用目录服务管理的网络的客户端。</description>
FA 2017     <description xml:lang="zh_TW">用來整合入一個由目錄服務所管理的網路的客戶端。</description>
2018     <default>false</default>
2019     <uservisible>false</uservisible>
2020     <packagelist>
2021       <packagereq type="default">adcli</packagereq>
2022       <packagereq type="default">certmonger</packagereq>
ec74a9 2023       <packagereq type="default">ipa-client</packagereq>
FA 2024       <packagereq type="default">oddjob-mkhomedir</packagereq>
2025       <packagereq type="default">realmd</packagereq>
2026       <packagereq type="default">sssd</packagereq>
00f9b6 2027       <packagereq type="optional">clevis-dracut</packagereq>
FA 2028       <packagereq type="optional">clevis-udisks2</packagereq>
ec74a9 2029       <packagereq type="optional">krb5-pkinit</packagereq>
FA 2030       <packagereq type="optional">krb5-workstation</packagereq>
2031       <packagereq type="optional">ldapjdk</packagereq>
00f9b6 2032       <packagereq type="optional">luksmeta</packagereq>
ec74a9 2033       <packagereq type="optional">nscd</packagereq>
FA 2034       <packagereq type="optional">nss-pam-ldapd</packagereq>
2035       <packagereq type="optional">openldap-clients</packagereq>
2036       <packagereq type="optional">samba-winbind</packagereq>
7cb5cb 2037       <packagereq type="optional">samba-winbind-clients</packagereq>
788e32 2038       <packagereq type="optional">sssd-dbus</packagereq>
00f9b6 2039       <packagereq type="optional">sssd-kcm</packagereq>
FA 2040       <packagereq type="optional">sssd-polkit-rules</packagereq>
788e32 2041       <packagereq type="optional">sssd-tools</packagereq>
00f9b6 2042       <packagereq type="optional">sssd-winbind-idmap</packagereq>
7cb5cb 2043     </packagelist>
ec74a9 2044   </group>
FA 2045   <group>
7cb5cb 2046     <id>directory-server</id>
FA 2047     <name>Directory Server</name>
2048     <name xml:lang="as">ডাইৰেকটৰি চাৰ্ভাৰ</name>
2049     <name xml:lang="bn">ডিরেক্টরি সার্ভার</name>
2050     <name xml:lang="bn_IN">ডিরেক্টরি সার্ভার</name>
2051     <name xml:lang="cs">Server LDAP</name>
b72ab3 2052     <name xml:lang="cs_CZ">Server LDAP</name>
7cb5cb 2053     <name xml:lang="de">Verzeichnis-Server</name>
b72ab3 2054     <name xml:lang="de_CH">Verzeichnis-Server</name>
7cb5cb 2055     <name xml:lang="es">Servidores de directorio</name>
b72ab3 2056     <name xml:lang="es_ES">Servidores de directorio</name>
7cb5cb 2057     <name xml:lang="eu">Direktorio-zerbitzaria</name>
b72ab3 2058     <name xml:lang="eu_ES">Direktorio-zerbitzaria</name>
7cb5cb 2059     <name xml:lang="fr">Serveur LDAP</name>
FA 2060     <name xml:lang="gu">ડિરેક્ટરી સર્વર</name>
2061     <name xml:lang="hi">निर्देशिका सर्वर</name>
2062     <name xml:lang="ia">Servitor de directorio</name>
2063     <name xml:lang="it">Directory Server</name>
b72ab3 2064     <name xml:lang="it_IT">Directory Server</name>
FA 2065     <name xml:lang="ja">ディレクトリーサーバー</name>
2066     <name xml:lang="ja_JP">ディレクトリーサーバー</name>
7cb5cb 2067     <name xml:lang="kn">ಡಿರೆಕ್ಟರಿ ಪೂರೈಕೆಗಣಕ</name>
FA 2068     <name xml:lang="ko">디렉터리 서버</name>
2069     <name xml:lang="ml">ഡയറക്ടറി സര്‍വര്‍</name>
2070     <name xml:lang="mr">डिरेक्ट्री सर्व्हर</name>
2071     <name xml:lang="or">ଡିରେକ୍ଟୋରୀ ସର୍ଭର</name>
2072     <name xml:lang="pa">ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਸਰਵਰ</name>
2073     <name xml:lang="pl">Serwer katalogu</name>
2074     <name xml:lang="ru">Сервер каталогов</name>
b72ab3 2075     <name xml:lang="ru_RU">Сервер каталогов</name>
7cb5cb 2076     <name xml:lang="sv">Katalogservrar</name>
FA 2077     <name xml:lang="ta">அடைவு சேவையகம்</name>
b72ab3 2078     <name xml:lang="ta_IN">அடைவு சேவையகம்</name>
7cb5cb 2079     <name xml:lang="te">డెరెక్టరీ సర్వరు</name>
FA 2080     <name xml:lang="uk">Сервер каталогів</name>
b72ab3 2081     <name xml:lang="uk_UA">Сервер каталогів</name>
FA 2082     <name xml:lang="zh">目錄伺服器</name>
7cb5cb 2083     <name xml:lang="zh_CN">目录服务器</name>
FA 2084     <name xml:lang="zh_TW">目錄伺服器</name>
2085     <description>Machine and user identity servers.</description>
2086     <description xml:lang="as">মেশিন আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰিচয় চাৰ্ভাৰ।</description>
2087     <description xml:lang="bn">মেশিন ও ব্যবহারকারীদের সনাক্তকারী সার্ভার।</description>
2088     <description xml:lang="bn_IN">মেশিন ও ব্যবহারকারীদের সনাক্তকারী সার্ভার।</description>
2089     <description xml:lang="cs">Servery pro identity počítačů a uživatelů.</description>
b72ab3 2090     <description xml:lang="cs_CZ">Servery pro identity počítačů a uživatelů.</description>
7cb5cb 2091     <description xml:lang="de">Maschinen- und Benutzer-Identitätsserver.</description>
b72ab3 2092     <description xml:lang="de_CH">Maschinen- und Benutzer-Identitätsserver.</description>
7cb5cb 2093     <description xml:lang="es">Máquina y servidores de identidad de usuario.</description>
b72ab3 2094     <description xml:lang="es_ES">Máquina y servidores de identidad de usuario.</description>
7cb5cb 2095     <description xml:lang="fr">Serveurs d'identité machine et utilisateur.</description>
FA 2096     <description xml:lang="gu">મશીન અને વપરાશકર્તા ઓળખપત્ર સર્વરો.</description>
2097     <description xml:lang="hi">मशीन और उपयोक्ता पहचान सर्वर.</description>
2098     <description xml:lang="ia">Servitores de identification de machinas e usatores.</description>
2099     <description xml:lang="it">Server identità utente e macchina</description>
b72ab3 2100     <description xml:lang="it_IT">Server identità utente e macchina</description>
7cb5cb 2101     <description xml:lang="ja">マシンおよびユーザーの認証サーバー</description>
b72ab3 2102     <description xml:lang="ja_JP">マシンおよびユーザーの認証サーバー</description>
7cb5cb 2103     <description xml:lang="kn">ಗಣಕ ಹಾಗು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪೂರೈಕೆಗಣಕಗಳು.</description>
FA 2104     <description xml:lang="ko">기계와 사용자 식별 서버.</description>
2105     <description xml:lang="ml">മഷീന്‍, യൂസര്‍ ഐഡന്റിറ്റി സര്‍വറുകള്‍.</description>
2106     <description xml:lang="mr">मशीन व वापरकर्ता ओळख सर्व्हस्.</description>
2107     <description xml:lang="or">ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଚାଳକ ପରିଚୟ ସର୍ଭରଗୁଡ଼ିକ।</description>
2108     <description xml:lang="pa">ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਪਛਾਣ ਸਰਵਰ।</description>
2109     <description xml:lang="pl">Serwery tożsamości komputerów i użytkowników.</description>
2110     <description xml:lang="ru">Серверы идентификации компьютеров и пользователей.</description>
b72ab3 2111     <description xml:lang="ru_RU">Серверы идентификации компьютеров и пользователей.</description>
7cb5cb 2112     <description xml:lang="sv">Maskin- och användaridentitetsservrar.</description>
FA 2113     <description xml:lang="ta">கணினி மற்றும் பயனர் அடையாளங்காணும் சேவையகங்கள்.</description>
b72ab3 2114     <description xml:lang="ta_IN">கணினி மற்றும் பயனர் அடையாளங்காணும் சேவையகங்கள்.</description>
7cb5cb 2115     <description xml:lang="te">మిషన్ మరియు వినియోగదారి గుర్తింపు సేవికలు.</description>
FA 2116     <description xml:lang="uk">Сервери ідентифікації комп'ютерів та користувачів</description>
b72ab3 2117     <description xml:lang="uk_UA">Сервери ідентифікації комп'ютерів та користувачів</description>
FA 2118     <description xml:lang="zh">機器和使用者身份伺服器。</description>
7cb5cb 2119     <description xml:lang="zh_CN">机器和用户识别服务器。</description>
FA 2120     <description xml:lang="zh_TW">機器和使用者身份伺服器。</description>
2121     <default>false</default>
2122     <uservisible>false</uservisible>
2123     <packagelist>
2124       <packagereq type="optional">krb5-server</packagereq>
2125       <packagereq type="optional">krb5-server-ldap</packagereq>
2126       <packagereq type="optional">migrationtools</packagereq>
00f9b6 2127       <packagereq type="optional">mod_session</packagereq>
FA 2128       <packagereq type="optional">python-pyasn1-modules</packagereq>
7cb5cb 2129       <packagereq type="optional">samba</packagereq>
FA 2130     </packagelist>
2131   </group>
2132   <group>
2133     <id>dns-server</id>
2134     <name>DNS Name Server</name>
2135     <name xml:lang="af">DNS-naambediener</name>
b72ab3 2136     <name xml:lang="af_ZA">DNS-naambediener</name>
7cb5cb 2137     <name xml:lang="am">DNS የስም ሰርቨር</name>
FA 2138     <name xml:lang="ar">اسم خادم خدمة أسم النّطاق (DNS)</name>
2139     <name xml:lang="as">DNS নাম চাৰ্ভাৰ</name>
2140     <name xml:lang="bal">نام سرور DNS</name>
2141     <name xml:lang="be">Паслужнік DNS</name>
2142     <name xml:lang="bg">DNS сървър на имена</name>
2143     <name xml:lang="bn">DNS নেইম সার্ভার</name>
2144     <name xml:lang="bn_IN">DNS নেইম সার্ভার</name>
2145     <name xml:lang="bs">DNS poslužitelj naziva</name>
2146     <name xml:lang="ca">Servidor de noms de DNS</name>
2147     <name xml:lang="cs">DNS server</name>
b72ab3 2148     <name xml:lang="cs_CZ">DNS server</name>
7cb5cb 2149     <name xml:lang="cy">Gweinydd Enwau DNS</name>
FA 2150     <name xml:lang="da">DNS-navneserver</name>
2151     <name xml:lang="de">DNS-Nameserver</name>
b72ab3 2152     <name xml:lang="de_CH">DNS-Nameserver</name>
7cb5cb 2153     <name xml:lang="el">Διακομιστής ονομάτων DNS</name>
FA 2154     <name xml:lang="en_GB">DNS Name Server</name>
2155     <name xml:lang="es">Servidor de nombres DNS</name>
b72ab3 2156     <name xml:lang="es_ES">Servidor de nombres DNS</name>
7cb5cb 2157     <name xml:lang="et">DNS nimeserver</name>
FA 2158     <name xml:lang="eu">DNS izen-zerbitzaria</name>
b72ab3 2159     <name xml:lang="eu_ES">DNS izen-zerbitzaria</name>
7cb5cb 2160     <name xml:lang="fa">کارگزار نام DNS</name>
b72ab3 2161     <name xml:lang="fa_IR">کارگزار نام DNS</name>
7cb5cb 2162     <name xml:lang="fi">DNS-nimipalvelin</name>
FA 2163     <name xml:lang="fr">Serveur de nom DNS</name>
2164     <name xml:lang="gu">DNS નામ સર્વર</name>
2165     <name xml:lang="he">שרת שמות (DNS).</name>
2166     <name xml:lang="hi">DNS नाम सर्वर</name>
2167     <name xml:lang="hr">DNS poslužitelj naziva</name>
b72ab3 2168     <name xml:lang="hr_HR">DNS poslužitelj naziva</name>
7cb5cb 2169     <name xml:lang="hu">DNS névkiszolgáló</name>
FA 2170     <name xml:lang="hy">DNS Անունների սերվեր</name>
2171     <name xml:lang="ia">Servitor de nomines DNS</name>
2172     <name xml:lang="id">DNS Name Server</name>
2173     <name xml:lang="ilo">Serbidor ti DNS a Nagnagan</name>
2174     <name xml:lang="is">DNS nafnaþjónn</name>
2175     <name xml:lang="it">Server dei nomi DNS</name>
b72ab3 2176     <name xml:lang="it_IT">Server dei nomi DNS</name>
7cb5cb 2177     <name xml:lang="ja">DNS ネームサーバー</name>
b72ab3 2178     <name xml:lang="ja_JP">DNS ネームサーバー</name>
7cb5cb 2179     <name xml:lang="ka">DNS სახელთა სერვერი</name>
FA 2180     <name xml:lang="kn">DNS ನಾಮಪೂರೈಕೆಗಣಕ</name>
2181     <name xml:lang="ko">DNS 네임 서버</name>
2182     <name xml:lang="lv">DNS vārdu serveris</name>
2183     <name xml:lang="mai">DNS नाम सर्वर</name>
2184     <name xml:lang="mk">DNS сервер</name>
2185     <name xml:lang="ml">DNS നെയിം സര്‍വര്‍</name>
2186     <name xml:lang="mr">DNS नाम सर्व्हर</name>
2187     <name xml:lang="ms">Pelayan Nama DNS</name>
b72ab3 2188     <name xml:lang="ms_MY">Pelayan Nama DNS</name>
7cb5cb 2189     <name xml:lang="nb">DNS-tjener</name>
FA 2190     <name xml:lang="ne">DNS नाम सर्भर</name>
2191     <name xml:lang="nl">DNS-nameserver</name>
2192     <name xml:lang="no">DNS-tjener</name>
2193     <name xml:lang="nso">Seabi sa Leina la DNS</name>
2194     <name xml:lang="or">ଡି.ଏନ୍.ଏସ୍. ନାମ ସେବକ</name>
2195     <name xml:lang="pa">DNS ਨਾਂ ਸਰਵਰ</name>
2196     <name xml:lang="pl">Serwer nazw DNS</name>
2197     <name xml:lang="pt">Servidor de Nomes DNS</name>
2198     <name xml:lang="pt_BR">Servidor de Nomes DNS</name>
2199     <name xml:lang="ro">Server de nume DNS</name>
2200     <name xml:lang="ru">Сервер DNS</name>
b72ab3 2201     <name xml:lang="ru_RU">Сервер DNS</name>
7cb5cb 2202     <name xml:lang="si">DNS Name සේවා දායකය</name>
FA 2203     <name xml:lang="sk">DNS menný server</name>
2204     <name xml:lang="sl">Imenski strežnik DNS</name>
2205     <name xml:lang="sq">Shërbyes Emrash DNS</name>
2206     <name xml:lang="sr">DNS сервер имена</name>
2207     <name xml:lang="sr@latin">DNS server imena</name>
2208     <name xml:lang="sr@Latn">DNS server imena</name>
2209     <name xml:lang="sv">DNS-namnserver</name>
2210     <name xml:lang="ta">DNS பெயர் சேவையகம்</name>
b72ab3 2211     <name xml:lang="ta_IN">DNS பெயர் சேவையகம்</name>
7cb5cb 2212     <name xml:lang="te">DNS పేరుకల సర్వరు</name>
FA 2213     <name xml:lang="tg">Номи хидматгоҳи DNS</name>
2214     <name xml:lang="th">ตัวให้บริการ DNS</name>
2215     <name xml:lang="tr">DNS İsim Sunucusu</name>
2216     <name xml:lang="uk">Сервер DNS</name>
b72ab3 2217     <name xml:lang="uk_UA">Сервер DNS</name>
7cb5cb 2218     <name xml:lang="ur">نام سرور (DNS)</name>
FA 2219     <name xml:lang="vi">Server tên miền DNS</name>
b72ab3 2220     <name xml:lang="zh">DNS 名稱伺服器</name>
7cb5cb 2221     <name xml:lang="zh_CN">DNS 名称服务器</name>
FA 2222     <name xml:lang="zh_TW">DNS 名稱伺服器</name>
2223     <name xml:lang="zu">Umlekeleli Wegama le-DNS</name>
2224     <description>This package group allows you to run a DNS name server (BIND) on the system.</description>
2225     <description xml:lang="af">Hierdie pakket stel jou in staat om 'n DNS-naambediener (BIND) op die rekenaar te laat loop.</description>
b72ab3 2226     <description xml:lang="af_ZA">Hierdie pakket stel jou in staat om 'n DNS-naambediener (BIND) op die rekenaar te laat loop.</description>
7cb5cb 2227     <description xml:lang="am">የዚህ ጥቅል ቡድን የDNS የስም ሰርቨር (BIND)ን በሲስተሙ ላይ ለማስኬድ ያስችልዎታል።</description>
FA 2228     <description xml:lang="ar">تتيح لك هذه المجموعة من الحزم تشغيل خادم خدمة أسم النّطاق (BIND) على النظام.</description>
2229     <description xml:lang="as">এই পেকেইজে আপোনাক চিস্টেমত DNS নামকৰণৰ চাৰ্ভাৰ(BIND) চলোৱা সম্ভৱ কৰে।</description>
2230     <description xml:lang="bal">ای گروه بستگ په شما اجازت دن تا یک نام DNS سروری(BIND) اور سیستم اجرا کنیت.</description>
2231     <description xml:lang="bg">Тази група пакети позволява стартирането на DNS сървър за имена (BIND).</description>
2232     <description xml:lang="bn">এই প্যাকেজগুলির সাহায্যে সিস্টেমে একটি DNS নেম সার্ভার (BIND) চালানো যাবে।</description>
2233     <description xml:lang="bn_IN">এই প্যাকেজগুলির সাহায্যে সিস্টেমে একটি DNS নেম সার্ভার (BIND) চালানো যাবে।</description>
2234     <description xml:lang="bs">Ova vam grupa paketa dopušta pokretanje DNS poslužitelja naziva (BIND).</description>
2235     <description xml:lang="ca">Aquest grup de paquets us permet executar un servidor de noms DNS (BIND) en el sistema.</description>
2236     <description xml:lang="cs">Skupina balíčků pro provoz DNS serveru (BIND).</description>
b72ab3 2237     <description xml:lang="cs_CZ">Skupina balíčků pro provoz DNS serveru (BIND).</description>
7cb5cb 2238     <description xml:lang="cy">Mae'r grŵp pecynnau yma'n caniatáu i chi redeg gweinydd enwau DNS (BIND) ar y system.</description>
FA 2239     <description xml:lang="da">Denne pakkegruppe lader dig køre en DNS-navneserver (BIND) på systemet.</description>
2240     <description xml:lang="de">Mit dieser Paketgruppe können Sie einen DNS-Nameserver (BIND) auf dem System betreiben.</description>
b72ab3 2241     <description xml:lang="de_CH">Mit dieser Paketgruppe können Sie einen DNS-Nameserver (BIND) auf dem System betreiben.</description>
7cb5cb 2242     <description xml:lang="el">Αυτή η ομάδα πακέτων επιτρέπει τη λειτουργία DNS διακομιστή ονομάτων (BIND) στο σύστημα.</description>
FA 2243     <description xml:lang="en_GB">This package group allows you to run a DNS name server (BIND) on the system.</description>
2244     <description xml:lang="es">Este paquete le permite ejecutar un servidor de nombres DNS (BIND) en el sistema.</description>
b72ab3 2245     <description xml:lang="es_ES">Este paquete le permite ejecutar un servidor de nombres DNS (BIND) en el sistema.</description>
7cb5cb 2246     <description xml:lang="et">See paketirühm võimaldab DNS nimeserverit (BIND) jooksutada.</description>
FA 2247     <description xml:lang="fa">این گروه بسته به شما امکان می‌دهد که یک کارگزار نام DNS‏ (BIND) روی سیستم اجرا کنید.</description>
b72ab3 2248     <description xml:lang="fa_IR">این گروه بسته به شما امکان می‌دهد که یک کارگزار نام DNS‏ (BIND) روی سیستم اجرا کنید.</description>
7cb5cb 2249     <description xml:lang="fi">Tämä paketti mahdollistaa DNS-nimipalvelimen (BIND) ajamisen järjestelmässä.</description>
FA 2250     <description xml:lang="fr">Ce groupe de paquetages vous permet d'exécuter un serveur de noms DNS (BIND) sur le système.</description>
2251     <description xml:lang="gu">આ પેકેજનું જૂથ તમને સિસ્ટમ પર DNS નામ સેવા (BIND) ચલાવવાની પરવાનગી આપે છે.</description>
2252     <description xml:lang="he">קבוצת חבילות זו מאפשרת לך להריץ את BIND, שרת שמות (DNS) על גבי המערכת.</description>
2253     <description xml:lang="hi">इस संकुल समूह से आप सिस्टम पर DNS नाम सर्वर (BIND) को चला सकते हैं.</description>
2254     <description xml:lang="hr">Ova vam grupa paketa dopušta pokretanje DNS poslužitelja naziva (BIND).</description>
b72ab3 2255     <description xml:lang="hr_HR">Ova vam grupa paketa dopušta pokretanje DNS poslužitelja naziva (BIND).</description>
7cb5cb 2256     <description xml:lang="hu">Ez a csoport DNS-kiszolgáló (BIND) kialakításához szükséges programokat tartalmaz.</description>
FA 2257     <description xml:lang="ia">Iste gruppo de pacchettos te permitte exequer un servitor de nomines DNS (BIND) sur le systema.</description>
2258     <description xml:lang="id">Di grup paket ini membolehkan anda untuk menjalakan server name DNS (BIND) pada sistem.</description>
2259     <description xml:lang="is">Þessi pakkahópur gerir þér kleyft að keyra DNS nafnaþjón (BIND) á vélinni þinni.</description>
2260     <description xml:lang="it">Questo gruppo di pacchetti consente di eseguire un server dei nomi DNS (BIND) sul sistema.</description>
b72ab3 2261     <description xml:lang="it_IT">Questo gruppo di pacchetti consente di eseguire un server dei nomi DNS (BIND) sul sistema.</description>
FA 2262     <description xml:lang="ja">このパッケージグループを使用すると、システムで DNS ネームサーバー (BIND) を稼動できます。</description>
2263     <description xml:lang="ja_JP">このパッケージグループを使用すると、システムで DNS ネームサーバー (BIND) を稼動できます。</description>
7cb5cb 2264     <description xml:lang="kn">ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಮೂಹ ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ನಾಮಪೂರೈಕೆಗಣಕವನ್ನು (DNS name server (BIND)) ಚಾಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.</description>
FA 2265     <description xml:lang="ko">이 패키지 그룹을 사용하여 시스템 상에서 DNS 네임 서버 (BIND)를 운영하실 수 있습니다.</description>
2266     <description xml:lang="lv">Šīs grupas pakotnes ļaus Jums uzstādīt iestatīt DNS serveri BIND.</description>
2267     <description xml:lang="mai">ई संकुल समूह सँ अहाँ सिस्टम पर DNS नाम सर्वर (BIND) केँ चलाए सकैत छी.</description>
2268     <description xml:lang="mk">Овој пакет Ви овозможва да користите DNS сервер (BIND) на системот.</description>
2269     <description xml:lang="ml">കംപ്യൂട്ടറില്‍ DNS നെയിം സര്‍വര്‍ (BIND) പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളെ ഈ പാക്കേജ് സഹായിക്കുന്നു.</description>
2270     <description xml:lang="mr">हा संकुल संच तुम्हास DNS नाम सेवक (BIND) प्रणालीवर चालवू देतो.</description>
2271     <description xml:lang="ms">Kumpulan pakej ini membolehkan anda untuk melaksanakan pelayan nama DNS (BIND) pada sistem.</description>
b72ab3 2272     <description xml:lang="ms_MY">Kumpulan pakej ini membolehkan anda untuk melaksanakan pelayan nama DNS (BIND) pada sistem.</description>
7cb5cb 2273     <description xml:lang="nb">Denne pakkegruppen lar deg kjøre en DNS-tjener (BIND) på systemet.</description>
FA 2274     <description xml:lang="ne">यो प्याकेज समूहले तपाईँलाई प्रणालीमा DNS नाम सर्भर (BIND) चलाउन अनुमति दिन्छ ।</description>
2275     <description xml:lang="nl">Met deze pakketgroep kunt u een DNS-nameserver (BIND) op het systeem draaien.</description>
2276     <description xml:lang="no">Denne pakkegruppen lar deg kjøre en DNS-tjener (BIND) på systemet.</description>
2277     <description xml:lang="nso">Sehlopha se sa sephuthelwana se go dumelela go diriša seabi (BIND) sa leina la DNS tshepedišong.</description>
2278     <description xml:lang="or">ଏହି ପ୍ଯାକେଜ ସମୂହଟି ଆପଣଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ରେ ଡି.ଏନ୍.ଏସ୍. ନାମ ସେବକ (ବାଇଣ୍ଡ) କୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରି ଥାଏ</description>
2279     <description xml:lang="pa">ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ DNS ਨਾਂ -ਸਰਵਰ(BIND) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੈ।</description>
2280     <description xml:lang="pl">Ta grupa pakietów umożliwia uruchomienie serwera nazw DNS (BIND).</description>
2281     <description xml:lang="pt">Este grupo de pacotes permite-lhe correr um servidor de nomes de DNS (o BIND) no sistema.</description>
b72ab3 2282     <description xml:lang="pt_BR">Este grupo de pacotes permite-lhe correr um servidor de nomes de DNS (o BIND) no sistema.</description>
7cb5cb 2283     <description xml:lang="ro">Acest grup de pachete vă permite să rulaţi pe sistem un server de nume DNS (BIND).</description>
FA 2284     <description xml:lang="ru">Пакеты в этой группе позволят вам установить и настроить DNS (BIND).</description>
b72ab3 2285     <description xml:lang="ru_RU">Пакеты в этой группе позволят вам установить и настроить DNS (BIND).</description>
7cb5cb 2286     <description xml:lang="si">මෙම ඇසුරුම් කණ්ඩායම තුල තිබෙන ඇසුරුම් DNS name සේවා දායකයක් (BIND) පද්ධතිය තුල ක්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසනු ලබයි.</description>
FA 2287     <description xml:lang="sk">Táto skupina balíčkov vám umožní spustiť DNS menný server (BIND) na počítači.</description>
2288     <description xml:lang="sl">Ta skupina paketov vam omogoča poganjanje imenskega strežnika DNS (BIND) v sistemu.</description>
2289     <description xml:lang="sq">Ky grup paketash ju lejon të xhironi në sistem një shërbyes emrash DNS (BIND).</description>
2290     <description xml:lang="sr">Ова група пакета омогућава извршавање DNS сервера имена (BIND) на систему.</description>
2291     <description xml:lang="sr@latin">Ova grupa paketa omogućava izvršavanje DNS servera imena (BIND) na sistemu.</description>
2292     <description xml:lang="sr@Latn">Ova grupa paketa omogućava izvršavanje DNS servera imena (BIND) na sistemu.</description>
2293     <description xml:lang="sv">Denna paketgrupp låter dig köra en DNS-namnserver (BIND) på systemet.</description>
2294     <description xml:lang="ta">இந்த தொகுப்பு குழு கணினியில் DNS பெயர் சேவையகத்தை (BIND) இயக்க அனுமதிக்கிறது.</description>
b72ab3 2295     <description xml:lang="ta_IN">இந்த தொகுப்பு குழு கணினியில் DNS பெயர் சேவையகத்தை (BIND) இயக்க அனுமதிக்கிறது.</description>
7cb5cb 2296     <description xml:lang="te">DNS పేరుగల సర్వరును (BIND) మీ కంప్యూటరులో ఉపయోగించటానికి ఈ అనువర్తనాల సమూహం అనుమతిస్తుంది.</description>
FA 2297     <description xml:lang="tg">Ин гуруҳи барномаҳо иҷозат медиҳад, номи хидматгоҳи DNS (BIND)дар система иҷро кунед.</description>
2298     <description xml:lang="th">แพ็กเกจกลุ่มนี้ทำให้คุณรันตัวให้บริการชื่อ DNS (BIND) บนระบบได้</description>
2299     <description xml:lang="tr">Bu paket grubu sisteminizde DNS isim sunucusu (BIND) çalıştırabilmenizi mümkün kılar.</description>
2300     <description xml:lang="uk">Пакунки цієї групи дозволяють встановити та налаштувати сервер DNS (BIND).</description>
b72ab3 2301     <description xml:lang="uk_UA">Пакунки цієї групи дозволяють встановити та налаштувати сервер DNS (BIND).</description>
7cb5cb 2302     <description xml:lang="ur">یھ مجموعہ اپ کو اجازت د ے گا نظام پر DNS name server (BIND) چلانے کے لے</description>
FA 2303     <description xml:lang="vi">Nhóm gói này cho phép bạn chạy Server tên miền DNS (BIND) trên hệ thống.</description>
b72ab3 2304     <description xml:lang="zh">這個套件群組讓您可以在系統上執行 DNS 名稱伺服器 (BIND)。</description>
7cb5cb 2305     <description xml:lang="zh_CN">该软件包组允许您在系统上运行 DNS 名称服务器(BIND)。</description>
FA 2306     <description xml:lang="zh_TW">這個套件群組讓您可以在系統上執行 DNS 名稱伺服器 (BIND)。</description>
2307     <description xml:lang="zu">Leli qembu likuvuma ukuba usebenzise igama lomlekeleli we-DNS (BIND) kulesistimu</description>
2308     <default>false</default>
2309     <uservisible>false</uservisible>
2310     <packagelist>
7eb817 2311       <packagereq type="default">bind</packagereq>
7cb5cb 2312       <packagereq type="default">bind-chroot</packagereq>
FA 2313       <packagereq type="optional">bind-dyndb-ldap</packagereq>
2314       <packagereq type="optional">unbound</packagereq>
2315     </packagelist>
2316   </group>
2317   <group>
2318     <id>emacs</id>
2319     <name>Emacs</name>
2320     <name xml:lang="af">Emacs</name>
b72ab3 2321     <name xml:lang="af_ZA">Emacs</name>
7cb5cb 2322     <name xml:lang="am">ኢማክስ</name>
FA 2323     <name xml:lang="ar">إيماكس</name>
2324     <name xml:lang="as">Emacs</name>
2325     <name xml:lang="be">Emacs</name>
2326     <name xml:lang="bn">Emacs</name>
2327     <name xml:lang="bn_IN">Emacs</name>
2328     <name xml:lang="bs">Emacs</name>
2329     <name xml:lang="ca">Emacs</name>
2330     <name xml:lang="cs">Emacs</name>
b72ab3 2331     <name xml:lang="cs_CZ">Emacs</name>
7cb5cb 2332     <name xml:lang="cy">Emacs</name>
FA 2333     <name xml:lang="de">Emacs</name>
b72ab3 2334     <name xml:lang="de_CH">Emacs</name>
7cb5cb 2335     <name xml:lang="en_GB">Emacs</name>
FA 2336     <name xml:lang="es">Emacs</name>
b72ab3 2337     <name xml:lang="es_ES">Emacs</name>
7cb5cb 2338     <name xml:lang="eu">Emacs</name>
b72ab3 2339     <name xml:lang="eu_ES">Emacs</name>
7cb5cb 2340     <name xml:lang="fa">ای‌مَکس</name>
b72ab3 2341     <name xml:lang="fa_IR">ای‌مَکس</name>
7cb5cb 2342     <name xml:lang="fi">Emacs</name>
FA 2343     <name xml:lang="fr">Emacs</name>
2344     <name xml:lang="gl">Emacs</name>
2345     <name xml:lang="gu">Emacs</name>
2346     <name xml:lang="hi">Emacs</name>
2347     <name xml:lang="hr">Emacs</name>
b72ab3 2348     <name xml:lang="hr_HR">Emacs</name>
7cb5cb 2349     <name xml:lang="hu">Emacs</name>
FA 2350     <name xml:lang="hy">Emacs</name>
2351     <name xml:lang="ia">Emacs</name>
2352     <name xml:lang="id">Emacs</name>
2353     <name xml:lang="ilo">Emacs</name>
2354     <name xml:lang="it">Emacs</name>
b72ab3 2355     <name xml:lang="it_IT">Emacs</name>
7cb5cb 2356     <name xml:lang="ja">Emacs</name>
b72ab3 2357     <name xml:lang="ja_JP">Emacs</name>
7cb5cb 2358     <name xml:lang="ka">Emacs</name>
FA 2359     <name xml:lang="kn">Emacs</name>
2360     <name xml:lang="ko">이맥스</name>
2361     <name xml:lang="lv">Emacs</name>
2362     <name xml:lang="mk">Emacs</name>
2363     <name xml:lang="ml">ഈമാക്സ്</name>
2364     <name xml:lang="mr">ईमॅक्स्</name>
2365     <name xml:lang="no">Emacs</name>
2366     <name xml:lang="nso">Emacs</name>
2367     <name xml:lang="or">ଇ-ମାକ୍ସ</name>
2368     <name xml:lang="pa">ਈਮੈਕਸ</name>
2369     <name xml:lang="pl">Emacs</name>
2370     <name xml:lang="ru">Emacs</name>
b72ab3 2371     <name xml:lang="ru_RU">Emacs</name>
7cb5cb 2372     <name xml:lang="si">Emacs</name>
FA 2373     <name xml:lang="sl">Emacs</name>
2374     <name xml:lang="sq">Emacs</name>
2375     <name xml:lang="sv">Emacs</name>
2376     <name xml:lang="ta">Emacs</name>
b72ab3 2377     <name xml:lang="ta_IN">Emacs</name>
7cb5cb 2378     <name xml:lang="te">ఈమాక్స్</name>
FA 2379     <name xml:lang="th">Emacs</name>
2380     <name xml:lang="tr">Emacs</name>
2381     <name xml:lang="uk">Emacs</name>
b72ab3 2382     <name xml:lang="uk_UA">Emacs</name>
7cb5cb 2383     <name xml:lang="ur">إيماكس</name>
FA 2384     <name xml:lang="vi">Emacs</name>
b72ab3 2385     <name xml:lang="zh">Emacs</name>
7cb5cb 2386     <name xml:lang="zh_CN">Emacs</name>
FA 2387     <name xml:lang="zh_TW">Emacs</name>
2388     <name xml:lang="zu">I-emacs</name>
2389     <description>The GNU Emacs extensible, customizable, text editor.</description>
2390     <description xml:lang="as">GNU Emacs প্ৰসাৰণযোগ্য, স্বনিৰ্ধাৰণযোগ্য গুণ, টেক্সট এডিটৰ।</description>
2391     <description xml:lang="bn">GNU Emacs প্রসারণযোগ্য, বৈশিষ্ট্য স্বনির্ধারণযোগ্য, টেক্সট এডিটর।</description>
2392     <description xml:lang="bn_IN">GNU Emacs প্রসারণযোগ্য, বৈশিষ্ট্য স্বনির্ধারণযোগ্য, টেক্সট এডিটর।</description>
2393     <description xml:lang="cs">Rozšiřitelný a nastavitelný textový editor GNU Emacs.</description>
b72ab3 2394     <description xml:lang="cs_CZ">Rozšiřitelný a nastavitelný textový editor GNU Emacs.</description>
7cb5cb 2395     <description xml:lang="de">Der GNU-Emacs erweiterbare, anpassbare Texteditor.</description>
b72ab3 2396     <description xml:lang="de_CH">Der GNU-Emacs erweiterbare, anpassbare Texteditor.</description>
7cb5cb 2397     <description xml:lang="es">El editor de texto de Emacs de GNU extensible y personalizable.</description>
b72ab3 2398     <description xml:lang="es_ES">El editor de texto de Emacs de GNU extensible y personalizable.</description>
7cb5cb 2399     <description xml:lang="fr">L'éditeur de texte GNU Emacs est extensible et personnalisable.</description>
FA 2400     <description xml:lang="gu">GNU Emacs વિસ્તૃત કરી શકાય તેવુ, વૈવિધ્યપૂર્ણ થઇ શકે તેવુ, લખાણ સંપાદક.</description>
2401     <description xml:lang="hi">GNU Emacs विस्तार योग्य, पसंदीदाकरण योग्य पाठ संपादक.</description>
2402     <description xml:lang="ia">Le editor de textos extensibile e personalisabile GNU Emacs.</description>
2403     <description xml:lang="it">L'editor di testo di GNU Emacs personalizzabile ed estendibile.</description>
b72ab3 2404     <description xml:lang="it_IT">L'editor di testo di GNU Emacs personalizzabile ed estendibile.</description>
FA 2405     <description xml:lang="ja">拡張およびカスタマイズ可能な GNU Emacs テキストエディター</description>
2406     <description xml:lang="ja_JP">拡張およびカスタマイズ可能な GNU Emacs テキストエディター</description>
7cb5cb 2407     <description xml:lang="kn">GNU Emacs ವಿಸ್ತಾರವಾದ, ಇಚ್ಛೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ, ಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದಕ.</description>
FA 2408     <description xml:lang="ko">GNU 이맥스 - 확장가능하고 사용자 변경 가능한 텍스트 에디터</description>
2409     <description xml:lang="ml">ഗ്നു ഈമാക്സ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റര്‍.</description>
2410     <description xml:lang="mr">GNU Emacs एक्सटेंसिबल, पसंतीचे, मजकूर संपादक.</description>
2411     <description xml:lang="or">GNU Emacs ଅନୁଲମ୍ବିତ, ଇଚ୍ଛାରୂପଣ, ପାଠ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ।</description>
2412     <description xml:lang="pa">GNU ਈਮੈਕਸ ਐਕਸਟੈਂਸੀਬਲ, ਪਸੰਦੀਯੋਗ, ਪਾਠ ਸੰਪਾਦਕ।</description>
2413     <description xml:lang="pl">Rozszerzalny, łatwo modyfikowalny edytor tekstu GNU Emacs.</description>
2414     <description xml:lang="ru">Многофункциональный расширяемый текстовый редактор Emacs, распространяемый на условиях GNU GPL.</description>
b72ab3 2415     <description xml:lang="ru_RU">Многофункциональный расширяемый текстовый редактор Emacs, распространяемый на условиях GNU GPL.</description>
7cb5cb 2416     <description xml:lang="sv">Den utbyggbara, anpassningsbara, textredigeraren GNU Emacs.</description>
FA 2417     <description xml:lang="ta">GNU Emacs விரிவாக்கக்கூடிய, தனிபயாக்கக்கூடிய, உரையை எடிட் செய்ய கூடியதாகும்.</description>
b72ab3 2418     <description xml:lang="ta_IN">GNU Emacs விரிவாக்கக்கூடிய, தனிபயாக்கக்கூடிய, உரையை எடிட் செய்ய கூடியதாகும்.</description>
7cb5cb 2419     <description xml:lang="te">విస్తృతపరచగల, మలచుకొనగల, పాఠపు సరికూర్పరి GNU Emacs.</description>
FA 2420     <description xml:lang="uk">Гнучкий у можливостях розширення та налаштування текстовий редактор GNU Emacs.</description>
b72ab3 2421     <description xml:lang="uk_UA">Гнучкий у можливостях розширення та налаштування текстовий редактор GNU Emacs.</description>
FA 2422     <description xml:lang="zh">可延伸、自訂化的 GNU Emacs 文字編輯器。</description>
7cb5cb 2423     <description xml:lang="zh_CN">GNU Emacs 可扩展、可自定义的文本编辑器。</description>
FA 2424     <description xml:lang="zh_TW">可延伸、自訂化的 GNU Emacs 文字編輯器。</description>
2425     <default>false</default>
2426     <uservisible>false</uservisible>
2427     <packagelist>
2428       <packagereq type="mandatory">emacs</packagereq>
ec74a9 2429       <packagereq type="optional">ctags-etags</packagereq>
FA 2430       <packagereq type="optional">emacs-auctex</packagereq>
2431       <packagereq type="optional">emacs-gnuplot</packagereq>
2432       <packagereq type="optional">emacs-nox</packagereq>
b72ab3 2433       <packagereq type="optional">emacs-php-mode</packagereq>
7cb5cb 2434     </packagelist>
ec74a9 2435   </group>
FA 2436   <group>
7cb5cb 2437     <id>file-server</id>
FA 2438     <name>File and Storage Server</name>
2439     <name xml:lang="as">ফাইল আৰু সংৰক্ষণ চাৰ্ভাৰ</name>
2440     <name xml:lang="cs">Úložný a souborový server</name>
b72ab3 2441     <name xml:lang="cs_CZ">Úložný a souborový server</name>
7cb5cb 2442     <name xml:lang="de">Datei- und Storage-Server</name>
b72ab3 2443     <name xml:lang="de_CH">Datei- und Storage-Server</name>
7cb5cb 2444     <name xml:lang="es">Servidor y archivo de almacenamiento</name>
b72ab3 2445     <name xml:lang="es_ES">Servidor y archivo de almacenamiento</name>
7cb5cb 2446     <name xml:lang="fr">Serveur de fichiers et de stockage</name>
FA 2447     <name xml:lang="gu">ફાઇલ અને સ્ટોરેજ સર્વર</name>
2448     <name xml:lang="hi">फ़ाइल और भंडार सर्वर</name>
2449     <name xml:lang="it">Server di storage e file</name>
b72ab3 2450     <name xml:lang="it_IT">Server di storage e file</name>
7cb5cb 2451     <name xml:lang="ja">ファイルとストレージサーバー</name>
b72ab3 2452     <name xml:lang="ja_JP">ファイルとストレージサーバー</name>
7cb5cb 2453     <name xml:lang="kn">ಕಡತ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಪೂರೈಕೆಗಣಕಗಳು</name>
FA 2454     <name xml:lang="ko">파일 및 스토리지 서버</name>
2455     <name xml:lang="ml">ഫയല്‍, സംഭരണ സര്‍വര്‍</name>
2456     <name xml:lang="mr">फाइल आणि स्टोरेज सर्व्हर</name>
2457     <name xml:lang="or">ଫାଇଲ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସର୍ଭର</name>
2458     <name xml:lang="pa">ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਸਰਵਰ</name>
2459     <name xml:lang="pl">Serwer plików i przechowywania danych</name>
2460     <name xml:lang="ru">Сервер файлов и печати</name>
b72ab3 2461     <name xml:lang="ru_RU">Сервер файлов и печати</name>
7cb5cb 2462     <name xml:lang="ta">கோப்பு மற்றும் சேமிப்பக சேவையகம்</name>
b72ab3 2463     <name xml:lang="ta_IN">கோப்பு மற்றும் சேமிப்பக சேவையகம்</name>
7cb5cb 2464     <name xml:lang="te">ఫైలు మరియు నిల్వ సేవిక</name>
FA 2465     <name xml:lang="uk">Сервер для зберігання файлів і даних</name>
b72ab3 2466     <name xml:lang="uk_UA">Сервер для зберігання файлів і даних</name>
FA 2467     <name xml:lang="zh">檔案與儲存伺服器</name>
7cb5cb 2468     <name xml:lang="zh_CN">文件及存储服务器</name>
FA 2469     <name xml:lang="zh_TW">檔案與儲存伺服器</name>
2470     <description>CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, and iSNS network storage server.</description>
2471     <description xml:lang="as">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, আৰু iSNS নেটৱাৰ্ক সংৰক্ষণ চাৰ্ভাৰ।</description>
2472     <description xml:lang="cs">Server pro síťová úložiště CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER a iSNS.</description>
b72ab3 2473     <description xml:lang="cs_CZ">Server pro síťová úložiště CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER a iSNS.</description>
7cb5cb 2474     <description xml:lang="de">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER und iSNS Netzwerk-Storage-Server.</description>
b72ab3 2475     <description xml:lang="de_CH">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER und iSNS Netzwerk-Storage-Server.</description>
7cb5cb 2476     <description xml:lang="es">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, y servidor de almacenamiento de red iSNS.</description>
b72ab3 2477     <description xml:lang="es_ES">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, y servidor de almacenamiento de red iSNS.</description>
7cb5cb 2478     <description xml:lang="fr">Serveur de stockage réseau CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER et iSNS.</description>
FA 2479     <description xml:lang="gu">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, અને iSNS નેટવર્ક સ્ટોરેજ સર્વર.</description>
2480     <description xml:lang="hi">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, और iSNS संजाल भंडारण सर्वर.</description>
2481     <description xml:lang="it">Server per lo storage di rete CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER e iSNS.</description>
b72ab3 2482     <description xml:lang="it_IT">Server per lo storage di rete CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER e iSNS.</description>
7cb5cb 2483     <description xml:lang="ja">CIFS、SMB、NFS、iSCSI、iSER、iSNS のネットワークストレージサーバーです。</description>
b72ab3 2484     <description xml:lang="ja_JP">CIFS、SMB、NFS、iSCSI、iSER、iSNS のネットワークストレージサーバーです。</description>
7cb5cb 2485     <description xml:lang="kn">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, ಹಾಗು iSNS ಜಾಲಬಂಧ ಶೇಖರಣಾ ಪೂರೈಕೆಗಣಕ.</description>
FA 2486     <description xml:lang="ko">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, iSNS 네트워크 스토리지 서버.</description>
2487     <description xml:lang="ml">സിഐഎഫ്എസ്, എസ്എംബി, എന്‍എഫ്എസ്, iSCSI, iSER, iSNS നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് സംഭരണ സര്‍വര്‍.</description>
2488     <description xml:lang="mr">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, आणि iSNS नेटवर्क स्टोरेज सर्व्हर.</description>
2489     <description xml:lang="or">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, ଏବଂ iSNS ନେଟୱର୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ସର୍ଭର।</description>
2490     <description xml:lang="pa">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, ਅਤੇ iSNS ਨੈੱਟਵਰਕ ਭੰਡਾਰਣ ਸਰਵਰ।</description>
2491     <description xml:lang="pl">Serwer sieciowego przechowywania danych w CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER i iSNS.</description>
2492     <description xml:lang="ru">Сетевой сервер CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, iSNS.</description>
b72ab3 2493     <description xml:lang="ru_RU">Сетевой сервер CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, iSNS.</description>
7cb5cb 2494     <description xml:lang="ta">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER மற்றும் iSNS பிணையிஅ சேமிப்பக சேவையகம்.</description>
b72ab3 2495     <description xml:lang="ta_IN">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER மற்றும் iSNS பிணையிஅ சேமிப்பக சேவையகம்.</description>
7cb5cb 2496     <description xml:lang="te">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, మరియు iSNS నెట్వర్కు నిల్వ సేవిక.</description>
FA 2497     <description xml:lang="uk">Сервер зберігання даних CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER та iSNS.</description>
b72ab3 2498     <description xml:lang="uk_UA">Сервер зберігання даних CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER та iSNS.</description>
FA 2499     <description xml:lang="zh">CIFS、SMB、NFS、iSCSI、iSER 和 iSNS 網路儲存伺服器。</description>
7cb5cb 2500     <description xml:lang="zh_CN">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER 及 iSNS 网络存储服务器。</description>
FA 2501     <description xml:lang="zh_TW">CIFS、SMB、NFS、iSCSI、iSER 和 iSNS 網路儲存伺服器。</description>
2502